Báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính Nhà Hàng

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính Nhà Hàng, chúng mình đăng tải lên cho các bạn nội dung sơ bộ của bài báo cáo thực tập, hy vọng đây sẽ là mẫu bài báo cáo thực tập bổ ích giúp cho các bạn trên con đường tìm kiếm tài liệu và hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình.

Các bạn sinh viên nào có khó khăn hãy liên hệ qua zalo của Luận Văn Tốt để được giải đáp các thắc mắc trong bài nhé, và bạn nào không có thời gian, muốn viết thuê báo cáo thực tập bao mộc cũng nhắn tin qua zalo cho tụi mình báo giá chi tiết luôn nhé.

Báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính Nhà Hàng
Báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính Nhà Hàng

Lời mở đầu báo cáo tài chính

1. Lý do chọn đề tài Báo cáo thực tập Phân tích tài chính

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cùng sự phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt hơn. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một dự án nào đó và họ mong muốn với sự đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất.

Vậy để làm được điều này ngoài việc bỏ nguồn vốn ra thì các nhà đầu tư, các doanh nghiệp luôn luôn phải tìm hiểu và đưa ra những giải pháp, chiến lược, chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Ngoài các chiến lược, chính sách đưa ra các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng phải xác định và nắm bắt được dòng tiền của mình lưu chuyển ra sao. Vì vậy các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần phải có một đội ngũ để giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách đầy đủ và đúng đắn.

Trong quá trình thực tập tại Công ty cổ TNHH Nhà Hàng Ngọc Châu em nhận thấy công ty cần phải nắm rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên đến tình hình tài chính của mình. Do đó, em quyết định chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Nhà Hàng Ngọc Châu” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.

2. Mục đích nghiên cứu báo cáo thực tập tại nhà hàng

Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính. Trên cơ sở đó đánh giá và đưa ra những giải pháp thích hợp để gia tăng nguồn vốn công ty và nâng cao hơn nữa hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Đối tượng nghiên cứu

Tình hình tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà Hàng Ngọc Châu, Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

4. Phương pháp nghiên cứu 

Bằng việc áp dụng một số phương pháp khoa học như: Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích báo cáo tài chính của công ty.

5. Phạm vi nghiên cứu Phân tích tài chính Nhà Hàng

Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà Hàng Ngọc Châu thông qua các số liệu thống kê trong Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính của năm 2019 và năm 2020.

6. Kết cấu của đề tài Phân tích tài chính Nhà Hàng

Đề tài hoàn thành với nội dung 4 chương:

  • Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà Hàng Ngọc Châu.
  • Chương 2: Cơ sở lý luận Báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính
  • Chương 3: Thực trạng về hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà Hàng Ngọc Châu.
  • Chương 4: Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà Hàng Ngọc Châu.

Vì thời gian và kiến thức còn hạn chế nên những vấn đề trình bày trong chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự thông cảm, bổ sung và đóng góp ý kiến của quý thầy cô cùng Ban lãnh đạo, phòng tài chính và các phòng ban khác tại Công ty TNHH Nhà Hàng Ngọc Châu để em rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn nữa nhận thức của mình về công tác tài chính để sau này em công tác tốt hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

TPHCM, ngày…. Tháng…. năm 2021
Sinh viên thực hiện

Đề cương Phân tích báo cáo tài chính 

Chương 1: Giới thiệu về công ty TNHH Nhà Hàng Ngọc Châu 

1.1. Phần giới thiệu về công ty. 3

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 

1.3. Triết lý kinh doanh của Công ty TNHH Nhà Hàng Ngọc Châu 

1.4. Cơ cấu, sơ đồ tổ chức và bộ máy quản lý của công ty. 

1.4.1. Cơ cấu tổ chức. 

1.4.2. Cơ cấu quản lý của công ty. 

1.5. Những công nghệ chính sử dụng trong kinh doanh. 

Chương 2: Cơ sở lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính. 

2.1. Khái niệm, ý nghĩa, mục đích phân tích báo cáo tài chính. 

2.1.1. Khái niệm về báo cáo tài chính 

2.1.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính 

2.2. Nhiệm vụ, mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính 

2.2.1. Nhiệm vụ của phân tích báo cáo tài chính. 

2.2.2. Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính. 

2.3. Tài liệu và phương pháp phân tích báo cáo tài chính. 

2.3.1. Tài liệu phân tích 

2.3.2. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính. 

2.4. Phân tích khái quát báo cáo tài chính 

2.4.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán. 

2.4.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

2.4.3. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

2.4.4. Phân tích hiệu quả hoạt đông. 

24.5. Phân tích tỷ suất sinh lời 

2.4.6. Phân tích cấu trúc vốn. 

Chương 3: Thực trạng về tình hình sản xuất, kinh doanh tại công ty TNHH Nhà Hàng Ngọc Châu 

3.1. Phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH Nhà Hàng Ngọc Châu 

3.1.1. Phân tích bảo cân đối kế toán. 

3.1.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều ngang. 

3.1.1.2. Phân tích bảng cân đối kế toán theo chiều dọc. 

3.1.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh. 

3.1.2.1. Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều ngang 

3.1.2.2. Phân tích bảng kết quả hoạt động kinh doanh theo chiều dọc 

3.2. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

3.2.1. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp năm 2020 

3.2.2. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp năm 2021 

3.2.3. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp 

3.3. Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

3.3.1. Hiệu quả hoạt động năm 2020.

3.2. Hiệu quả hoạt động năm 2021. 

3.3.3. Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

3.4. Phân tích tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp. 

3.4.1. Tỷ suất sinh lời năm 2020 

3.4.2. Tỷ suất sinh lời năm 2021 

3.4.3. Phân tích tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp 

3.5. Phân tích cấu trúc vốn của doanh nghiệp. 

Chương 4: Nhận xét và kiến nghị 

4.1. Nhận xét chung về tình hình tài chính của công ty. 
4.2. Một số kiến nghị và giải pháp. 
4.2.1. Kiến nghị về công tác quản lý 
4.2.2. Kiến nghị về công tác kế toán 
4.2.3. Phương hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty 
4.2.4. Phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty 
4.2.4.1. Nâng cao lợi nhuận 
4.2.4.2. Nâng cao các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 
Kết luận. 
Phụ lục. 
Tài liệu tham khảo

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

KẾT LUẬN Báo cáo thực tập Phân tích tài chính

Phân tích tài chính là một nội dung trong quản trị tài chính công ty. Các công ty Việt Nam hiện nay là những đơn vị kinh doanh tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện đại, các công ty phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp như sự biến động liên tục của thị trường, sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty trong và ngoài nước.

Vì thế, công tác phân tích tài chính nhằm đánh giá thực trạng tài chính công ty để từ đó có những quyết định tài chính phù hợp trở thành một trong những vấn đề sống còn đối với công ty. Hơn thế nữa, những thông tin do công tác phân tích báo cáo tài chính đem lại còn thiết thực đối với nhiều chủ thể trong nền kinh tế như các cơ quan nhà nước, các nhà đầu tư, các ngân hàng. trong việc ra quyết định.

Công ty TNHH Nhà Hàng Ngọc Châu cũng là một công ty đang trong quá trình hội nhập, với những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong hoạt động tài chính của Công ty, theo em nghĩ Công ty cần chú trọng hơn nữa tới công tác phân tích báo cáo tài chính và việc sử dụng, áp dụng các giải pháp kiến nghị trên đây là hoàn toàn khả thi đối với công ty nhằm nâng cao hoạt động phân tích tài chính, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, do hạn chế về mặt trình độ và thiếu kinh nghiệm thực tế, hơn nữa do chưa có nhiều thông tin “động” khi phân tích do đó những đánh giá trong chuyên đề có thể chưa thật sát thực, còn mang tính chủ quan, các giải pháp đưa ra chưa chắc đã là tối ưu. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung từ phía các Thầy Cô giáo, các cô chú, anh chị phòng Tài chính- Kế toán Công ty TNHH Nhà Hàng Ngọc Châu và các bạn quan tâm tới vấn đề này, để bài viết hoàn thiện hơn.

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính Nhà Hàng, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: ĐỂ TẢI NỘI DUNG FULL BÀI MỜI CÁC BẠN LIÊN HỆ ZALO, ĐỂ MÌNH GỬI FILE QUA CHO NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo