Báo cáo thực tập đào tạo, phát triển nhân sự tại Bưu Điện

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu bài Báo cáo thực tập đào tạo, phát triển nhân sự tại Bưu Điện, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Báo cáo thực tập phát triển nhân sự tại Bưu Điện
Báo cáo thực tập phát triển nhân sự tại Bưu Điện

Lời mở đầu Báo cáo thực tập đào tạo, phát triển nhân sự tại Bưu Điện

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang tăng trưởng nhanh chóng từng năm thông qua quá trình mở cửa và hội nhập sâu rộng. Các hiệp định quốc tế được kí kết tạo ra khối lượng các nhà cung ứng dịch vụ ngày càng đa dạng hơn, cạnh tranh hơn, ưu việt hơn. Đây chính là lí do để một doanh nghiệp nhà nước quy chuẩn đi đầu trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhằm phù hợp, thích nghi với hoàn cảnh của xã hội. Song song đó công tác tuyển chọn, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực, bồi dưỡng kiến thức quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò vô cùng to lớn trong quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp muốn phát triển mạnh mẽ trên thị trường không chỉ về sản phẩm đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt, hậu mãi chăm sóc khách hàng, mà còn là nơi hội tụ những người giỏi, vừa tâm vừa có tầm và không để chảy máu chất xám . Vì vậy công tác tuyển chọn và hỗ trợ nhân sự để họ có thể gắn kết lâu dài đồng hành cùng công ty với đội ngũ kinh nghiệm lâu năm là sức mạnh của nguồn nhân lực tạo nên sự uy tín và sự thành công cho tổ chức.

Tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động cơ cấu tổ chức của mỗi doanh nghiệp, tổ chức nên nhu cầu về nhân sự cũng có sự khác nhau về tiêu chí lựa chọn, độ tuổi, giới tính, trình độ…theo từng vị trí công việc nhưng các tổ chức hiện nay đều hướng đến mục tiêu đó là tuyển dụng những nguổn lực có năng lực hoặc là những người nhiệt tình trong công việc và quan trọng nhất là yếu tố tìm người phù hợp với công việc có tiêu chí gắn bó lâu dài với công việc nhằm phát triển tổ chức.

Nhận thấy được tầm quan trọng của sự cần thiết trong công tác quản trị nguồn nhân lực trong một tổ chức,doanh nghiệp là nền tảng vững chắc để đạt đến sự thành công. Do đó, em lựa chọn đề tài để tìm hiểu và nghiên cứu là ”Một số giải pháp hoàn thiện trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện Việt Nam (EMS) – chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh”.

1. Mục đích đề tài đào tạo, phát triển nhân sự

Tìm hiểu, phân tích, đánh giá và hoàn thiện công tác nhân sự của Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện chi nhánh tại TP.HCM cụ thể là Team Phát hàng thuộc Trung tâm Phát hàng nhằm tìm ra những ưu điểm để phát huy tối đa và một số nhược điểm nhằm tìm giải pháp thay thế hữu hiệu.

2. Phương pháp nghiên cứu:

2.1 Phương pháp quan sát: Là phương pháp thu thập thông tin cần thiết trong quá trình làm việc, môi trường tác nghiệp, các chính sách và đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại công ty.

2.2 Phương pháp thực tiễn: Là phương pháp nghiên cứu lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực làm cơ sở cho đề tài, dựa vào những số liệu thu thập từ website công ty để thông kế, phân tích tình hình thực tế từ đó rút ra kết luận vè hoạt động nguồn nhân lực cho CNV

3. Đối tượng nghiên cứu:

Khối lao động sản xuất: Hoàn thiện hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các đội thuộc Trung tâm Phát hàng EMS tại chi nhánh TP.HCM

4. Phạm vi nghiên cứu:

1. Không gian: Trung tâm Phát Hàng EMS chi nhánh TP.HCM
2. Thời gian : 2017 đến nay

5. Tổng quan đề tài nghiên cứu:

Gồm 4 chương nội dung chính:

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Chương 2: Tổng quan về Dịch Vụ Bưu Chính CPN EMS

Chương 3: Thực trạng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại EMS HCM
Chương 4: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại EMS HCM

XEM THÊM ===> Bài học kinh nghiệm sinh viên thực tập tại phòng nhân sự

Chương 1 : Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

I/ Khái niệm, mục tiêu, vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1. Khái niệm

1.1 Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

2.1 Đối với tổ chức
2.2 Đối với người lao động

3 . Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3.1 Mục tiêu xã hội
3.2 Mục tiêu doanh nghiệp
3.3 Mục tiêu cá nhân

II/ Những yếu tố trong quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1. Yếu tố khách quan

2. Yếu tố chủ quan

3. Những phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công việc

3.1 Phương pháp học nghề
3.2 Phương pháp đào tạo tại chỗ
3.3 Phương pháp luân phiên
3.4 Phương pháp đào tạo từ xa

4. Những phương pháp trong quá trình đào tạo và phát triển ngoài công việc

4.1 Phương pháp mô hình ứng xử
4.2 Phương pháp hội thảo
4.3 Phương pháp tình huống
4.4 Phương pháp công nghệ thông tin

III/ Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1. Xác định nhu cầu đào tạo

1.1 Phân tích nhu cầu đào tạo
1.2 Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển
1.3 Xác định yêu cầu tuyển dụng đầu vào nhân viên sản xuất
1.4 Xác định nhu cầu phát triển năng lực

2. Xác định mục tiêu đào tạo

3. Lựa chọn đối tượng đào tạo

4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo

5. Xác định chi phí đào tạo

6. Lựa chọn nguồn nhân sự cho công tác đào tạo

7. Thiết lập quy trình đánh giá

8. Đánh giá kết quả của công tác đào tạo và phát triển

Chương 2 : Tổng quan về Tổng Công ty Cổ Phần Chuyển phát nhanh Bưu điện chi nhánh tại TP.HCM

I/ Giới thiệu chung về Tổng công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện Chi nhánh tại TP.HCM

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

2. Ngành nghề hoạt động kinh doanh

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện tại TP.HCM

3.1 Sơ đồ tổ chức cty
3.2 Tổng số lao động (nam – nữ)
3.3 Khối lao động trực tiếp
3.4 Khối các phòng ban nghiệp vụ
3.5 Trình độ học vấn lao động
3.6 Độ tuổi lao động ( trên 40 và dưới 40 )
3.7 Nhu cầu tuyển dụng
3.8 Mức lương bình quân

II/ Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu trong đào tạo và phát triển nguồn nhân sự của Cty cổ phần CPN Bưu điện tại TP.HCM

1. Nhiệm vụ và chức năng các phòng ban

2. Vai trò và trách nhiệm của nguồn nhân lực

3. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Chương 3 : Thực trạng trong công tác đào tạo và phát triển nhân lực của Cty CP CPN BĐ tại TP.HCM

I/ Thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Cty CP CPN BĐ tại TP.HCM

1. Xác định nhu cầu đào tạo

2. Xác định mục tiêu đào tạo

3. Lựa chọn đối tượng đào tạo

4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp

5. Xác định chi phí đào tạo

6. Lựa chọn và tập huấn nguồn nhân sự đào tạo

7. Thiết lập quy trình đánh giá

8. Đánh giá kết quả trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

II/ Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1. Yếu tố khách quan

1.1 Xu hướng phát triển kinh tế – xã hội
1.2 Hay đổi môi trương kinh doanh
1.3 Phát triển kỷ nguyên số 4.0 ( kỷ nguyên công nghệ)
1.4 Thị trường lao động

2. Yếu tố chủ quan

2.1 Chiến lược về nguồn nhân lực của công ty
2.2 Kế hoạch phát triển kinh doanh
2.3 Tâm tư nguyện vọng của cán bộ CNV trong cty
2.4 Nguồn kinh phí
2.5 Bộ phận quản lí đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
2.6 Những quyết định mang tính chiến lược của nhà quản trị

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo và phát triển của công ty

2.1 Ưu điểm
2.2 Nhược điểm
2.3 Điểm cần phát huy
2.4 Điểm cần cải thiện

Chương 4 : Giải pháp nâng cao hiệu quả trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của cty

I/ Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1. Sử dụng phương pháp đào tạo tại chỗ

2. Sử dụng phương pháp đào tạo mô hình ứng xử

II/ Giải pháp tối ưu cho chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1. Xác định rõ mục tiêu đào tạo cho từng chương trình đào tạo

2. Đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3. Hoàn thiện các chỉ tiêu, phương pháp đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực

4. Xây dựng chính sách sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo

5. Tạo động lực cho người được đào tạo và người làm công tác đào tạo

6. Một số biện pháp khác

Lời kết

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Báo cáo thực tập tại Bưu Điện, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ