Top 99+ Đề Bài Báo Cáo Thực Tập Ngành Sư Phạm Hay Nhất Năm

5/5 - (4 bình chọn)

Báo cáo thực tập ngành sư phạm là một tài liệu tổng hợp và phản ánh quá trình thực tập của sinh viên trong lĩnh vực sư phạm. Nó có vai trò quan trọng trong quá trình đánh giá và đánh giá năng lực của sinh viên khi tham gia thực tập, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về kinh nghiệm và kiến thức được học trong thời gian đó.

Báo cáo thực tập về sư phạm thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Giới thiệu: Phần này giới thiệu về ngành sư phạm mà sinh viên đang theo học, trường đại học, và mục đích của báo cáo thực tập.
 2. Mục tiêu thực tập: Sinh viên cần nêu rõ mục tiêu và mong muốn của mình khi tham gia thực tập, bao gồm việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, phát triển kỹ năng giảng dạy, và nắm vững các quy trình quản lý lớp học.
 3. Định lượng thời gian thực tập: Sinh viên cần ghi lại số giờ thực tập đã tham gia, bao gồm thời gian thực hành, quan sát giảng dạy, và tham gia các hoạt động khác liên quan đến công việc giáo viên.
 4. Mô tả hoạt động thực tập: Phần này nêu rõ những hoạt động và nhiệm vụ sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập. Bao gồm việc chuẩn bị bài giảng, tham gia giảng dạy thực tế, quản lý lớp học, đánh giá học sinh, và tham gia các buổi họp, hội thảo liên quan đến giảng dạy.
 5. Phân tích và đánh giá: Sinh viên cần phân tích và đánh giá những khó khăn, thành công, và học được từ quá trình thực tập. Đồng thời, đưa ra những ý kiến cá nhân và nhận xét về kinh nghiệm thực tập.
 6. Kết luận: Phần này tóm lược những điểm chính của báo cáo và kết luận tổng quan về quá trình thực tập. Sinh viên có thể chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích và đề xuất cải tiến trong lĩnh vực giáo dục.
 7. Tài liệu tham khảo: Nếu sinh viên tham khảo các tài liệu hoặc nghiên cứu trong quá trình thực tập, cần ghi lại thông tin và trích dẫn chúng theo quy tắc chuẩn.

Báo cáo thực tập ngành sư phạm không chỉ giúp sinh viên tổng kết kiến thức và kỹ năng đã học, mà còn là cơ hội để phản ánh, đánh giá và cải thiện quá trình thực tập. Nó cũng là tài liệu quan trọng để chứng minh năng lực và trình độ của sinh viên khi tìm kiếm việc làm trong lĩnh vực giáo dục sau khi tốt nghiệp.


Phương pháp làm báo cáo thực tập ngành sư phạm

Phương pháp làm báo cáo thực tập ngành sư phạm có thể tuân theo các bước sau:

 1. Thu thập thông tin: Thu thập thông tin về quá trình thực tập của bạn, bao gồm các hoạt động, nhiệm vụ, trải nghiệm và kết quả. Lưu ý ghi chính xác ngày, thời gian và địa điểm các hoạt động đã tham gia.
 2. Tạo cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc tổ chức của báo cáo thực tập. Thông thường, báo cáo thực tập ngành sư phạm có thể được chia thành các phần như giới thiệu, mục tiêu thực tập, định lượng thời gian thực tập, mô tả hoạt động thực tập, phân tích và đánh giá, kết luận và tài liệu tham khảo.
 3. Viết phần giới thiệu: Phần giới thiệu nêu rõ ngành sư phạm mà bạn đang thực tập, trường đại học và mục đích của báo cáo thực tập.
 4. Mục tiêu thực tập: Trình bày mục tiêu và mong muốn của bạn khi tham gia thực tập. Đặt ra những mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được trong quá trình thực tập.
 5. Định lượng thời gian thực tập: Ghi lại số giờ thực tập đã tham gia, bao gồm thời gian thực hành, quan sát giảng dạy, và tham gia các hoạt động khác liên quan đến công việc giáo viên.
 6. Mô tả hoạt động thực tập: Trình bày chi tiết các hoạt động và nhiệm vụ đã thực hiện trong quá trình thực tập. Bao gồm việc chuẩn bị bài giảng, tham gia giảng dạy thực tế, quản lý lớp học, đánh giá học sinh và tham gia các hoạt động khác liên quan đến công việc giáo viên. Hãy cung cấp ví dụ cụ thể và kỹ thuật mà bạn đã áp dụng trong công việc giảng dạy.
 7. Phân tích và đánh giá: Phân tích những khó khăn, thành công và học được từ quá trình thực tập. Đánh giá những kỹ năng, kiến thức và sự tiến bộ của bạn trong lĩnh vực giảng dạy. Đưa ra những ý kiến cá nhân và nhận xét về kinh nghiệm thực tập.
 8. Kết luận: Tóm tắt các điểm chính của báo cáo và đưa ra kết luận tổng quan về quá trình thực tập. Chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích và đề xuất cải tiến trong lĩnh vực giáo dục.
 9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu, sách, nghiên cứu mà bạn đã tham khảo trong quá trình thực tập. Ghi rõ tên tác giả, năm xuất bản, và nguồn tham khảo theo quy tắc chuẩn (ví dụ: APA, MLA).
 10. Sửa và chỉnh sửa: Đọc lại báo cáo, kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Chỉnh sửa và cải thiện bài viết cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng với kết quả cuối cùng.

Lưu ý rằng cách tổ chức và phương pháp làm báo cáo thực tập có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của trường đại học hoặc người hướng dẫn thực tập. Hãy luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể và yêu cầu của bạn.

XEM THÊM ⇓⇓⇓

Tiểu Luận Môn Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm

TUYỂN TẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Công việc thực tập sinh viên thực tập ngành sư phạm

Công việc thực tập của sinh viên trong ngành sư phạm thường liên quan trực tiếp đến việc giảng dạy và quản lý lớp học. Dưới đây là một số công việc thực tập phổ biến mà sinh viên thường thực hiện:

 1. Chuẩn bị bài giảng: Sinh viên thực tập thường tham gia quá trình chuẩn bị bài giảng, bao gồm nghiên cứu về nội dung môn học, lựa chọn phương pháp giảng dạy và tài liệu tham khảo. Họ cần xây dựng kế hoạch giảng dạy và tạo ra các tài liệu học tập phù hợp.
 2. Tham gia giảng dạy: Sinh viên thực tập có thể được giao phó nhiệm vụ giảng dạy trong lớp học dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên chủ nhiệm. Họ có thể dạy một số tiết học, trình bày nội dung bài giảng, hướng dẫn sinh viên và thực hiện các hoạt động giáo dục khác.
 3. Quản lý lớp học: Sinh viên thực tập tham gia quản lý lớp học bằng cách giúp đỡ trong việc duy trì trật tự, quản lý thời gian và giải quyết xung đột trong lớp. Họ cũng có thể tham gia đánh giá và phân tích kết quả học tập của học sinh.
 4. Tham gia hoạt động ngoại khóa: Sinh viên thực tập có thể tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như tổ chức cuộc thi, buổi thảo luận, trò chơi, hoặc các hoạt động giáo dục khác để tạo điều kiện cho học sinh tham gia và phát triển kỹ năng.
 5. Thực hiện nghiên cứu và đánh giá: Sinh viên thực tập có thể thực hiện nghiên cứu nhỏ và đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảng dạy, tài liệu học tập hay các hoạt động giáo dục. Họ có thể thu thập dữ liệu, phân tích và đưa ra kết luận để cải thiện quá trình giảng dạy.
 6. Tham gia hội thảo và hội nghị: Sinh viên thực tập có thể tham gia các hội thảo, hội nghị và các sự kiện chuyên ngành để mở rộng kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực sư phạm.

Quá trình thực tập giúp sinh viên áp dụng kiến thức học được vào thực tế, phát triển kỹ năng giảng dạy và tìm hiểu về công việc giáo viên. Công việc thực tập đòi hỏi sự nỗ lực, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng làm việc cùng với đồng nghiệp và học sinh.


Tài liệu, số liệu để làm báo cáo thực tập ngành sư phạm

Khi làm báo cáo thực tập sư phạm, bạn có thể sử dụng các tài liệu và số liệu sau để làm căn cứ và hỗ trợ cho báo cáo của mình:

 1. Giáo trình và sách giáo trình: Sử dụng sách giáo trình và tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình thực tập để nêu rõ nội dung và phương pháp giảng dạy đã áp dụng.
 2. Kế hoạch giảng dạy: Sử dụng kế hoạch giảng dạy, bài giảng và tài liệu học tập đã chuẩn bị để mô tả quá trình chuẩn bị và triển khai bài giảng của bạn.
 3. Báo cáo nghiên cứu: Nếu bạn đã thực hiện nghiên cứu nhỏ trong quá trình thực tập, sử dụng kết quả nghiên cứu, dữ liệu và phân tích để làm căn cứ cho phần phân tích và đánh giá trong báo cáo.
 4. Biểu đồ và số liệu: Sử dụng biểu đồ, bảng biểu và số liệu để trình bày thông tin và phân tích kết quả, tiến độ và sự tiến bộ trong quá trình thực tập.
 5. Quy trình quản lý lớp học: Sử dụng quy trình, hướng dẫn và mô hình quản lý lớp học đã áp dụng để mô tả cách bạn đã quản lý lớp và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực tập.
 6. Sự phản hồi và đánh giá: Sử dụng sự phản hồi và đánh giá từ giáo viên hướng dẫn, cán bộ trường học, và học sinh để bổ sung ý kiến và đánh giá của bạn về quá trình thực tập.
 7. Văn bản pháp quy và quy định: Tham khảo các văn bản pháp quy và quy định về giáo dục và công tác giảng dạy liên quan để bổ sung thông tin và hiểu rõ về quy định và quy trình trong lĩnh vực sư phạm.
 8. Nghiên cứu và bài viết chuyên ngành: Tìm kiếm và sử dụng các nghiên cứu và bài viết chuyên ngành về giáo dục, phương pháp giảng dạy và các vấn đề liên quan để đưa ra phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến.
 9. Số liệu thống kê: Sử dụng số liệu thống kê, báo cáo nghiên cứu, bảng số liệu và các nguồn dữ liệu liên quan để minh chứng và làm căn cứ cho các ý kiến và kết luận trong báo cáo.
 10. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu, sách, bài viết và nguồn tham khảo mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Ghi rõ tên tác giả, năm xuất bản và nguồn tham khảo theo quy tắc chuẩn (ví dụ: APA, MLA).

Lưu ý rằng danh sách trên chỉ là một số tài liệu và số liệu phổ biến, và bạn có thể tìm thấy các nguồn khác phù hợp với nội dung và mục tiêu của báo cáo thực tập của bạn. Hãy đảm bảo sử dụng các nguồn tài liệu đáng tin cậy và trích dẫn chúng đúng cách theo quy tắc của trường và hướng dẫn của bạn.


Xem thêm tại đây ✍

TRỌN BỘ TOP 9 BÀI MẪU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SƯ PHẠM NGỮ VĂN ĐẠT ĐIỂM CAO

Quy trình viết báo cáo thực tập ngành sư phạm

Quy trình viết báo cáo tốt nghiệp ngành sư phạm có thể tuân theo các bước sau:

 1. Thu thập thông tin và dữ liệu: Thu thập thông tin, số liệu và tài liệu liên quan đến quá trình thực tập của bạn. Bao gồm các ghi chú, bài giảng, bảng điểm, phản hồi từ giáo viên hướng dẫn, và bất kỳ tài liệu nào mà bạn đã tạo ra hoặc sử dụng trong quá trình thực tập.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và tổ chức báo cáo thực tập của bạn. Bạn có thể tuân theo cấu trúc thông thường gồm giới thiệu, mục tiêu thực tập, định lượng thời gian thực tập, mô tả hoạt động thực tập, phân tích và đánh giá, kết luận và tài liệu tham khảo. Xác định các phần con trong từng phần chính để làm cho báo cáo có cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu.
 3. Viết phần giới thiệu: Phần giới thiệu nêu rõ ngành sư phạm mà bạn đang thực tập, trường đại học và mục đích của báo cáo thực tập. Giới thiệu sẽ giúp người đọc hiểu rõ về báo cáo của bạn và cung cấp khung bối cảnh cho nội dung sau này.
 4. Mục tiêu thực tập: Trình bày mục tiêu và mong muốn của bạn khi tham gia thực tập. Đặt ra những mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được trong quá trình thực tập và làm việc giảng dạy.
 5. Định lượng thời gian thực tập: Ghi lại số giờ thực tập đã tham gia, bao gồm thời gian thực hành, quan sát giảng dạy và các hoạt động khác liên quan đến công việc giáo viên. Cung cấp con số chính xác để thể hiện sự cam kết và sự phát triển của bạn trong quá trình thực tập.
 6. Mô tả hoạt động thực tập: Trình bày chi tiết các hoạt động và nhiệm vụ đã thực hiện trong quá trình thực tập. Bao gồm việc chuẩn bị bài giảng, tham gia giảng dạy thực tế, quản lý lớp học, đánh giá học sinh và tham gia các hoạt động khác liên quan đến công việc giáo viên. Hãy cung cấp ví dụ cụ thể và kỹ thuật mà bạn đã áp dụng trong công việc giảng dạy.
 7. Phân tích và đánh giá: Phân tích những khó khăn, thành công và học được từ quá trình thực tập. Đánh giá những kỹ năng, kiến thức và sự tiến bộ của bạn trong lĩnh vực giảng dạy. Đưa ra những ý kiến cá nhân và nhận xét về kinh nghiệm thực tập.
 8. Kết luận: Tóm tắt các điểm chính của báo cáo và đưa ra kết luận tổng quan về quá trình thực tập. Chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích và đề xuất cải tiến trong lĩnh vực giáo dục.
 9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu, sách, bài viết và nguồn tham khảo mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Ghi rõ tên tác giả, năm xuất bản và nguồn tham khảo theo quy tắc chuẩn (ví dụ: APA, MLA).
 10. Sửa và chỉnh sửa: Đọc lại báo cáo, kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Chỉnh sửa và cải thiện bài viết cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng với kết quả cuối cùng.

Hãy lưu ý rằng quy trình viết báo cáo thực tập có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của trường đại học hoặc người hướng dẫn thực tập. Hãy luôn tuân theo hướng dẫn cụ thể và yêu cầu của bạn.


Có thể bạn chưa biết? Website luanvantot.com của chúng tôi đã hỗ trợ làm rất nhiều bài luận văn cho các bạn học viên tại các trường đại học tphcm nói chung và các tỉnh thành khác nói riêng đã hoàn thành và đồng thời đạt được điểm số rất tốt… Với đội ngũ thành viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đa dạng kiến thức, trình độ học vấn đều đã đậu thạc sĩ về những chuyên ngành như luật, thuế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính công, quản lý nhà nước… Cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của chúng tôi, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Tóm lại, nếu bạn đang có nhu cầu cần viết thuê một bài luận văn thạc sĩ trọn gói hoặc viết riêng lẻ đề cương, hay viết từng chương hoặc cần chỉnh sửa bài làm đã đạo văn thì hãy nhanh chóng tìm đến ngay dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập sư phạm của chúng tôi thông qua zalo/tele : 0934.573.149 để được bộ phận CSKH tư vấn & báo giá kĩ càng hơn dựa theo yêu cầu mà bạn mong muốn nhé!

 

Top 99+ Đề Bài báo cáo thực tập ngành sư phạm hay nhất năm
Đề Bài báo cáo thực tập ngành sư phạm

110 đề tài báo cáo thực tập ngành sư phạm

Dưới đây là một danh sách gồm 110 đề tài báo cáo thực tập ngành sư phạm trong lĩnh vực giáo dục:

 1. Áp dụng phương pháp giảng dạy tích hợp công nghệ trong môn Toán.
 2. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng trò chơi giáo dục trong môn Ngữ văn.
 3. Quản lý lớp học đa văn hóa trong môi trường giáo dục đại học.
 4. Áp dụng phương pháp dạy học kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.
 5. Nghiên cứu về việc sử dụng sách giáo trình điện tử trong dạy và học.
 6. Phát triển khả năng giao tiếp và giao lưu cho học sinh trung học qua các hoạt động ngoại khóa.
 7. Nghiên cứu về ứng dụng phương pháp học nhóm trong môn Hóa học.
 8. Quản lý sự phát triển kỹ năng xã hội cho học sinh trường phổ thông.
 9. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng hình ảnh và đồ họa trong môn Lịch sử.
 10. Phát triển chương trình học ngoại ngữ phù hợp cho học sinh tiểu học.
 11. Nghiên cứu về việc sử dụng trò chơi điện tử giáo dục trong môn Sinh học.
 12. Quản lý lớp học đa dạng dưới góc nhìn giáo viên chủ nhiệm.
 13. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Vật lý.
 14. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề trong môn Toán.
 15. Phát triển chương trình giáo dục giới tính và giáo dục tình dục cho học sinh trung học.
 16. Nghiên cứu về việc sử dụng kỹ thuật trực quan hóa trong môn Ngữ văn.
 17. Áp dụng phương pháp dạy học theo nhóm trong môn Lịch sử.
 18. Quản lý lớp học hiệu quả trong trường trung học phổ thông.
 19. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp dạy học dựa trên dự án trong môn Hóa học.
 20. Phát triển chương trình học giáo dục công dân cho học sinh tiểu học.
 21. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng trò chơi định hướng nghề nghiệp trong môn Sinh học.
 22. Áp dụng phương pháp học tập sáng tạo trong môn Toán.
 23. Quản lý lớp học tích cực và rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.
 24. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp giảng dạy bài giảng đảo ngược trong môn Vật lý.
 25. Phát triển chương trình giáo dục đa ngôn ngữ cho học sinh trung học.
 26. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng phương pháp học hợp tác trong môn Ngữ văn.
 27. Áp dụng phương pháp giảng dạy bài giảng đảo ngược trong môn Lịch sử.
 28. Quản lý lớp học kỹ năng sống cho học sinh trung học.
 29. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ 3D trong môn Hóa học.
 30. Phát triển chương trình học giáo dục thể chất và sức khỏe cho học sinh tiểu học.
 31. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp học tập dự án trong môn Sinh học.
 32. Áp dụng phương pháp dạy học phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo trong môn Toán.
 33. Quản lý lớp học tương tác và xây dựng môi trường học tập tích cực cho học sinh tiểu học.
 34. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng phương pháp dạy học thông qua trò chơi và hoạt động nhóm trong môn Ngữ văn.
 35. Phát triển chương trình giáo dục phòng chống bạo lực và xâm hại cho học sinh trung học.
 36. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ ảo thực và thực tế tăng cường trong môn Lịch sử.
 37. Áp dụng phương pháp dạy học tương tác trong môn Vật lý.
 38. Quản lý lớp học đa ngôn ngữ cho học sinh trường phổ thông.
 39. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp giảng dạy sáng tạo và khám phá trong môn Hóa học.
 40. Phát triển chương trình học giáo dục môi trường và bảo vệ thiên nhiên cho học sinh tiểu học.
 41. Nghiêncứu về hiệu quả của việc sử dụng phương pháp học tập dựa trên trò chơi và thiết bị di động trong môn Sinh học.
 42. Áp dụng phương pháp dạy học đa phương tiện trong môn Toán.
 43. Quản lý lớp học đa năng lực và phát triển cá nhân cho học sinh tiểu học.
 44. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm trong môn Ngữ văn.
 45. Phát triển chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo và robot cho học sinh trung học.
 46. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng phương pháp học tập dự án trong môn Lịch sử.
 47. Áp dụng phương pháp giảng dạy kỹ năng sống và quản lý cảm xúc trong môn Vật lý.
 48. Quản lý lớp học linh hoạt và thích ứng cho học sinh trung học.
 49. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ Blockchain trong môn Hóa học.
 50. Phát triển chương trình học giáo dục sự nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh tiểu học.
 51. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp học tập theo nhóm và cộng đồng trong môn Sinh học.
 52. Áp dụng phương pháp dạy học sáng tạo và khám phá trong môn Toán.
 53. Quản lý lớp học tạo điều kiện cho học sinh có nhu cầu đặc biệt trong trường phổ thông.
 54. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng phương pháp dạy học bằng hình ảnh và âm thanh trong môn Ngữ văn.
 55. Phát triển chương trình giáo dục tình dục và giới tính cho học sinh trung học.
 56. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong môn Lịch sử.
 57. Áp dụng phương pháp dạy học trực quan và thực hành trong môn Vật lý.
 58. Quản lý lớp học đa tác động và quản lý xung đột cho học sinh trung học.
 59. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp giảng dạy tư duy phản biện trong môn Hóa học.
 60. Phát triển chương trình học giáo dục thể chất và rèn luyện sức khỏe cho học sinh tiểu học.
 61. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng trò chơi mô phỏng trong môn Sinh học.
 62. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực và định hướng tương lai trong môn Toán.
 63. Quản lý lớp học đa văn hoá và đa dạng văn hóa cho học sinh trường phổ thông.
 64. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề trong môn Ngữ văn.
 65. Phát triển chương trình giáo dục phát triển bền vững và môi trường cho học sinh trung học.
 66. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ thực tế ảo trong môn Lịch sử.
 67. Áp dụng phương pháp dạy học theo nhóm và hợp tác trong môn Vật lý.
 68. Quản lý lớp học tạo điều kiện cho học sinh có năng lực đặc biệt trong trường phổ thông.
 69. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp học tập dự án và nghiên cứu khoa học trong môn Hóa học.
 70. Phát triển chương trình học giáo dục nghệ thuật và văn hóa cho học sinh tiểu học.
 71. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng phương pháp giảng dạy bằng hình ảnh và video trong môn Sinh học.
 72. Áp dụng phương pháp dạy học sáng tạo và phát triển tư duy logic trong môn Toán.
 73. Quản lý lớp học phát triển kỹ năng xã hội và quản lý cảm xúc cho học sinh trung học.
 74. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp giảng dạy theo nhóm và học tập hợp tác trong môn Ngữ văn.
 75. Phát triển chương trình giáo dục về an toàn và sức khỏe lao động cho học sinh trung học.
 76. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong môn Lịch sử.
 77. Áp dụng phương pháp dạy học thực hành và thí nghiệm trong môn Vật lý.
 78. Quản lý lớp học đa ngôn ngữ và đa văn hóa cho học sinh trường phổ thông.
 79. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng phương pháp dạy học sáng tạo và khám phá trong môn Hóa học.
 80. Phát triển chương trình học giáo dục giới tính và giáo dục tình dục cho học sinh tiểu học.
 81. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ ảo thực và thực tế tăng cường trong môn Sinh học.
 82. Áp dụng phương pháp dạy học đa phương tiện trong môn Toán.
 83. Quản lý lớp học đa năng lực và phát triển cá nhân cho học sinh tiểu học.
 84. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm trong môn Ngữ văn.
 85. Phát triển chương trình giáo dục trí tuệ nhân tạo và robot cho học sinh trung học.
 86. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng phương pháp học tập dự án trong môn Lịch sử.
 87. Áp dụng phương pháp giảng dạy kỹ năng sống và quản lý cảm xúc trong môn Vật lý.
 88. Quản lý lớp học linh hoạt và thích ứng cho học sinh trung học.
 89. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ Blockchain trong môn Hóa học.
 90. Phát triển chương trình học giáo dục sự nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh tiểu học.
 91. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp học tập theo nhóm và cộng đồng trong môn Sinh học.
 92. Áp dụng phương pháp dạy học sáng tạo và khám phá trong môn Toán.
 93. Quản lý lớp học tích cực và rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.
 94. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp giảng dạy bằng hình ảnh và âm thanh trong môn Ngữ văn.
 95. Phát triển chương trình giáo dục phòng chống bạo lực và xâm hại cho học sinh trung học.
 96. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ ảo thực và thực tế tăng cường trong môn Lịch sử.
 97. Áp dụng phương pháp dạy học trực quan và thực hành trong môn Vật lý.
 98. Quản lý lớp học đa ngôn ngữ cho học sinh trường phổ thông.
 99. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề trong môn Hóa học.
 100. Phát triển chương trình học giáo dục thể chất và rèn luyện sức khỏe cho học sinh tiểu học.
 101. Nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng trò chơi mô phỏng trong môn Sinh học.
 102. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực và định hướng tương lai trong môn Toán.
 103. Quản lý lớp học đa văn hoá và đa dạng văn hóa cho học sinh trường phổ thông.
 104. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp giảng dạy dựa trên vấn đề trong môn Ngữ văn.
 105. Phát triển chương trình giáo dục về an toàn và sức khỏe lao động cho học sinh trung học.
 106. Nghiên cứu về việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong môn Lịch sử.
 107. Áp dụng phương pháp dạy học thực hành và thí nghiệm trong môn Vật lý.
 108. Quản lý lớp học tạo điều kiện cho học sinh có năng lực đặc biệt trong trường phổ thông.
 109. Nghiên cứu về việc sử dụng phương pháp học tập dự án và nghiên cứu khoa học trong môn Hóa học.
 110. Phát triển chương trình học giáo dục nghệ thuật và văn hóa cho học sinh tiểu học.

Danh sách trên cung cấp một số đề tài tham khảo cho báo cáo thực tập ngành sư phạm. Bạn có thể chọn một đề tài phù hợp với quan điểm và lĩnh vực quan tâm của mình.


DOWNLOAD FREE – TOP 3 BÀI MẪU VỀ NGÀNH SƯ PHẠM TỪ SINH VIÊN GIỎI – SIÊU HOT!!!

 

TẢI BÀI 1 : BÀI MẪU VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC ==> BÀI THU HOẠCH TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THƯ VIỆN TRONG TRƯỜNG HỌC TỈNH SÓC TRĂNG

Nội dung của bài bài thu hoạch tình hình tổ chức thư viện trong trường học tỉnh sóc trăng được tác giả chia làm 3 chương cụ thể:

 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Nội dung công việc được phân công và cách thức thực hiện
 • Chương 3: Thuận lơi và khó khănTài liệu

DOWNLOAD FREE ✍

TẢI BÀI 2: BÁO CÁO VỀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC ==> KẾ HOẠCH DẠY HỌC THỰC TẬP SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP

Nội dung của bài kế hoạch dạy học thực tập sư phạm tốt nghiệp được chia làm 5 phần:

 • Phần 1: Mục tiêu
 • Phần 2: Cấu trúc nội dung
 • Phần 3: Phương pháp dạy học
 • Phần 4: Học liệu – phương tiện
 • Phần 5: Tiến trình bài giảng

DOWNLOAD FREE ✍

TẢI BÀI 3: BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG ==> BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 

Nội dung của bài Báo cáo thực tập tại cao đẳng sư phạm trung ương được chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Giới thiệu khái quát chung về trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương
 • Phần 2: Mô tả,phân tích của tổ môn TL-GD
 • Phần 3: Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm

DOWNLOAD FREE ✍

 


Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết Đề Bài Báo Cáo Thực Tập Ngành Sư Phạm, hy vọng tài liệu này giúp cho bạn có thêm ý tưởng để hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Và đừng quên rằng ngoài ra bên mình còn có cả dịch vụ nhận viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói với nhiều dạng đề tài và đa dạng ngành nghề khác nhau, uy tín chất lượng và đã có rất nhiều bạn học viên đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ từ website của chúng tôi.Chính vì thế, nếu như các bạn có nhu cầu cần viết thuê một bài luận văn trọn gói thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết báo cáo thực tập của chúng tôi thông qua zalo/tele: 0934.573.149 để được tư vấn & báo giá làm bài chính xác nhá.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo