Báo cáo thực tập định giá BĐS thế chấp tại ngân hàng VPBank

Đánh giá post

Dưới đây là Báo cáo thực tập định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng VPbank, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Báo cáo thực tập định giá bất động sản
Báo cáo thực tập định giá bất động sản

LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập thẩm định giá tại ngân hàng VPBank

Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) cũng như tất cả các NHTMCP khác trong hệ thống các NHTM Việt Nam kinh doanh trên quan điểm an toàn và lợi nhuận. Vì vậy trong tất cả các hoạt động kinh doanh của mình yếu tố an toàn luôn được các nhà quản trị VPBank xem trọng. Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động sinh lời chính của ngân hàng, điều đó có nghĩa vấn đề an toàn trong hoạt động này là một đòi hỏi tất yếu ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của toàn hệ thống VPBank.

Trong những biện pháp bảo đảm tín dụng có một biện pháp hình thức bảo đảm thực sự có hiệu quả, nó mang giá trị hiện thực chứ không phải qua những yếu tố trừu tượng, đó là hình thức bảo đảm bằng tài sản, đặc biệt là bất động sản (BĐS). Nhưng trong hình thức này không phải hoạt động tín dụng được giảm rủi ro hoàn toàn mà thực ra nó chuyển rủi ro từ hình thức này sang hình thức khác. Sở dĩ như vậy là vì định giá tài sản đảm bảo là hết sức khó khăn, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay giữa lý luận và thực tiễn khác nhau nhiều. Do đó, em chọn đề tài là: “Hoàn thiện công tác định giá BĐS thế chấp tại ngân hàng VPBank”.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài thẩm định giá bất động sản

• Hệ thống hóa về mặt lý luận hoạt động định giá BĐS thế chấp tại ngân hàng.
• Đánh giá thực trạng vấn đề định giá BĐS thế chấp tại ngân hàng VPBank.
• Trên cơ sở đó đưa ra các phương hướng và giả pháp nhằm hoàn thiện quy trình định giá BĐS thế chấp.

Phạm vi nghiên cứu Báo cáo thực tập thẩm định giá

• Vấn đề nghiên cứu tập trung đi sâu vào việc phân tích đánh giá các phương pháp định giá BĐS thế chấp mà ngân hàng đang sử dụng trong hoạt động tín dụng nhằm bảo đảm tiền vay.
• Hoạt động định giá BĐS thế chấp được thực hiện tại cơ sở thực tập: Ngân hàng VPBank, chi nhánh Hà Nội, Số 4 Dã Tượng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
• Thời gian nghiên cứu: từ trước cho đến 28/04/2022.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong quá trình nghiên cứu là: duy vật biện chứng, duy vật lịch sử,…
Kết cấu, nội dụng
Ngoài mở đầu, kết luật, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm các chương sau:
Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề định giá BĐS thế chấp
Chương 2: Thực trạng của hoạt động định giá BĐS thế chấp tại VPBank
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định giá BĐS thế chấp tại ngân hàng VPBank

Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong phòng thẩm định tài sản bảo đảm – chi nhánh Hà Nội, ngân hàng VPBank đã tạo điều kiện giúp đỡ để em hoàn thành tốt đề tài này!
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn, giúp đỡ trực tiếp của thầy: TS. Nguyễn Thế Phán và sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa BĐS và Địa Chính trường đại học Kinh tế Quốc dân trong quá trình thực hiện luận văn này!.

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập thẩm định giá bất động sản

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ĐỊNH GIÁ BĐS THẾ CHẤP
1. Một số khái niệm cơ bản có liên quan đến định giá BĐS thế chấp 3
1.1. Tài sản
1.2. Bất động sản thế chấp
1.2.1. Bất động sản
1.2.2. Bất động sản thế chấp
1.3. Định giá bất động sản
1.3.1. Sự cần thiết định giá BĐS
1.3.2. Bản chất giá trị
1.3.3. Các nguyên tắc định giá
2. Quy trình định giá BĐS thế chấp
2.1. Khái niệm
2.2. Vai trò của quá trình định giá BĐS thế chấp
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình định giá BĐS (ảnh hưởng đến giá trị BĐS thế chấp
4. Các phương pháp định giá BĐS
4.1. Phương so sánh trực tiếp
4.2. Phương pháp định giá chi phí (phương pháp giá thành, phương pháp thầu khoán)
4.3. Phương pháp vốn hoá (phương pháp đầu tư, phương pháp thu nhập).
4.4. Phương pháp thặng dư (phương pháp giá trị còn lại, phương pháp lý thuyết
4.5. Phương pháp lợi nhuận (phương pháp hạch toán
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BĐS THẾ CHẤP TẠI VPBANK
1. Tình hình cơ bản của VPBank có ảnh hưởng tới vấn đề định giá BĐS thế chấp
1.1. Tình hình chung VPBank
1.1.1 Sự hình thành và phát triển của ngân hàng
1.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng VPbank
1.1.3. Tổ chức nhân sự
1.1.4. Lĩnh vực hoạt động
1.2. Tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng trong những năm gần đây
1.2.1. Tình hình hoạt động tín dụng trước năm 2020
1.2.2 Tình hình hoạt động năm 2020 của VPbank
1.3. Phòng thẩm định tài sản bảo đảm (TSBĐ) tại Ngân hàng VPBank
1.3.1. Cơ cấu phòng thẩm định tài sản bảo đảm
1.3.2. Nhiệm vụ của phòng thẩm định tài sản bảo đảm
1.3.3. Thực trạng hoạt động của phòng thẩm định tài sản bảo đảm
1.3.4. Hiệu quả của hoạt động phòng thẩm định TSBĐ cña VPBank
2. Thực trạng công tác định giá BĐS thế chấp tại phòng thẩm định TSBĐ của ngân hàng VPBank, chi nhánh Hà Nội
2.1. Những vấn đề liên quan đến việc định giá BĐS thế chấp
2.1.1. Mục đích của việc định giá BĐS thế chấp
2.1.2. Yêu cầu của việc định giá BĐS thế chấp
2.1.3. Cơ sở của việc thực hiện định giá BĐS thế chấp
2.1.4. Căn cứ định giá ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập thẩm định giá bất động sản
2.1.5. Quy trình thực hiện định giá BĐS thế chấp tại VPbank
2.2. Thực tế việc sử dụng các phương pháp định giá tại ngân hàng
2.2.1. Về mặt lý thuyết
2.2.2. Về mặt thực tế
3. Đánh giá về công tác định giá BĐS đảm bảo tại VPBank
3.1. Ưu điểm
3.2. Nhược điểm
4. Nguyên nhân của những ưu và nhược điểm trong công tác định giá tại VPBank
4.1. Nguyên nhân của những ưu điểm
1.1.2. Nguyên nhân chủ quan
4.1.2. Nguyên nhân khách quan
4.2. Nguyên nhân của những nhược điểm
4.2.1. Nguyên nhân chủ quan
4.2.2. Nguyên nhân khách quan
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BĐS THẾ CHẤP TẠI VPBANK
1. Phướng hướng phát triển năm 2022 của ngân hàng VPBank và trong những năm tiếp theo
2. Phương hướng hoàn thiện công tác định giá BĐS thế chấp
3. Một số nhóm giải pháp hoàn thiện công tác định giá BĐS thế chấp tại VPBank
4. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

KẾT LUẬN Báo cáo thực tập thẩm định giá BĐS thế chấp 

Dưới đây là kết luận của Bài báo cáo thực tập thẩm định giá bất động sản: Qua những gì mà chúng ta nghiên cứu ở trên đã thấy được việc áp dụng lý luận phương pháp định giá vào thực tiễn quả không phải là công việc dễ dàng. Việc sử dụng phương pháp nào là tuỳ thuộc vào từng ngân hàng, cách nhìn nhận của họ và định hướng của Nhà nước. Tuy nhiên áp dụng phương pháp nào đi chăng nữa thì nó cũng phải phù hợp với các nguyên tắc định giá, phù hợp với nội dung của từng phương pháp, có thể trong trường hợp này thì phương pháp này mang đến một mức giá cho BĐS bảo đảm hợp lý, nhưng ở điều kiện khác thì phương pháp khác lại hợp lý hơn.

Không có một phương pháp nào chính thống cho mọi trường hợp, hoàn cảnh…mà chỉ có phương pháp hợp lý và phương pháp bổ trợ phương pháp hợp lý mà thôi. Trong công tác định giá BĐS thế chấp của phòng thẩm định tài sản đảm bảo tại VPBank thì nhận thấy bên cạnh nhiều ưu điểm đạt được, khi thực hiện cũng có những nhược điểm. Qua phân tích ta nhận thấy nguyên nhân để có những ưu điểm và những nhược điểm trên thì không chỉ có nguyên nhân chủ quan mà còn có cả những nguyên nhân khách quan.

Vậy để thực sự nâng cao hiệu quả của phòng thẩm định tài sản bảo đảm, phải thực hiện điều chỉnh tốt phương pháp định giá mà phòng đang thực hiện, ngân hàng cần phải phát huy những điểm mạnh của phương pháp, bên cạnh đó phải khắc phục những nhược điểm thông qua việc giải quyết ngay từ khâu nguyên nhân.

Ta có thể tóm lại, bài luận văn đã có những đóng góp:
Về mặt lý luận, bài viết đã hệ thống một cách ngắn gọn, súc tích những vấn đề lý luận cơ bản nhất liên quan đến định giá, phương pháp định giá.
Về mặt thực tiễn, bài viết đã mang lại một kiến thức từ thực tế một cách trung thực, khách quan; từ đó thấy được sự khác biệt giữa mặt lý luận và thực tiễn trong cùng một lĩnh vực là định giá BĐS thế chấp. Bên cạnh đó còn có những giải pháp để đưa lý luận định giá tài sản bảo đảm vào hoạt động tín dụng trong ngân hàng.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều trong quá trình phân tích nghiên cứu đề tài nhưng vì bên cạnh mặt kiến thức hạn chế còn có sự hạn chế về mặt thông tin, nên bài viết còn nhiều thiếu sót. Em kính mong nhận được sự chỉ bảo, bổ sung của các thầy cô và các nhà chuyên môn, các bạn để bài luận thêm phần hoàn thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

………………………………………

Trên đây là Báo cáo thực tập thẩm định giá bất động sản tại ngân hàng VPBank, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ