Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng công ty mỹ phẩm

Đánh giá post

Tham khảo ngay mẫu Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng công ty mỹ phẩm của website Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên đã và đang thực tập tại công ty mỹ phẩm ở vị trí bán hàng, với mong muốn hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm bài mẫu để tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình, hy vọng mẫu bài báo cáo thực tập dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu.

Ngoài ra, các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu, cũng như khó khăn trong quá trình viết bài, thì tại Luận Văn Tốt cũng có dịch vụ hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập, trọn gói, bao mộc công ty, dành cho bạn nào không có thời gian làm bài, với chi phí vô cùng phù hợp.

Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng công ty mỹ phẩm
Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng công ty mỹ phẩm

PHẦN MỞ ĐẦU [Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng công ty mỹ phẩm]

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thị trường ngày nay khi mà sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, lực lượng bán hàng cần phải được tổ chức chặt chẽ hơn, người bán hàng cần phải được đào tạo cao hơn thì mới đủ khả năng đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ bán hàng. Đặc biệt khi mà thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và chất lượng sản phẩm ít có sự khác biệt thì kỹ năng bán hàng đóng một vai trò mang tính quyết định. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các công ty kinh doanh chỉ chú trọng đào tạo các nhân viên quản lý cấp cao. Trong đó cấp quản lý trung gian như quản lý bán hàng và nhân viên bán hàng thường không được quan tâm và chú trọng đến.

– Trong thời gian qua, Công ty TNHH Toàn Cầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong bán hàng. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường như hiện nay thì những năm gần đây lực lượng bán hàng của công ty đã không thể hoàn thành tốt được kế hoạch bán hàng cũng như thu hồi công nợ của Công ty đề ra.
Chính vì vậy, em xin chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Toàn Cầu” để làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình, từ đó tìm ra hạn chế trong hoạt động bán hàng để làm cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Toàn Cầu.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

– Hệ thống hóa cơ sở lý luận của hoạt động Bán hàng.
– Phân tích hoạt động Bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.
– Giải pháp để nâng cao hiệu quả về hoạt động Bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1.Đối tượng nghiên cứu
Đề tài tập trung vào hoạt động Bán hàng của doanh nghiệp và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.

3.2. Phạm vi nghiên cứu
Về thời gian: các số liệu để phục vụ cho báo cáo bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2019.
Về không gian: Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
Vấn đề nghiên cứu: Các vấn đề được nghiên cứu trong đề tài bao gồm tất cả những yếu tố liên quan đến Bán hàng như

4. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo các có sử dụng các phương pháp nghiên cứu đó là: Phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng.
Chương 1: Sử dụng phương pháp định tính, bằng các tài liệu, sách vở để làm cơ sở lý luận.
Chương 2: Sử dụng phương pháp định tính và định lượng, cùng các tư liệu sẵn có trong công ty để tìm hiểu về hoạt động bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm của công ty.
Chương 3: Sử dụng phương pháp định tính và định lượng để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm của công ty.

5. Bố cục của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài báo cáo được kết cấu như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng.
Chương 2: Phân tích và đánh giá hoạt động bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.
Chương 3: Giải pháp để nâng cao hiệu quả bán hàng cho dòng sản phẩm mỹ phẩm tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty.

ĐỀ CƯƠNG [Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng công ty mỹ phẩm]

PHẦN MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1.Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục của đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG
1.1. Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại.
1.1.1. Khái niệm bán hàng
1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng
1.1.3. Nội dung hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại
1.2. Quy trình bán hàng
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp thương mại
1.3.1. Các yếu tố khách quan
1.3.2. Các yếu tố chủ quan
1.4. Thiết kế nghiên cứu
1.4.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
1.4.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
1.4.3. Phương pháp chọn mẫu

XEM THÊM Báo cáo thực tập bán hàng tại công ty thời trang

CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG
BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ LÀM ĐẸP LET’S BEAUTY
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
2.1.1. Thông tin cơ bản
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
2.1.3.1.Tầm nhìn
2.1.3.2. Sứ mệnh:
2.1.3.3. Giá trị cốt lõi
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban.
2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức
Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
2.1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.5. Sản phẩm kinh doanh tiêu biểu
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình bán hàng tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
2.2.1. Quy trình bán hàng
2.2.1.1. Quy trình bán hàng tại địa điểm bán hàng của công ty
2.2.1.2. Quy trình bán hàng bằng cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng
2.2.2. Chính sách bán hàng
2.2.2.1.Chính sách duy trì và phát triển
2.2.3.Tiêu chí tuyển nhân viên bán hàng
2.3. Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát
2.4. Đánh giá hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục

Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng công ty mỹ phẩm
Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng công ty mỹ phẩm

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ LÀM ĐẸP LET’S BEAUTY
3.1. Định hướng và mục tiêu Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
3.1.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp
3.1.2. Định hướng phát triển cho bộ phận bán hàng
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng của Công ty TNHH đào tạo và làm đẹp Let’S Beauty
3.2.1. Hoàn thiện nghiệp vụ, quy trình bán hàng ở công ty
3.2.2. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing
3.2.3 Chính sách chiết khấu và thanh toán
3.2.4. Phương thức cung ứng
3.2.5. Đối với lực lượng bán hàng và nhân viên phát triển thị trường
3.2.6. Thực hiện chính sách hỗ trợ bán hàng
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

…………………………………………………………………………………

Trên đây là Báo cáo thực tập bán hàng công ty mỹ phẩm dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE QUA NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
5 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] XEM THÊM Báo cáo thực tập hoạt động bán hàng công ty mỹ phẩm […]

dương
dương
11 tháng trước

gửi cho mình qua gmail vietduongmk12@gmail.com

ánh
11 tháng trước

gửi giúp e tài liệu qua gmail: simsimitsme111@gmail.com

Nhi
Nhi
10 tháng trước

Gửi giúp em qua zalo

Đặng Thanh Tuyền
Đặng Thanh Tuyền
5 tháng trước

Gửi tài liệu giúp mình qua email: dangthanhtuy23702@gmail.com

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ