TRỌN BỘ 100 ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH MỚI NHẤT

5/5 - (5 bình chọn)

Báo cáo thực tập về một công ty TNHH là một tài liệu tổng hợp và phân tích kết quả thực hiện công việc thực tập của sinh viên trong một doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Báo cáo này thường được yêu cầu từ trường đại học hoặc trung tâm đào tạo nơi sinh viên tham gia thực tập.

Báo cáo thực tập công ty TNHH thường bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu công ty: Đây là một phần mô tả về công ty mà sinh viên đã thực tập. Nó có thể bao gồm lĩnh vực hoạt động, quy mô, cơ cấu tổ chức, vị trí và vai trò của công ty trong ngành công nghiệp.
 2. Mục tiêu và mô tả công việc thực tập: Phần này mô tả mục tiêu và nhiệm vụ mà sinh viên đã được giao trong quá trình thực tập. Nó có thể bao gồm cả mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn thực tập.
 3. Quá trình thực hiện công việc: Phần này mô tả chi tiết các hoạt động và công việc mà sinh viên đã thực hiện trong suốt thời gian thực tập. Nó cung cấp thông tin về các kỹ năng, công cụ và phương pháp làm việc được áp dụng trong công ty.
 4. Kết quả đạt được: Phần này tập trung vào kết quả và thành tựu mà sinh viên đã đạt được trong quá trình thực tập. Nó có thể bao gồm cả những vấn đề và khó khăn gặp phải, cùng với cách sinh viên đã giải quyết chúng và học hỏi từ kinh nghiệm đó.
 5. Đánh giá và nhận xét: Phần này liệt kê các đánh giá và nhận xét từ cấp quản lý hoặc người hướng dẫn của sinh viên trong công ty. Nó thể hiện sự đánh giá về hiệu quả làm việc, khả năng học hỏi và tiến bộ của sinh viên trong thực tập.
 6. Kết luận: Phần kết luận tổng hợp lại các kinh nghiệm và học hỏi từ quá trình thực tập. Nó có thể bao gồm sự đánh giá cá nhân của sinh viên về công ty và đề xuất những cải tiến cho quá trình thực tập
 7. Gợi ý và đề xuất: Phần này có thể chứa gợi ý và đề xuất của sinh viên về cách cải thiện quá trình thực tập hoặc công ty. Đây là nơi sinh viên có thể chia sẻ ý kiến, đề xuất các phương pháp, quy trình hoặc chính sách mới để tăng cường hiệu quả công việc và trải nghiệm thực tập.
 8. Tài liệu tham khảo: Để tăng tính chuyên môn và cung cấp nguồn tham khảo cho đọc giả, sinh viên có thể liệt kê các tài liệu, sách, bài viết, hay các nguồn thông tin khác mà họ đã sử dụng trong quá trình thực tập.

Báo cáo tốt nghiêp về công ty TNHH nên được viết theo một cấu trúc rõ ràng, trình bày các thông tin một cách logic và chi tiết. Ngoài ra, nên tuân thủ các quy định và yêu cầu của trường hoặc tổ chức đào tạo liên quan đến việc viết báo cáo thực tập.

Báo cáo thực tập về công ty TNHH không chỉ là một bản tường thuật về hoạt động trong thực tập, mà còn là cơ hội để sinh viên tổng kết kinh nghiệm, phân tích và phản ánh về quá trình học tập và ứng dụng kiến thức vào thực tế công việc.

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY ⇓⇓⇓⇓

===> TẢI FREE BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT ĐỒ GỖ


Công việc thực tập sinh viên thực tập về công ty tnhh

Công việc thực tập của sinh viên trong một công ty TNHH có thể đa dạng tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của công ty và mục tiêu cụ thể của sinh viên. Dưới đây là một số ví dụ về công việc thực tập mà sinh viên có thể thực hiện trong một công ty TNHH:

 1. Nghiên cứu thị trường: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ nghiên cứu và phân tích thị trường để hiểu về nhu cầu và xu hướng của khách hàng. Công việc này có thể bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu, xây dựng báo cáo về thị trường và đề xuất các chiến lược tiếp thị.
 2. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh: Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động của bộ phận kinh doanh như tìm kiếm và liên hệ khách hàng, xử lý đơn hàng, thực hiện cuộc gọi và hỗ trợ việc bán hàng. Qua đó, sinh viên có thể nắm bắt quy trình kinh doanh và trải nghiệm công việc trực tiếp với khách hàng.
 3. Quản lý dự án: Sinh viên có thể tham gia vào quản lý dự án trong công ty. Công việc này có thể bao gồm lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, tương tác với các thành viên trong dự án và báo cáo kết quả cho cấp quản lý.
 4. Hỗ trợ bộ phận tài chính: Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính và kế toán. Công việc này có thể bao gồm xử lý hồ sơ, kiểm tra báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu tài chính và hỗ trợ việc lập kế hoạch tài chính.
 5. Phát triển sản phẩm: Sinh viên có thể được tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Công việc này có thể bao gồm nghiên cứu và phân tích thị trường, đề xuất ý tưởng, tham gia vào quá trình thiết kế và thử nghiệm sản phẩm.
 6. Hỗ trợ quản lý nhân sự: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ hỗ trợ quản lý nhân sự trong công ty. Công việc này có thể bao gồm tham gia vào quá trình tuyển dụng, xây dựng chế độ làm việc, xử lý các vấn đề liên quan đến nhân sự và thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên.
 7. Marketing và truyền thông: Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động marketing và truyền thông của công ty. Công việc này có thể bao gồm tạo nội dung cho mạng xã hội, tham gia vào quảng cáo và quảng bá sản phẩm, xây dựng chiến lược truyền thông và tương tác với khách hàng qua các kênh truyền thông.
 8. Hỗ trợ công nghệ thông tin: Sinh viên có thể được giao nhiệm vụ hỗ trợ công nghệ thông tin trong công ty. Công việc này có thể bao gồm cài đặt và cấu hình phần mềm, hỗ trợ người dùng trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật, quản lý và bảo trì hệ thống máy tính và mạng.
 9. Quản lý chuỗi cung ứng: Sinh viên có thể được tham gia vào quá trình quản lý chuỗi cung ứng trong công ty. Công việc này có thể bao gồm theo dõi lịch trình giao nhận hàng hóa, quản lý kho, tương tác với các nhà cung cấp và khách hàng, và đảm bảo sự liên tục trong hoạt động cung ứng.
 10. Nghiên cứu và phát triển: Sinh viên có thể tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc công nghệ của công ty. Công việc này có thể bao gồm nghiên cứu thị trường, thử nghiệm sản phẩm, phân tích dữ liệu và đề xuất cải tiến hoặc phát triển mới.

Đây chỉ là một số ví dụ về công việc thực tập mà sinh viên có thể thực hiện trong một công ty TNHH. Công việc cụ thể sẽ phụ thuộc vào ngành nghề và yêu cầu của công ty cũng như sự quan tâm và sự lựa chọn của sinh viên.

TRỌN BỘ 100 ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH MỚI NHẤT
ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH

Cấu trúc bài báo cáo thực tập về công ty tnhh

Cấu trúc bài báo cáo tốt nghiệp về một công ty TNHH có thể tuân theo các phần cơ bản sau đây:

 1. Tiêu đề: Bắt đầu báo cáo bằng việc đặt một tiêu đề mạnh mẽ và ngắn gọn mô tả nội dung chính của báo cáo.
 2. Lời mở đầu: a. Giới thiệu về công ty: Mô tả ngắn gọn về công ty TNHH mà sinh viên đã thực tập, bao gồm tên công ty, lĩnh vực hoạt động, vị trí trong ngành công nghiệp và mục tiêu kinh doanh chính của công ty. b. Mục tiêu và ý nghĩa của thực tập: Trình bày mục tiêu chung và ý nghĩa của việc thực tập trong công ty. Nêu rõ những gì sinh viên mong đạt được và lợi ích của việc áp dụng kiến thức học tập vào thực tế.
 3. Nội dung chính: a. Mô tả công việc và nhiệm vụ: Trình bày chi tiết công việc và nhiệm vụ mà sinh viên đã được giao trong quá trình thực tập. Mô tả cụ thể các hoạt động, kỹ năng và công cụ được sử dụng trong quá trình làm việc. b. Kết quả đạt được: Đánh giá và trình bày kết quả, thành tựu mà sinh viên đã đạt được trong quá trình thực tập. Bao gồm cả những vấn đề gặp phải và cách sinh viên đã giải quyết chúng, cũng như những kinh nghiệm học hỏi từ quá trình thực tập.
 4. Đánh giá và nhận xét: a. Đánh giá của cấp quản lý/người hướng dẫn: Trình bày các đánh giá và nhận xét từ cấp quản lý hoặc người hướng dẫn của sinh viên trong công ty. Đây có thể là những đánh giá về hiệu suất làm việc, kỹ năng, sự tiến bộ và đóng góp của sinh viên. b. Đánh giá cá nhân: Sinh viên tự đánh giá và phân tích về hiệu quả làm việc, sự phát triển cá nhân và những kỹ năng mà sinh viên đã nắm bắt được trong quá trình thực tập.
 5. Tổng kết: a. Tổng kết kinh nghiệm: Tổng hợp lại những kinh nghiệm quan trọng mà sinh viên đã học được từ quá trình thực tập. Bao gồm cả những kỹ năng, kiến thức và cách tiếp cận công việc mà sinh viên đã nắm bắt được. b. Đánh giá tổng quan: Tổng kết lại những thành công, thách thức và học hỏi từ quá trình thực tập. Trình bày những đánh giá cá nhân về sự phù hợp của công việc thực tập với mục tiêu và quan điểm cá nhân.
 6. Đề xuất và gợi ý: a. Đề xuất cải tiến: Nếu có, sinh viên có thể đề xuất những cải tiến hoặc gợi ý về cách cải thiện quá trình thực tập hoặc hoạt động của công ty. Cung cấp những ý kiến xây dựng và phân tích các khía cạnh mà sinh viên cho rằng có thể được cải thiện. b. Gợi ý phát triển: Sinh viên có thể đề xuất các khóa học, chứng chỉ hoặc hoạt động phát triển cá nhân mà có thể giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực liên quan.
 7. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu, sách, bài viết, nguồn thông tin hoặc tài liệu tham khảo mà sinh viên đã sử dụng trong quá trình thực tập.
 8. Phụ lục: Đính kèm các tài liệu, hình ảnh, bảng biểu, bản vẽ hoặc bất kỳ thông tin bổ sung nào có liên quan đến nội dung báo cáo.

Đây chỉ là một cấu trúc tổng quát và có thể linh hoạt tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của trường học hoặc tổ chức đào tạo. Sinh viên nên tuân thủ các hướng dẫn cụ thể và yêu cầu được đề ra để viết báo cáo thực tập một cách đầy đủ và chính xác.

Xem thêm MỚI NHẤT!!!!

TRỌN BỘ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT NHỰA

TRỌN BỘ CÁC CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


Quy trình viết báo cáo thực tập về công ty tnhh

Quy trình viết báo cáo thực tập công ty TNHH có thể bao gồm các bước sau:

 1. Thu thập thông tin: Tổng hợp và thu thập thông tin liên quan đến quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm các ghi chú, tài liệu, bản ghi, email hoặc các tài liệu tham khảo khác liên quan đến công việc thực tập.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và phân chia các phần trong báo cáo. Điều này có thể dựa trên một mẫu báo cáo thực tập hoặc hướng dẫn từ giảng viên hoặc người hướng dẫn.
 3. Viết phần mở đầu: Bắt đầu báo cáo bằng việc giới thiệu về công ty TNHH mà sinh viên đã thực tập và mục tiêu chung của quá trình thực tập. Mô tả sự kết hợp giữa công việc thực tập và nội dung học tập.
 4. Mô tả công việc và nhiệm vụ: Trình bày chi tiết về công việc và nhiệm vụ mà sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập. Mô tả các hoạt động, kỹ năng, công cụ và quá trình làm việc cụ thể.
 5. Phân tích kết quả và kinh nghiệm: Đánh giá và phân tích kết quả, thành tựu và kinh nghiệm mà sinh viên đã đạt được từ quá trình thực tập. Đề cập đến những khó khăn, thách thức và cách sinh viên đã vượt qua chúng.
 6. Đánh giá cá nhân: Tự đánh giá và phân tích về hiệu quả làm việc, sự phát triển cá nhân và những kỹ năng mà sinh viên đã nắm bắt được từ quá trình thực tập.
 7. Tổng kết và đề xuất: Tổng kết lại những kinh nghiệm quan trọng và những gì đã học được từ quá trình thực tập. Đề xuất cải tiến hoặc gợi ý về việc phát triển cá nhân hoặc cải thiện quá trình thực tập.
 8. Biên tập và chỉnh sửa: Đọc lại báo cáo và chỉnh sửa các phần sai sót về ngữ pháp, cấu trúc câu, chính tả và định dạng.
 9. Đính kèm tài liệu và phụ lục: Đính kèmcác tài liệu, hình ảnh, bảng biểu hoặc bất kỳ thông tin bổ sung nào liên quan đến nội dung báo cáo. Điều này có thể là các hình ảnh về công việc thực tập, các báo cáo hoặc tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình thực tập.
 10. Định dạng và trình bày: Đảm bảo báo cáo được định dạng và trình bày một cách chuyên nghiệp. Sử dụng font chữ và kích thước chữ nhất quán, sắp xếp các phần theo đúng thứ tự và đánh số trang.
 11. Xem xét và sửa chữa: Xem xét lại toàn bộ báo cáo để đảm bảo rằng nội dung được trình bày một cách logic, có liên kết và thể hiện được các ý kiến và kết luận một cách rõ ràng.
 12. In hoặc nộp báo cáo: Sau khi hoàn thiện và kiểm tra kỹ, sinh viên có thể in báo cáo và nộp cho người hướng dẫn hoặc cán bộ chịu trách nhiệm.

Lưu ý rằng quy trình viết báo cáo thực tập có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của trường học hoặc tổ chức đào tạo. Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn và yêu cầu cụ thể được đề ra để viết báo cáo thực tập một cách đầy đủ và chính xác.

Trong quá trình viết bài báo cáo thực tập nói riêng cũng như các bài tập, tiểu luận, khóa luận,… nói chung, nếu như có khó khăn về bài làm báo cáo thực tập của mình hãy liên hệ với Dịch vụ viết báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt nhé, hãy nhắn tin hoặc điện zalo/tele : 0934573149 để được báo giá chi tiết, cam kết bảo mật 100%.


Các lỗi khi viết báo cáo thực tập về công ty tnhh

Khi viết báo cáo thực tập về công ty TNHH, có một số lỗi phổ biến mà người viết có thể mắc phải. Dưới đây là một số lỗi thường gặp và cách tránh chúng:

 1. Thiếu cấu trúc: Một báo cáo thực tập cần có một cấu trúc rõ ràng và có tổ chức. Đảm bảo rằng báo cáo của bạn bao gồm các phần cần thiết như lời mở đầu, mô tả công việc, kết quả đạt được, đánh giá và tổng kết. Thiếu cấu trúc có thể làm cho báo cáo trở nên lộn xộn và khó hiểu.
 2. Không mô tả công việc đầy đủ: Một lỗi thường gặp khi viết báo cáo thực tập là không cung cấp đủ thông tin về công việc và nhiệm vụ đã được thực hiện. Hãy đảm bảo rằng bạn mô tả chi tiết về các hoạt động, kỹ năng và công cụ mà bạn đã sử dụng trong quá trình làm việc.
 3. Thiếu phân tích và đánh giá: Báo cáo thực tập không chỉ nêu ra các hoạt động và kết quả, mà còn cần phân tích và đánh giá chúng. Đưa ra những nhận xét, nhận thức và bài học mà bạn đã học được từ quá trình thực tập.
 4. Sử dụng ngôn ngữ không chuyên nghiệp: Tránh sử dụng ngôn ngữ không chuyên nghiệp, cụm từ lỏng lẻo hoặc ngữ cảnh không rõ ràng trong báo cáo thực tập. Sử dụng ngôn từ chính xác, rõ ràng và chuyên nghiệp để truyền đạt ý kiến và thông tin của bạn một cách hiệu quả.
 5. Sai sót ngữ pháp và chính tả: Kiểm tra kỹ lỗi ngữ pháp, chính tả và cú pháp trong báo cáo thực tập của bạn. Sai sót như lỗi chính tả, sai cấu trúc câu hay lỗi ngữ pháp có thể làm mất đi sự chính xác và chuyên nghiệp của báo cáo.
 6. Thiếu thông tin hỗ trợ: Quá trình thực tập thường đi kèm với các tài liệu, hình ảnh hoặc dữ liệu hỗ trợ. Đảm bảo rằng bạn đính kèm các tài liệu và thông tin hỗ trợ cần thiết
 7. Không cung cấp đánh giá cá nhân: Một phần quan trọng của báo cáo thực tập là đánh giá cá nhân về quá trình thực tập và kinh nghiệm của bạn. Đánh giá cá nhân có thể bao gồm những gì bạn đã học được, những kỹ năng mà bạn đã phát triển, cách mà quá trình thực tập liên quan đến mục tiêu và quan điểm cá nhân của bạn. Thiếu đánh giá cá nhân có thể làm mất đi tính toàn diện và giá trị của báo cáo.
 8. Thiếu tài liệu tham khảo: Báo cáo thực tập cần được chứng minh bằng các tài liệu tham khảo và nguồn thông tin hợp lý. Nếu bạn đã sử dụng các nguồn tài liệu hoặc tài liệu tham khảo trong quá trình thực tập, hãy chắc chắn đề cập đến chúng và cung cấp danh sách tài liệu tham khảo tại cuối báo cáo.
 9. Thiếu phụ lục: Phụ lục là nơi bạn có thể đính kèm các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bảng biểu, bản vẽ hoặc thông tin khác mà không phù hợp để chèn vào phần chính của báo cáo. Thiếu phụ lục có thể làm mất đi sự minh bạch và sự trực quan của báo cáo.
 10. Không tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn: Mỗi trường học hoặc tổ chức đào tạo có thể có yêu cầu và hướng dẫn riêng cho báo cáo thực tập. Đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu rõ các yêu cầu và hướng dẫn này và tuân thủ chúng. Không tuân thủ yêu cầu và hướng dẫn có thể làm giảm đi giá trị và hiệu quả của báo cáo.

Khi viết báo cáo thực tập về công ty TNHH, hãy đảm bảo bạn kiểm tra và sửa lỗi trước khi nộp báo cáo. Đọc lại báo cáo một cách kỹ lưỡng để tìm ra các lỗi tiềm ẩn và cải thiện cấu trúc, ngôn ngữ và chính tả.

 

TRỌN BỘ 100 ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH MỚI NHẤT
ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH

100 đề tài báo cáo thực tập về công ty TNHH

Dưới đây là một danh sách gồm 100 đề tài báo cáo thực tập về công ty TNHH mà bạn có thể tham khảo:

 1. Quy trình sản xuất và quản lý hàng hóa trong công ty TNHH.
 2. Nghiên cứu và phân tích thị trường của công ty TNHH.
 3. Quy trình quản lý nhân sự trong công ty TNHH.
 4. Tối ưu hóa hệ thống cung ứng và vận chuyển của công ty TNHH.
 5. Phân tích tài chính và kế toán của công ty TNHH.
 6. Phân tích chiến lược tiếp thị và quảng cáo của công ty TNHH.
 7. Đánh giá hiệu quả quản lý dự án trong công ty TNHH.
 8. Nghiên cứu về quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong công ty TNHH.
 9. Phân tích ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH.
 10. Đánh giá và cải thiện quy trình hỗ trợ khách hàng của công ty TNHH.
 11. Nghiên cứu và phân tích về quản lý rủi ro trong công ty TNHH.
 12. Tối ưu hóa quy trình sản xuất để tiết kiệm năng lượng và tài nguyên trong công ty TNHH.
 13. Đánh giá và cải thiện quy trình tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên của công ty TNHH.
 14. Nghiên cứu về quy trình phân phối và bảo quản hàng hóa trong công ty TNHH.
 15. Phân tích và đánh giá các chiến lược kinh doanh của công ty TNHH trong môi trường cạnh tranh.
 16. Nghiên cứu về quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty TNHH.
 17. Đánh giá tác động của công nghệ mới đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty TNHH.
 18. Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp cải thiện quy trình quản lý kho của công ty TNHH.
 19. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình bảo trì và sửa chữa thiết bị trong công ty TNHH.
 20. Nghiên cứu về quy trình phân tích và dự báo xu hướng thị trường cho công ty TNHH.
 21. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực trong công ty TNHH.
 22. Nghiên cứu về quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu cho công ty TNHH.
 23. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá rủi ro tài chính của công ty TNHH.
 24. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong công ty TNHH.
 25. Nghiên cứu về quy trình phân tích và cải thiện quy trình sản xuất linh kiện trong công ty TNHH.
 26. Đánh giá tác động của công nghệ blockchain đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH.
 27. Nghiên cứu và phân tích về quy trình quản lý dự án phát triển phần mềm trong công ty TNHH.
 28. Đánh giá và cải thiện quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu khách hàng trong công ty TNHH.
 29. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả quảng cáo trực tuyến của công ty TNHH.
 30. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình kiểm soát sản xuất và chất lượng sản phẩm trong công ty TNHH.
 31. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng mạng xã hội trong chiến lược tiếp thị của công ty TNHH.
 32. Đánh giá tác động của công nghệ trí tuệ nhân tạo đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH.
 33. Nghiên cứu và phân tích về quy trình quản lý rủi ro môi trường trong công ty TNHH.
 34. Đánh giá và cải thiện quy trình phân phối và bảo quản dược phẩm trong công ty TNHH.
 35. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ điện toán đám mây trong công ty TNHH.
 36. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình tạo ra giá trị khách hàng trong công ty TNHH.
 37. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công ty TNHH.
 38. Đánh giá và cải thiện quy trình đào tạo và phát triển nhân viên trong công ty TNHH.
 39. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng truyền thông kỹ thuật số trong chiến lược tiếp thị của công ty TNHH.
 40. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý mối quan hệ khách hàng trong công ty TNHH.
 41. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công ty TNHH.
 42. Đánh giá và cải thiện quy trình đào tạo và phát triển nhân viên trong công ty TNHH.
 43. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng truyền thông kỹ thuật số trong chiến lược tiếp thị của công ty TNHH.
 44. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý mua hàng và cung ứng trong công ty TNHH.
 45. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất của công ty TNHH.
 46. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý dự án xây dựng trong công ty TNHH.
 47. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) trong công ty TNHH.
 48. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro hệ thống thông tin trong công ty TNHH.
 49. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ khách hàng của công ty TNHH.
 50. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý chất lượng trong công ty TNHH.
 51. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ blockchain trong công ty TNHH.
 52. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro tài chính trong công ty TNHH.
 53. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu của công ty TNHH.
 54. Đánh giá và cải thiện quy trình tiếp thị nội dung trong công ty TNHH.
 55. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) trong quản lý tài sản của công ty TNHH.
 56. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro an toàn và bảo vệ môi trường trong công ty TNHH.
 57. Đánh giá và cải thiện quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công ty TNHH.
 58. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng của công ty TNHH.
 59. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro hệ thống mạng trong công ty TNHH.
 60. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghệ sản xuất của công ty TNHH.
 61. Đánh giá và cải thiện quy trình tiếp thị trực tuyến trong công ty TNHH.
 62. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) trong quản lý năng lượng của công ty TNHH.
 63. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro tài chính và tiền tệ trong công ty TNHH.
 64. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ hỗ trợ khách hàng của công ty TNHH.
 65. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý chất lượng dịch vụ trong công ty TNHH.
 66. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ blockchain trong quản lý tài sản của công ty TNHH.
 67. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro hệ thống thông tin trong công ty TNHH.
 68. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghệ dược phẩm của công ty TNHH.
 69. Đánh giá và cải thiện quy trình tiếp thị nội dung trực tuyến trong công ty TNHH.
 70. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) trong quản lý vận hành của công ty TNHH.
 71. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro an toàn và bảo vệ môi trường trong công ty TNHH.
 72. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu của
 73. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý mối quan hệ nhà cung cấp trong công ty TNHH.
 74. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghệ thông tin của công ty TNHH.
 75. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro hệ thống mạng và bảo mật thông tin trong công ty TNHH.
 76. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ blockchain trong quản lý dữ liệu của công ty TNHH.
 77. Đánh giá và cải thiện quy trình tiếp thị truyền thống trong công ty TNHH.
 78. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) trong quản lý sản xuất của công ty TNHH.
 79. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro tài chính và đầu tư trong công ty TNHH.
 80. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình kế toán của công ty TNHH.
 81. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý chất lượng sản phẩm trong công ty TNHH.
 82. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng của công ty TNHH.
 83. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro hệ thống thông tin và bảo mật dữ liệu trong công ty TNHH.
 84. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhân sự của công ty TNHH.
 85. Đánh giá và cải thiện quy trình tiếp thị đa kênh trong công ty TNHH.
 86. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) trong quản lý tài chính của công ty TNHH.
 87. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong công ty TNHH.
 88. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dịch vụ k
 89. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý hợp đồng và đàm phán trong công ty TNHH.
 90. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ blockchain trong quản lý tài chính và thanh toán của công ty TNHH.
 91. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro hệ thống máy chủ và mạng trong công ty TNHH.
 92. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích thị trường của công ty TNHH.
 93. Đánh giá và cải thiện quy trình tiếp thị trực tuyến thông qua kênh xã hội trong công ty TNHH.
 94. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) trong quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển của công ty TNHH.
 95. Đánh giá và tối ưu hóa quy trình quản lý rủi ro tài chính và nguy cơ tiền tệ trong công ty TNHH.
 96. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu và dự báo kinh doanh của công ty TNHH.
 97. Đánh giá và cải thiện quy trình quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng trong công ty TNHH.
 98. Nghiên cứu về quy trình phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ blockchain trong quản lý thông tin khách hàng của công ty TNHH.

Trên đây là 100 đề tài báo cáo thực tập liên quan đến công ty TNHH. Bạn có thể lựa chọn một trong những đề tài này hoặc sử dụng chúng như nguồn cảm hứng để tạo ra một đề tài báo cáo thực tập phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực cụ thể của công ty TNHH mà bạn quan tâm.


TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂYTỔNG HỢP BÀI MẪU VỀ CÔNG TY TNHHHOT NHẤT HIỆN NAY !!!

 

TẢI BÀI 1 : BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ CÔNG TY ==> BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐẠI DƯƠNG 

Nội dung bài báo cáo thực tập tại công ty tnhh nội thất đại dương được tác giả chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp.
 • Phần 2: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty nội thất Đại Dương.
 • Phần 3: Nhận xét và đề xuất.

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY ✍

 

TẢI BÀI 2: BÀI BÁO CÁO MARKETING TRONG CÔNG TY TNHH ==> LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI & TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG ĐẠT GIAI ĐOẠN 2008 – 2009

Nội dung của bài Lập kế hoạch Marketing cho công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Tư Vấn Thiết Kế Công Đạt giai đoạn 2008 – 2009 được tác giả chia làm 5 chương: 

 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Cơ sở lí luận
 • Chương 3: Tổng quan về công ty THNN XDTM – TVTK công đạt
 • Chương 4: Kế hoạch marketing cho công ty công đạt 
 • Chương 5: Kết luận 

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY ✍

 

TẢI BÀI 3: BÀI MẪU VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TY TNHH ==> THỰC TRẠNG KINH DOANH VỀ CÔNG TY TNHH KHO VẬN DANKO

Nội dung bài Thực trạng kinh doanh công ty THNN kho vận Danko giới thiệu chung về công ty tnhh kho vận danko chia làm 3 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu chung về công ty tnhh kho vận danko
 • Chương 2: Thực trạng kinh doanh tại công ty tnhh kho vận danko
 • Chương 3: Phương hướng hoạt động và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở danko

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY ✍


Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết TRỌN BỘ 100 ĐỀ BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY TNHH MỚI NHẤT . Bài viết được tổng hợp từ những bài làm của các sinh viên xuất sắc trên cả nước. Có phải bạn cũng đang trong quá trình viết bài báo cáo, bài luận văn, báo cáo thực tập…gặp nhiều khó khăn thì liên hệ ngay Dịch vụ viết báo cáo thực tập chúng mình sẽ hỗ trợ bạn chọn tiêu đề cho bài báo cáo và hơn nữa team mình sẵn sàng hỗ trợ bạn làm bài báo cáo tốt nghiệp tốt nhất, với đội ngũ nhiều kinh nghiệm lâu năm và nhận viết báo cáo tất cả các ngành nghê hot hiện nay chắc chắn bạn sẽ đạt được điểm cao cho bài báo cáo. Liên hệ ngay zalo/tele : 0934573149 sẽ báo giá chi tiết cho bạn, chỉnh sửa thoải mái, cam kết bảo mật 100%.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo