Báo cáo thực tập Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu bài Báo cáo thực tập Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án
Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án

PHẦN MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án

1.Lý do chọn đề tài:

Trong xu thế chung của hội nhập toàn cầu, Việt Nam với chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã và đang triển khai một cách mạnh mẽ công cuộc cải cách, đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc nền kinh tế theo hướng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, mặt trái do sự phát triển của nền kinh tế thị trường cũng dẫn đến những tranh chấp trong xã hội ngày càng trở nên phức tạp và số lượng ngày càng tăng, trong đó nổi bật là những tranh chấp hành chính, phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng công tác giải quyết những tranh chấp hành chính này nhằm đảm bảo ổn định trật tự xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức trong quản lý hành chính, thông qua việc ban hành và hoàn thiện Luật Khiếu nại và Luật tố tụng hành chính.

Tuy nhiên, tình hình giải quyết khiếu nại cũng như giải quyết vụ án hành chính thời gian qua đã phát sinh nhiều vấn đề bức xúc, mặc dù các cơ quan nhà nước đã có nhiều cố gắng, nhưng công tác giải quyết vẫn còn nhiều hạn chế, tình trạng khiếu kiện kéo dài diễn ra khá phổ biến, số vụ việc tồn đọng còn nhiều, nhiều trường hợp tạo nên sự bức xúc gay gắt trong nhân dân. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên rất đa dạng, song nguyên nhân chủ yếu là do các chủ thể có thẩm quyền giải quyết đã chưa coi trọng việc phối hợp với các đoàn thể quần chúng, chưa làm tốt công tác hòa giải các tranh chấp từ khi sự việc mới phát sinh.

Có thể nói, để giải quyết những tranh chấp hành chính có hiệu quả thì việc tổ chức đối thoại cho các bên gặp gỡ, trao đổi, cùng bàn bạc tìm ra và thống nhất hướng giải quyết là việc làm cần thiết. Việc đảm bảo cho các bên có quyền trình bày quan điểm của mình về nội dung sự việc và hướng giải quyết tranh chấp chính là biểu hiện của tính dân chủ, công khai trong giải quyết tranh chấp hành chính.

Mặc dù có ý nghĩa và vai trò quan trọng như vậy, song thực tế trong những năm qua, việc tổ chức đối thoại giữa các bên trong giải quyết tranh chấp hành chính còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, xuất phát từ việc quy định pháp luật về đối thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, hay nhận thức của các chủ thể trong tranh chấp hành chính về vấn đề đối thoại vẫn còn nhiều hạn chế…

Nhằm khắc phục những vướng mắc, tồn tại trên và đảm bảo cho hoạt động đối thoại được thực hiện có hiệu quả, tác giả lựa chọn đề tài: “Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên” với mong muốn nghiên cứu và trình bày ý tưởng của mình về vấn đề trên.

2 .Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án

Mục tiêu nghiên cứu nhằm làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận của hoạt động đối thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính, nội dung của quy định pháp luật hiện hành về hoạt động đối thoại trong hai quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và quy trình giải quyết vụ án hành chính, chỉ ra những điểm thiếu sót hoặc chưa hợp lý trong các quy định pháp luật này.

Ngoài ra, việc nghiên cứu cũng nhằm chỉ ra những khó khăn vướng mắc trên thực tế khi các chủ thể có thẩm quyền tiến hành đối thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu tổng hợp, báo cáo sẽ đề xuất một số giải pháp cụ thể trong việc hoàn thiện pháp luật về đối thoại cùng các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động đối thoại, nâng cao hiệu quả khi áp dụng pháp luật về đối thoại trên thực tế.

3.Phạm vi, đối tượng nghiên cứu của đề tài:

3.1. Đối tượng nghiên cứu của báo cáo:

Đối tượng nghiên cứu của báo cáo là:
– Cơ sở lý luận về đối thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính, gồm các nội dung: bản chất, vai trò và những yếu tố đảm bảo hiệu quả hoạt động đối thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính;
– Thực trạng pháp luật của đối thoại trong hai phương thức giải quyết tranh chấp hành chính hiện nay và thực tiễn áp dụng những quy định về đối thoại;
– Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và đổi mới hoạt động đối thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính.

3.2. Phạm vi nghiên cứu của báo cáo:

Đề tài tập trung đi sâu vào phân tích những nội dung cơ bản nhất của thủ tục đối thoại trong quy trình giải quyết tranh chấp hành chính trên cơ sở quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó đánh giá pháp luật thực định và đưa ra những giải pháp hoàn thiện.

4. Cấu trúc báo cáo

Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý của việc đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính
Chương 2: Thực trạng đối thoại trong công tác giải quyết án hành chính và các giải pháp tăng cường chất lượng, nâng cao hiệu quả đối thoại.

Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án
Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án

Trong quá trình tìm kiếm tài liệu để hoàn thiện bài báo cáo thực tập của mình, nếu có bất kỳ khó khăn gì, thì xin đừng chịu đựng một mình, các bạn đã quá áp lực rồi, việc học 4 năm qua, cộng với công việc làm thêm, chắc hẵn khiến bạn không có thời gian và bị stress rất nhiều. Luận Văn Tốt ra đời với trách nhiệm cao cả là hỗ trợ các bạn sinh viên đang gặp tình trạng mà mình đã nói, DỊCH VỤ THUÊ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên chặng đường sinh viên còn lại của các bạn. ?

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính 

PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA VIỆC ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
1.1. Cơ sở lý luận về đối thoại trong tố tụng hành chính.
1.1.1 Khái niệm:
1.1.2 Đặc điểm của đối thoại:
1.1.3. Đặc điểm đối thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính
1.3.3.Vai trò của đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính:.
1.2 Những quy định của pháp luật việc đối thoại trong vụ án hành chính
1.2.1 Thời điểm tiến hành đối thoại
1.2.2 Nguyên tắc đối thoại
1.2.3 Những vụ án hành chính đối thoại không được và không được đối thoại
1.2.4 Trình tự thủ tục tiến hành đối thoại trong vụ án hành chính
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỐI THOẠI TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT ÁN HÀNH CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI THOẠI
2.1.Thực trạng đối thoại trong công tác giải quyết án hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018 – 2020.
2.2. Một số hạn chế, vướng mắc trong công tác đối thoại vụ án hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên
2.3. Nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc trong đối thoại vụ án hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên
2.4. Các giải pháp tăng cường chất lượng, nâng cao hiệu quả đối thoại
2.4.1. Hoàn thiện pháp luật về đối thoại trong quy trình giải quyết khiếu nại hành chính:
2.4.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại trong giải quyết tranh chấp hành chính
KẾT LUẬN

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Báo cáo thực tập Đối thoại trong xét xử vụ án hành chính ở tòa án, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ