Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty

Đánh giá post

Tham khảo ngay Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty của website Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên đã và đang thực tập tại một doanh nghiệp, với mong muốn hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm bài mẫu để tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình, hy vọng mẫu bài báo cáo thực tập dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu.

Ngoài ra, các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu, cũng như khó khăn trong quá trình viết bài, thì tại Luận Văn Tốt cũng có Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập, trọn gói, bao mộc công ty, dành cho bạn nào không có thời gian làm bài, với chi phí vô cùng phù hợp.

………………………………………………………

LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 

1.Lý do chọn đề tài

Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn. Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam phải đương đầu với rất nhiều vấn đề khó khăn, một trong những vấn đề khó khăn lớn chính là vốn. Vốn là chìa khoá, là phương tiện để biến các ý tưởng kinh doanh thành hiện thực, hiệu quả sử dụng vốn quyết định sự thành – bại của doanh nghiệp, vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế, các doanh nghiệp đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt, mọi doanh nghiệp đều thấy rõ điều này, Nhà Nước và doanh nghiệp cùng bắt tay nhau hội nhập. Điều này đã tạo cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh những doanh nghiệp năng động, sớm thích nghi với cơ chế thị trường đã sử dụng vốn có hiệu quả còn những doanh nghiệp khó khăn trong tình trạng sử dụng vốn có hiệu quả nguồn vốn. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn không còn là khái niệm mới mẻ, nhưng nó luôn được đặt ra trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế thì vẫn còn một số doanh nghiệp làm thất thoát vốn, dẫn đến thua lỗ, phá sản, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế quốc dân. Xuất phát từ tầm quan trọng và thực trạng sử dụng vốn, qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Chánh Sâm tôi đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Chánh Sâm” làm báo cáo tốt nghiệp với mong muốn đóng góp những ý kiến của mình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong công ty.

Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty

2. Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đó hoàn thiện và bổ sung một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp.

Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Chánh Sâm, nắm bắt được các thuận lợi cũng như khó khăn mà công ty gặp phải. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty TNHH Chánh Sâm.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng vốn.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao công tác đầu tư và phát triển của doanh nghiệp. Phạm vi không gian: Nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Chánh Sâm. Phạm vi thời gian: nghiên cứu trong 3 năm cụ thể năm 2014, 2015 và năm 2016.

4. Phương pháp nghiên cứu đề tài Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 

– Phương pháp thu thập số liệu và thu thập các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Kế thừa các tài liệu, báo cáo, phỏng vấn trực tiếp cán bộ công nhân viên Công ty.
– Phương pháp xử lý phân tích.
+ Sử dụng phương pháp thống kê kinh tế: Phương pháp này chủ yếu dựa trên sự thu thập tài liệu, báo cáo, số liệu, tập hợp và thống kê số liệu đã thu thập được
+ Sử dụng phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh: Sử dụng các phương pháp phân tích báo cáo tài chính, để đánh giá quá trình sự dụng vốn của công ty có hiệu quả hay không? Ta thường phân tích một vài chỉ tiêu như: Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lợi trên tài sản, vòng quay hàng tồn kho,…
+ Sử dụng máy vi tính để tính toán và chế bản: Khi đã có đầy đủ số liệu theo yêu cầu thì ta sử dụng máy vi tính để tính toán và tiến hành phân tích, nhận xét và đưa ra kết luận.

5. Kết cấu của báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận, báo cáo gồm 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Chánh Sâm
Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Chánh Sâm
Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Chánh Sâm
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này, em xin tỏ lòng biết ơn đến cô giáo và các Anh chị ở Công ty TNHH Chánh Sâm đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.

không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan đã hết lòng và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập tại trường.

Bước đầu đi vào thực tế để tìm hiểu về công tác kế toán, kiến thức của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đồng kính chúc các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty TNHH Chánh Sâm luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong công việc.

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CHÁNH SÂM
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
1.2. Nhiệm vụ và chức năng của công ty
1.3 Hệ thống tổ chức của công ty
1.3.1 Sơ đồ tổ chức
1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
1.4 Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty
1.5 Tầm quan trọng của phân tích hiệu quả sử dụng vốn đối với công ty
1.7 Kết quả hoạt động kinh doanh cuả công ty qua các năm
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH CHÁNH SÂM
2.1 Thực trạng công tác sử dụng vốn tại Công ty TNHH Chánh Sâm
2.1.1 Đặc điểm vốn kinh doanh của công ty
2.1.2 Kết cấu vốn kinh doanh của công ty
2.1.3 Cơ cấu nguồn vốn của công ty
2.1.4 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Chánh Sâm
2.1.4.1 Hệ số quay vòng vốn của công ty
2.1.4.2 Hiệu quả kinh doanh của công ty
2.1.4.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
2.1.5 Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.1.5.1 Phân tích kết cấu vốn cố định của công ty
2.1.5.2 Khả năng đảm bảo nguồn vốn cố định
2.1.6 Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.1.6.1 Khả năng đảm bảo nguồn vốn lưu động.
2.1.6.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2Những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại
2.2.1 Những kết quả đạt được
2.2.2 Những tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH CHÁNH SÂM
3.1 Định hướng phát triển của công ty trong tương lai
3.2 Giải pháp
3.2.1 Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa vốn bị chiếm dụng
3.2.2 Quản lý tốt chi phí và hạ giá bán
3.2.3 Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra
3.2.4 Tổ chức tốt việc tiêu thụ nhằm đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động 29
3.2.5 Một số biện pháp quản lý vốn lưu động
3.2.6 Kéo dài thời gian chậm trả các khoản phải trả và tăng thời gian các khoản phải thu
3.2.7 Sử dụng vốn một cách hiệu quả
3.2.8Nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên của công ty
3.2.9Tăng cường vốn trong kinh doanh
3.2.10Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

XEM THÊM ===> Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty

Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty

KẾT LUẬN Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt quyết liệt, muốn tồn tại và chủ động bảo đảm quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra một cách liên tục, nhịp nhàng, doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định. Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là một đề tài mang tính thời sự cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu vốn sản xuất vì vậy doanh nghiệp luôn tìm cách sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất.

Công ty TNHH Chánh Sâm cũng nằm trong danh sách các doanh nghiệp loại này, do vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn được các cấp lãnh đạo công ty luôn quan tâm và luôn tìm tòi hướng đi cho vấn đề này. Thấy được sự cấp bách của vấn đề cùng với sự hướng dẫn của giáo viên và các cô chú trong ban lãnh đạo công ty và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình làm bài, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài:” Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Chánh Sâm”.

Qua quá trình nghiên cứu báo cáo tốt nghiệp này em đã hiểu thêm phần nào về tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, biết dùng các chỉ tiêu, chỉ số tài chính nào để đánh giá hiệu quả của vốn kinh doanh, rút ra được những hạn chế trong kiến thức của em. Trong quá trình hoàn thiện bài báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý Thầy (Cô) để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

………………………………………………………….

Trên đây là Báo cáo thực tập Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE QUA NHÉ, CÁC BẠN THÔNG CẢM DO DUNG LƯỢNG WEB CÓ HẠN NÊN KHÔNG THỂ ĐĂNG TẢI NGUYÊN BÀI ĐƯỢC.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ