Báo cáo thực tập quy trình giao nhận Container tại cảng

Đánh giá post

Dưới đây là Báo cáo thực tập quy trình giao nhận Container tại cảng, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Báo cáo thực tập quy trình giao nhận Container tại cảng
Báo cáo thực tập quy trình giao nhận Container tại cảng

Lời mở đầu Báo cáo thực tập quy trình giao nhận 

1. Giải pháp nâng cao quy trình giao nhận

2. Đơn vị thực tập : Cty Cổ Phần Cảng Tổng Hợp Bình Dương

3. Tính cấp thiết của báo cáo:

Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuât nhập khẩu là một nghề mới xuất hiện ở Viêt nam khoảng trên 10 năm nay. Người kinh doanh và giao nhận vừa là người thiết kế, tổ chức và làm mọi thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu . Dịch vụ này phải sử dụng các phương thức vận tải bằng đường biển hàng không, đường bộ, đường sắt. Loại hình dịch vụ này đưa lại việc làm cho nhiều người lao động mà không cần nhiều vốn đầu tư cũng như kỹ thuật hiện đại.
Tuy nhiên, các Công ty cung cấp dịch vụ giao nhận tại Viêt Nam đa phần đều là Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạn chế về vốn, công nghệ và nhân lực. Phần lớn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao nhận trong vận tải biển ở Việt Nam mới chỉ đóng vai trò là một nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh cho các đối tác nước ngoài. Hầu như chưa có một doanh nghiệp nào của Việt Nam đủ sức tổ chứ và điều hành toàn bộ quy trình hoạt động giao nhận hàng hóa hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container đường biển.

4. Mục đích nghiên cứu của báo cáo quy trình giao nhận tại cảng

Nghiên cứu về thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container bằng đường biển tại Cty Cổ Phần Cảng Tổng Hợp Bình Dương, nhằm rút ra những ưu điểm và hạn chế của quy trình. Từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả hơn nữa quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container đường biển tại Công ty.

5. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

– Đối tượng nghiên cứu : Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container bằng đường biển tại Cty Cổ Phần Cảng Tổng Hợp Bình Dương
– Phạm vi nghiên cứu: hoạt động quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container bằng đường biển tại Công ty và tại cảng Thành Phố Hồ Chí Minh.

Nội dung báo cáo thực tập quy trình giao nhận tại cảng

1. Tính cấp thiết của đề tài
– Luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ vấn đề nghiên cứu của đề tài phù hợp với hướng nghiên cứu.
– Phân tích tính mới, tính khả thi của nghiên cứu
2. Mục tiêu, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu:
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
2.2. Phạm vi nghiên cứu
2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
Nêu tên, nội dung của các phương pháp nghiên cứu, bố trí, xử lý số liệu của thí nghiệm và việc vận dụng các phương pháp này vào báo cáo.
4. Nguồn gốc số liệu và dữ liệu nghiên cứu.
5. Kết cấu của Đề tài:
Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng, biểu đồ, hình, phụ lục, tài liệu tham khảo, và kết luận. Kết cấu chính của Đề tài bao gồm 3 chương:
Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương 2 : KẾ HOẠCH MARKETING
Chương 3 : KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương 4 : KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Chương 5 : PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

PHẦN NỘI DUNG
Chương 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Chương 2 : KẾ HOẠCH MARKETING
Chương 3 : KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Chương 4 : KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
Chương 5 : PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO

CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 
1. Khái niệm về giao nhận và người giao nhận 
2. Dịch vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container đường biển tại Việt Nam 
Kết luận chương 1

XEM THÊM ==> Nghiệp Vụ Xuất Khẩu Nguyên Container (Fcl) Bằng Đường Biển

Chương 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
2.1. Khái quát về CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động 
2.1.3. Cơ cấu tổ chức 
2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 
2.1.3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám đốc và các Phòng 
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 
2.1.5. Mối quan hệ với các đối tác trong hoạt động kinh doanh của công ty 
2.2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
2.2.1. Phân tích thực trạng qui trình 
2.2.1.1. Giai đoạn 1:Chuẩn bị chứng từ và chuẩn bị nhận hàng 
2.2.1.1.1. Hợp đồng ngoại thương (Purchase Contract) 
2.2.1.1.2. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
2.2.1.1.3. Phiếu đóng gói (Packing List) 
2.2.1.1.4. Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading –B/L) 
2.2.1.1.5. Giấy báo hàng đến (Arrival Notice) 
2.2.1.1.6. Lệnh giao hàng (D/O – delivery order) 
2.2.1.1.7. Giấy mượn container 
2.2.1.1.8. Các chứng từ khác (nếu có) 
2.2.1.1.9. Lập tờ khai hải quan về hàng hóa nhập khẩu 
2.2.1.1.10. Chuẩn bị kho bãi,phương tiện ,công nhân bốc xếp 
2.2.1.2. Giai đoạn 2:nhận hàng từ cảng về kho của công ty. 
2.2.1.2.1. Làm thủ tục hải quan 
2.2.1.2.2. Đưa container hàng về kho 
2.2.1.3 Giai đoạn 3:Quyết toán chi phí giao nhận và tập hợp chứng từ 
2.2.2. Những ưu điểm và hạn chế của qui trình 
2.2.2.1. Ưu điểm 
2.2.2.2. Hạn chế 
Kết luận chương 2 

Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi
Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG
3.1. Các giải pháp 
3.1.1 Giải pháp trong việc kiểm tra và áp mã H.S hàng hóa 
3.1.2 Giải pháp trong việc chuẩn bị , kiểm tra chứng từ và khai báo hải quan 
3.1.3. Giải pháp đầu tư phát triển nguồn vốn 
3.1.4. Giải pháp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng,phương tiện vận tải(xe đầu kéo,xe nâng) 
3.1.5 Giải pháp kiểm tra container 
3.1.6 Giải pháp nguồn nhân lực,nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận . 
3.2. Các kiến nghị 
3.2.1. Đối với Nhà nước 
3.2.2. Đối với doanh nghiệp 
Kết luận 
Tài liệu tham khảo
Phụ lục :
Phụ lục 1 : Cách điền các tiêu thức trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Phụ lục 2 : Các chứng từ liên quan đến qui trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu

………………………………………

Trên đây là Báo cáo thực tập quy trình giao nhận Container tại cảng, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, GỬI BÀI 5 GIÂY.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ