Báo cáo thực tập tại công ty chứng khoán => Tải Free Bài 10đ

5/5 - (1 bình chọn)

Luận Văn Tốt xin gửi tới các bạn mẫu Báo cáo thực tập tại công ty chứng khoán, dành cho các bạn nào đang làm bài báo cáo thực tập tại công ty chứng khoán, đang làm báo cáo thực tập liên quan, nhưng không biết làm thế nào thì có thể tham khảo ở bài viết này nhé. Hứa hẹn sẽ là mẫu cơ cấu tổ chức tuyệt vời được gửi tới các bạn.

…………………………………………………………………………………….

Báo cáo thực tập tại công ty chứng khoán
Báo cáo thực tập tại công ty chứng khoán

ĐỀ CƯƠNG BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

MỤC LỤC 
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu đề tài
Chương 1: Tổng quan về công ty chứng khoán MB và MBS chi nhánh Hà Nội
1.1. Tổng quan về công ty chứng khoán MB
1.1.1. Tổng quan
1.1.2. Chặng đường phát triển và thành tựu đạt được
1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban
1.2.1. Cơ cấu tổ chức
1.2.2. Chức năng các phòng ban
1.3. Các lĩnh vực hoạt động chính
1.4. Giới thiệu MBS – chi nhánh Hà Nội
Chương 2: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của MBS theo chỉ số tài chính CAMEL
2.1. Mức độ đủ vốn(C)
2.1.1. Các chỉ số mức độ đủ vốn
2.1.2. Đánh giá khả năng an toàn vốn của MBS
2.2. Chất lượng tài sản (A)
2.2.1. Các chỉ số chất lượng tài sản
2.2.2. Đánh giá chất lượng tài sản của MBS
2.3. Năng lực quản lý (M)
2.4. Thu nhập và lợi nhuận(E)
2.4.1. Các chỉ số thu nhập và lợi nhuận
2.4.2. Đánh giá thu nhập lợi nhuận của MBS
2.5. Thanh khoản (L)
2.5.1 Các chỉ số về thanh khoản
2.5.1.1. Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (L1)
2.5.1.2. Hệ số thanh toán tức thời (L2)
2.5.2. Đánh giá khả năng thanh khoản của MBS
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động qua phần đánh giá
3.1. Nguyên nhân
3.1.1. Nguyên nhân từ phía các công ty chứng khoán
3.1.2. Nguyên nhân bên ngoài CTCK
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
3.2.1. Nâng cao năng lực tài chính
3.2.2. Nâng cao năng lực quản trị, điều hành công ty
3.2.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp
3.2.4. Tăng cường quản trị rủi ro tại các công ty chứng khoán
3.2.5. Tăng cường vai trò của hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ
3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho MBS
3.2.7. Xây dựng, kiện toàn mô hình hoạt động của MBS theo hướng chuyên nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Lí do chọn đề tài

Trải qua chặng đường 20 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, vị trí và vai trò của ngành Chứng khoán Việt Nam đã từng bước khẳng định vị rõ nét trong nền kinh tế. Để đạt mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 với không ít khó khăn, thách thức, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã và đang thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm để phát triển ổn định, bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành chủ thể trung gian quan trọng trên thị trường, cung cấp hầu hết mọi dịch vụ từ môi giới, bảo lãnh phát hành, tư vấn…. Việc ra đời của nhiều công ty chứng khoán như hiện nay đã khiến cho sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt, các lãnh đạo của các công ty chứng khoán buộc phải chứng minh năng lực thì mới có thể tồn tại.

Để phục vụ cho công tác giám sát và quản lý, UBCKNN đã đưa ra Quy chế hướng dẫn xếp loại công ty chứng khoán theo chuẩn CAMEL với những tiêu chí như: mức độ đủ vốn (C), chất lượng tài sản (A), chất lượng quản trị (M), khả năng sinh lời (E) và chất lượng thanh khoản (L). Theo Quy chế này, căn cứ vào các báo cáo tài chính soát xét và kiểm toán, các công ty chứng khoán đang kinh doanh thua lỗ, bị thâm hụt vốn, không ổn định, thuộc diện tái cơ cấu sẽ bị siết chặt.

Đây là yếu tố răn đe rất lớn, chỉ cần phạm lỗi đến mức bị xử phạt thì chất lượng quản trị xem như không đạt hiệu quả. Điều đó buộc các CTCK phải tốt đều thì mới được đánh giá cao. Còn nếu yếu ở khâu nào chắc chắn sẽ bị tụt hạng, thậm chí bị loại ra khỏi cuộc chơi. Vậy việc đánh giá hiệu quả hoạt động theo bộ tiêu chuẩn CAMEL của các công ty chứng khoán là vô cùng quan trọng.

Công ty CP chứng khoán MB là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Vì vậy việc đánh giá hiệu quả hoạt động là vô cùng quan trọng đối với Công ty CP chứng khoán MB(MBS) nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung. Sử dụng các tiêu chí CAMEL để đánh giá cho ta cái nhìn rõ ràng nhất về hiệu quả hoạt động của MBS và thông qua đó tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của MBS.
Vì những lí do đó, em quyết định chọn đề tài: ”Đánh giá hiệu quả hoạt động theo CAMEL của công ty CP chứng khoán MB”

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là phân tích hiệu quả hoạt động của công ty chứng khoán MB theo các chỉ số tài chính CAMEL. Mục tiêu cụ thể:
– Xác định 5 nhóm chỉ số CAMEL tiêu biểu cần dùng để phân tích hiệu quả hoạt động của MBS, qua đó đánh giá hiệu quả hoạt động của MBS.
– Đề xuất giải pháp thích hợp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo phát triển bền vững của MBS.

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các chỉ số tài chính CAMEL và hiệu quả hoạt động của MBS.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu hiệu quả hoạt động của MBS, giai đoạn 2019-2021

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định lượng để tính toán các chỉ số CAMEL, phân tích đánh giá dựa theo số liệu được thu thập từ các báo cáo thường niên của MBS giai đoạn 2017 – 2019.
Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel và phân tích các chỉ số CAMEL.
5. Kết cấu đề tài
Gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về công ty CP chứng khoán MB và MB – chi nhánh Hà Nôi.
Chương 2: Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của MBS
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động qua phần đánh giá

KẾT LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP CHỨNG KHOÁN

An toàn tài chính đóng vai trò rất quan trọng đối sự tồn tại và phát triển của CTCK. Một CTCK càng đảm bảo mức độ ATTC cao thì mức độ rủi ro trong hoạt động càng thấp, hoạt động hiệu quả và năng lực cạnh tranh của CTCK trên thị trường càng được nâng lên. Do vậy, ATTC của CTCK phải không ngừng được nâng cao và là điều kiện sống còn đối với bất cứ CTCK nào.

Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận và tổng kết thực tiễn, luận văn đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản sau: phân tích, đánh giá thực trạng ATTC của công ty CP chứng khoán MB giai đoạn 2017-201916. Từ những đánh giá này, Luận văn giúp cho các nhà nghiên cứu và nhà quản lý có cái nhìn khái quát hơn về ATTC của MBS.

Dựa trên mô hình CAMEL, Luận văn đã chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế về an toàn tài chính của MBS. Luận văn đã phân tích các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên, đây là cơ sở để Luận án đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo ATTC cho MBS.
Bốn là, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo ATTC cho MBS.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong tìm hiểu, luận giải các nội dung của đề tài nhưng do vấn đề nghiên cứu là khá mới, nội dung khá tổng hợp, năng lực nghiên cứu còn khiếm khuyết nên Luận văn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý để Luận văn được hoàn thiện hơn.

……………………………………………………………………………………..

Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi
Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi

Trên đây là Báo cáo thực tập tại công ty chứng khoán, Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên ngành nhà hàng – khách sạn, đang đi thực tập tại nhà hàng, mẫu cơ cấu tổ chức trọn vẹn, đầy đủ này, được trích ra từ bài báo cáo thực tập điểm giỏi. ĐẶC BIỆT, TẠI LUẬN VĂN TỐT CÒN CÓ DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP ĐIỂM CAO, CÁC BẠN NÀO CÓ NHU CẦU HÃY LIÊN HỆ LUÔN NHÉ.

LƯU Ý: NẾU BẠN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NÀY, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO NGAY ĐỂ MÌNH GỬI MIỄN PHÍ TRONG VÒNG 3 GIÂY NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Anh Thư
Anh Thư
1 năm trước

Gửi tài liệu qua Mail giúp mình

Nhung
Nhung
8 tháng trước

gửi giúp em tài liệu qua email ạ

Đỗ Quang Minh
Đỗ Quang Minh
8 tháng trước

Cho em xin tài liệu với ạ

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ