Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Kinh Tế + Bài Mẫu

Đánh giá post

Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Kinh Tế + Bài Mẫu hay nhất mà các bạn sinh viên không nên bỏ qua. Bạn đang làm một sinh viên ngành luật? Bạn tìm hiểu về luật kinh tế? Bạn sắp thực tập để tìm hiểu về vấn đề luật kinh tế? Đừng lo, bài viết sau đây sẽ giúp bạn trình bày một số các đề tài báo cáo thực tập luật kinh tế tiêu biểu nhất cùng một số bài mẫu để bạn có thể tham khảo trong quá trình thực hiện.

ĐÔI NÉT VỀ LUẬT KINH TẾ.

Luật kinh tế nằm trong bộ phận của pháp luật về kinh tế. Đây là một trong những hệ thống tóm tắt các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh về mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình thực hiện tổ chức hoạt động và quản lý kinh tế nhà nước đối với quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Luật kinh tế ra đời với vai trò duy trì và giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong tranh chấp kinh doanh, thương mại. Cùng với đó là đảm bảo về những quy trình hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, mua bán cả trong và ngoài nước.

Vậy một sinh viên theo học ngành luật kinh tế sẽ được những gì? Báo cáo thực tập luật kinh tế

Một sinh viên theo học ngành luật kinh tế sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên ngành luật kinh tế như: luật dân sự, luật hành chính, pháp luật, luật lao động, luật tố tụng,… cùng rất nhiều chương trình đào tạo về các vấn đề liên quan đến luật kinh tế để sinh viên có đủ các kiến thức nền tảng thực hiện vai trò của mình trong xã hội. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện một số kĩ năng cần thiết như đàm phán, thương lượng, giải quyết các tình huống và kỹ năng soạn Thảo,… giúp sinh viên vẫn chất trong kiến thức cũng như trong nền tảng làm việc hiện đại ngày nay.

Vì vậy trước khi tốt nghiệp sinh viên cần thực hiện các bài báo cáo thực tập về luật kinh tế. Nhằm đưa ra được đánh giá thực trạng về sinh viên học tập và làm việc sau quá trình đào tạo của trường học.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT KINH TẾ

 • Kinh doanh thương mại dựa trên pháp luật kinh tế.
 • Tổ chức và quản lý kinh tế theo luật kinh tế
 • Giải quyết các vấn đề tranh chấp trong kinh doanh theo luật kinh tế.
 • Giải quyết các vấn đề thương mại theo luật kinh tế.
 • Xử lý vi phạm luật kinh tế. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh tế
 • Đảm bảo luật kinh tế luật hiện hành.
 • Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ theo luật kinh tế.
 • Một số các chính sách của nhà nước trong vấn đề nâng cao luật kinh tế.
 • Lĩnh vực kinh tế ngày nay và sự phát triển của luật kinh tế.
 • Những vấn đề cần thiết trong việc đề ra các chính sách phát triển luật kinh tế đối với nền kinh tế hội nhập quốc tế.
 • Xử lý vi phạm một số vấn đề của doanh nghiệp cố Ý vi phạm luật kinh tế.
 • Hòa giải tranh chấp hợp đồng kinh doanh qua thực tiễn xử lý theo luật kinh tế.
 • Giải quyết các vấn đề tranh chấp thương mại theo luật kinh tế.
 • Luật kinh tế qua những vấn đề thực tiễn trong doanh nghiệp.
 • Bảo quyền lợi của doanh nghiệp theo luật kinh tế.
 • Luật kinh tế về xử lý hành vi trao đổi mua bán trái phép ở doanh nghiệp.
 • Tìm hiểu nội dung hợp đồng mua bán kinh doanh của doanh nghiệp theo luật kinh tế.
 • Một số vấn đề còn hạn chế trong luật kinh tế.
 • Tính cấp thiết và nâng cao luật kinh tế. Sự phát triển của kinh tế.
 • Quản lý doanh nghiệp theo luật kinh tế.
 • Tìm hiểu về hợp đồng nhượng quyền thương mại theo luật kinh tế.
 • Sự kìm hãm của luật kinh tế trong vấn đề cạnh tranh hoạt động đối với doanh nghiệp.
 • Áp dụng luật kinh tế trong công tác giải quyết các vấn đề tranh chấp hợp đồng lao động, mua bán hàng hóa, bảo hiểm ở Việt Nam.
 • Thực tiễn một số các quy định của luật kinh tế về hành vi ép buộc trong kinh doanh.
 • Những vấn đề cấp thiết trong quy định pháp luật về hành vi gây rối các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giải quyết các vấn đề quy định của pháp luật trong việc thỏa thuận ấn định giá trị hàng hóa dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Kinh doanh minh bạch theo luật kinh tế.
 • Cơ cấu tổ chức bộ máy xử lý thực thi luật kinh tế.
 • Sự phát triển đa dạng của kinh tế và biện pháp nâng cao về pháp luật trong kinh tế.
 • Nghiên cứu một số vấn đề trong việc tiến hành giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp trong pháp luật kinh tế.
 • Báo cáo thực tập luật kinh tế Những vấn đề pháp lý được đặt ra trong vấn đề thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện trong luật kinh tế.
 • Đảm bảo quy định hoạt động của doanh nghiệp trong công tác trao đổi mua bán hàng hóa theo luật kinh tế.
 • Đảm bảo các hệ thống pháp lý được thực thi trong luật kinh tế.
 • Thực trạng và một số cái kiến nghị trong công tác nâng cao luật kinh tế.
 • Nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà nước trong việc nâng cao pháp luật thi hành luật kinh tế.
 • Áp dụng pháp luật trong hạn chế cạnh tranh đối với hoạt động nhượng quyền thương mại.
 • Một số các quy định trong công tác quản lý công ty cổ phần theo luật
 • Quy định của pháp luật về hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp tác kinh doanh đối với hợp đồng được trình bày và thể hiện theo luật kinh tế.
 • Tìm hiểu về hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của luật kinh tế và pháp luật Việt Nam đối với pháp luật quốc tế.
 • Trình bày về luật Pháp trong việc góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam.
 • Giải quyết các vấn đề tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần theo luật kinh tế.
 • Tính quy phạm pháp lý của công ty cổ phần trong nền kinh tế nhiều thành phần.
 • Tìm hiểu về luật doanh nghiệp trong luật kinh tế. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh tế
 • Số vấn đề trong cải cách luật quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước đối với luật kinh tế.

Trên đây là danh sách các đề tài báo cáo thực tập luật kinh tế được phổ biến nhiều nhất hiện nay. Ngoài ra, đối với một sinh viên chuyên ngành luật kinh tế bạn còn có thể tìm hiểu thêm về tình hình kinh tế ngày nay với những biến đổi rõ rệt cùng với sự cải tiến trong luật kinh tế.

XEM THÊM : Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

MỘT SỐ BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT KINH TẾ HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

Trong công tác chuẩn bị tốt nghiệp. Tác giả đã trình bày về một số nền tảng của pháp luật trong việc hạn chế cạnh tranh hoạt động thương mại những quyền của doanh nghiệp tại Việt Nam. Để thể hiện một bài báo cáo suất sắc và đầy đủ nhất tác giả đã có những Ý chính như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết về pháp luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại.

Tại đây, tác giả nêu lên những vấn đề lý luận chung trong hoạt động nhượng quyền thương mại cũng như các hành vi hạn chế cạnh tranh và những yếu tố làm phát sinh hành vi hạn chế cạnh tranh. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số các khái niệm và nội dung của pháp luật trong công tác hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại.

Chương hai: trình bày tính thực tiễn của pháp luật trong công tác hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam.

Ở nội dung này, tác giả thể hiện tính thực tiễn trong hoạt động của pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh đối với những quyền thương mại. Trình bày thực tiễn những vấn đề mà pháp luật đang thi hành việc lạm dụng vị trí thống lĩnh trong hoạt động nhượng quyền thương mại.

Chương ba: trình bày phương hướng và đưa ra giải pháp để hoàn thiện luật hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Tác giả đã trình bày một số các giải pháp đối với đội bên trong công tác thực hiện hạn chế cạnh tranh hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam theo pháp luật kinh tế. Cuối cùng, tác giả thể hiện phần kết luận cho bài báo cáo.

Có thể thấy, tác giả đã có một nội dung sâu sắc trong vấn đề xử lý công tác vi phạm các hoạt động nhượng quyền thương mại theo pháp luật cũng như công tác hạn chế sự cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại. Đầy xứng đáng là một trong những bài báo cáo thực tập luật kinh tế xuất sắc nhất.

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

Bài mẫu 2: Quản lý công ty cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực tiễn tại công ty cổ phần bò sữa Tây Nguyên.

Sau khi có cơ hội được tìm hiểu và thực tập tại công ty bò sữa Tây Nguyên, tác giả đã tìm hiểu về những vấn đề trọng lực kinh tế đối với việc quản lý công ty cổ phần. Trong chuyên đề này, tác giả đã thể hiện tốt bài nội dung như sau:

Chương một: tác giả trình bày những cơ sở thiết yếu liên quan đến vấn đề công ty cổ phần trong công tác quản lý.

Ở đây, tác giả trình bày một số các khái niệm về công ty cổ phần cũng như công tác quản lý công ty cổ phần. Bởi về những bên liên quan trong công tác quản lý công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Chương hai: trình bày những vấn đề thiết thực liên quan đến công tác quản lý công ty cổ phần tại công ty CP bò sữa Tây Nguyên.

Đây là nội dung chính của bài báo cáo. Tác giả thể hiện trong Nhiều nội dung trong chương hai như: giới thiệu về công ty bò sữa, trình bày về thực tiễn trong việc điều chỉnh pháp luật việc của Đông cũng như thực tiễn những vấn đề trong công tác điều chỉnh pháp luật về cuộc họp hội đồng quản trị. Ngoài ra còn rất nhiều nội dung trong công tác điều chỉnh pháp luật đối với các bên liên quan trong công tác quản lý công ty cổ phần.

Chương ba: trình bày công tác giải quyết các vấn đề để đưa ra phương pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về quản lý công ty cổ phần.

Tại đây, tác giả trình bày về những nhận xét trong vấn đề thực tiễn quản lý công ty cổ phần. Từ đó đưa ra một số các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý công ty cổ phần. Cuối cùng là phần kết luận chính cho bài báo cáo.

Trong công tác thực hiện bài báo cáo, tác giả đã thể hiện đúng trọng tâm và nội dung chính của đề tài. Có thể nói, bài mẫu báo cáo thực tập luật kinh tế này xứng đáng là một trong những bài tham khảo. Đề tài báo cáo thực tập luật kinh tế

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

 Bài mẫu 3: Pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

Trong bài báo cáo tốt nghiệp cử nhân ngành luật chuyên ngành luật kinh doanh. Tác giả đã thể hiện nội dung với hợp đồng nhượng quyền trong thương mại tại Việt Nam. Cùng với đó là sự kết tinh qua quá trình thực tập của tác giả với những nhân tố được trình bày trong bài báo cáo như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý thuyết trong hợp đồng dịch vụ và hoạt động tư vấn xây dựng.

Ở đây tác giả thể hiện một số nội dung liên quan đến phần tổng quát và đặc thù của hoạt động tư vấn xây dựng cũng như đặc điểm của hoạt động tư vấn xây dựng. Trình bày về pháp luật trong hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Chương hai: tiến hành trình bày thiết thực những vấn đề áp dụng pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

Trường hai, tác giả thực hiện trình bày giới thiệu chung về bàn kế hoạch kinh doanh của công ty cũng như những vấn đề thực tiễn trong công tác áp dụng pháp luật đối với hợp đồng thương mại tại Việt Nam.

Chương ba: tác giả trình bày một số các kiến nghị để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác áp dụng pháp luật trong hợp đồng nhượng quyền thương mại. Từ đó, trình bày tóm tắt phần kết luận cho bài báo cáo.

Với nội dung và cách trình bày như trên, tác giả đã thể hiện thành công bài báo cáo thực tập luật kinh tế.

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

Báo Cáo Thực Tập Luật Kinh Tế
Báo Cáo Thực Tập Luật Kinh Tế

Bài mẫu 4: Góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo hình thức hợp tác kinh doanh bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trong công tác tìm hiểu về luật kinh tế, tác giả thực hiện tìm hiểu về các chính sách hợp đồng trong hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp đặc biệt là hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đây cũng là một nội dung tiêu biểu trong các bài báo cáo thực tập luật kinh tế. Vì vậy, hãy cùng mình theo dõi nội dung mà tác giả được trình bày trong bài như sau:

Chương một: trình bày khái quát về những vấn đề chung trong hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo hình thức hợp tác kinh doanh. Báo cáo thực tập luật kinh tế

Tại đây, tác giả trình bày một số vấn đề khái quát trong hợp đồng, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Cụ thể là trình bày các khái niệm, đặc điểm cũng như vai trò của hợp đồng và quyền sử dụng đất.

Chương hai: trình bày những vấn đề thực tiễn trong công tác áp dụng pháp luật và đưa ra một số các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo hình thức hợp tác kinh doanh.

Tại đây, tác giả làm rõ một số các vấn đề trong vấn đề áp dụng pháp luật đối với hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo hình thức hợp tác kinh doanh cũng như công tác thực tiễn áp dụng pháp luật và những mặt hạn chế bất cập còn tồn tại trong hoạt động áp dụng pháp luật trên. Để từ đó, tác giả thể hiện một số cái kiến nghị để nâng cao và hoàn thiện hiệu quả việc áp dụng pháp luật trong hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Cuối cùng, tác giả phổ biến sâu những vấn đề châu pháp luật sử dụng đất đai cũng như hình thức tuyên truyền và đưa ra phần kết luận chính cho bài báo cáo.

Có thể nói, bài báo cáo thực tập luật kinh tế được tác giả thể hiện một cách sâu sắc và hợp lý trong mọi vấn đề trình bày. Là một trong những bài báo cáo thực tập luật kinh tế mà bạn phải tham khảo trong quá trình thực hiện.

XEM THÊM : Top bài báo cáo thực tập ngành luật khoa luật điểm cao

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

 Bài mẫu 5: Báo cáo thực tập tốt nghiệp: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế Theo quy định của pháp luật thương mại Việt Nam năm 2005 và các quy định của pháp luật quốc tế.

Đây là bài báo cáo trình bày mối liên hệ giữa luật kinh tế ở Việt Nam và luật kinh tế quốc tế trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Để thể hiện những đặc điểm và sự đánh giá tương đồng giữa luật kinh tế Việt Nam và luật kinh tế quốc tế. Tác giả đã trình bày về nội dung trong bài báo cáo của mình như sau:

Chương một: tác giả trình bày tổng quan về công ty luật trách nhiệm hữu hạn MTV  khởi minh.

Tại đây, tác giả trình bày về lịch sử hình thành cùng quá trình phát triển của công ty và thực trạng trong quá trình hoạt động của công ty trong những năm gần đây.

Chương hai: trình bày về một số vấn đề lý thuyết cơ bản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Báo cáo thực tập luật kinh tế

Cụ thể tác giả nêu ra một số các khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trình bày về vai trò của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong sự điều chỉnh của pháp luật đối với loại hợp đồng này.

Chương ba: Trình bày các quy định của pháp luật thương mại Việt Nam năm 2005 và pháp luật quốc tế về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

tác giả trình bày những tập quán thương mại ảnh hưởng đến công tác sử dụng hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong quy định của Incoterms.

Cùng một số nội dung trong quy định của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế cũng như truy tố trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và công tác giải quyết tranh chấp phát sinh. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số các nội dung liên quan đến xung đột và giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

Chương bốn: tác giả trình bày về những kiến nghị trong việc áp dụng pháp luật nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả pháp lý. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số các giải pháp để hoàn thiện về khung pháp lý trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Cuối cùng là phần kết luận chính cho bài báo cáo.

Đây là bài báo cáo có nội dung trình bày cụ thể và chi tiết nhất. Cùng với những lập luận chính xác. Tác giả đã thể hiện một bài báo cáo thực tập luật kinh tế hay nhất hiện nay.

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

Bài mẫu 6: Pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay.

Trong luật kinh tế, các quy phạm pháp luật quy định về thành lập một công ty cổ phần ở Việt Nam đối với công tác cấp vốn được tác giả thể hiện trong bài báo cáo như sau:

Chương một: trình bày một số vấn đề liên quan đến lí thuyết trong góp vốn thành lập công ty cổ phần.

Chương hai: tác giả thể hiện những tính thực tiễn trong hoạt động pháp luật về góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay.

Báo cáo thực tập luật kinh tế Tại đây, tác giả nêu lên tính thực trạng của pháp luật Việt Nam cũng như những vấn đề thực hiện hoạt động góp vốn thành lập công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay.

Chương ba: tác giả trình bày phương hướng cũng như đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong vấn đề góp vốn thành lập công ty cổ phần. Từ đó đưa ra kết luận chính cho bài báo cáo.

Trong công tác trình bày và thực hiện bài báo cáo lần này. Với nội dung sâu sắc và chặt chẽ. Tác giả đã thể hiện thành công bài báo cáo thực tập luật kinh tế giá trị nhất.

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

 

Đề tài báo cáo thực tập luật kinh tế
Đề tài báo cáo thực tập luật kinh tế

Bài mẫu 7: Pháp luật về hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam.

Trong công tác tìm hiểu và nghiên cứu về luật kinh tế. Cách giả đã có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu về pháp luật kinh tế trong hoạt động của công ty tài chính. Để tìm hiểu chuyên sâu hơn, nội dung của bài báo cáo được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý thuyết cơ bản của công ty tài chính.

Ở đây, tác giả nêu ra một số các khái niệm cũng như đặc điểm vị trí và vai trò của công ty tài chính và trình bày một số các loại hình công ty tài chính

Chương hai: trình bày về những nội dung pháp lý của pháp luật với hoạt động của công ty tài chính ở Việt Nam.

Tại đây, tác giả làm rõ những vấn đề lý luận, khái niệm và cơ sở pháp lý để thành lập và hoạt động một công ty tài chính ở Việt Nam. Ngoài ra, tác giả còn thể hiện nội dung trọng tâm của pháp luật trong quy định về công ty tài chính cũng như thực trạng hiện nay.

Chương ba: trình bày một số các giải pháp để hoàn thiện pháp luật về công ty tài chính ở Việt Nam. Sau đó là phần kết luận chính cho bài.

Đối với bài báo cáo thực tập luật kinh tế này, tác giả đã thể hiện một cách sâu sắc và cách lập luận lô gích của tác giả nhầm đưa ra kết quả cuối cùng để thực hiện ý nghĩ cho bài báo cáo.

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

Bài mẫu 8: Tranh chấp nội bộ công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp.

Để giải quyết các vấn đề tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần. Tác giả đã tìm hiểu về luật kinh tế trong vấn đề giải quyết tranh chấp này với những nội dung được trình bày trong bài báo cáo như sau:

Chứ một: tác giả thể hiện khái quát chung về công ty cổ phần và tranh chấp nội bộ công ty cổ phần.

Tại đây, tác giả thể hiện một số các nội dung về khái niệm cũng như phân loại và hậu quả của việc tranh chấp.

Chương hai: trình bày một số công tác trong tranh chấp liên quan đến vấn đề cổ phần.

Cuối cùng, Trương Ba: tác giả thể hiện một số các nội dung trong việc quản lý và điều hành công ty cổ phần để giải quyết các vấn đề tranh chấp có liên quan từ đó đưa ra một số các đề suất trong công tác hoàn thiện các quy định của pháp luật về giải quyết các vấn đề tranh chấp nội bộ trong công ty. Cuối cùng là phần kết luận.

Tác giả đã có một cách thể hiện độc đáo trong bài báo cáo của mình. Đây là bài báo cáo thực tập luật kinh tế đáng tham khảo nhất trong quá trình thực hiện.

XEM THÊM : Báo Cáo Thực Tập Đại Học Uef

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

 Bài mẫu 9: Vị pháp lý của công ty cổ phần trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam.

Trong pháp luật kinh tế, tác giả thể hiện với một phần của pháp luật kinh tế châu quy định về các vị trí pháp lý của công ty cổ phần nhiều thành phần ở Việt Nam. Để khẳng định vị trí của công ty nhiều thành phần trong nền kinh tế ở Việt Nam, tác giả đã trình bày bài báo cáo với những nội dung sâu sắc như sau:

Chương một: trình bày sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần.

Tại đây, tác giả trình bày một số các khái niệm chung về công ty cổ phần cũng như lý do hình thành công ty. Ngoài ra còn quá trình hình thành phát triển của công ty cũng được tác giả trình bày cụ thể nhất.

Chương hai: trình bày sự thành lập mới của một công ty cổ phần.

Chương ba: tác giả thể hiện với một số mối liên hệ giữa việc thành lập công ty cổ phần bao gồm: cổ đông, chủ nợ và cổ phiếu cũng như trái phiếu của công ty.

Chương bốn: tác giả thực hiện trình bày tổ chức điều hành và hoạt động của công ty.

Ở đây, tác giả trình bày về một số các cơ quan tổ chức hoạt động trong công ty cổ phần và liên quan đến việc điều hành công ty

Chương năm: trình bày sự giải thể và phá sản của một công ty cổ phần.

Chương sáu: trình bày những vấn đề cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước ở nước ta.

Cuối cùng tác giả đi đến phần kết luận cho bài báo cáo.

Đây được đánh giá là một trong những bài báo cáo thực tập luật kinh tế được thể hiện độc đáo và sâu sắc nhất trong quá trình hình thành một công ty cổ phần theo pháp luật.

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

Bài mẫu 10: Pháp luật về doanh nghiệp.

Doanh nghiệp là một trong những đối tượng hàng đầu Để nhà nước hình thành nên luật kinh tế. Vì vậy, tác giả đã thể hiện trong tâm của luật kinh tế trong bài báo cáo của mình với nội dung như sau:

Chương một: trình bày về một số vấn đề chung.

Trong chương một, tác giả thể hiện về một số các khái niệm, đặc điểm và hình thức tổ chức, phân loại của doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về luật doanh nghiệp được hình thành vào năm 1999.

Chương hai: giới thiệu về luật doanh nghiệp năm 2014.

Trong công tác thực hiện tìm hiểu, tác giả trình bày về một số vấn đề cần thiết ban hành luật kinh tế đối với doanh nghiệp vào năm 2014. Trình bày về những nội dung chính được hình thành vào luật doanh nghiệp năm 2019.Và làm rõ một số các vấn đề châu việc hình thành, trình tự cũng như các quy định của luật doanh nghiệp đối với sự hình thành và phát triển của kinh tế. Cuối cùng là phần kết luận chính cho bài báo cáo.

Tác giả đã có phần thể hiện bài báo cáo thực tập luật kinh tế hay nhất cũng như đề suất được một số cái ý kiến trong nâng cao và phát triển luật doanh nghiệp trong luật kinh tế.

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

Bài mẫu 11: Cải cách pháp luật về quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước qua bài học Vinashin.

Tác giả đã có cơ hội được tiếp cận và tìm hiểu về tập đoàn Vinashin. Một trong những tập đoàn tàu thủy lớn nhất Việt Nam. Và bài học mà tác giả muốn trình bày trong bài báo cáo hiện nay như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý thuyết về pháp luật quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước.

Tác giả khái quát chung về tập đoàn kinh tế nhà nước. Từ đó, trình bày một số các khái niệm và quan điểm cũng như mô hình của tập đoàn kinh tế nhà nước và trên thế giới. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số các lý luận về quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước nói chung và những vấn đề cần quan tâm.

Chương hai: trình bày những tính thực tiễn trong công tác áp dụng pháp luật quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước đối với tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin.

Tại đây, tác giả giới thiệu tổng quan về Vinashin. Trình bày giai đoạn phát triển cũng như thực trạng về pháp luật quản trị tại tập đoàn. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về cấu trúc quản trị nội bộ và những bất cập của pháp luật trong việc thực thi pháp luật về quản trị tập đoàn kinh tế Vinashin. Từ đó đưa ra những hạn chế trong việc thực thi.

Chương ba: trình bày những bài học kinh nghiệm rút ra được từ vụ việc Vinashin và những vấn đề cần cải cách châu pháp luật quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam hiện nay.

Cuối cùng, tác giả thể hiện một số các biện pháp để cải cách pháp luật và quy định của pháp luật về cơ chế quản lý tập đoàn kinh tế Việt Nam.

Đây là một trong những số ít bài báo cáo thực tập về luật kinh tế được trình bày độc đáo và cụ thể nhất hiện nay.

DOWNLOAD

→ CÁC BẠN MUỐN TẢI BÀI MẪU NÀY THÌ NHẮN TIN QUA ZALO CHO MÌNH : 0934.573.149

KẾT LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP LUẬT KINH TẾ

Trên đây toàn bộ là Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Luật Kinh Tế + Bài Mẫu hay nhất mà mình đã chọn lọc kĩ càng nên các bạn sinh viên có thể chọn một trong số những đề tài trên đây nhé . Các bạn có thể tải những bài mẫu này , nếu các bạn đang loay hoay về việc gặp vấn đề làm một bài báo cáo thực tập luật kinh tế thì có thể liên hệ với Luận Văn Tốt qua zalo : 0934.573.149 mình sẽ hỗ trợ các bạn từ A đến Z luôn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ