Báo cáo thực tập nhận thức bán hàng tại công ty vật liệu xây dựng

5/5 - (3 bình chọn)

Tham khảo ngay Báo cáo thực tập nhận thức bán hàng tại công ty vật liệu xây dựng của website Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên đã và đang thực tập tại công ty xây dựng ở vị trí bán hàng, với mong muốn hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm bài mẫu để tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình, hy vọng mẫu bài báo cáo thực tập dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu.

Ngoài ra, các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu, cũng như khó khăn trong quá trình viết bài, thì tại Luận Văn Tốt cũng có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, trọn gói, bao mộc công ty, dành cho bạn nào không có thời gian làm bài, với chi phí vô cùng phù hợp.

LỜI CAM ĐOAN [Báo cáo thực tập nhận thức bán hàng]

Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lâp của riêng em. Các số liệu nêu trong bài thực tập nhận thức là xác đáng và chưa từng được công bố hay được tiết lộ trong bất kỳ trang mạng nào hay bài thực tập nhận thức nào.
Các nội dung dựa trên cơ sở các bài thực tập mẫu, bài thực tập của các khóa trước, của bạn bè để học hỏi đồng thời diễn đạt lại theo cách hiểu của riêng em. Và lấy đó để làm tham khảo, làm nền tảng cho bài thực tập nhận thức của em được hoàn thiện.
Em xẽ cố gắng hoàn thành bài thực tập nhận thức trong thời gian quy định
Em xin chân thành cảm ơn!
Bình Định, ngày 02 tháng 03 năm 2022
Người viết

LỜI CẢM ƠN [Báo cáo thực tập nhận thức bán hàng]

Để hoàn thành chuyên đề báo cáo thực tập này trước hết em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến cô Phan Thị Quốc Hương đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết Báo cáo thực tập nhận thức của em.
Em xin gửi đến quý thầy, cô giáo trong khoa TCNH & QTKD trường Đại học Quy Nhơn lời cảm ơn chân thành đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, các phòng ban của Công ty TNHH Trường Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho em được tìm hiểu thực tiễn trong suốt quá trình thực tập tại công ty.
Cuối cùng em kính chúc quý thầy, cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các cô, chú, anh, chị trong Công ty TNHH Trường Giang luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.
Vì kiến thức bản than còn hạn chế, trong quá trình thực tập, hoàn thiện bài báo cáo thực tập nhận thức này em không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được những ý kiến đóng góp từ cô cũng như quý Công ty.
Em xin chân thành cảm ơn!
Bình Định, ngày 02 tháng 03 năm 2022 Người thực hiện

Báo cáo thực tập nhận thức bán hàng tại công ty
Báo cáo thực tập nhận thức bán hàng tại công ty

ĐỀ CƯƠNG [Báo cáo thực tập nhận thức bán hàng]

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của thực tập nhận thức
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục của báo cáo thực tập

Phần 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
1.1.1. Tên, địa chỉ của Công ty TNHH Trường Giang
1.1.2. Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng
1.1.2.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty
1.1.2.2. Các mốc biến đổi quan trọng của công ty
1.1.3. Quy mô hiện tại
1.1.3.1. Quy mô nguồn vốn
1.1.3.2. Quy mô lao động

1.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
1.2.1. Chức năng
1.2.2. Nhiệm vụ

1.3. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
1.3.1. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý
1.3.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý

1.4. QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
1.4.1. Sơ đồ quy trình sản xuất gạch
1.4.2. Nội dung các bước của quy trình sản xuất

1.5. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
1.5.1. Tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn qua 3 năm 2017, 2018, 2019 của công ty TNHH Trường Giang
1.5.1.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2017, 2018, 2019 của Công ty TNHH Trường Giang
1.5.1.2. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận qua 3 năm 2017, 2018, 2019 của Công ty Trường Giang
1.5.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Trường Giang
1.5.3.
PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG

2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC MARKETING
2.1.1. Thị trường mục tiêu của Công ty Trường Giang
2.1.1.1. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý
2.1.1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo nhóm sản phẩm
2.1.1.3. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo nhóm khách hàn
2.1.2. Chính sách sản phẩm
2.1.3. Chính sách giá
2.1.4. Chính sách phân phối
2.1.5. Chính sách xúc tiến bán hàng
2.1.6. Công tác thu nhập thông tin marketing của Công ty TNHH trường giang
2.1.6.1. Môi trường vĩ môMôi trường vi mô
2.1.7. Một số đối thủ cạnh tranh của Công ty TNHH trường giang

2.2. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TRƯỜNG GIANG
2.2.1. Cơ cấu lao động của Công ty TNHH Trường Giang
2.2.2. Tuyển dụng lao động
2.2.3. Đào tạo lao động
2.2.3.1. Các hình thức đào tạo lao động của Công ty
2.2.3.2. Ngân quỹ đào tạo
2.2.3.3. Hiệu quả đào tạo
2.2.4. Tổng quỹ lương của Công ty TNHH Trường Giang
2.2.5. Đơn giá tiền lương
2.2.6. Các hình thức trả công lao động ở doanh nghiệp
2.2.6.1. Hình thức trả lương theo thời gian
2.2.6.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

2.3. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
2.3.1. Mục tiêu và kế hoạch bán hàng của Công ty TNHH Trường Giang
2.3.1.1. Mục tiêu bán hàng của Công ty TNHH Trường Giang
2.3.1.2. Kế hoạch bán hàng của Công ty TNHH Trường Giang
2.3.2. Các hình thức và phương thức bán hàng
2.3.2.1. Các hình thức bán hàng
2.3.2.2. Phương thức bán hàng
2.3.3. Tổ chức lực lượng bán hàng của Công ty TNHH Trường Giang
2.3.3.1. Mô hình tổ chức lực lượng bán hàng
2.3.3.2. Cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng
2.3.4. Quản trị hoạt động của lực lượng bán hàng của Công ty TNHH Trường Giang
2.3.4.1. Tuyển dụng và đào tạo lực lượng bán hàng
2.3.4.2. Sắp xếp, bố trí và đãi ngộ lực lượng bán hàng

2.4. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
2.4.1. Các dịch vụ trước khi bán hàng
2.4.2. Các dịch vụ trong khi bán hàng
2.4.3. Các dịch vụ sau khi bán hàng

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
2.5.1. Những ưu điểm
2.5.2. Những nhược điểm

2.6. CÁC ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

XEM THÊM NHẬT KÝ THỰC TẬP BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐIỂM A+

MỞ ĐẦU [Báo cáo thực tập nhận thức bán hàng]

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA THỰC TẬP NHẬN THỨC
Nước ta là nước có nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Quá trình CNH – HĐH đất nước đang diễn ra và phát triển đi lên. Một trong những thành phần góp phần vào xây dựng đất nước đó là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, Công ty…Mà để có một nền tảng cơ sở hạ tầng cho sự phát triển hiện nay với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh thì thị trường nguyên vật liệu xây dựng, gạch xây nhà đang là tiêu biểu nóng bỏng. Đặc biệt là trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay thì cạnh tranh là hết sức gay gắt Trường Giang là một trong rất nhiều công ty, doanh nghiệp. Đây là Công ty chuyên kinh doanh và sản xuất gạch block vỉa hè, gạch xây nhà 2 lỗ, 6 lỗ, …..và các công việc liên quan đến thị trường xây dựng
Qua thời gian thực tập nhận thức tại Công ty TNHH Trường Giang giúp sinh viên tìm hiểu, làm quen các vấn đề thực tế ở doanh nghiệp. Đồng thời vận dụng kiến thức đã học để tiến hành phân tích, đánh giá một số hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra những nhận xét đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu ở những mặt hoạt động mà sinh viên đã tiến hành phân tích
Để hoàn thành được báo cáo các nhận thức này em đã được sự giúp đỡ rất nhiều của giáo viên hướng dẫn là cô Phan Thị Quốc Hương em xin chân thành cảm ơn cô và Công ty TNHH Trường Giang đã giúp em hoàn thành bảng báo cáo này.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Tìm hiểu, phân tích so sánh nhận xét các kết quả và hiệu quả đã được được của công ty, doanh nghiệp. Từ đó tìm ra nguyên nhân và đưa ra các đề xuất, giải pháp khắc phục.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Quá trình hình thành phát triển và các nghiệp vụ cơ bản của Công ty TNHH Trường Giang.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trường Giang từ năm 2017 đến năm 2019. Thời gian thực tập nhận thức trong khoảng thời gian 01/02/2022 đến 01/03/2022.
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
Báo cáo thực tập nhận thức áp dụng các phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm cơ sở kết hợp với phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê….
5. BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC
Kết cấu của báo cáo thực tập tổng hợp: Gồm 2 phần chính.
– Phần 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Trường Giang
– Phần 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Trường Giang

Trên đây là Báo cáo thực tập nhận thức bán hàng tại công ty vật liệu xây dựng dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE QUA NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ