Tải 10 bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ ngành Quản Trị Kinh Doanh

Mục lục

4.8/5 - (11 bình chọn)

Để hoàn thiện nội dung luận văn ngành quản trị kinh doanh các bạn học viên luôn phải tham khảo các bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh và đôi khi tìm kiếm một tài liệu đúng với nhu cầu của các bạn là hết sức khó khăn bởi vì các đề tài cũ thường khó được giáo viên hướng dẫn cho làm mà các bạn sinh viên hoặc đề tài cũ những các bạn cũng phải làm mới nội dung. Và các bài luận văn thạc sĩ mẫu luôn là những tài liệu quý giá cho các bạn học hỏi tìm kiếm số liệu tìm kiếm nguồn cho bài của mình. Nhằm hỗ trợ cho các bạn học viên đang tìm kiếm luận văn mẫu, Luận Văn Tốt xin gửi tới các bạn 10 bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh

Các bài luận văn sau được Luận Văn Tốt tham khảo và thu thập từ các bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh hoàn hiện về hình thức và nội dung được giáo viên hướng dẫn và hội đồng bảo vệ đánh giá cao, hứa hẹn sẽ là những tài liệu quý giá cho các bạn tải về nghiên cứu khi làm luận văn thạc sĩ của mình


Tải BÀI 1 luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

Bài đầu tiên mà Luận Văn Tốt gửi tới các bạn là về vấn đề quản lý thu chi ngân sách nhà nước, đây là lĩnh vực được nhiều bạn học viên đăng ký khi làm luận văn thạc sĩ nên các bạn khi làm bài mới các bạn cần phải có thêm ý tưởng mới lạ mà chưa có ai nghiên cứu hay phân tích, bài luận văn mẫu này được tác giả bảo vệ thành công năm 2019 được giáo viên hướng dẫn và hội đồng đánh giá cao về giải pháp đưa ra của tác giả bài luận văn đã qua các lần chỉnh sửa góp ý từ giáo viên hướng dẫn nên nội dung được hoàn thiện chỉnh chu

Bài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh này đã được tác giả đưa ra các mục tiêu cơ bản như sau:

 • – Tổng quan nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong thu – chi ngân sách trên địa bàn phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
 • – Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2013 – 2017.
 • – Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý NS tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An đảm bảo đúng pháp luật và hiệu quả.
Công tác quản lý thu - chi ngân sách
Công tác quản lý thu – chi ngân sách

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản lý thu chi ngân sách, mẫu luận văn ngành quản trị kinh doanh này tập trung phân tích làm rõ thực trạng quản lý thu – chi ngân sách, từ đó rút ra những nguyên nhân, tìm ra các giải pháp có căn cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn để tăng cường quản lý ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An thành phố Hải Phòng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, cân đối thu – chi NSNN tại địa phương, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội của phường

Tác giả cũng đã hoàn thiện được các mục tiêu của mình trong bài luận văn, cụ thể là chương 1 tác giả đã nghiên cứu về lý luận, thực tiễn trong thu – chi ngân sách trên địa bàng nghiên cứu của mình, chương 2 tác giá đánh giá công tác quản lý của đề tài Hoàn thiện công tác quản lý thu – chi ngân sách tại phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, cuối cùng tác giả hoàn thiện quản lý ngân sách tại đại bàng nghiên cứu, từ đó rút ra các nguyên nhân , kết luận,… Đặc biệt các giải pháp trong bài đều có căn cứ khoa học phù hợp với thực tiễn quản lý ngân sách thu – chi trên địa bàng nghiên cứu của đề tài.

Bài luận văn thạc sĩ này đã được sự cho phép của tác giả nhằm muốn chia sẻ lại cho các bạn học viên khóa sau, có một cơ sở để tìm hiểu nghiên cứu trong bài khóa luận của mình, cũng vì thế Luận Văn Tốt xin được chia sẽ đến các ban học viên bài luận văn này , các bạn có nhu cầu cần tìm hiểu sâu hơn về bài luận văn thạc sĩ này hãy nhấn nút DOWNLOAD dưới đây:

DOWNLOAD BÀI 1


Tải BÀI 2 luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước

Dưới đây là nội dung luận văn thạc sĩ về Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước tại huyện Thanh Trì, Hà Nội được tác giả hoàn thiện và bảo vệ thành công vào năm 2019, ban đâu tác giả đã sử dụng đề tài rộng lớn hơn, tuy nhiên bị giáo viên bác bỏ và thống nhất lạ tên đề tài này, trong những năm gần đây, các trường đại học đang có xu hướng cho sinh viên lựa chọn đề tài chi tiết hơn, cụ thể hơn, đây là một bìa luận văn thạc sĩ được đánh giá cao từ giáo viên và hội đồng nhà trường, bài làm đã được giáo viên chỉnh sửa góp ý nhiều lần, tác giả cũng đã thu thập được các số liệu thực tế, nên nội dung của bài luận văn, được đánh giá khách quan chính xác thực tiễn

Mục tiêu của bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh này được tác giả đưa ra như sau

 •  Khái quát hoá, hệ thống hoá các vấn đề lý luận chung nhất thuộc lĩnh vực hoạt động đầu tư và quản lý dự án đầu tư.
 •  Đánh giá những thành công, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế Luận văn thạc sĩ Nguyễn Văn Hưng – 10BQTKD trong hoạt động quản lý dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2008 – 2012 trên địa bàn huyện Thanh Trì.
 •  Đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực góp phần hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Trì trong giai đoạn 2013 – 2015, định hướng đến năm 2020.

Các mục tiêu của bài luận văn thạc sĩ này đã được tác giả cơ bản đã giải quyết đầy đủ trong chương 1 bằng các phương pháp thu thập thông tin, tài liệu quan niệm cá nhân, các nội dung về quản lý nhà nước được cô đọng lại trong 25 trang

Trong chương 2 bằng phướng pháp phân tích số liệu thực tiễn thu thập được, tác giả đã phản ánh đươc thực trạng công tác quán lý dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước, qua đó tác giả dã đưa ra được những nhận xét ưu điểm và nhược điểm về công tác này và vấn đề giải pháp của tác giả đã đương ra ở chương 3 nhằm khắc phục những hạn chế mặt tồn tại và tác giả đã phân tích tìm ra trong chướng 2


Tải BÀI 3 luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh: Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty CP Mía đường Cần Thơ

Đề tài luận văn này được tác giả bảo vệ thành công vào năm 2019 đây là bài mẫu luận văn quản trị kinh doanh có phạm vi nghiên cứu tại một doanh nghiệp cụ thể, các số liệu đưa ra trong bài được tác giả thu thập chính xác từ doanh nghiệp mía đường và các doanh nghiệp cùng ngành, bài làm được tác giả sử dụng phương pháp định tính và định lượng, qua các lần góp ý chỉnh sửa từ giáo viên hướng dẫn tác giả đã thành công khi hoàn thành nội dung luận văn thạc sĩ này

Các mục tiêu của bài luận văn thạc sĩ đã được tác giả triển khai như sau:

 • -Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty
 • -Phân tích môi trường để xác định thời cơ và thách thức, điểm mạnh và điểm yếu
 • -Đánh giá môi trường kinh doanh tại công ty
 • -Từ đó đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp và các giải pháp thực hiện.

Đầu tiên tác giả đã thành công khi phân tích đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, tác giả ít kham khảo nhiều nguồn để phân tích thực trang công ty, thay vào đó, tác giả đã đi trải nghiệm thực tế về môi trường công ty, và đã có được những phần phân tích đúng đắn và có một cái nhìn khách quan hơn về thực trạng hoạt động của công ty, thay vì phải tham khảo từ một nguồn nào đó.

Cũng nhờ các phân tích trong phần đầu mà tác giả đã có được lợi thế khi hiểu rõ hơn về môi trường công ty, từ đó đưa ra được SWOT của công ty mía đường Cần Thơ, và những phân tích trên, đã giúp tác giả thành công khi đánh giá được môi trường kinh doanh của công ty, có một cái nhìn tổng quan hơn khi trình bày phần đánh giá môi trường của mình, đương nhiên việc đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty từ những phân tích và đánh giá ở trên cũng rất dễ dàng, khi có một cái nhìn khách quan về công ty, đặc biệt là đã đưa ra được ra giải pháp phù hợp hơn cho công ty trong đề tài mà tác giả nghiên cứu trong bài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của mình.


Tải BÀI 4 luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG

Đây là bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh được tác giả bảo vệ thành công vào năm 2020, sau khi trao đổi với giáo viên hướng dẫn, cuối cùng tác giả cũng đã chọn ra cho mình được đề tài này, đề tài tuy không còn mới lạ, nhưng tác giả cũng đã có thêm nhiều ý tưởng mới trong phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu về tạo động lực làm việc cho người lao động, qua các lần góp ý của giáo viên, nội dung của bài luận văn thạc sĩ đã được hoàn thiện chỉnh chu, nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng bảo vệ

Các mục tiêu nghiên cứu của tác giả khi triển khai bài luận văn TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG như sau:

Mục đích nghiên cứu: Đề xuất giải pháp để khắc phục những hạn chế để tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải Phòng.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

 • Một là, hệ thống hóa lý luận cơ bản về tạo động lực làm việc cho người lao động trong doanh nghiệp.
 • Hai là, phân tích đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải Phòng.
 • Ba là, đề xuất giải pháp và kiến nghị tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp và xây dựng Hải Phòng.

Trên đây là 3 mục tiêu mà đề tài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tác giả đã đưa ra, trong chương 1 hệ thống hóa lí luận từ các ngồn tài liệu tham khảo giáo trình, báo cáo khoa học, các bài luận văn trước tỏng nước và ngoài nước, tác giả đã cô đọng lại và đưa ra quan điểm của cá nhân về mô hình tạo động lực làm việc cho người la động

Tại chương 2 bằng các số liệu thu thập sơ cấp và thứ cấp tác giả đã phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty xây dựng, đã đưa ra được nhận xét ưu điểm và nhược điểm trong công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên để từ đó tác giả đưa ra những giải pháp giúp công ty cải thiện hoạt động tạo động lực làm việc cho người lao động

Để tải mẫu luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh với đề tài tạo động lực làm việc cho người lao động mời các bạn download dưới đây:


Tải BÀI 5 luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh: Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn

Đề tài này lúc đầu của tác giả không được giáo viên hướng dẫn thông qua, vì đề tài này đã được các bạn học viên trước sử dụng nhiều, và không còn mới lạ, tuy nhiên sau khi giải thích với giáo viên rằng mình có thể phân tích sâu rộng hơn, cũng như giải quyết được các nội dung và những bài luận văn trước đó chưa làm được, thì cuối cùng tác giả cũng đã thuyết phục được giáo viên cho mình chọn đề tài này.

Đề tài luận văn thạc sĩ Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp toa xe Sài Gòn là một đề tài quá quen thuộc, một số trường có thể không cho học viên đăng ký đề tài này, tuy nhiên hiện nay đa số các bai luận văn đa số đều kiểm tra đạo văn nghiêm ngặt cho nên các bạn học viên không thể copy từ các bài khóa trước mà chỉ dựa vào cách trình bày hình thức và nội dung để có thể tự viết cho mình một bài mới.

 

Đề tài luận văn thạc sĩ này tác giả chỉ sử dụng phương pháp định tính phân tích thống kê, mô tả dựa vào số liệu thực tiễn tại xí nghiệp, dựa vào những đạt điểm mới lạ nên bài luận văn đươc giáo viên hướng dẫn và hồi đồng đánh giá cao, các mục tiêu chủ yếu mà bài luận văn thạc sĩ này được đưa ra như sau:

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

– Nghiên cứu một số đặc điểm cơ bản, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn từ năm 2017 đến năm 2019

– Phân tích, đánh giá thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn từ năm 2017 đến năm 2019

– Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Toa xe Sài Gòn đến năm 2025

Căn cứ vào nội dung trình bày trong luận văn, cơ bản tác giả đã đáp ứng được các mục tiêu đưa ra từ ban đầu, trong chương 1 dựa vào các lý thuyết cơ bản, giáo trình quản trị nguồn nhân lực, các bài luận văn khóa trước, báo cáo nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước, tác giả đã cô đọng lại được nội dung cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhận lực trong doanh nghiệp

Từ những lý thuyết cơ bản tác giả tiến hành thu thâp số liệu thực tế từ xí nghiệp toa xe SG, xây dựng được nội dung thực trạng, bám sát với tình hình thực tiễn của công tác quản trị nguồn nhân lực tòn công ty, để từ đó, đưa ra nhiều nhận xét đánh giá, ưu điểm và nhược điểm, trong công tác quản trị nguồn nhân lực, nhằm giải quyết những tồn tại của xí nghiệp

Trong chương 3 với những quan điểm có cơ sở tác giả đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác, quản tị nguồn nhân lực tại xí nghiệp toa xe SG , các giải pháp này đưa ra phù hợp với tình hình thực tiễn, nội dung phân tích ở chương 2, giúp cho bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh này trở thành một bài luận văn, được giáo viên và hội đồng đánh giá cao.


Tải BÀI 6 luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING NHẰM HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG 

Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh này được tác giả hoàn thiện vào năm 2020, sau khi trao đổi với giáo viên hướng dẫn thì cuối cùng tác giả cũng thông qua đề tài Hoàn thiền chính sách marketing nhằm huy động vốn khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, đề tài nay nhận được nhiều đánh giá cao từ phía hội đồng nhà trường.

Các mục tiêu mà tác giả hướng đến trong bài là:

(1). Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về chính sách marketing hỗn hợp trong ngân hàng.

(2). Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing trong công tác huy động vốn khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt.

(3). Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing trong công tác huy huy động vốn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đà Lạt.

Đầu tiên tác giả đã thành công trong phần đầu bài luận văn thạc sĩ của mình là hệ thống lại cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách marketing hỗn hợp trong ngân hàng. Tiếp đến chương 2 tác giả đi sâu phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing trong công tác huy động vốn khách hàng cá nhân, và cũng là nội dung chính của đề tài, cuối cùng, như bao bài luận văn thạc sĩ khác, là đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện vấn đề được nói tới.

Như vậy, 3 mục tiêu trên đã được tác giả triển khai ra hết trong bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của mình một cách chỉnh chu và hoàn thiện, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía hội đồng, tuy nhiên trong bài cũng có một vài chỗ được hội đồng nhà trường nhắc đến, nhưng thay vì tiếp thu chỉnh sửa thì tác giả đã phản biện lại và bảo vệ ý kiến trong bài của mình, cuối cùng đã nhận được đánh giá cao từ phía hội đồng, giúp bài luận văn thạc sĩ của tác giả có được một con điểm đáng mong đợi.


Tải BÀI 7 luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA LẶP LẠI SẢN PHẨM TRỊ NÁM CỦA PHỤ NỮ TẠI TP.HCM

Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh này được tác giả tham khảo từ nhiều người, cũng như tham khảo nhu cầu cũng phụ nữ hiện nay, mà tác giả đã quyết định chọn cho mình đề tài này để nghiên cứu, lúc mới thống báo đề tài cho giáo viên hướng dẫn, thì giáo viên có phần e dè trước đề tài này, vì nó có phần không mang đến tính học thuật của một bài luận văn thạc sĩ như các bạn khác trước giờ, tuy nhiên sau nhiều ngày đắn đo thì cô cũng đã quyết định đặt niềm tin vào đề tài của học trò mình, đề tài mang tính mới lạ, thực tế đã nhận được sự tò mò từ hội đồng nhà trường.

Các mục tiêu trong bài thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh đề tài trên mà tác giả muốn hướng tới là

 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đánh giá mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Đề xuất hàm ý quản trị giúp cho công ty nâng cao ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám tại Thành phố Hồ Chí Minh.

XEM THÊM 200 ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đầu tiên tác giả đã xác định định thành công nhu cầu mua lặp lại sản phẩm trị nám của phụ nữ ở TPHCM, sau khi xác định được nhu cầu của khách hàng, tác giả tiền hành phân tích những đặc điểm của ngành hàng, những yếu tố tác động đến việc mua lặp lại sản phẩm trị nám, nhằm nắm bắt được nhu cầu chung của phụ nữ tpHCM tác giả đã đi khảo sát thực tế từ bạn bè người thân đến những người xa lạ có như cầu về sản phẩm trị nám da, cuối cùng cũng như tất cả các bài luận văn thạc sĩ khác, tác giả đưa ra cho bài luận văn của mình các giải pháp nhằm nâng cao ý định mua lặp lại sản phẩm trị nám tại TPHCM. Sau khi trình bày xong phần nội dung của bài luận văn thạc sĩ, tác giả đã nhận được nhiều sự đánh giá cao từ hội đồng, cũng như của giáo viên hướng dẫn mình, tác giả đã đi đúng hướng khi trình bày một đề tài xa lạ khác với những đề tài khác, và gặt hái được nhiều thành công trong buổi bảo vệ luận văn ngành quản trị kinh doanh của mình.


Tải BÀI 8 luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thời trang trực tuyến của người tiêu dùng tại thị trường Tp.HCM

Đề tài này được tác giả hoàn thiện vào năm 2020, trước khi trải qua một buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ thành công, thì trước đó tác giả cũng đã đối mặt với không ít khó khăn khi hoàn thiện bài, từ lúc bắt đầu chọn đề tài tác giả đã phải đắn đo thương lượng trao đổi với giảng viên hướng dẫn của mình rất nhiều, cuối cùng cũng đã quyết định chọn đề tài trên để đồng hành cùng bài luận văn thạc sĩ của mình, đề tài của tác giả được hội đồng nhà trường đánh giá là, lúc đọc qua đề tài thì cảm thấy nó giống với các đề tài từng làm của học viên đi trước, nhưng đến khi bước vào trang nội dung thì nó là một sự sáng tạo vô hạn của tác giả, bài làm không chỉ nếu rõ nội dung cần nghiên cứu của đề tài, mà còn đưa ra các giải pháp thực tế có thể áp dụng thành công vào thị trường mua hàng trực tuyến.

Các mục tiêu được tác giả đặt ra trong bài luận văn ngành quản trị kinh doanh như sau:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thời trang trực tuyến của người tiêu dùng tại TP.HCM và sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến hoạch định chiến lược kinh doanh. Để làm rõ mục tiêu chính trên, nghiên cứu thực hiện hai mục tiêu chi tiết sau:

 • Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định mua hàng thời trang trực tuyến của người tiêu dùng TP.HCM.
 • Mô hình hóa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thời trang trực tuyến của người tiêu dùng Tp.HCM.

Tác giả đã hoàn thành các mục tiêu đưa ra của bài luận văn, trong chướng 1,2 và 3 nội dung xoay quanh các lí thuyết và mô hình về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, từ những mô hình tham khảo, tác giả đã đề xuất mô hình cho đề tài của mình, trong các chương 4,5,6 dựa vào bảng câu hỏi và khảo sát thực tế người tiêu dùng về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, tác giả sử dụng phần mềm SPSS để loại trừ các biến, xác định các biến từ thấp tới cáo, từ đó đưa ra kết luận về những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng, qua đó, tác giả đề xuất những kiến nghị nhằm thu hút người tiêu dùng mua hàng trực tuyến tại thị trường TPHCM.


Tải BÀI 9 luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất giày Thái Bình Tỉnh Bình Dương

Đề tài được tác giả bảo vệ thành công vào năm 2018, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động là một đề tài phổ biến được nhiều học viên đã từng nghiên cứu trước đây, có nhiều mô hình về thỏa mãn công việc của người la động, được tác giả tham khảo, tuy nghiên trong bài luận văn của mình thì tác giả cũng đã đề xuất một mô hình nghiên cứu mới được giáo viên hướng dẫn thông qua, góp ý chỉnh sửa rất nhiều lần, vì vậy nên bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động rất hoàn thiện và được giáo viên hội đồng đánh giá cao

Dưới đây là một số mục tiêu nghiên cứu mà luận văn đã đề ra:

Tập trung làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất giày Thái Bình.
Thông qua số liệu khảo sát sẽ phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất giày Thái Bình.
Đưa ra các kiến nghị về các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động tại công ty cổ phần đầu tư và sản xuất giày Thái Bình.

Về cơ bản các mục tiêu này đã được tác giả giải quyết triệt để, trong chương 1, 2 và 3 dựa và các thái niệm cơ bản các mô hình nghiên cứu trước đây, sử dụng phương pháp thu thập thông tin, lý thuyết giáo trình giáo án, nội dung 3 chương được tác giả hoàn thiện chi tiết, đưa ra được mô hình nghiên cứu cho mình

Qua các chương 4,5,6 dựa vào mô hình đã đề bạc tại chương 2 tác giả tiến hành thu thập dữ liệu, xử lí bằng phần mềm SPSS để tìm ra các biến quan trọng ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động, sau đó tác giả có, đưa ra các đánh giá và giải pháp kiến nghị nhằm thỏa mãn công việc của người lao động trong công ty giày Thái Bình, đây là bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh được giáo viên và hội đồng đánh giá cao.

Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt
Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt

Tải BÀI 10 luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng điện trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh này được tác giả hoàn hiện vào năm 2020, Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng điện trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, là một đề tài rất phổ biến được nhiều bạn học viên khóa trước sử dụng trong bài luận văn thạc sĩ của mình, tuy nhiên bài làm của tác giả không đi theo một hướng nghiên cứu cũ, Trên đây mình cũng đã nói 1 bài về các nhân tố ảnh hưởng đên smu hàng, tuy nhiên 2 tác giả có sử dụng các khung lý thuyết và mô hình khác, sản phẩm của 2 loại đề tài cũng khác nhau, vì vậy mà bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh này cũng đáng để các bạn tham khảo

Các mục tiêu mà bài luận văn đề cập tới bao gồm:

 • Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng đin trc tuyến ti Thành phHChí Minh.
 • Ước lượng mc độ ảnh hưởng ca các nhân tố ảnh hưởng đến đến quyết định mua hàng đin trc tuyến ti Thành phHChí Minh.
 • Đề xut nhng hàm ý chính sách cho doanh nghip nhm phát trin dch vkinh doanh hàng đin trc tuyến ti Thành phHChí Minh.

Bài làm tác giả xây dựng trên 2 mục tiêu và cơ bản đã xử lý đầy đủ nội dung trong chương 1,2,3 dựa và nền lý thuyết cơ bản, các tài liệu nghiên cứu trước đây, các bài luận văn mẫu, các giáo trình, tác giả đã cô đọng lại cơ sở lý thuyết về các nhân tốt ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, tiếp đó tác giả cũng đã đề xuất cho bản thân một mô hình nghiên cứu riêng cho đề tài

Đến chương 4,5,6 sử dụng phương pháp khảo sát chạy phần mềm SPSS để xử lý số liệu tác giả đã tìm ra được các yếu tối có tác động mạnh nhất đến quyết định mua hàng điện trực tuyến.


Trên đây là 10 mẫu luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh được Luận Văn Tốt thu thập tham khảo có chọn lọc từ các bài Luận Văn thạc sĩ bảo vệ thành công, được đánh giá cao từ hội đồng chấm điểm, được góp ý chỉnh sửa nhiều lần từ giáo viên hướng dẫn, nên bài làm được tác giả đầu tư kĩ lưỡng hoàn thiện về nội dung và hình thức và giờ đây các bạn đã có được những tài liệu này để tham khảo khi viết luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh

Có hàng ngàn đề tài luận văn thạc sĩ về quản trị kinh doanh nhưng do thời gian có hạn nên Luận Văn Tốt chỉ giới thiệu được với các bạn 10 mẫu trên, các bạn có như cầu tìm kiếm thêm tài liệu hay cần tư vấn thêm về đề tài, về dịch vụ viết thuê Luận văn thạc sĩ của Luận Văn Tốt các bạn hãy liên hệ ZALO: 093 457 3149 để được hỗ trợ.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI BẢN WORD MIỄN PHÍ CẢ CÁC BÀI Ở TRÊN ĐÂY, HÃY NHẮN TIN ZALO CHO MÌNH ĐỂ MÌNH GỬI QUA TRONG VÒNG 2 GIÂY NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] XEM THÊM 10 BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH […]

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ