Báo cáo thực tập tại công ty Dịch Vụ vận tải hàng hóa

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu bài Báo cáo thực tập tại công ty Dịch Vụ vận tải hàng hóa, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

Báo cáo thực tập tại công ty vận tải hàng hóa
Báo cáo thực tập tại công ty vận tải hàng hóa

LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập tại công ty Dịch Vụ vận tải hàng hóa

Trong thời đại toàn cầu hóa các nền kinh tế (Golbalization) và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, mối liên hệ giữa các quốc gia về phương diện kinh tế càng ngày càng gắn bó với nhau. Đặc biệt trong đó hoạt động ngoại thương đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy để đứng vững trên thị trường đòi hỏi các nước nói chung và Việt Nam nói riêng phải tăng cường hoạt động giao thương nhằm tạo mối quan hệ làm ăn lâu dài, tăng nguồn thu ngoại lệ, góp phần tăng thêm nguồn ngân sách quốc gia. Nhất là khi Việt Nam trở thành nhân viên chính thức của WTO thì cơ hội giao thương với các quốc gia lân cận ngày càng rộng rãi, nhưng cũng là thách thức để Việt Nam phát huy hết tất cả lợi thế của mình nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam.

Chính điều này đã góp phần đưa hoạt động ngoại thương Việt Nam tăng lên rất nhiều. Hoạt động ngoại thương mỗi lúc diễn ra mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, chính vì vậy đòi hỏi Chính Phủ phải có chính sách ngoại thương để phù hợp phục vụ cho nền kinh tế – xã hội của đất nước. Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa thì chính sách ngoại thương nước ta hướng vào các mục tiêu chủ yếu là đẩy mạnh xuất nhập khẩu đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, kiềm chế lạm phát, tăng tích lũy cho ngân sách nhà nước và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Từng bước đưa hoạt động ngoại thương trở thành hoạt động kinh doanh hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có khả năng hội nhập vào thị trường khu vực quốc tế.

Với nhu cầu ấy, Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look ra đời. Đến nay, là một trong những công ty đang từng bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. New Look ra đời trong khoảng thời gian đất nước đang chuyển mình mãnh mẽ để hội nhập kinh tế toàn cầu, cũng như để đáp ứng nhu cầu phát triển của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Với những bước đi đúng đắn trong thời gian qua công ty đã tạo được lòng tin nơi khách hàng và không ngừng phát triển. Qua thời gian thực tập 2 tháng ở Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look, với những hiểu biết, thông tin thu thập về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như những đóng góp của công ty đối với nền kinh tế – xã hội nước ta của Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look đã giúp chúng em hoàn thành bài “Báo cáo thực tập doanh nghiệp 1”.

Mục đích nghiên cứu
Nắm bắt được cơ cấu tổ chức, phạm vị hoạt động cũng như thể hiện khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và một số định hướng phát triển của công ty.
Phạm vi nghiên cứu
Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look trong khoảng thời gian từ năm 2019-2021
Bố cục bài báo cáo
Phần 1: Lịch sử hình thành và phát triển
Phần 2: Bài học thực tiễn rút ra trong quá trình đi thực tập và ý kiến đề xuất.
Phần 3 Kết Luận

XEM THÊM Quy trình Công việc thực tập tại công ty xuất khẩu, giao nhận

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tậpcông ty vận tải hàng hóa

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look
1.1.1 Thông tin chung
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.1.3 Ngành nghề kinh doanh
1.1.4 Quy mô, chức năng và nhiệm vụ của công ty
a) Quy mô
b) Chức năng
c) Nhiệm vụ
1.1.5 Cơ cấu bộ máy tổ chức
1.1.6 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
a) Giám đốc
b) Phó giám đốc
c) Phòng kinh doanh
d) Phòng Logistics
e) Phòng chứng từ
f) Phòng Kế Toán
1.1.7 Tình hình nhân sự tại công ty
a) Quy mô lao động
b) Công tác tuyển dụng lao động
c) Chính sách lao động
d) Chính sách về quyền lợi lao động
e) Chính sách đào tạo
f) Chính sách làm việc và nghỉ phép
g) Chính sách lương, thưởng
h) Chính sách bảo hiểm
1.1.8 Cơ sở vật chất kỹ thuật
1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look
1.2.1 Thị trường kinh doanh của Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look
1.2.2 Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look
1.2.3 Khả năng cạnh tranh của công ty
1.2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty theo cơ cấu dịch vụ
1.2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty theo cơ cấu phương thức vận tải
1.2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 – 2016
1.2.7 Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp
a) Thuận lợi
b) Khó khăn
1.2.8 Tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển của công ty
a) Tầm nhìn chiến lược
b) Định hướng phát triển
1.3 Nhận xét, đánh giá và đề xuất ý kiến đối với Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look
1.3.1 Nhận xét, đánh giá chung về công ty
1.3.2 Nhận xét, đánh giá và ý kiến đề xuất
a) Về tình hình nhân sự
b) Về chế độ lương thưởng, phụ cấp và chính sách đãi ngộ của công ty
c) Về môi trường làm việc
1.3.3 Giải pháp để công ty nâng cao năng lực cạnh tranh
a) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
b) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giao nhận hàng hóa
c) Mở rộng thị trường
PHẦN 2 BÀI HỌC THỰC TỄN RÚT RA TRONG QUÁ TRÌNH ĐI THỰC TẬP VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
2.1 Bài học thực tế rút ra
2.1.1 Kinh nghiệm tìm kiếm công ty thực tập
2.1.2 Những công việc được giao trong quá trình thực tập
2.1.3 Bài học kinh nghiệm và những điều cần tránh trong quá trình học tập
a) Tuân thủ đúng nội quy, quy định của công ty
b) Thái độ làm việc nghiêm túc, năng động và ham học hỏi
c) Không ngại hỏi nếu bản thân thắc mắc về vấn đề đó
d) Chủ động làm việc
e) Thu thập tài liệu cần thiết
2.2 Văn hóa giao tiếp, ứng xử trong doanh nghiệp
2.2.1 Giao tiếp với đồng nghiệp
2.2.2 Giao tiếp với cấp trên và cấp dưới
2.2.3 Giao tiếp với khách hàng
2.3 Tác phong và thái độ làm việc
2.3.1 Kỹ năng nghề nghiệp
2.3.2 Tác phong làm việc
2.4 Ý kiến đề xuất
2.4.1 Đối với Nhà Trường
2.4.2 Đối với khoa Thương Mại – Du Lịch
2.4.3 Đối với các bạn sinh viên
PHẦN 3 KẾT LUẬN

Báo cáo thực tập tại công ty vận tải hàng hóa
Báo cáo thực tập tại công ty vận tải hàng hóa

KẾT LUẬN Báo cáo thực tập tại công ty Dịch Vụ vận tải hàng hóa

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và nền kinh tế thay đổi như hiện nay, việc duy trì và khảng định thương hiệu của những doanh nghiệp dịch vụ không hề đơn giản. Với quá trình hình thành và phát triển lâu dài của mình, Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look chắc chắn sẽ duy trì và tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Quốc Tế cũng như thị trường trong nước, việc này sẽ được thực hiện nhờ sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty.

Một lần nữa em xin chân thành cám ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH Dịch Vụ vận tải hàng hóa New Look đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo tổng hợp này, cám ơn giảng viên Ths. Lừng thị Kiều Oanh đã đã có những góp ý để em hoàn thành bản báo cáo này. 

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Báo cáo thực tập tại công ty dịch vụ vận tải hàng hóa, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ