Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty bất động sản

Đánh giá post

Sau đây là mẫu Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty bất động sản, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập của mình.

Trong quá trình viết báo cáo tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết báo cáo thực tập thuê trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty
Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty

LỜI MỞ ĐẦU đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty bất động sản

1.Lý do chọn đề tài Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty bất động sản

Luận Văn Tốt xin gửi đến các bạn lời mở đầu của bài báo cáo thực tập này. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Khi mà Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, thị trường không còn biên giới và môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt hơn thì vấn đề nhân lực và quản lý nguồn nhân lực một cách có hiệu quả để đạt được chất lượng cao là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp. Chính vì điều đó, con người đang được coi là nguồn tài sản vô giá và là yếu tố cốt lõi nhất quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Để có được chỗ đứng vững chắc trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ, công nhân viên có chất lượng về nhiều mặt như: năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn,… để có thể đáp ứng được với tình hình của doanh nghiệp cũng như theo kịp với tiến bộ và trình độ khoa học-kỹ thuật ngày càng hiện đại của thế giới.

Trường hợp của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real cũng không nằm ngoài ngoại lệ này. Là một Công ty đầu tư thương mại bất động sản nên đòi hỏi doanh nghiệp cần có một đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao. Do đó, nhu cầu hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân sự nhằm đáp ứng với tính chất tình hình hoạt động và sự nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty hiện nay là rất lớn.

Sau một thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real nhận thấy được những ưu điểm về tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Công ty đã chủ động đầu tư cho người lao động được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực cũng như có những chính sách phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty vẫn còn nhiều mặt hạn chế như: công tác đánh giá chưa hiệu quả, chưa sát với năng lực thực sự của từng nhân viên, hình thức đào tạo cho nhân viên chưa phong phú,….

Do đó em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real” để làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài đào tạo nguồn nhân lực 

– Nghiên cứu hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real.

– Đánh giá hoạt động đào tạo nhân sự tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real.

– Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động đào tạo nhân sự tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real.

1.3. Phương pháp nghiên cứu:

Thu thập thông tin: website công ty, các kênh báo đài, tài liệu/bài báo nghiên cứu, báo cáo của doanh nghiệp cung cấp, trao đổi với các nhân viên & cán bộ quản lý.

Phương pháp điều tra khảo sát: Phương pháp này thu thập số liệu bằng những câu hỏi. Đối tượng điều tra: công nhân viên trong công ty

Phương pháp phỏng vấn: Phương pháp phỏng vấn được sử dụng để thu thập thông tin về môi trường, các chính sách và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH TM-DV-SX Hoa Hướng Dương, phỏng vấn tập trung vào các đối tượng: Ban giám đốc Công ty, Trưởng, Phó các phòng ban Công ty.

Phương pháp xử lý số liệu: Phần mềm Excel, và các bảng biểu để thực hiện chương 1 và chương 2.

Sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu tính hình thực trạng công ty so với lý thuyết được học để đưa ra những giải pháp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real trong giai đoạn 2021-2023

1.4. Đối tượng nghiên cứu:

Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real.

1.5. Phạm vi nghiên cứu:

– Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real trong giai đoạn 2018-2020.

– Phạm vi về không gian: Nghiên cứu hoạt động công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real.

Địa chỉ: 178 Trần Thủ Độ, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

1.6. Kết cấu của báo cáo thực tập:

Ngoài phần lời mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, thì bài báo cáo thực tập được chia thành 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real

Chương 2: Phân tích hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real.

Chương 3: Một số đề xuất và kết luận

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

ĐỀ CƯƠNG đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty bất động sản

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

1.Lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài:

1.3. Phương pháp nghiên cứu:

1.4. Đối tượng nghiên cứu:

1.5. Phạm vi nghiên cứu:

1.6. Kết cấu của báo cáo thực tập:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN BLUE REAL

1.1.Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real

1.4.1.Môi trường bên ngoài

1.4.2.Môi trường bên trong 

1.5.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real giai đoạn 2018-2020

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN BLUE REAL

2.1. Phân tích hoạt động đào tạo nguồn nhân lực của công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real

2.1.1.  BƯỚC 1: Xác định mục tiêu đào tạo

2.1.2. BƯỚC 2: Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo.

2.1.3. BƯỚC 3:Kinh phí đào tạo.

2.1.4. BƯỚC 4: Lựa chọn giáo viên đào tạo.

2.1.5. BƯỚC 5: Tổ chức thực hiện

2.1.6. BƯỚC 6: Đánh giá kết quả đào tạo:

2.2. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real

2.2.1.Ưu điểm:

2.2.2. Nhược điểm và nguyên nhân

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN

3.1. Một số đề xuất hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real

3.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo

3.1.2. Xác định mục tiêu đào tạo

3.1.3. Xác định đối tượng đào tạo

3.1.4. Xây dựng chương trình, lựa chọn phương pháp, lựa chọn giáo viên đào tạo cho các học viên

3.2. Bài học kinh nghiệm

3.2.1. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc

3.2.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng

3.2.3. Bài học kinh nghiệm về thái độ

3.3. Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Kết luận đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty 

Vai trò của nguồn nhân lực trong quá trình phát triển của mỗi tổ chức là không thể phủ nhận. Và vai trò đó càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn trong thời đại của sự phát triển khoa học kỹ thuật và sự bùng nổ thông tin. Nhu cầu về lao động, đặc biệt lao động có chất lượng cao ngày càng được tăng nhanh.

Nhiều tổ chức kinh tế, các khu công nghiệp hiện đại ra đời, dẫn đến một thực trạng là cầu về lao động trình độ cao rất lớn, tuy nhiên cung về loại lao động này còn rất hạn chế.

Vậy yêu cầu đặt ra là để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì quá trình đào tạo cần phải được tiến hành thường xuyên, quá trình này được diễn ra không chỉ đối với nguồn nhân lực chưa có việc làm, mà phải tiếp tục thực hiện đối với những cán bộ công nhân viên.

Qua quá trình thực tập và tìm hiểu về Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Blue Real, em thấy rằng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty thực hiện khá tốt. Bên cạnh những hạn chế, khó khăn công ty gặp phải, công ty cũng đã đạt được nhiều thành tích rất tốt. Công ty và cụ thể là phòng hành chính- nhân sự đã xây dựng một chương trình đào tạo cho cán bộ công nhân viên trong công ty khá đầy đủ và phù hợp.

Điều này đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao khả năng hoàn thành công việc, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của ban lãnh đạo đối với người lao động.

Để có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường, công ty không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá mặt hàng… mà công ty cũng phải tạo dựng được sự thu hút người lao động, qua đó thể hiện được sự hấp dẫn mang bản sắc riêng của công ty. Vì vậy, để có được lợi thế cạnh tranh trên thị trường, đòi hỏi công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty cần phải đi đúng hướng hơn, có những giải pháp phù hợp, thực hiện một cách đồng bộ.

Mặc dù đã có những cố gắng nhưng do trình độ, năng lực và thời gian có hạn nên bài chuyên đề không tránh khỏi những sai sót nhất định. Kính mong được sự giúp đỡ của quý thầy cô giáo giúp em hoàn thiện hơn bài báo cáo của mình.

………………………………………

Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty bất động sản, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
6 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trúc Ly
Trúc Ly
1 năm trước

Báo giá giúp mình với ạ

Trúc Ly
Trúc Ly
1 năm trước

báo giá giúp mình với ạ

PhanLong
PhanLong
1 năm trước

Báo giá giúp mình với ạ

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ