Báo cáo thực tập kế toán thanh toán tại ngân hàng HD Bank

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu bài Báo cáo thực tập kế toán thanh toán tại ngân hàng HD Bank, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Báo cáo thực tập kế toán thanh toán tại ngân hàng
Báo cáo thực tập kế toán thanh toán tại ngân hàng

LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập kế toán thanh toán tại ngân hàng HD Bank

Xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn là một vấn đề rộng lớn và phức tạp của nhiều Quốc gia trên Thế giới . Tình trạng đói nghèo và kinh tế kém phát triển của khu vực nông thôn, là mối quan tâm lớn của các chính phủ, được nhiều ngành khoa học đi sâu vào nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp trước mắt và lâu dài. Mặc dù, tình trạng đói nghèo ở TP không còn nhiều so với các nong thôn và các Tỉnh vùng sâu, vùng xa .

Đất nước Việt Nam hàng nghìn năm lịch sử luôn gắn bó với nền văn minh lúa nước . Vấn đề nông nghiệp, phát triển nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm tới đến vấn đề này.

Để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cần có nhiều giải pháp và nhiệm vụ cơ bản như : Hoàn thiện quy hoạch tổng thể và công nghiệp, nông thôn và thành thị, làm cơ sở cho kế hoạch hóa đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tê nông thôn và thành thị thông qua các chính sách và giải pháp cụ thể cho từng thời kỳ .

Để tăng cường vai trò tín dụng của ngân hàng và nông nghiệp đối với việc phát triển sản xuất, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp nông thôn và thành thị .

Ngân hàng nông nghiệp xác định nông thôn là thị trường cho vay, nông nghiệp là đối tượng cho vay, các hộ kinh doanh cá thể, các công ty là khách hàng chủ yếu của mình .Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi về vốn để đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả tốt . Muốn vậy ngân hàng nông nghiệp phải thực hiện : Đa dạng hóa hình thức, hình thức huy động vốn theo phương châm “đi vay để cho vay ” chủ yếu là huy động tại chỗ để đàu tư tại chỗ.

Tích cực tham gia vào thi trường vốn của ngân hàng nhằm tạo nguồn vốn cho nguồn đầu tư tín dụng . Giúp việc huy động tiền gửi với việc cung cấp tín dụng tạo ý thức tiết kiệm và sử dụng vốn có hiệu quả trong toàn dân, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền . Nhân thức được tầm quan trọng của các NHTM nói riêng và nền kinh tế nói chung cũng như nhu cầu về vốn cho sư nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta theo đuổi chính là động lục thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển, đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

XEM THÊM ===> 5+ Mẫu Báo Cáo Thực Tập HDBank – Đạt 10đ

Báo cáo thực tập được chia làm 2 phần :

Phần I : Khái quát về tổ chức và hoạt động của TCTD
Chương I : Sự ra đời và những nhân tố tác động đến quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng
Chương II : Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban của tổ chức tín dụng .
Phần II :
Chương I : Nhiệm vụ tín dụng
Chương II : Nhiệm vụ kế toán ngân hàng

Do khả năng lý luận và nhân thức về một vấn đề còn hạn chế, đây lại là một đề tài khó, chính vì vậy bài viết này của em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, em mong được sự góp ý kiến của thầy cô để em có thể nhận thức được vấn đề một cách sâu sắc và hoàn thiện hơn nũa .

Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên NHHO & PTNT và cơ quan Quân Cầu Giấy đã tận tình giúp đỡ em cung cấp số liệu, cho em, tạo mọi điều kiện để em hoàn thành bài báo cáo này . Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa tài chính ngân hàng Trương Trung cấp Kỹ thuật Thương mại số 1 đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình .

Em xin chân thành cảm ơn !

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập kế toán thanh toán 

MỤC LỤC
Bảng viết tắt
LỜI MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
PHẦN I : KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HD BANK – THĂNG LONG – TRUNG HÒA – HÀ NỘI
CHƯƠNG II : CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN CỦA CHI NHÁNH HD BANK THĂNG LONG – CẦU TRUNG HÒA – HÀ NỘI
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH HD BANK THĂNG LONG – CẦU TRUNG HÒA – HÀ NỘI
II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN CŨNG NHƯ VỀ MẶT CHỨC NĂNG CỦA TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG HD BANK THĂNG LONG – CẦU TRUNG HÒA – HÀ NỘI
GIẤY .
1. Đối với phòng tín dụng :
2. Đối với phòng kế toán .
3. Đối với phòng ngân quỹc cũng như các cán bộ trong phòng ngân quỹ .
4. Đối với các cán bộ của chi nhánh .
III. TÌNH HÌNH KINH DOANH CHI NHÁNH HD BANK QUẬN CẦU GIẤY TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY .
IV. TÌNH HÌNH THU NHẬP VÀ PHÚC LỢI CỦA CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC CHI NHÁNH HD BANK THĂNG LONG – CẦU TRUNG HÒA – HÀ NỘI
1. Tình hình thu nhập của người lao động
2. Phúc lợi
PHẦN II
CHƯƠNG I: NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ TÍN DỤNG
1. Khái niệm
2. Vai trò của tín dụng
3. Nhiệm vụ của tín dụng
II. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG
III. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG THEO NỘI DUNG VĂN BẢN VÀ THỰC TẾ PHÁT SINH NGHIỆP VỤ TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CÔNG TY TÀI CHÍNH
A. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ PHÁP NHAN VÀ CÁ NHÂN VIỆT NAM
1. Khách hàng doanh nghiệp
2. Khách hàng cá nhân
1. Có dự án, phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống kèm phương án trả nợ cho ngân hàng
4. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và của NHNH Việt Nam và hướng dẫn của HDB Việt Nam
B. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ PHÁP NHÂN VÀ CÁC CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
1. Hồ sơ do khách hàng lập và cung cấp
A. Đối với pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh
A.1 Hỗ trợ pháp lý gồm có:
CHƯƠNG II: NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
I. Khái niệm của kế toán ngân hàng là:
II. Vai trò nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng:
1. Vai trò của kế toán ngân hàng
2. Nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng
III. Những văn bản liên quan đến công tác kế toán đang được áp dụng
IV. Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng tại TCTD
1. Khái niệm:
2. Các căn cứ xây dựng hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng hiện hành tại TCTD
3. Nội dung hệ thống tài khoản kế toán các TCTD
I. Kế toán nghiệp vụ ngân quỹ
1. Thu tiền mặt qua quỹ nghiệp vụ
2. Chi tiền mặt qua nghiệp vụ quỹ
1. Kế toán thanh toán bằng ủy nhiệm chi (hay lệnh chi)
1.1 Tổng quan về ủy nhiệm chi (hay lệnh chi)
1.2 Quy trình thanh toán
1.3 Kế toán thanh toán ủy nhiệm chi (hay lệnh chi) khác tổ chức tín dụng
2. Thanh toán bằng ủy nhiệm chi
2.1 Tổng quan về ủy nhiệm thu (hay nhờ thu)
2.2 Quy trình kế toán thanh toán ủy nhiệm thu hay nhờ thu
2.1.1 Thanh toán ủy nhiệm thu hay nhờ thu cùng một tổ chức tín dụng
2.2.2 Thanh toán ủy nhiệm thu khác tổ chức tín dụng
3. Thanh toán bằng séc
3.1 Những vấn đề cơ bản về séc thanh toán
3.2 Kế toán phát hành và thanh toán séc chuyển khoản
3.2.1 Kê toán thanh toán séc chuyển khoản cùng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
3.2.2. Kế toán thanh toán séc chuyển khoản giữa hai tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có thanh toán trực tiếp với nhau
3.3 Kế toán phát hành và thanh toán séc bảo chi
3.3.1 Kế toán giai đoạn bảo chi
3.3.2 Kế toán thanh toán séc bảo chi cùng tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
3.2.3. Kế toán thanh toán séc bảo chi giữa hai Ngân hàng cùng hệ thống
3.3.4. Kế toán thanh toán séc bảo chi giữa hai Ngân hàng khác hệ thống
4. Thanh toán bằng thể
4.1 Những vấn đề chung
4.2 Quy trình nghiệp vụ phát hành thẻ
4.3 Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ
III. KẾ TOÁN THANH TOÁN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG
1. Kế toán lên Ngân hàng tại Ngân hàng HD BANK (NHA)
2. Công việc của kế toán liên Ngân hàng tại NHB
IV. KẾ TOÁN CHO VAY
1. Khái niệm kế toán cho vay
2. Vị trí và vai trò của kế toán cho vay
3. Chứng từ kế toán cho vay
4. Tài khoản nội bảng
5. Kế toán giai đoạn cho vay
6. Hạch toán lãi phải thu hoạt động cho vay

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Báo cáo thực tập kế toán tại ngân hàng HD Bank, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
4 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Minh
Minh
1 năm trước

Cho em xin tài liệu ạ

Hang Vu
Hang Vu
1 năm trước

Báo phí giúp mình với nha hihi

Lần cuối chỉnh sửa 1 năm trước bởi Hang Vu
4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ