Tải Free Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Cảng Biển, 9 Điểm

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn có thể Tải Free Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Cảng Biển dưới đây để làm tài liệu mẫu để tham khảo, sẽ rất hữu dụng cho các bạn trước khi tiến hành làm bài báo cáo thực tập tại Công Ty Cảng Biển. Bài viết dưới đây giới thiệu về công ty cổ phần Cát Lái, cũng là một trong những công ty vận tải đường bộ lớn ở khu vực phía nam, cũng qua bài viết các bạn sẽ vẽ ra được sơ đồ tổ chức, lịch sử hình thành và phát triển, các đơn vị cơ sở, kết quả kinh doanh. Mong rằng khi xem qua bài viết dưới đây các bạn sẽ định hướng được cho bài làm của chính bản thân các bạn

Tuy nhiên nếu các bạn vẫn còn khó khăn trong việc tìm kiếm nơi thực tập, tìm số liệu, tài liệu cho bài làm, xin mộc dấu xác nhận của công ty… thì hãy liên hệ ngay Zalo/tele : 0934573149 hoặc dịch vụ viết báo cáo thực tập của Luận Văn Tốt bạn nhé.

1. Giới thiệu khái quát Công Ty Cổ Phần Cảng Cát Lái

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : số 0305168938 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/08/2007 và thay đổi lần thứ 10 ngày 01/03/2021

Vốn điều lệ : 340.000.000.000 VNĐ

Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Website: www.catlaiport.com.vn

Mã cổ phiếu : CLL

Ngành nghề kinh doanh :

 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, chi tiết : Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ vận tải đại lý đường biển, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa, dịch vụ lai dắt tàu biển, dịch vụ vệ sinh tàu biển , dịch vụ kê khai hải quan, dịch vụ logistics, hoạt động giao nhận hàng hóa;
 • Kinh doanh khai thác cảng biển
 • Bốc xếp hàng hóa, chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển; dịch vụ bốc xếp hàng hóa đường bộ;
 • Kho bãi và lưu trữ hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ , chi tiết : Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ ( trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

2. Sơ đồ tổ chức Cảng Cát Lái

Sơ đồ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
Sơ đồ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

XEM THÊM : Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Aplus Math Mathnasium

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty…

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng chiến lược kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban điều hành Công ty. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay là 5 người.

Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ 5 năm và thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Ban kiểm soát chịu sự quản lý trực tiếp của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, giám sát việc tuân thủ chấp hành chế độ hạch toán, kế toán, quy trình, quy chế nội bộ của Công ty, thẩm định Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của Báo cáo tài chính của Công ty. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính, kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty. Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện nay là 3 người.

Ban Giám đốc: Ban Giám đốc của Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Giám đốc gồm có 02 thành viên, trong đó có 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.     

Các Phòng chức năng: Phòng Tổ chức và Hành chính , Phòng Tài chính – Kế hoạch kinh doanh, Phòng Quản lý Đầu tư và Quản lý công trình, Phòng Điều Hành Logistics: được tổ chức chuyên môn hóa. Đứng đầu các Phòng  là các Trưởng phòng có nhiệm vụ triển khai, tổ chức hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

3. Quá trình hình thành & phát triển      

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong (CINCO), nay là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP và Công ty Tân Cảng Sài Gòn, nay là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

 • Ngày 27/08/2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007643 để đầu tư xây dựng phát triển khu đất 6,2 ha và mặt nước tiếp giáp khu đất mà Công ty Liên doanh Vitaico đã di dời thành cảng liên hoàn với khu cảng container hiện hữu Tân Cảng Cát Lái của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn kết hợp kinh tế và phục vụ an ninh – quốc phòng theo đúng định hướng quy hoạch cảng của Chính phủ và thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giai đoạn tháng 09/2007 đến hết tháng 12/2008: Công ty đã tiến hành các thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư và đầu tư xây dựng từ khu đất, cầu cảng của công ty Vitaico cũ, thành công ty cổ phần Cảng Cát Lái với quy mô 216 mét cầu cảng container chuyên dụng có khả năng tiếp nhận tàu 3 vạn tấn sức chở 2.500 teu có thể cập cảng và 6.2 ha bãi hàng container cùng với các thiết bị xếp dỡ phục vụ cho hoạt động khai thác cảng biển bao gồm: 04 cầu khung Mijack, 02 cầu bờ K.E
 • Ngày 30/05/2008: công ty chính thức trở thành công ty đại chúng
 • Ngày 07/01/2009: Cục Hàng hải Việt Nam đã cấp giấy phép chính thức đưa cầu cảng vào hoạt động
 • Ngày 31/07/2009: Công ty thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 1, thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ theo mã số thuế 0305168938
 • Tháng 12/2009: Hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân cảng đầu tư khai thác bến tàu 2.200 DWT (bến tàu B7)
 • Tháng 08/2011: Chào bán chứng khoán ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 149.973.470.000 đồng lên 240.000.000.000 đồng theo giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 85/GCN-UBCK ngày 18/08/2011. Công ty hoàn thành đợt chào bán và báo cáo UBCK vào ngày 10/11/2011
 • Năm 2012: Công ty đầu tư thêm 01 cầu bờ container dạng khung chạy trên ray tạo thành hệ thống thiết bị cầu bờ hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu xếp dỡ xuất nhập tàu tại số 7. Tháng 06/2012, công ty góp vốn đầu tư 2.258.600.000 VNĐ vào công ty cổ phần cao su TP.HCM (tỷ lệ góp vốn 0.72% vốn điều lệ). Tháng 09/2012: công ty đưa vào khai thác 02 cẩu khung RTG 6 +1 hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu xếp dỡ container tại bãi hàng.
 • Năm 2013: Thành lập phòng điều hành logistics theo chủ trương mở rộng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh. Tháng 03/2013, công ty trở thành công ty đại chúng quy mô lớn. Tháng 9/2013, công ty đầu tư 20 xe đầu kéo, 40 sơ mi rơ móc phục vụ hoạt động
 • Năm 2014: Công ty đầu tư 20 xe đầu kéo vào 30 sơ mi rơ móc nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa. Ngày 08/07/214, cổ phiếu CII chính thức được giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM
 • Năm 2015: Góp vốn thành lập công ty cổ phần tiếp vận quốc tế cảng cát lái với tổng số tiền 7.000.000.000, chiếm 35% vốn điều lệ. Ngày 13/07/2015, thay đổi lần 01 về chứng nhận đăng ký chứng khoán, theo đó số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung là 10.000.000 cổ phiếu, ngày 24/07/2015: Phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu và tăng vốn điều lệ từ 240.000.000.000 đồng lên 340.000.000.000 đồng theo quyết định số 302/QĐ-SGDHCM ngày 22/07/2015. Tháng 10/2015, hoàn thành việc lắp dựng và đưa vào khai thác thêm 02 cầu RTG 6+1 mới 100% tại cảng Cát Lái
 • Năm 2016: đầu tư thêm 20 sơ mi rơ móc nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa bằng đường bộ của khách hàng.
 • Năm 2018: Tháng 01/2018: góp vốn thêm 12.000.000.000 VNĐ vào công ty cổ phần tiếp vận quốc tế Cảng cát lái, nâng tỷ lệ chiếm giữ lên 54.29% vốn điều lệ. Tháng 08/2018: mua đất chuẩn bị xây dựng nhà văn phòng công ty.
 • Năm 2019: Mua 2.523.400 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ công ty cổ phần Tân cảng quế võ (Bắc Ninh)
 • Năm 2021: Đầu tư xây dựng công trình trụ sở văn phòng công ty tại vị trí trung tâm quận 2 (nay là quận Thủ Đức). Công trình thuộc thửa đất số: 789 (số cũ: 119-10), tờ bản đồ: 19, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh (nay là quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh)

Hiện nay với quy mô 216 mét cầu cảng container chuyên dụng (cầu cảng B7) có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng toàn phần 30.000 DWT tương đương với sức chở 2.500 TEU cập cảng làm hàng, bến tàu B7 80 mét tiếp nhận tàu có tải trọng 2.200 DWT chủ yếu khai thác cho dịch vụ trung chuyển nội thủy và 6,2 ha bãi hàng container cùng với các thiết bị xếp dỡ phục vụ cho hoạt động khai thác cảng biển hiện đại bao gồm: 02 cẩu bờ K. E, 01 cẩu bờ Kocks, 01 cẩu bờ Liebherr, 02 cẩu khung Kalmar 6+1,02 cẩu RTG 6+1, 04 cẩu Mijack 3+1 hoạt động liên tục 24/24 giờ mỗi ngày có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với hệ thống cầu cảng và trang thiết bị hiện đại, sản lượng xếp dỡ trung bình đạt 40.500 cont/tháng bao gồm container hàng và container rỗng … Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái không ngừng phát triển, đầu tư xây dựng toàn diện hệ thống cầu cảng , bến bãi, máy móc, thiết bị hiện đại, đồng thời tuyển dụng , đào tạo CBNV, hoàn thiện bộ máy tổ chức, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Các đơn vị cơ sở          

Công ty con là Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế cảng Cát Lái kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải các tuyến Bắc – Nam và liên vận quốc tế Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia.

Công ty Liên kết là Công ty Cổ phần Tân Cảng Quế Võ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng Đức Long tại xã Châu Phong và xã Đức Long , huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, kinh doanh chính là cung ứng dịch vụ cảng biển , khai thác cảng biển, xếp dỡ và cho thuê phương tiện thiết bị xếp dỡ tại Cảng Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh.

Công ty cổ phần cao su TP HCM (Công ty góp vốn đầu tư 2.258.600.000 VNĐ, tỷ lệ góp vốn 0.72% VĐL) thực hiện dự án trồng và khai thác cao su tại Nam Lào theo chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh và đã tiến hành các thủ tục hợp tác với chính quyền địa phương các tỉnh Champasak, Attapeu (Lào) xin giấy phép, ký hợp đồng về đầu tư trồng cao su và thực hiện trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật trồng cao su trên đất rừng khộp nghèo ngập úng của Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam

5    Kết quả kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất của Công ty mẹ năm 2020-2021

                                                    Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2019/ Năm 2020 Năm 2020/ Năm 2021
Tổng doanh thu 206.108.384.178 206.624.643.914 205.970.905.374 100,25% 99,68%
Lợi nhuận trước thuế 107.600.884.006 106.559.682.358 102.144.757.910 109,29% 95,86%
Lợi nhuận sau thuế 86.343.195.463 91.883.246.282 88.550.967.433 116,75% 96,37%

Năm 2020 Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, Tổng doanh thu và lợi nhuận năm 2020 đều tăng so với năm 2019. Tổng doanh thu năm 2021 so với năm 2020 có giảm nhưng không đáng kể, tuy nhiên tổng chi phí là 103,826 tỷ đồng, bằng 103.76% so với năm 2020 chủ yếu do : thời gian phân bổ chi phí nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 giai đoạn 2 : năm 2020 phân bổ 6 tháng, năm 2021 phân bổ 12 tháng  nên tổng lợi nhuận năm 2022 có giảm 4,14% so với năm 2020. Hoạt động cung ứng dịch vụ cảng biển vẫn vẫn là hoạt động chính chiếm tỷ trọng lớn nhất về doanh thu và lợi nhuận (Năm 2021 chiếm hơn 50% tổng doanh thu). Theo báo cáo thường niên năm 2022, Công ty không có các khoản vay quá hạn chưa thanh toán và không phát sinh các khoản nợ phải trả bất thường. Việc ảnh hưởng tỷ giá của công ty chủ yếu liên quan tới khoản tiền mua trang thiết bị và gửi ngân hàng có kỳ hạn. Tuy nhiên, công ty đã trả hết các khoản vay và chuyển đổi ngoại tệ đang gửi ngân hàng sang tiền Việt Nam Đồng.

            Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020-2021

                                                                                           Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2020/ Năm 2019 Năm 2021/ Năm 2020
Tổng doanh thu 360.441.055.688 396.787.744.163 271.213.701.135 100,08% 68,35%
Lợi nhuận trước thuế 112.933.759.546 114.913.994.519 98.477.819.494 101,75% 85,67%
Lợi nhuận sau thuế 90.267.069.555 98.534.565.046 84.854.029.017 107,86% 86,12%
-LNST công ty mẹ 87.707.982.170 96.654.495.033 86.071.156.352 109,16% 89,05%
-LNST cổ đông không kiểm soát 2.559.087.358 1.880.070.013 (1.217.127.335) 73,46% -64,74%

 

Biểu đồ Tăng trưởng doanh thu trong thời gian gần đây
Biểu đồ Tăng trưởng doanh thu trong thời gian gần đây
Biểu đồ Tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian gần đây
Biểu đồ Tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian gần đây

Tổng doanh thu năm 2021 đạt 271 tỷ đồng, giảm 68.3% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 có xu hướng giảm mạnh trong giai đoạn 2019 – 2021 khi giảm từ 87.7 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 86 tỷ đồng vào năm 2021. Kết quả kinh doanh năm 2021 không đạt được theo kế hoạch cả về lợi nhuận và doanh thu. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2021 giảm so với năm 2020 về cả doanh thu và lợi nhuận do kết quả SXKD của Công ty con là Công ty CP Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái (TVQT) giảm mạnh. Nguyên nhân TVQT gặp nhiều khó khăn và thua lỗ là:

 • Đại dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 7/2021 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh vận tải, trong đó gần 4 tháng áp dụng giãn cách xã hội tại nhiều địa phương của TP. Hồ Chí Minh dẫn đến đứt gãy các tuyến vận tải, sản lượng hàng hóa cung ứng vào thị trường sụt giảm nghiêm trọng, nhiều chi phí phát sinh như xét nghiệm Covid , thời gian nhận hàng hóa ảnh hưởng do quy trình phòng chống dịch, thiếu nhân công, tài xế bị cách ly hoặc nghỉ việc.
 • Phí cầu đường tăng do trạm thu phí xa lộ Hà Nội thu phí trở lại từ tháng 4/2021
 • Chi phí nhiên liệu tăng do giá xăng dầu tăng cao
 • Dịch vụ vận tải năm 2021 không thể tăng giá, vẫn giữ nguyên giá cước so với trước để giữ tuyến, giữ khách hàng

Công ty xác định đây là giai đoạn vô cùng khó khăn với ngành vận tải nói chung và TVQT nói riêng, cùng với việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh, công ty cũng đã động viên và hỗ trợ để TVQT duy trì hoạt động, chủ động thực hiện các biện pháp thích ứng và xem xét các giải pháp dài hạn để có thể phát triển mạnh mẽ sau cơn bão dịch bệnh.

Một số khoản đầu tư lớn: Công ty đang thực hiện xây dựng trụ sở văn phòng công ty. Hiện đã hoàn thành phần thi công xây dựng, sẽ hoàn thiện phần trang trí nội thất và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2022. Thủ tục nghiệm thu quyết toán, hoàn công và cập nhật chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được hoàn thành năm 2022

Công ty con: Tháng 06/2015, công ty góp phần thành lập công ty cổ phần Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái với tổng số tiền là 7 tỷ đồng, chiếm 35% vốn điều lệ. Tháng 12/2018, Công ty đã đầu tư thêm 12 tỷ đồng trong đợt phát hành cổ phiếu từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng của Công ty cổ phần Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái, nâng tỷ lệ góp vốn lên 54.29%. Trong năm 2021, do tình hình kinh doanh không thuận lợi nên công ty cổ phần tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái chỉ thu về được 82 tỷ đồng doanh thu và lỗ 2.6 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước: 30.796 tỷ đồng, bằng 104.68% so với thực hiện năm 2020, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 13.59 tỷ đồng, bằng 92.62% so với thực hiện năm 2020 và bằng 70.8% so với kế hoạch. (Năm 2020, công ty được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 tỷ đồng theo nghị định 200/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Năm 2021, công ty được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2019 theo nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH 15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Bài viết Tải Free Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Cảng Biển, 9 Điểm trên đây hi vọng sẽ giúp các bạn hoàn thiện tốt bài báo cáo thực tập Tại Công Ty Cảng Biển của các bạn và đạt hiệu quả cao. Còn nếu như mọi thứ vẫn còn rất khó khăn với các bạn thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline Zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ kịp thời.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ