Báo cáo thực tập Hoạt động giao nhận hàng hóa

Đánh giá post

Hello, hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn sinh viên mẫu Báo cáo thực tập Hoạt động giao nhận hàng hóa, các bạn sinh viên nào đang làm bài thực tập, khóa luận, luận văn,.. Hy vọng bài mẫu dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi tới các bạn sinh viên.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì trong quá trình làm bài báo cáo thực tập, cũng như không biết bắt đầu từ đâu, hoặc có thể thiếu thốn nguồn tài liệu để làm thì hãy nhắn tin zalo cho Luận Văn Tốt để được Hỗ trợ hoàn thiện bài báo cáo thực tập bao mộc với chi phí phù hợp túi tiền sinh viên nhé.

……………………………………………..

LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập 

1. Xác định vấn đề nghiên cứu.

Để xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá, khu vực hoá, hội nhập kinh tế quốc tế chúng ta không thể xem nhẹ hoạt động ngoại thương vì nó đảm bảo sự giao lưu hàng hoá, thông thương với các nước bè bạn năm châu, giúp chúng ta khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của cả nguồn lực bên trong và bên ngoài trên cơ sở phân công lao động và chuyên môn hóa quốc tế. Nhưng nhắc đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá chúng ta không thể không nói đến dịch vụ giao nhận vận tải hàng hoá quốc tế vì đây là hai hoạt động không tách rời nhau, chúng có tác động quạ lại thống nhất với nhau.

Quy mô của hoạt động xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây là nguyên nhân trực tiếp khiến cho giao nhận vận tải nói chung và giao nhận vận tải hàng không nói riêng phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và bề sâu. Ngành giao nhận vận tải hàng không Việt Nam thực sự được những bước tiến. rất đáng kể, chứng minh được tính ưu Việt của nó so với các phương thức giao nhận vận tải khác.

Hiện nay, cũng như trong giai đoạn nước ta đang gia nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới thì vấn đề ngoại thương cần phát triển hơn nữa. Trong đó xuất nhập khẩu hàng hóa là một hoạt động nằm trong lĩnh vực phân phối và lưu thông hàng, nó đã liên kết sản xuất với tiêu dùng của nước này với nước khác. Hơn nữa, để hàng hóa một nước có thể xuất khẩu qua một nước khác thuận lợi thì không thể thiếu hoạt động “giao nhận hàng hóa” trong chuỗi vận hành đó.

Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình vươn lên mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vưc kinh tế, mà một trong những mốc quan trọng đánh dấu cho sự vươn lên đó chính là sự kiện Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Với việc tham gia WTO, Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa vào thương mại và hội nhập quốc tế. Các thành phần kinh tế và đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước sẽ đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cũng không kém phần thách thức với sự cạnh tranh gay gắt và không cân bằng của các doanh nghiệp đến từ các nước khác nhau.

Công ty TNHH giao nhận Nam Sao là một trong những công ty kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải mặc dù còn non trẻ song Công ty TNHH giao nhận Nam Sao đã có những bước phát triển mạnh, ấn tượng và đang dần khẳng định mình trên thị trường.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

2. Mục tiêu nghiên cứu.

Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời nắm rõ được cơ sở lý luận về hoạt động giao nhận hàng hóa để có thể so sánh với những gì được học trên trường qua đó có thể rút ra được những bài học phục vụ cho công việc sau này.
Phản ánh thực trạng tình hình giao nhận hiện nay nói chung và công ty nói riêng và có những ý kiến đề xuất những giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện dịch vụ giao nhận hàng hóa tại Công ty TNHH giao nhận Nam Sao.

3. Phạm vi nghiên cứu.

Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 15/11/2021.
Số liệu nghiên cứu: Số liệu từ phòng Kế toán của Công ty TNHH giao nhận Nam Sao .
Về phạm vi không gian: Tại Công ty TNHH giao nhận Nam Sao
Về phạm vi thời gian: Nghiên cứu hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2018 đến 2020.

4. Phương pháp nghiên cứu.

Nghiên cứu trên lí thuyết: dựa vào nhưng gì đã học trên trường và trên các Web liên quan
Nghiên cứu trên sự quan sát thực tế: Chú ý quan sát tất cả các quá trình khi được hướng dẫn thực tập tại công ty.
Ghi chú: Ghi chú lại tất cả những thông tin đáng quý để dễ dàng nhớ khi cần dùng đến
Nghiên cứu trên sự so sánh: Từ thực tế và lí thuyết, có những so sánh để rút ra những bài học nhất định.

5.Kết cấu bài báo cáo.

Bài báo cáo được nghiên cứu theo kết cấu bài gồm 3 chương chính:
Chương 1: TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN NAM SAO
Chương 2: MÔ TẢ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN NAM SAO
Chương 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Báo cáo thực tập Hoạt động giao nhận hàng hóa
Báo cáo thực tập Hoạt động giao nhận hàng hóa

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập Hoạt động giao nhận hàng hóa

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
1. Xác định vấn đề nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu.
3. Phạm vi nghiên cứu.
4. Phương pháp nghiên cứu.
5.Kết cấu bài báo cáo.
Chương 1. TÌM HIỂU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN NAM SAO
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty qua các giai đoạn phát triển.
2. Loại hình doanh nghiệp, quy mô.
3. Chức năng, nhiệm vụ
3.1. Chức năng
3.2. Nhiệm vụ
4.Bộ máy tổ chức, quản lý của doanh nghiệp
4.1. Cơ cấu tổ chức
4.2. Chức năng các phòng ban
5. Nhân sự
6. Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Bảng 1: Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
Biểu đồ 1: Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh
7. Quy trình giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biểu tại Sao Nam Việt
8. Đánh giá chung: thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp
8.1. Thuận lợi
8.2 Những mặt hạn chế
CHƯƠNG 2. MÔ TẢ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN NAM SAO
1. Mô tả nội dung thực tập tại doanh nghiệp
2.Các kiến thức, công cụ phần mềm, kỹ thuật, kỹ năng sử dụng cho thực tập
3 Phân tích thực trạng của phòng ban nơi thực tập
3.1.Cơ cấu tổ chức phòng kinh doanh
3.1.1. Điểm mạnh:
3.1.2. Điểm yếu:
3.1.3. Chức năng:
3.1.4. Nhiệm vụ:
4. Khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công
4.1. Thuận lợi
4.2 Khó khăn
CHƯƠNG 3. KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT
3.1. Kết quả công việc mà sinh viên đã đóng góp cho tổ chức
3.1.1. Làm được:
3.1.2. Chưa làm được:
3.2. Những kỹ năng sinh viên đã thực hiện
3.2.1. Những kiến thức và kinh nghiệm tiếp thu trong quá trình thời gian thực tập
3.2.2. Một số kỹ năng học hỏi được trong quá trình thực tập
3.3. Những kinh nghiệm đã tích lũy
3.3.1. Văn hóa giao tiếp, ứng xử trong doanh nghiệp
3.3.1.1 Giao tiếp với đồng nghiệp
3.3.1.2 Giao tiếp nhân viên cấp dưới với cấp trên
3.3.1.3 Giao tiếp nhân viên cấp trên với cấp dưới
3.3.1.4 Giao tiếp với khách hàng
3.3.2 Tác phong làm việc: giờ giấc, trang phục, kỉ luật làm việc
3.4. Đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

KẾT LUẬN Báo cáo thực tập Hoạt động giao nhận hàng hóa

Giao thông vận tải nói chung và vận tải biển nói riêng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và đây cũng được xem là phương thức chuyên chở chủ yếu trong buôn bán quốc tế.

Ở nước ta ngành vận tải và việc kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đã ra đời từ lâu, nhưng trình độ phát triển còn thấp không tương xứng với tiềm năng về biển của đất nước. Hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận vận tải với nhiều quy mô khác nhau. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về vốn cũng như phương tiện nhưng các doanh nghiệp đang dần dần khắc phục được khó khăn và khẳng định được vị thế của mình.

Ra đời trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình đổi mới và hội nhập, Công ty TNHH giao nhận Nam Sao đã không ngừng hoàn thiện mình trong mọi lĩnh vực từ hoạt động kinh doanh cho đền cơ cấu tổ chức. Bằng chứng cho sự thành công của công ty chính là tốc độ tăng trưởng và mở rộng quy mô hoạt động. Công ty đã đạt được một số thành quả nhất định, mang lại lợi nhuận nâng cao đời sống của nhân viên trong công ty, góp phần tăng doanh thu ngân sách Nhà nước, đóng góp một phần nào đó vào công cuộc đổi mới xây xựng đất nước.

Đối với bản thân em, thời gian thực tập tại công ty đã mang đến cho em một cơ hội thực sự để tiếp xúc với công việc và môi trường làm việc cụ thể, em đã học tập được rất nhiều kiến thức từ thực tế, rút ngắn được khoảng cách từ lý thuyết đến thực. Tuy nhiên, bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót nhất định do sự hạn chế về trình độ cũng như kinh nghiệm thực tiễn. Kính mong sẽ nhận được mọi ý kiến đóng góp, phê bình của các thầy cô và anh chị trong công ty.

…………………………………………………..

Nếu đã tham khảo qua mẫu Báo cáo thực tập Hoạt động giao nhận hàng hóa, trên đây mà vẫn chưa đủ đáp ứng được cho bài làm các bài, thì hãy nhắn tin cho Luận Văn Tốt qua zalo để được gửi thêm nhiều mẫu nữa nhé. Hoặc nếu không có thời gian hoàn thiện bài làm, thì hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được sử dụng Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập bao nhật ký với chi phí phù hợp nhé.

XIN LƯU Ý: BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG VÀ MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN VỚI LUẬN VĂN TỐT QUA ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ