Báo cáo thực tập chất lượng nhân lực bộ phận Buồng tại Khách sạn

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập chất lượng nhân lực bộ phận Buồng tại Khách sạn dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài liên quan. Hy vọng mẫu cơ sở lý thuyết dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934 573 149.

………………………………………………………………

Báo cáo thực tập chất lượng nhân lực tại buồng khách sạn
Báo cáo thực tập chất lượng nhân lực tại buồng khách sạn

PHẦN MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập chất lượng nhân lực bộ phận Buồng tại Khách sạn

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

Khi xã hội ngày càng phát triển, đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì nhu cầu ăn uống, vui chơi, giải trí và du lịch cũng ngày càng phát triển. Nhất là khi Việt Nam chúng ta là một nước có tiềm năng du lịch rất đa dạng và phong phú, thì ngành du lịch lại càng được chú trọng và đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta.

Cùng với sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch, lĩnh vực kinh doanh khách sạn đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của ngành. Thị trường cung ứng du lịch lưu trú đã trở nên sôi động khi có sự tham gia hàng loạt các khách sạn dưới nhiều hình thức. Song chính điều này cũng buộc các doanh nghiệp khách sạn phải đối mặt với tình trạng cạnh tranh gay gắt.

Để tồn tại và phát triển trong thi trường này các doanh nghiệp khách sạn cần thiết phải có các biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của khách sạn là hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú và hoạt động kinh doanh dịch vụ bổ sung. Trong đó, kinh doanh dịch vụ lưu trú là hoạt động kinh doanh chính của khách sạn (chiếm hơn 60%).

Trong bất cứ một hoạt động kinh doanh nào thì yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp cũng là con người. Do đó, chất lượng nguồn nhân lực của khách sạn đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng của khách sạn có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài: “ Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Đức Thành – Thanh Hóa” để qua đó nêu lên thực trạng nguồn nhân lực bộ phận buồng của một khách sạn vừa ở thị xã Sầm Sơn – Thanh Hóa. Từ đó đưa ra các giải pháp giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khách sạn. Sao cho khách sạn Đức Thành có thể cạnh tranh được với các khách sạn vừa và lớn khác trên địa bàn thị xã Sầm Sơn- Thanh Hóa.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài chất lượng nhân lực bộ phận Buồng

– Phân tích, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Đức Thành.
– Trên cơ sở phân tích, đánh giá để đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng của khách sạn Đức Thành trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

*Đối tượng nghiên cứu.
– Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng sự tại khách sạn Đức Thành.
*Phạm vi nghiên cứu.
– Khách sạn Đức Thành.
-Thời gian: năm 2021

XEM THÊM ===> Báo cáo Nâng cao chất lượng phục vụ buồng phòng khách sạn

4. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài , em đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu :
– Phương pháp nghiên cứu khảo sát thực địa và phỏng vấn.
– Phương pháp phân tích tổng hợp và so sánh.
– Phương pháp thống kê, thu thập số liệu.
– Phương pháp phân tích số liệu.
Kết cấu của chuyên đề bao gồm 3 phần:
Phần 1: Phần mở đầu
Phần 2: Phần nội dung
Chương I: Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Đức Thành.
Chương II: Giải pháp giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Đức Thành.
Phần 3: Kết luận

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

ĐỀ CƯƠNG Chất lượng nhân lực bộ phận Buồng tại Khách sạn

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG
Chương I: Phân tích đánh giá thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Đức Thành
1.1. Tổng quát về khách sạn Đức Thành
1.2. Thực trạng về nguồn nhân lực tại khách sạn Đức Thành
1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
1.2.2. Sự phân công lao động trong khách sạn.
1.2.3. Đặc điểm nguồn nhân lực của khách sạn Đức Thành
1.3. Thực trạng về chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Đức Thành
1.3.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận buồng và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cá nhân bộ phận buồng
1.3.2. Sự phân công lao động trong bộ phận buồng tại khách sạn.
1.3.3. Đặc điểm nguồn nhân lực của bộ phận buồng tại khách sạn.
1.3.4. Công tác tuyển dụng nhân lực cho bộ phận buồng của khách sạn Đức Thành
1.3.5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho bộ phận buồng tại khách sạn Đức Thành.
1.3.6. Những biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên bộ phận buồng mà khách sạn Đức Thành đang áp dụng
1.3.7. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân
Chương II: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bộ phận buồng tại khách sạn Đức Thành.
2.1 Nâng cao nghiệp vụ, khả năng giao tiếp với khách quốc tế cho nhân viên phuc vụ phòng
2.2. Tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho nhân viên phục vụ buồng phòng trong mắt khách hàng
2.3. Tăng cường ưu đãi, tạo động lực cho nhân viên phục vụ phòng
2.4. Cần áp dụng chính sách khen thưởng, kiểm tra đối với người lao động làm việc tại bộ phận buồng
2.5. Đối với công tác tuyển chọn nhân, lực bộ phận buồng cần được chủ động hơn trong việc yêu cầu tuyển chọn cũng như tiếp nhận thêm nhân viên mới.
2.6. Tăng cường đào tạo và phat triển nguồn nhân lực cho bộ phận buồng tại khách sạn.
2.7. Khách sạn nên sử dụng những hợp đồng lao động có thời gian ngăn nhiều hơn nữa
2.8. Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

PHẦN KẾT LUẬN Báo cáo thực tập chất lượng nhân lực bộ phận Buồng 

Chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc kinh doanh khách sạn, đặc biệt đối với một khách sạn mà doanh thu từ hoạt động kinh doanh lưu trú luôn chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng doanh thu thì vấn đề về nâng cao chất lượng lao động cho nhân viên bộ phận buồng lại càng trở nên cấp thiết, nhất là trong thời điểm kinh tế như bây giờ, khi mà thiết bị đã được hiện đại hoá các cơ sở vật chất của các khách sạn đồng hạng đã được chuẩn hóa, thì cạnh tranh giữa các chủ thể kinh doanh lại thuộc về chất lượng. Yếu tố quyết định chất lượng đó chính là nhân tố con người. Và chính vì thế mà không một doanh nghiệp nào có thể lơ là với công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhận thức được điều này, khách sạn Đức Thành đã có những biện pháp để nâng cao chất lượng nhân lực cho toàn khách sạn nói chung và cho bộ phân buồng nói riêng. Có thể chỉ ra một phương pháp rất hay trong công tác tuyển mộ nhân lực, đó là khách sạn phối hợp với các trường đào tạo về du lịch và khách sạn, hỗ trợ sinh viên thực tập, qua đó có thể tuyển mộ được những lao động có chất lượng cho khách sạn.

…………………………………………………………………..

Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập chất lượng nhân lực tại Buồng Khách sạn được tham khảo từ báo báo cáo tốt nghiệp điểm cao các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói công ty Số điện thoại/zalo 0934573149.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ