Báo cáo thực tập Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng công ty

5/5 - (1 bình chọn)

Sau đây là mẫu Báo cáo thực tập Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng công ty, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập của mình.

Trong quá trình viết báo cáo tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng công ty
Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng công ty

MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng công ty

Nếu như nói đến tín dụng là chỉ nói đến sự chuyển giao vốn giữa các chủ thể với nhau, thì tín dụng tiêu dùng làm người ta nghĩ ngay đến mục đích của việc chuyển giao đó. Có thể nói đây là mảng nghiệp vụ của Ngân hàng tiếp cận gần nhất với cuộc sống của người lao động, nhằm hỗ trợ họ trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nhu cầu của con người ngày càng được tăng lên cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, kèm theo đó là hàng loạt các đòi hỏi cần được thỏa mãn. Khả năng tài chính trở thành yếu tố rất quan trọng để tài trợ cho những nhu cầu đó, nhưng trong nhiều trường hợp nhu cầu tiêu dùng thường xuất hiện trước khi quỹ đầu tư cá nhân được hình thành.

Tức là có sự tách biệt về yếu tố thời gian đối với nhu cầu tiêu dùng và khả năng tài chính của mỗi người. Khi đó người ta sử dụng tín dụng tiêu dùng như là sự ứng trước của quỹ đầu tư cá nhân được hình thành trong tương lai để thỏa mãn các nhu cầu trong hiện tại. Chính vì mục đích đó nên ngay từ khi Ngân hàng Nhà nước đưa ra chủ trương kích cầu bằng Cho vay tiêu dùng và được thực hiện bởi các Ngân hàng Thương mại, thì loại hình này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía người lao động.

Tín dụng tiêu dùng không những đem lại lợi ích cho Ngân hàng mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần cải thiện đời sống của người lao động ngày một tốt hơn; đồng thời nó là sợi dây gắn kết giữa người lao động với cơ quan, doanh nghiệp, nơi họ làm việc; từ đó có thể tăng năng lực lao động và khả năng cống hiến cho xã hội. Hơn thế nữa, cùng với xu thế đa dạng hóa trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại và sự cạnh tranh gay gắt trong việc giải quyết đầu ra cho nguồn vốn của các Ngân hàng thì mảng Tín dụng tiêu dùng được các Ngân hàng sử dụng như là nghiệp vụ nhằm hướng đến một thị trường mới mẻ đầy tiềm năng.

Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng là một trong những Ngân hàng Thương mại thực hiện cho vay tiêu dùng đầu tiên. Trong những năm qua mảng tín dụng tiêu dùng đã mang lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng và đang có chiều hướng phát triển hơn nữa.Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân chính vì thế em chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay tín dụng tiêu dùng tại Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng ( VPB FC) – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh”

• Mục tiêu đề tài.
– Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng tại Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM
– Phân tích tình hình cho vay tín dụng tiêu dùng tại Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM để có những nhận định về những thành công và hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân
– Trên cơ sở kết quả phân tích, đề xuất các khuyến nghị về giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu cho vay tín dụng tiêu dùng mà Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM đề ra trong thời gian tới.

• Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp phân tích thống kê, so sánh sự biến động của dãy số qua các năm, phân tích dựa trên số liệu thu thập thực tế. Đồng thời tập hợp tài liệu liên quan từ website của các cơ quan ngân hàng, sách báo, tạp chí để làm rõ thêm về các vấn đề cần nghiên cứu.

• Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Bài viết tập trung nghiên cứu về hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng và các vấn đề liên quan đến cho vay tín dụng tiêu dùng tại Công ty tài chính Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh TP HCM.

• Đóng góp mới của chuyên đề
Về lý luận : Làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tín dụng tiêu dùng.
Về đánh giá thực tiễn : Trên cơ sở nguồn số liệu cập nhật có chọn lọc, bài báo cáo đã trình bày tổng quan về hoạt động tín dụng tiêu dùng những năm gần đây.
Tuy nhiên, cũng do hạn chế về thời gian cũng như trình độ, chuyên đề cũng không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong được sự tham gia đóng góp ý kiến của thầy cô và những người quan tâm đến chuyên đề này.

• Giới thiệu kết cấu đề tài
Đề tài được chia thành 3 chương:
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ( VPB FC ) – CHI NHÁNH TP HCM
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ( VPB FC ) – CHI NHÁNH TP HCM

Trong quá trình tìm kiếm tài liệu để hoàn thiện bài báo cáo thực tập của mình, nếu có bất kỳ khó khăn gì, thì xin đừng chịu đựng một mình, các bạn đã quá áp lực rồi, việc học 4 năm qua, cộng với công việc làm thêm, chắc hẵn khiến bạn không có thời gian và bị stress rất nhiều. Luận Văn Tốt ra đời với trách nhiệm cao cả là hỗ trợ các bạn sinh viên đang gặp tình trạng mà mình đã nói, DỊCH VỤ THUÊ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP, sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trên chặng đường sinh viên còn lại của các bạn. ?

Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng công ty
Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng công ty

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng 

MỞ ĐẦU.

Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại

1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại

1.1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng

1.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán

1.1.2.3 Chức năng tạo ra các công cụ lưu thông tín dụng thay thế cho tiền mặt

1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng.

1.2.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng

1.2.3 Phân loại cho vay tiêu dùng

1.2.3.1 Căn cứ vào tài sản đảm bảo

1.2.3.2 Căn cứ vào phương thức hoàn trả

1.2.3.3 Căn cứ vào cách thực hiện

1.2.4 Nghiệp vụ cho vay tiêu dùng

1.2.4.1 Phân tích khách hàng

1.2.4.2 Mức cho vay và trả nợ

1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG

1.3.1 Doanh số cho vay, tỷ lệ tăng trưởng thu nợ, dư nợ

1.3.2 Tỷ lệ nợ quá hạn

1.3.3 Tỷ lệ nợ xấu

1.3.4 Vòng quay vốn tín dụng…………..

1.3.5 Hiệu suất sử dụng vốn

1.3.6 Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại

1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY TIÊU DÙNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

1.4.1 Các nhân tố từ phía ngân hàng

1.4.2 Các nhân tố từ phía khách hàng

1.4.3 Các nhân tố khác

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

XEM THÊM ===> Khóa luận Quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Agribank

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH TP HCM

2.1 GIỚI THIỆU VỀ VP BANK FC

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2 Cơ cấu tổ chức tại VPBANK FC

2.1.2.1 Bộ máy hoạt động của công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh

2.1.3 Tổng quan quy trình cho vay khách hàng cá nhân của VPB

2.1.3.1 Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại Công ty tài chính TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng

2.1.3.2 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

2.1.4 Phân tích quá trình hoạt động cho vay khách cá nhân của VPB FC

2.1.4.1 Mục tiêu cho vay tiêu dùng cá nhân của VPB FC trong thời gian qua

2.1.4.2 Phân tích các hoạt động mà VPB FC đã triển khai nhằm đạt mục tiêu cho vay khách hàng cá nhân

2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

2.2.1 Phân tích về quy mô cho vay khách hàng cá nhân

2.2.2 Phân tích về cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân

2.3 Đánh giá chung về tình hình cho vay khách hàng cá nhân tại VPB FC

2.3.1 Những mặt tích cực trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân

2.3.2 Hạn chế và những nguyên nhân hạn chế

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG ( VPB FC ) – CHI NHÁNH TP HCM

3.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VBP FC GIAI ĐOẠN 2015-2017      

3.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TRÊN VP BANK FC TP HCM GIAI ĐOẠN 2015-2017.

3.2.1 Doanh số cho vay tiêu dùng

3.2.2 Những thành tựu

3.2.3 Những hạn chế

3.3 NHẬN THỨC CỦA BẢN THÂN

3.4 KIẾN THỨC THU ĐƯỢC SAU  THỜI GIAN THỰC TẬP. 40

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

………………………………………

Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập Phân tích cho vay tín dụng tiêu dùng công ty, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, NHẬN BÀI MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ