TẢI FREE 10 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng

Đánh giá post

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng là chủ đề hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn. Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán? Bạn muốn tìm hiểu về một số nội dung liên nquan đến kế toán ngân hàng? Bạn sắp thực tập kế toán tại ngân hàng? Không thành vấn đề! Vì bài viết sau đay sẽ giúp bạn trình bày một số đề tài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng hot nhất hiện nay cùng một số bài mẫu báo cáo thực tập kế toán ngân hàng hay nhất hiện nay

ĐÔI NÉT VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Đặc tính của bộ phận kế toán trong ngân hàng là người thực hiện những công việc xử lý, phân tích cũng như các nghiệp vụ kế toán và tài chính nhằm mục đích cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến các hoạt động tiền tệ của ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Bộ phận kế toán ngân hàng chỉ chuyên làm việc cho ngân hàng và nắm rõ những quy định cũng như cách thức hoạt động của ngân hàng và những bên cùng liên quan.

Một số đối tượng chính trong hoạt động kế toán ngân hàng cần quan tâm như: tài sản có, vốn, tài sản nợ, tài sản luân chuyên.

vậy nhiệm vụ của bộ phận kế toán trong ngân hàng là gì?

Bộ phận kế toán ngân hàng chịu trách nhiệm ghi nhận và phản ánh thông tin về công tác ngân hàng. Phân tích cũng như tổng hợp số liệu tài chính, giao dịch cũng như các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động của ngân hàng. Kiểm tra và giám sát quá trình sử dụng vốn cũng như tổ chức tốt công tác kế toán và phục vụ khách hàng.

Vì vậy, qua quá trình thực tập tại ngân hàng. Sinh viên chuyên ngành kế toán được học hỏi và tiếp thu những kiến thức thực tế trong quá trình hoạt động tại ngân hàng với nghiệp vụ kế toán. Vì vậy, các bài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng luôn đạt chất lượng cao trong quá trình thực hiện.

 

CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Sau đây, cùng mình điểm qua các đề tài báo cáo thực tập ngành kế toán ngân hàng được thực hiện chỉnh chu nhất hiện nay. Qúa trình làm bài nếu các bạn chưa tìm được đề tài hay cần làm bài điểm cao, có thể tham khảo dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt nhé. 

 • Phân tích và tổng hợp số liệu nghiệp vụ phát sinh trong ngân hàng.
 • Kế toán ngân hàng trong công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn tại ngân hàng.
 • Tổ chức công tác kế toán và hoạt động phục vụ khách hàng tại ngân hàng.
 • Phản Ảnh các thông tin liên quan đến bộ phận tài khoản đối với nghiệp vụ kế toán ngân hàng.
 • Một số các kỹ năng cần thiết trong quá trình thực tập tại bộ phận kế toán ngân hàng.
 • Kế toán ngân hàng không dùng tiền mặt.
 • Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng
 • Chứng từ kế toán cần lập ra trong các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt tại ngân hàng
 • Báo cáo nhận thức kế toán tài chính ngân hàng
 • Hoạt động kế toán giao dịch ngân hàng
 • Hình thức sổ kế toán và kế toán tại ngân hàng
 • Kế toán vốn tại ngân hàng
 • Các biện pháp tăng cường công tác kế toán ngân hàng
 • Cái điểm và nguyên tắc trong các phương pháp thực hiện kế toán ngân hàng
 • Hoàn thiện quy trình kiểm tra và phân tích nguồn vốn trong kế toán ngân hàng
 • Công tác huy động vốn tại ngân hàng
 • Vai trò của bộ phận kế toán trong ngân hàng
 • Thu thập số liệu và tổ chức trong nghiệp vụ kế toán ngân hàng
 • Thích mô hình kế toán ngân hàng
 • Hiệu quả hoạt động huy động vốn trong bộ phận kế toán ngân hàng
 • Phân tích hiệu quả huy động vốn trong bộ phận kế toán ngân hàng
 • Phân tích hiệu quả tín dụng chăm sóc khách hàng của kế toán ngân hàng
 • Nghiên cứu một số các yếu tố ảnh hưởng đến ý định các dịch vụ kinh doanh tại ngân hàng
 • Muốn quan hệ giữa các bộ phận khác đối với bộ phận kế toán ngân hàng
 • Một số hoạt động thực tiễn trong kế toán ngân hàng tại ngân hàng
 • Phân tích hiệu quả công việc kế toán tại kế toán ngân hàng
 • Hoạt động khả thi trong các công tác kế toán tại ngân hàng
 • Phân tích vốn đầu tư trong công tác kế toán ngân hàng
 • Báo cáo thực tập kế toán ngân hàng
 • Trình bày vai trò và trách nhiệm của kế toán trong kế toán cần hàng
Đề tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng
Đề tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng

Trên đây là danh sách các đề tài báo cáo thực tập kế toán tại ngân hàng được trình bày cũng như được thể hiện trong tâm nhất trong các bài báo cáo hiện nay. Ngoài ra, bộ phận kế toán ngân hàng luôn là một trong những bộ phận quan trọng đối với ngân hàng và đối với các doanh nghiệp, vì vậy các bài kế toán luôn được thực hiện một cách trọn vẹn và chỉnh chu nhất.

 

DOWNLOAD BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng mẫu 1: kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng Huy động vốn là một trong những công việc của bộ phận kế toán. Qua quá trình học tập và tìm hiểu tại bộ phậ kế toán ngân hàng TMCP Sài Gòn, tác giả đã có cơ hoiij tìm hiểu và học hỏi để sau đó trình bày vào bài báo cáo với những nội dung tiêu biểu như sau:

Chương một: Trình bày cơ sở lý thuyết về nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại.

Tại đây, tác giả đưa ra các khái niệm, đạc điểm, vai trò của hoạt động huy động vốn. Bên cạnh đó, tác giả còn phân tích cụ thể về những hình thức huy động vốn hiện nay. Qua đó, tác giả liên kết vai trò của kế toán trong hoạt động huy động vốn tại ngân hàng.

XEM THÊM ==>  Báo cáo thực tập kế toán thanh toán tại ngân hàng HD Bank

Chương hai: Trình bày tổng quan về ngân hàng TMCP SCB

Tác giả đã giới thiệu sơ nét về ngân hàng TMCP SCB, những thông tin cơ bản, loại hình kinh doanh, sản phẩm của ngân hàng đều được tác giả thể hiện mọt cách ngasn gọn và rõ ràng. Nọi dung chính mà tác giả nhấn trọng tâm là trình bày bộ phận kế toán tại ngân hàng. Sau đó, tác giả đị trình bày về một số hình thức, hệ thống nghiệp vụ kê toán tại ngân hàng. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về cahcs thức huy động vốn mà ngân hàng đang sử dụng. Bằng cách đó tác giả trình bày nghiệp vụ kế toán trong huy động vốn, phân tích và làm rõ vấn đề cần đưa ra.

Cuối cùng, tác giả trình bày đánh giá về công tác huy động vốn tại ngân hàng.

Chương ba: nhận xét và kiến nghị.

Qua quá trình tìm hiểu và trình bày. Tác giả đưa ra nhận xét của bản thân đối với hoạt động huy động vốn tại ngân hàng, trình bày một số kiến nghị để nâng cao kết quả hoạt động tại bộ phận kế tonas ngân hàng.

Sau đó, tác giả tóm tắt nội dung chính trong bài và đưa ra phần kết luận.

Có thể thấy, tác giả đã trình bày khá cụ thể trong bài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng. Với vai trò thực hiện đánh giá công tác huy động vốn tại ngân hàng. Tác giả đã thể hiện rất tốt bài báo cáo trên.

DOWNLOAD NT ZALO

Bài mẫu 2: Báo cáo thực tập hoạt động kế toán tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu.

Đây là bài báo cáo được tác giả thực hiện trong quá trình thực tập tại ngân hàng Á châu. Nội dung chính trong bài được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng á châu.

Tại đây, tác giả giới thiệu sơ nét về ngân hàng thương mại cổ phần Á châu. Trình bày về quá trình hình thành cũng như phát triển của ngân hàng.

Chương hai: trình bày cơ cấu tổ chức phải ngân hàng.

Tại đây, tác giả trình bày với ngân hàng thương mại cổ phần Á châu cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy trong ngân hàng đặc biệt là bộ phận kế toán tại ngân hàng.

Chương ba: trình bày các đặc điểm về kinh tế kĩ thuật.

Tại đây, tác giả đưa ra những quy trình và công nghệ cũng như các đặc điểm về nhân sự trong việc hình thành nên ngân hàng thương mại cổ phần Á châu. Ngoài ra, tác giả còn trình bày đặc điểm về vốn cũng như sản phẩm đầu tư và dịch vụ trên thị trường hiện nay của ngân hàng. Đưa ra kết quả hoạt động sản xuất tại ngân hàng.

Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng
Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng

Chương bốn: trình bày công tác đánh giá một số hoạt động liên quan đến kế toán.

Tại đây, tôi sẽ trình bày một số các chiến lược và các hoạt động liên quan đến bộ phận kế toán. Từ đó đưa ra đánh giá chung trong những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện thực tập tại ngân hàng.

Chương năm: trình bày những định hướng phát triển của ngân hàng trong những năm tới. Cuối cùng là phần kết luận.

Trong bài báo cáo thực tập này, tác giả đã thể hiện những nội dung chính trong công tác hoạt động kế toán và xác định vốn tại ngân hàng Á châu. Đây sẽ là một trong những bài báo cáoThực tập kế toán ngân hàng mà bạn không thể bỏ lỡ trong quá trình tham khảo.

DOWNLOAD NT ZALO

Bài mẫu 3: Báo cáo thực tập nhận thức.

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng  bài báo cáo này, sinh viên đã thể hiện và những vấn đề hoạt động trong công tác thực tập và áp dụng những kinh nghiệm học được vào ngân hàng thứ bài cổ phần bản Việt. Qua đợt thực tập thực tế, nó chết trình bày với môi trường làm việc trong tương lai với nội dung bài báo cáo như sau:

Chương một: giới thiệu doanh nghiệp.

Mở đầu, tác giả trình bày và giới thiệu lịch sử hình thành cũng như thành tựu của doanh nghiệp là ngân hàng thương mại cổ phần bản Việt. Trình bày một số các loại dịch vụ ngân hàng đang hoạt động cũng như những dịch vụ khác. Ngoài ra còn có tổ chức bộ máy quản lý trong ngân hàng cũng được tác giả trình bày cụ thể.

Chương hai: trình bày vị trí thực tập.

Phần nội dung, tác giả lựa chọn trình bày về công việc thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần bản Việt. Tác giả trình bày về bộ phận kế toán Cũng như một số các giao dịch thuộc phòng giao dịch tại ngân hàng. Trình bày một số công việc thực tập tại ngân hàng cũng như kết quả thu thập được về kỹ năng làm việc.

Chương ba: trình bày công tác đánh giá bản thân.

Chương bốn: trình bày phần kết luận.

Facebook cục ngắn gọn, rõ ràng. Đây sẽ là một trong những bài mẫu báo cáo thực tập kế toán ngân hàng đáng tham khảo.

DOWNLOAD NT ZALO

Bài mẫu 4: Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam, chi nhánh Trần hưng đạo.

Sau khi có cơ hội được thực tập và làm việc tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam chi nhánh Trần hưng đạo. Tác giả đã có cơ hội ứng dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tế sau đó trình bày về bài báo cáo của mình như sau:

Chương một: giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam.

Tại đây, tác giả trình bày sơ nét về ngân hàng Phương Nam cũng như tổ chức bộ máy quản lý tại ngân hàng. Trình bày đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán tại ngân hàng hiện nay.

Chương hai: trình bày một số cơ sở lý thuyết về nghiệp vụ kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng.\

XEM THÊM ==>  TẢI FREE~ 5+ Khóa Luận Kế Toán Bán Hàng, Kết Quả Kinh Doanh

Để làm rõ cho luận điểm này, tôi sẽ trình bày khái quát về dịch vụ thanh toán không tiền mặt qua ngân hàng. Trình bày một số nội dung và quy trình thực hiện thanh toán chủ yếu.

Chương ba: tác giả trình bày một số công tác nghiệp vụ kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam chi nhánh Trần hưng đạo.

Tại đây, tôi sẽ trình bày một số nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam. Trình bày các nguyên tắc hoạt động của hệ thống kế toán cũng như các hình thức hoạt động không dùng tiền mặt. Ngoài ra, tác giả còn trình bày dịch vụ thanh toán khác tại chi nhánh đang được sử dụng.

Chương bốn: tác giả trình bày nhận xét và kiến nghị. Cuối cùng, là phần kết luận.

Có thể nói, trong công tác thực tập. Tác giả đã hình thành và rút ra được bài học kinh nghiệm đối với công việc sắp tới của mình. Từ đó cho thấy đây sẽ là một trong những bài mẫu báo cáo thực tập kế toán ngân hàng xuất sắc nhất.

DOWNLOAD NT ZALO

Bài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng mẫu 5: Hoạt động kế toán giao dịch ngân hàng Vietcombank.

Trong quá trình thực tập tại bộ phận kế toán ngân hàng Vietcombank. Tác giả đã thể hiện một số các nội dung trong công tác làm việc vào bài báo cáo của mình như sau:

Chương một: tác giả giới thiệu về ngân hàng Vietcombank.

Để giới thiệu với ngân hàng Vietcombank, tác giả trình bày lịch sử hình thành và một số thành tựu đạt được của ngân hàng. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số các hoạt động cũng như các chiến lược phát triển tại ngân hàng Vietcombank.

Chương hai: trình bày về ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Chương ba: trình bày phòng kế toán giao dịch tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một trong những nội dung chính của đề tài, tác giả trình bày một số chức năng của phòng kế toán giao dịch cũng như cơ cấu nhân sự tại phòng kế toán giao dịch. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số các hoạt động giao dịch tại phòng kế toán cũng như một số nghiệp vụ kế toán tại phòng giao dịch. Cuối cùng tác giả trình bày nhận xét của bản thân phải ra phần kết luận.

Với nội dung sâu sắc, trình bày kết cấu dễ đọc. Tác giả đã thể hiện bài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng xuất sắc nhất.

DOWNLOAD NT ZALO

Bài mẫu 6: Chứng từ kế toán cần lập trong các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín, chi nhánh Bình Thạnh.

Đây là bài báo cáo tốt nghiệp của một bạn sinh viên thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín, chi nhánh Bình Thạnh. Sau khi tạo mọi hoạt động điều kiện tốt cho tác giả thực tập tại bộ phận kế toán của ngân hàng. Nội dung tác giả trình bày trong bài báo cáo như sau:

Chương một: trình bày giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Thương tín.

Tác giả trình bày sơ nét về ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín. Ngoài ra, tác giả còn thể hiện về sơ đồ bộ máy tổ chức tại ngân hàng cũng như giới thiệu về lịch sử hình thành phát triển tại ngân hàng. Đặc biệt, tác giả trình bày sau và cụ thể về tổ chức bộ máy kế toán tại ngân hàng.

Chương hai: trình bày một số cơ sở lý thuyết về kế toán tiền mặt trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

Để làm rõ luận điểm này, tôi chỉ trình bày công tác kế toán tiền mặt là gì, trình bày quy trình luân chuyển chứng từ thu, chi tiền mặt cũng như nội dung và kết cấu của tài khoản tiền mặt, ngoại tệ. Ngoài ra, tác giả còn trình bày sơ đồ hạch toán tài khoản tiền mặt cũng như một số nghiệp vụ liên quan đến tài khoản tiền mặt.

Chương ba: trình bày thực trạng trong công tác thực hiện kế toán tiền mặt về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

Tại đây, tác giả trình bày khái quát về các nghiệp vụ tiền mặt đối với bộ phận kế toán. Trình bày một số các nghiệp vụ liên quan đến bộ phận kế toán và đưa ra nhận xét cũng như kiến nghị.

Với bài báo cáo trên, có thể thấy được đây là một trong những bài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng sâu sắc cũng như được trình bày súc tích nhất.

DOWNLOAD NT ZALO

Bài mẫu 7: Báo cáo thực tập nhận thức tại ngân hàng TNHH Indovina chi nhánh Tân Bình.

Qua đợt thực tập tại ngân hàng Indovina chi nhánh Tân Bình. Với sự hướng dẫn tận tình của giáo viên cũng như bộ phận kế toán tại ngân hàng, tác giả trình bày tốt trong công tác thực hiện bài báo cáo như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về ngân hàng.

Tại đây, tác giả trình bày giới thiệu về ngân hàng cũng như đưa ra sơ đồ tổ chức bộ máy trong ngân hàng và bộ phận kế toán tại ngân hàng. Trình bày cơ cấu tổ chức chi nhánh tại Bình Thạnh.

XEM THÊM ==>  TẢI FREE => 5+ Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng HSBC

Chương hai: trình bày công việc thực hiện.

Tại đây, tôi sẽ trình bày một số các công việc được thực hiện trong ngân hàng.

Chương ba: trình bày công việc tự nghiên cứu.

Đây là một trong những nội dung để đánh giá sinh viên trong quá trình thực tập tại ngân hàng. Tác giả trình bày một số công việc sau quá trình thực tập mà tác giả nghiên cứu được về ngân hàng thực tập.

Chương bốn: trình bày một số công việc quan sát được.

Chương năm: trình bày một số các kiến nghị và kinh nghiệm học tập.

Có thể nói, đây là một trong những bài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng thu hoạch được trong quá trình thực hiện thực tiễn tại ngân hàng của tác giả.

 DOWNLOAD NT ZALO

Bài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng mẫu 8: Thực trạng kế toán huy động vốn tại ngân hàng TMCP Bản Việt

Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Ngân Hàng TMCP Bản Việt, là một trong những doanh nghiệp giúp cho sinh viên có cái nhìn tổng quát về nghề nghiệp của mình. Trong các bài báo cáo về ngân hàng, ngân hàng Bản Việt luôn được đánh giá cao trong công tác thực tập. Bài báo cáo thực tập kế toán tại ngân hàng sau đây cũng là một ví dụ điển hình. Bài báo cáo của tác giả được trình bày như sau:

Mở đầu: tác giả trình bày tóm tắt về tính cấp thiết của đề tài. Trình bày đối tượng, phạm vi nghiên cứu và kết cấu của đề tài.

Phần nội dung được tác giả chia làm ba chương chính để thể hiện ý:

Chương một: Trình bày cơ sở lý thuyết về công tác kế toán nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng TMCP.

Tại đây, tác giả nêu ra tỏng quát về ngân hàng thương mại là gì? Các hình thức huy động vốn như thế nào? Và trình bày cụ thể vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong huy động vốn ở ngân hàng thương mại. Ngoài ra, tác giả còn trình bày những vấn đề cơ bản của nghiệp vụ kế toán khi huy động vốn.

Chương hai: Trình bày thực tiễn kế toán huy động vốn tại ngân hàng TMCP Bản Việt.

Trước tiên, tác giả giới thiệu khái quát về ngân hàng TMCP Bản Việt. Trình bày bộ phận tổ chức quản lý tại ngan hàng và đặc biệt là bộ phận kế toán. Cùn với đó là các hoạt động công tác kế toán huy động vốn của ngân hàng hiện nay.

Chương ba: Tác giả trình bày một số kiến nghị nhằm hoàn tất công tác huy động vốn tại ngân hàng.

Để làm rõ luận điểm này, tác giả trình bày công tác đánh giá huy động vốn kế toán tiền lượng. Dựa trên cơ sở đó, trình bày một số kiến nghị để dật hiệu quả cao khi thực hiện. Cuối cùng là phần kết luận.

Có thể thấy, tác giả đã trình bày bố cục sâu sắc về vấn đề hoạt động huy động tại ngân hàng đối với bộ phận kế toán. Đây là một trong những bài báo cáo thực tập kế toán ngân hàng để tham khảo.

DOWNLOAD NT ZALO

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ