Báo cáo thực tập, khóa luận về quản trị tiền lương

5/5 - (1 bình chọn)

Dưới đây là mẫu bài Báo cáo thực tập, khóa luận về quản trị tiền lương, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Báo cáo thực tập, khóa luận về quản trị tiền lương
Báo cáo thực tập, khóa luận về quản trị tiền lương

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Báo cáo thực tập, khóa luận về quản trị tiền lương

1. Lí do chọn đề tài:

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO, môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng sâu sắc. Để hoạt động có hiệu quả, đứng vững và phát triển hơn ngoài các chiến lược kinh doanh, các chính sách thu hút đầu tư,… thì quan trọng nhất doanh nghiệp cần một đội ngũ lao động có chất lượng cao. Nguồn nhân lực có năng lực, trình độ, phẩm chất tốt,… là yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp trên thương trường. Do vấn đề thu hút và giữ gìn nhân tài là đòi hỏi cấp thiết của mỗi doanh nghiệp. Một trong những chính sách mà các doanh nghiệp thường làm để thu hút nhân tài và tránh hiện tượng “ chảy máu chất xám” là quy định các chế độ trả lương hấp dẫn và thỏa đáng cho cán bộ công nhân viên.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng quản lý tốt và trả lương cho nhân viên một cách công bằng và hợp lý. Chính vì vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm và hoàn thiện công tác quản trị tiền lương và đãi ngộ phù hợp cho từng cá nhân, sự đóng góp hiệu quả của công việc và năng lực của từng cá nhân trong quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Đối với Tập đoàn Đèo Cả nói chung và Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân ( Hamadeco) nói riêng, chính sách tiền lương và đãi ngộ hợp lý sẽ tạo động lực cho công nhân viên hăng hái tham gia làm việc, nâng cao năng suất lao động, có ý thức gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đồng thời, giúp công ty thu hút, tuyển dụng, trả lương và đãi ngộ một cách công bằng, cạnh tranh, tương xứng khả năng và gìn giữ được các tài năng trong tổ chức…Điều này không những góp phần phát triển doanh nghiệp mà còn góp phần phát triển kinh tế của quốc gia.

Tuy nhiên, với chính sách lương và đãi ngộ của công ty hiện nay vẫn còn rất nhiều thiếu sót và chưa thật sự đánh giá đúng năng lực cũng như sự đóng góp của CBCNV vào công việc, đồng thời không tạo được động lực làm việc và công bằng cho người lao động. Chính vì vậy, việc tìm hiểu về quản trị tiền lương tại công ty và từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị tiền lương tại công ty là vấn đề hết sức cần thiết.

Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này và tính cấp thiết cần phải nghiên cứu, tôi quyết định chọn đề tài: “ Phân tích công tác quản trị tiền lương tại Hamadeco” để tiến hành nghiên cứu và hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp cuối khóa của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu

 Mục tiêu chung
Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị tiền lương của công ty trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tị tiền lương cho công ty trong thời gian sắp tới.

 Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản trị tiền lương trong doanh nghiệp
– Đánh giá thực trạng công tác quản trị tiền lương của công ty Hamadeco
– Khảo sát ý kiến đánh giá của CBCNV về chính sách tiền lương hiện nay của công ty, trong đó:
• Đánh giá của CBCNV về mức tiền lương nhận được trong thời gian qua.
• Đánh giá mức độ đồng ý của CBCNV về các chính sách như lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi.
– Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tiền lương tại Hamadeco.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là công tác quản trị tiền lương của Hamadeco.

4. Phạm vi nghiên cứu

Về thời gian: Các số liệu thứ cấp của Hamadeco được thu thập và phân tích qua 3 năm 2015– 2017.
Các số liệu sơ cấp được thu thập của tháng 10/2018
Về không gian: đề tài nghiên cứu trong phạm vi Hamadeco.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này, tôi đã sử dụng kết hợp các phương pháp sau:

5.1 Phương pháp thu thập thông tin:
Quan sát các quy trình làm việc của nhân viên Hamadeco khi thực hiện các công việc trả lương hiện tại.
Thu thập các tài liệu nội bộ của Hamadeco như về quy trình tính lương, trả lương trong công ty, quy định về hạn mức, tình hình lao động, tình hình kinh doanh của công ty để phục vụ cho bài khóa luận.
Tiến hành hỏi trực tiếp các nhân viên như nhân viên kiêm tính toán lương định kỳ, các kế toán và kế toán trưởng…để thu thập thêm các thông tin cần thiết.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu:
Thu thập thông tin trên sách vở, giáo trình, internet…
Phương pháp quan sát:
Quan sát cán bộ công nhân viên, các hoạt động chính sách phúc lợi,… Là phương pháp giúp tôi có nhận định ban đầu trong quá trình tìm hiểu, từ đó đưa ra những nhận xét và tìm cách giải đáp.
Phương pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi: Sử dụng hệ thống bảng câu hỏi, các phiếu điều tra, khảo sát ý kiến của nhân viên tại các phòng ban chức năng của công ty nhằm thu thập dữ liệu để phục vụ cho đề tài.
Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn và trao đổi trực tiếp với nhân viên của công ty và tham khảo ý kiến của mọi người về vấn đề mức lương thưởng và phụ cấp tại nơi làm việc, để từ đó làm cơ sở cho đề tài nghiên cứu.
Thiết kế bảng hỏi: Dựa vào kết quả từ thu thập dữ liệu định tính, tiến hành thiết kế bảng hỏi để đo lường mức độ đánh giá của nhân viên về công tác trả lương của công ty.

Kích thước mẫu nghiên cứu: Theo kĩ thuật điều tra chọn mẫu nghiên cứu của Hair (1998) để có thể phân tích nhân tố khám phá cần thu thập dữ liệu với kích thước mẫu ít nhất 5 mẫu trên 1 biến quan sát, do đó kích thước mẫu cần thiết là n = 24 x 5 = 120 mẫu.
Nghiên cứu đã lựa chọn sử dụng thang đo Likert 5 mức độ từ 1 đến 5, trong đó: 1 thể hiện mức độ rất không đồng ý cho đến 5 là rất đồng ý. Ngoài ra còn có một số câu mang tính chất độc lập.
Cách chọn mẫu: Dùng kỹ thuật thu thập dữ liệu điều tra theo bảng hỏi, em sử dụng kỹ thuật điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, lập danh sách toàn bộ 594 nhân viên trong công ty từ đó chọn ra 120 nhân viên bằng cách dùng phương pháp bốc thăm.

5.2 Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu
Dữ liệu sau khi thu thập về sẽ xử lý bằng Excel và phần mềm Spss 22.
Các phương pháp phân tích bao gồm :
+ Thống kê mô tả: Sử dụng thống kê mô tả để mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu. Cùng với phân tích đồ họa đơn giản cho từng biến tạo ra nền tảng của phân tích định lượng về số liệu. Qua đó hiểu được các đặc tính cũng như bản chất của từng biến độc lập, biến phụ thuộc.
+ Kiểm định trung bình: Dùng để so sánh trung bình điểm đánh giá mức độ đồng ý các tiêu chí trong nhân tố Tiền lương; Phụ cấp, trợ cấp; Phúc lợi, tiền thưởng của nhân viên tại công ty với giá trị 4. Thang đo được sử dụng để đo lường sự đồng ý trong trường hợp này là thang đo Likert 1-5.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

6. Kết cấu của đề tài

Kết cấu của đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Đặt vấn đề
Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản trị tiền lương
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị tiền lương tại Hamadeco
Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tiền lương tại Hamadeco
Phần III: Kết luận và kiến nghị

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập, khóa luận về quản trị tiền lương

LỜI CẢM ƠN
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài:
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Kết cấu của đề tài
PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG
1.1 Khái quát chung về tiền lương
1.1.1 Định nghĩa và bản chất về tiền lương
1.1.2 Phân loại tiền lương
1.2.1.1 Phân loại tiền lương theo thời gian lao động
1.2.2.2 Phân loại tiền lương theo quan hệ với quá tình sản xuất
1.1.3 Chức năng của tiền lương
1.1.4 Vai trò và ý nghĩa của tiền lương trong quá trình sản xuất
1.1.4.1 Vai trò của tiền lương
1.1.4.2 Ý nghĩa của tiền lương
1.1.5 Các chế độ trả lương của Nhà nước
1.1.5.1 Chế độ tiền lương theo cấp bậc
1.1.5.2 Chế độ tiền lương theo chức vụ- chức danh
1.1.6 Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương
1.1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tiền lương
1.2 Những nội dung cơ bản về công tác quản trị tiền lương của doanh nghiệp
1.2.1 Cấu trúc của tiền lương
1.2.2 Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của hệ thống tiền lương
1.2.2.1 Mục tiêu
1.2.2.2 Nguyên tắc
1.2.3 Nguyên tắc và trình tự xây dựng hệ thống tiền lương của doanh nghiệp
1.2.3.1 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tiền lương
1.2.3.2 Trình tự xây dựng hệ thống trả lương của doanh nghiệp
1.2.4 Các phương pháp trả lương cho cá nhân
1.2.5 Các hình thức trả lương
1.2.5.1 Hình thức trả lương theo thời gian
1.2.5.2 Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng
1.2.5.3 Hình thức trả lương theo thời gian có xét đến hiệu quả công tác
1.2.6 Quỹ tiền lương và nguồn hình thành quỹ lương
1.2.6.1 Khái niệm
1.2.6.2 Nguồn hình thành quỹ lương
1.2.7 Các phúc lợi cho người lao động
1.2.7.1 Khái niệm phúc lợi
1.2.7.2 Các loại phúc lợi

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG CỦA HAMADECO
2.1 Tổng quan về công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
2.1.1.1 Giới thiệu chung về công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty
2.1.3.1 Cơ cấu bộ máy quản lý
2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.4 Tình hình lao động của công ty hiện nay
2.1.5 Tình hình tài chính của công ty qua 3 năm 2015-2017
2.1.5.1 Tình hình biến động tài sản, nguồn vốn của công ty qua 3 năm
2.1.5.2 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2015-2017
2.2 Thực trạng công tác quản trị tiền lương của công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
2.2.1 Hệ số lương và tiền lương tối thiểu
2.2.2 Hệ thống thang bảng lương trong công ty
2.2.2.1 Các ngạch tiền lương
2.2.2.2 Thang bảng lương của công ty
2.2.3 Các chế độ phúc lợi của công ty
2.2.3.1 Phần tài chính
2.2.3.2 Phi tài chính
2.2.4 Quỹ tiền lương trong công ty
2.2.4.1 Thành phần quỹ tiền lương của công ty
2.2.4.2 Nguyên tắc phân phối và sử dụng quỹ tiền lương
2.2.4.3 Sự biến động tổng quỹ lương trong thời gian từ năm 2015-2017
2.2.5 Cách tính lương cho từng cán bộ công nhân viên trong công ty
2.2.6 Quy trình thanh toán lương
2.2.6.1 Quy định về thời gian thanh toán lương cho CBCNV
2.2.6.2 Quy định về các điều kiện CBNV được chi trả lương trong tháng
2.2.6.3 Quy định về trách nhiệm các phòng ban trong việc tính toán/kiểm tra và thanh toán lương
2.2.6.4 Quy trình tính toán, kiểm tra và thanh toán lương
2.2.6.5 Hiệu lực
2.2.7 Điều chỉnh lương
2.2.7.1 Thẩm quyền và chế độ xét điều chỉnh lương
2.2.7.2 Điều kiện để xét điều chỉnh lương
2.2.7.3 Việc điều chỉnh lương đột xuất đối với CBCNV
2.2.7.4 Thủ tục xét điều chỉnh lương
2.2.8 Các khoản trích theo lương
2.2.9 Phương thức và thời hạn trả lương
2.2.10 Tổ chức thực hiện
2.3 Kết quả đánh giá công tác trả lương và chế độ phúc lợi thông qua khảo sát ý kiến của CBCNV
2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra
2.3.2 Đánh giá của CBCNV về các khía cạnh của quản trị tiền lương
2.3.2.1 Đánh giá của CBCNV về nhóm tiền lương trong công ty
2.3.2.2 Đánh giá của nhóm Phụ cấp, trợ cấp trong công ty
2.3.2.3 Đánh giá của CBCNV về nhóm Phúc lợi, tiền thưởng trong công ty
2.3.3 Đánh giá về công tác quản trị tiền của công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN
3.1 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tiền lương trong công ty
3.1.1 Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân trong thời gian tới
3.1.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị tiền lương tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân
3.1.2.1 Vấn đề chung
3.1.2.2 Xây dựng hình thức trả lương cho người lao động theo mô hình 3P
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Báo cáo thực tập, khóa luận về quản trị tiền lương, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ