Gợi ý 99+ đề tài báo cáo thực tập về chi phí hay, mới nhất hiện nay

5/5 - (4 bình chọn)

Báo cáo thực tập về chi phí là một tài liệu trình bày và phân tích các thông tin liên quan đến chi phí trong quá trình thực hiện một dự án, công việc, hoặc quá trình sản xuất. Báo cáo này thường được chuẩn bị và trình bày bởi sinh viên hoặc nhân viên thực tập sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập của mình trong lĩnh vực quản lý chi phí.

Báo cáo thực tập chi phí thường bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu: Bắt đầu bằng một lời giới thiệu về dự án hoặc công việc mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Đưa ra mục tiêu, phạm vi, và mục đích của báo cáo.
 2. Tổng quan về chi phí: Đưa ra một cái nhìn tổng quan về hệ thống quản lý chi phí trong tổ chức hoặc doanh nghiệp mà bạn đã thực tập. Miêu tả các phương pháp, quy trình, và công cụ được sử dụng để quản lý chi phí.
 3. Phân tích chi phí: Trình bày kết quả phân tích chi phí của dự án hoặc công việc cụ thể mà bạn đã thực hiện. Đây có thể bao gồm việc xác định chi phí của các nguyên vật liệu, lao động, thiết bị, và các yếu tố khác liên quan. Cung cấp số liệu, bảng biểu, và đồ thị để minh họa các kết quả phân tích chi phí.
 4. Đánh giá hiệu quả chi phí: Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chi phí trong dự án hoặc công việc. So sánh giữa chi phí thực tế và dự kiến, đánh giá sự khác biệt và đưa ra nhận xét về sự hiệu quả của việc quản lý chi phí.
 5. Đề xuất cải tiến: Đưa ra các đề xuất cải tiến để tăng cường quản lý chi phí trong tương lai. Các đề xuất này có thể bao gồm việc sử dụng công nghệ mới, áp dụng phương pháp tiết kiệm chi phí, hoặc cải thiện quy trình làm việc.
 6. Kết luận: Tóm tắt các kết quả chính và kết luận từ báo cáo. Đưa ra nhận xét cuối cùng và gợi ý về việc nâng cao quản lý chi ph
 7. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu, sách, báo cáo, hoặc các nguồn tham khảo khác mà bạn đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu và làm báo cáo.
 8. Phụ lục: Đính kèm các tài liệu hỗ trợ như bảng tính, bản mô phỏng, biểu đồ, hoặc các tài liệu liên quan khác để minh chứng cho các số liệu và phân tích được trình bày trong báo cáo.

Trong quá trình viết báo cáo tốt nghiệp về chi phí, quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các số liệu và phân tích. Báo cáo nên tuân thủ các quy định và quy trình của tổ chức hoặc doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý chi phí. Ngoài ra, việc trình bày một cách rõ ràng và có cấu trúc sẽ giúp người đọc hiểu và đánh giá báo cáo một cách dễ dàng.

Báo cáo tốt nghiệp chi phí không chỉ giúp bạn tổng kết và ứng dụng kiến thức đã học trong quá trình thực tập mà còn cho phép bạn phân tích, đánh giá và đưa ra các đề xuất cải tiến về quản lý chi phí trong một tổ chức. Nó cũng là một cách để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với những người khác trong lĩnh vực liên quan.


Phương pháp làm báo cáo thực tập về chi phí

Khi làm báo cáo thực tập về chi phí, có một số phương pháp hữu ích để bạn tham khảo và áp dụng. Dưới đây là một phương pháp làm báo cáo thực tập về chi phí mà bạn có thể áp dụng:

 1. Thu thập dữ liệu: Bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu liên quan đến chi phí trong quá trình thực hiện dự án hoặc công việc. Bạn có thể yêu cầu thông tin từ các bộ phận hoặc nguồn tài liệu khác nhau như kế toán, quản lý dự án, nhân sự, mua hàng và các bên liên quan khác. Thu thập dữ liệu cần thiết để phân tích và đánh giá chi phí.
 2. Xác định mục tiêu và phạm vi báo cáo: Xác định mục tiêu và phạm vi của báo cáo thực tập về chi phí. Đặt ra câu hỏi cụ thể mà báo cáo sẽ trả lời và xác định những khía cạnh cần bao gồm, như chi phí vật liệu, lao động, thiết bị, chi phí tổng thể và các yếu tố khác liên quan.
 3. Phân tích chi phí: Áp dụng các phương pháp phân tích chi phí để xác định và tính toán chi phí trong dự án hoặc công việc. Các phương pháp phân tích chi phí bao gồm phương pháp phân tích giá thành, phân tích giá trị, phân tích biên lợi nhuận, phân tích chi phí định mức và phân tích chi phí so sánh.
 4. Trình bày dữ liệu và kết quả: Trình bày dữ liệu và kết quả phân tích chi phí một cách rõ ràng và có cấu trúc. Sử dụng bảng biểu, đồ thị và biểu đồ để minh họa các thông tin chi phí và so sánh. Đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các số liệu và thông tin trình bày.
 5. Đánh giá hiệu quả chi phí: Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chi phí trong dự án hoặc công việc. So sánh giữa chi phí thực tế và dự kiến, phân tích nguyên nhân gây chênh lệch và đưa ra nhận xét về sự hiệu quả của việc quản lý chi phí.
 6. Đề xuất cải tiến: Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá hiệu quả chi phí, đưa ra các đề xuất cải tiến để tăng cường quản lý chi phí trong tương lai. Các đề xuất này có thể bao gồm:
 7. Đề xuất sử dụng công nghệ mới: Đề xuất áp dụng các công nghệ tiên tiến hoặc phần mềm quản lý chi phí để tăng tính hiệu quả và tự động hóa quá trình theo dõi và kiểm soát chi phí.
 8. Đề xuất áp dụng phương pháp tiết kiệm chi phí: Đề xuất sử dụng các phương pháp và quy trình tiết kiệm chi phí trong các hoạt động sản xuất, mua sắm, vận hành và quản lý dự án.
 9. Đề xuất cải thiện quy trình làm việc: Đề xuất tối ưu hóa quy trình làm việc để giảm thiểu thời gian, công sức và tài nguyên tiêu tốn, từ đó giảm chi phí phát sinh.
 10. Đề xuất đào tạo và nâng cao nhận thức: Đề xuất đào tạo nhân viên và nhân sự về quản lý chi phí, để cải thiện nhận thức về quản lý và tiết kiệm chi phí trong tổ chức.
 11. Kết luận: Tóm tắt các kết quả chính và kết luận từ báo cáo. Đưa ra nhận xét cuối cùng về quản lý chi phí trong quá trình thực tập và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý chi phí hiệu quả trong một tổ chức.
 12. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu, sách, báo cáo, hoặc các nguồn tham khảo khác mà bạn đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu và làm báo cáo.
 13. Phụ lục: Đính kèm các tài liệu hỗ trợ như bảng tính, bản mô phỏng, biểu đồ, hoặc các tài liệu liên quan khác để minh chứng cho các số liệu và phân tích được trình bày trong báo cáo.

Lưu ý rằng phương pháp làm báo cáo thực tập về chi phí có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức hoặc doanh nghiệp, cũng như phạm vi và mục tiêu cụ thể của dự án.

Xem thêm ↵↵↵

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH


Công việc thực tập sinh viên thực tập về chi phí

Công việc của một sinh viên thực tập về chi phí có thể bao gồm các nhiệm vụ sau:

 1. Thu thập dữ liệu chi phí: Đầu tiên, sinh viên thực tập sẽ được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu về chi phí từ các nguồn thông tin như hệ thống kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ dự án, hồ sơ công việc hoặc các nguồn tài liệu khác. Công việc này đòi hỏi khả năng nắm bắt thông tin và sự tỉ mỉ trong việc thu thập số liệu.
 2. Phân tích chi phí: Dựa trên dữ liệu thu thập được, sinh viên thực tập sẽ tiến hành phân tích chi phí. Điều này bao gồm việc xác định và tính toán chi phí về vật liệu, lao động, thiết bị, chi phí tổng thể và các yếu tố khác liên quan đến dự án hoặc công việc.
 3. Sử dụng các công cụ phân tích: Sinh viên thực tập có thể sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý chi phí như Microsoft Excel, các phần mềm quản lý dự án, hoặc phần mềm chuyên dụng để thực hiện phân tích chi phí. Việc này yêu cầu sinh viên thực tập nắm vững việc sử dụng các công cụ và phần mềm này.
 4. Đánh giá hiệu quả chi phí: Sau khi phân tích chi phí, sinh viên thực tập cần đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chi phí trong dự án hoặc công việc. Điều này bao gồm so sánh giữa chi phí thực tế và dự kiến, phân tích nguyên nhân gây chênh lệch và đưa ra nhận xét về sự hiệu quả của việc quản lý chi phí.
 5. Đề xuất cải tiến: Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá, sinh viên thực tập có thể đề xuất các cải tiến để tăng cường quản lý chi phí trong tương lai. Các đề xuất này có thể liên quan đến việc sử dụng công nghệ mới, áp dụng phương pháp tiết kiệm chi phí, cải thiện quy trình làm việc hoặc đề xuất đào tạo và nâng cao nhận thức.
 6. Tổ chức và cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và tổ chức báo cáo tốt nghiệp về chi phí. Điều này bao gồm việc xác định các phần chính của báo cáo như giới thiệu, mục tiêu, phạm vi, phân tích chi phí, đánh giá hiệu quả và các đề xuất cải tiến. Đảm bảo rằng cấu trúc báo cáo sẽ giúp người đọc dễ dàng hiểu và theo dõi thông tin.
 7. Viết phần mở đầu: Bắt đầu báo cáo với một phần mở đầu giới thiệu về dự án hoặc công việc, mục tiêu của báo cáo và phạm vi nghiên cứu. Giới thiệu cũng có thể bao gồm lý do lựa chọn chủ đề và tầm quan trọng của việc quản lý chi phí.
 8. Trình bày dữ liệu và phân tích: Trình bày dữ liệu và phân tích chi tiết về chi phí trong các phần riêng biệt. Sử dụng bảng biểu, đồ thị, biểu đồ và các công cụ trực quan khác để minh họa số liệu và phân tích. Đảm bảo rằng các số liệu và thông tin được trình bày một cách rõ ràng, chính xác và dễ hiểu.
 9. Đánh giá hiệu quả và nhận xét: Trình bày kết quả đánh giá hiệu quả chi phí dựa trên phân tích đã thực hiện. Đưa ra nhận xét và phân tích về sự hiệu quả của việc quản lý chi phí và những điểm mạnh và điểm yếu của dự án hoặc công việc.
 10. Đề xuất cải tiến: Trình bày các đề xuất cải tiến dựa trên kết quả phân tích và đánh giá. Đề xuất này nên được trình bày một cách chi tiết và có lợi ích rõ ràng cho tổ chức hoặc doanh nghiệp. Cung cấp lập luận và chứng minh về tính khả thi và hiệu quả của các đề xuất.
 11. Kết luận: Tóm tắt lại các kết quả và nhận xét quan trọng từ báo cáo. Đưa ra một kết luận tổng quan về việc nghiên cứu chi phí và đánh giá hiệu quả quản lý chi phí trong dự án hoặc công việc. Rõ ràng chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của quá trình quản lý chi phí và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các cải tiến để tăng cường hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
 12. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu, sách, báo cáo, hoặc các nguồn tham khảo mà bạn đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu và làm báo cáo. Đảm bảo tuân thủ các quy định về trích dẫn và tham khảo tùy thuộc vào hệ thống tham chiếu được yêu cầu (ví dụ: APA, MLA, IEEE, v.v.).
 13. Phụ lục: Nếu cần thiết, đính kèm các tài liệu hỗ trợ như bảng tính, biểu đồ, hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu liên quan khác mà có thể giúp minh chứng và làm rõ các phân tích và kết quả trong báo cáo.

Sau khi hoàn thành báo cáo tốt nghiệp chi phí, nên kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và logic của thông tin. Ngoài ra, tăng tính chuyên nghiệp bằng cách sử dụng ngôn ngữ hợp lý, cấu trúc báo cáo rõ ràng và trình bày thẩm mỹ.

Gợi ý 99+ đề tài báo cáo thực tập về chi phí hay, mới nhất hiện nay
Đề tài báo cáo thực tập về chi phí

Kinh nghiệm viết báo cáo thực tập về chi phí

Viết báo cáo thực tập về chi phí là một quá trình quan trọng và đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Dưới đây là một số kinh nghiệm quan trọng để viết báo cáo thực tập về chi phí một cách hiệu quả:

 1. Hiểu rõ yêu cầu: Đầu tiên, đảm bảo bạn hiểu rõ yêu cầu của báo cáo. Đọc kỹ đề bài và hiểu rõ về phạm vi, mục tiêu và yêu cầu cụ thể của báo cáo. Điều này sẽ giúp bạn xác định được những thông tin quan trọng cần thu thập và phân tích.
 2. Thu thập và xác minh dữ liệu: Đảm bảo rằng bạn thu thập đủ dữ liệu liên quan đến chi phí. Điều này có thể bao gồm thông tin về chi phí vật liệu, lao động, thiết bị và các yếu tố khác. Kiểm tra và xác minh tính chính xác của dữ liệu để đảm bảo rằng các số liệu và thông tin được trình bày trong báo cáo là đáng tin cậy.
 3. Sắp xếp và tổ chức thông tin: Báo cáo thực tập về chi phí nên được tổ chức một cách rõ ràng và có logic. Xác định cấu trúc báo cáo và sắp xếp thông tin một cách hợp lý. Phân chia báo cáo thành các phần chính như giới thiệu, phân tích chi phí, đánh giá hiệu quả, và các đề xuất cải tiến. Đảm bảo rằng thông tin trong báo cáo được trình bày một cách tuần tự và dễ hiểu.
 4. Sử dụng số liệu và biểu đồ: Sử dụng số liệu và biểu đồ để minh họa và trực quan hóa thông tin. Số liệu và biểu đồ giúp làm rõ các con số và mối quan hệ giữa các yếu tố chi phí. Đảm bảo rằng số liệu và biểu đồ được trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu.
 5. Phân tích và giải thích kết quả: Trong phần phân tích chi phí, giải thích rõ ràng về kết quả của phân tích. Diễn giải các con số, chỉ ra các xu hướng và mối liên hệ giữa các yếu tố chi phí. Điều này giúp đưa ra nhận định và nhận xét hợp lý về tình h
 1. Đưa ra nhận định và nhận xét: Sau khi phân tích chi phí, đưa ra nhận định và nhận xét quan trọng về tình hình chi phí của dự án hoặc công việc. Nhấn mạnh những điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý chi phí và giải thích tầm quan trọng của việc hiểu và kiểm soát chi phí.
 2. Đề xuất cải tiến: Dựa trên kết quả phân tích và nhận xét, đề xuất các biện pháp cải tiến để tăng cường hiệu quả quản lý chi phí. Đề xuất này nên được đưa ra một cách chi tiết và cụ thể, với lập luận về tính khả thi và lợi ích của từng đề xuất.
 3. Kiểm tra và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành báo cáo, hãy đọc lại và kiểm tra kỹ lưỡng để xác minh tính chính xác và logic của thông tin. Chỉnh sửa các lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc văn phong, và đảm bảo rằng báo cáo có cấu trúc rõ ràng và dễ đọc.
 4. Kiểm tra lại yêu cầu và hướng dẫn: Đảm bảo rằng báo cáo của bạn tuân thủ đầy đủ yêu cầu và hướng dẫn từ giảng viên hoặc cơ quan thực tập. Kiểm tra lại việc trình bày thông tin, định dạng và cách trình bày tài liệu. Điều này đảm bảo rằng báo cáo của bạn đáp ứng đúng các tiêu chí đánh giá và yêu cầu.
 5. Xem xét phản hồi và cải thiện: Nếu nhận được phản hồi từ người hướng dẫn hoặc cơ quan thực tập, hãy xem xét các góp ý và đề xuất cải thiện. Sử dụng phản hồi này để nâng cao báo cáo của bạn và đảm bảo rằng nó đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu của nhiệm vụ thực tập.

Tổ chức thời gian và quản lý công việc là quan trọng để hoàn thành báo cáo thực tập chi phí một cách hiệu quả. Bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu đến phân tích, đánh giá và viết báo cáo, hãy lập lịch và phân bổ thời gian cho từng giai đoạn. Sử dụng công cụ và phần

Xem thêm Trọn bộ về chi phí:

TRỌN BỘ 7+ MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ, HAY


CẤU TRÚC BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ CHI PHÍ

Bài báo cáo thực tập về chi phí thường có một cấu trúc chung để trình bày thông tin một cách rõ ràng và có logic. Dưới đây là một cấu trúc phổ biến cho bài báo cáo thực tập về chi phí:

 1. Trang bìa: Bao gồm tiêu đề báo cáo, tên của bạn, tên của tổ chức hoặc doanh nghiệp, tên giảng viên hướng dẫn và ngày thực tập.
 2. Mục lục: Liệt kê các phần chính của báo cáo và số trang tương ứng.
 3. Giới thiệu:
  • Mô tả tổng quan về dự án hoặc công việc liên quan đến chi phí.
  • Mục tiêu và phạm vi của báo cáo.
  • Đặt vấn đề và lý do chọn chủ đề chi phí.
 4. Khái quát về quản lý chi phí:
  • Cung cấp một khái quát về quản lý chi phí và vai trò của nó trong dự án hoặc công việc.
  • Trình bày các khái niệm cơ bản và nguyên tắc quản lý chi phí.
 5. Phân tích chi phí:
  • Thu thập dữ liệu về chi phí từ các nguồn khác nhau như hồ sơ tài chính, hóa đơn, phiếu thu/chi, v.v.
  • Phân tích các thành phần chi phí như chi phí vật liệu, lao động, thiết bị, v.v.
  • Sử dụng các phương pháp phân tích như phân tích định lượng, phân tích tỷ lệ, v.v.
  • Trình bày dữ liệu và kết quả phân tích bằng cách sử dụng bảng biểu, biểu đồ, đồ thị, v.v.
 6. Đánh giá hiệu quả:
  • Đánh giá hiệu quả của quản lý chi phí trong dự án hoặc công việc.
  • So sánh giữa dự án hoặc công việc với kế hoạch chi phí ban đầu.
  • Đưa ra nhận xét về sự hiệu quả của các biện pháp quản lý chi phí đã áp dụng.
 7. Đề xuất cải tiến:
  • Đề xuất các biện pháp cải tiến để tăng cường hiệu quả quản lý chi phí.
  • Trình bày các ý kiến và lập luận về tính khả thi và lợi ích của các đề xuất.
 8. Kết luận:
  • Tóm tắt lại kết quả và nhận định quan tr
 1. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu, sách, báo cáo hoặc các nguồn tham khảo mà bạn đã sử dụng để nghiên cứu và viết báo cáo. Đảm bảo tuân thủ các quy định về trích dẫn và tham khảo tùy thuộc vào hệ thống tham chiếu được yêu cầu (ví dụ: APA, MLA, IEEE, v.v.).
 2. Phụ lục: Nếu cần thiết, đính kèm các tài liệu hỗ trợ như bảng tính, biểu đồ, hình ảnh hoặc bất kỳ tài liệu liên quan khác mà có thể giúp minh chứng và làm rõ các phân tích và kết quả trong báo cáo.

Đảm bảo rằng bài báo cáo được trình bày một cách rõ ràng, tuân thủ các quy tắc về văn phong và cấu trúc báo cáo. Cung cấp thông tin một cách logic và dễ hiểu để đảm bảo người đọc có thể nắm bắt được thông tin và kết quả quan trọng về chi phí trong dự án hoặc công việc.

Ngoài ra, nên dành thời gian để kiểm tra lại báo cáo, sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và đảm bảo rằng thông tin được trình bày một cách chính xác. Đọc lại báo cáo để đảm bảo tính logic và sự mạch lạc trong các ý kiến và định luật. Cuối cùng, hãy đánh giá lại bài báo cáo để đảm bảo rằng nó đáp ứng được các mục tiêu và yêu cầu của nhiệm vụ thực tập.

Thông qua bài viết dưới đây Luận Văn Tốt cũng gửi đến các bạn lời chúc thành công cho bài khóa luận tốt nghiệp của các bạn, đạt hiệu quả cao. Nếu các bạn có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài thì hãy liên hệ ngay với viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ của chúng tôi qua Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn miễn phí.

Gợi ý 99+ đề tài báo cáo thực tập về chi phí hay, mới nhất hiện nay
Đề tài báo cáo thực tập về chi phí

99 đề tài báo cáo thực tập về chi phí

Dưới đây là danh sách 99 đề tài báo cáo thực tập về chi phí mà bạn có thể xem xét:

 1. Quản lý chi phí trong dự án xây dựng.
 2. Phân tích chi phí vật liệu xây dựng.
 3. Chi phí nhân công và tối ưu hóa sử dụng lao động trong ngành xây dựng.
 4. Chi phí quản lý dự án: Ưu điểm và thách thức.
 5. Chi phí đầu tư cho công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất.
 6. Quản lý chi phí tiêu dùng và sự ảnh hưởng lên lợi nhuận doanh nghiệp.
 7. Chi phí năng lượng và cách tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong công ty.
 8. Chi phí tiết kiệm nước và ảnh hưởng đến môi trường.
 9. Phân tích chi phí marketing và quảng cáo: Hiệu quả và tối ưu hóa.
 10. Chi phí đào tạo nhân viên và ảnh hưởng lên năng suất lao động.
 11. Chi phí bảo trì và sửa chữa thiết bị.
 12. Quản lý chi phí trong ngành y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 13. Chi phí logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
 14. Chi phí tiết kiệm trong vận hành hệ thống hạ tầng.
 15. Chi phí phát triển và nghiên cứu sản phẩm mới.
 16. Chi phí tồn kho và quản lý quy trình nhập xuất kho.
 17. Chi phí hậu mãi sản phẩm và quản lý dịch vụ sau bán hàng.
 18. Chi phí bảo hiểm và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.
 19. Chi phí đào tạo và phát triển nhân viên.
 20. Chi phí vận hành và duy trì hệ thống máy móc.
 21. Chi phí xử lý và tái chế chất thải.
 22. Chi phí marketing trực tuyến và quản lý chiến dịch quảng cáo trên mạng.
 23. Chi phí tổ chức sự kiện và quản lý sự kiện.
 24. Chi phí phân phối và quản lý kênh phân phối.
 25. Chi phí quản lý rủi ro và đảm bảo chất lượng.
 26. Chi phí mua hàng và quản lý nhà cung cấp.
 27. Chi phí tiết kiệm năng lượng trong ngành sản xuất.
 28. Chi phí quản lý hợp đồng và thương thảo hợp đồng.
 29. Chi phí vận chuyển hàng
 30. Chi phí quản lý tài sản và bảo trì tài sản.
 31. Chi phí nghiên cứu thị trường và khảo sát ý kiến khách hàng.
 32. Chi phí phát triển hệ thống thông tin quản lý.
 33. Chi phí quản lý dự án phần mềm.
 34. Chi phí tiết kiệm và quản lý nước trong ngành nông nghiệp.
 35. Chi phí quản lý rủi ro trong thị trường tài chính.
 36. Chi phí quản lý môi trường và tuân thủ quy định.
 37. Chi phí quản lý văn phòng và hỗ trợ hành chính.
 38. Chi phí đánh giá và chứng nhận chất lượng sản phẩm.
 39. Chi phí quản lý dự án phát triển phần mềm.
 40. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng.
 41. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực dầu khí.
 42. Chi phí quản lý rủi ro và bảo hiểm trong lĩnh vực xây dựng.
 43. Chi phí tiết kiệm năng lượng trong ngành vận tải.
 44. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
 45. Chi phí đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý.
 46. Chi phí quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 47. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực y tế.
 48. Chi phí tiết kiệm trong sản xuất sạch và bền vững.
 49. Chi phí quản lý dự án xây dựng cầu đường.
 50. Chi phí quản lý tài chính và kế toán.
 51. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 52. Chi phí tiết kiệm nước trong ngành công nghiệp.
 53. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực hàng không.
 54. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực giáo dục.
 55. Chi phí tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng.
 56. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ.
 57. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng.
 58. Chi phí tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp.
 59. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực du lịch và khách sạn.
 60. Chi phí quản lý tài sản trí tuệ và bản quyền.
 61. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực thể thao và giải trí.
 62. Chi phí tiết kiệm nước trong ngành công nghiệp hóa chất.
 63. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực bất động sản.
 64. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý sự kiện.
 65. Chi phí tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực hệ thống điện.
 66. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực sản xuất ô tô.
 67. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 68. Chi phí tiết kiệm trong ngành công nghiệp thực phẩm.
 69. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.
 70. Chi phí quản lý nhân sự và đánh giá hiệu suất.
 71. Chi phí tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực hóa chất.
 72. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông.
 73. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 74. Chi phí tiết kiệm trong ngành công nghiệp ô tô.
 75. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực thương mại điện tử.
 76. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực thương mại và bán lẻ.
 77. Chi phí tiết kiệm nước trong ngành công nghiệp sản xuất giấy.
 78. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
 79. Chi phí tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực hệ thống điều khiển.
 80. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực vận tải hàng hóa.
 81. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực quản lý rủi ro.
 82. Chi phí tiết kiệm trong ngành công nghiệp điện tử.
 83. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng.
 84. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực logistics và vận chuyển.
 85. Chi phí tiết kiệm nước trong ngành công nghiệp sản xuất sữa.
 86. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm.
 87. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình.
 88. Chi phí tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp kim loại.
 89. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực thương mại điện tử.
 90. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực bảo vệ thông tin.
 91. Chi phí tiết kiệm trong ngành công nghiệp dược phẩm.
 92. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực sản xuất bánh kẹo.
 93. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng.
 94. Chi phí tiết kiệm nước trong ngành công nghiệp sản xuất rượu bia.
 95. Chi phí quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
 96. Chi phí quản lý rủi ro trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe.
 97. Chi phí tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp nước giải khát.

Trên đây là 99 đề tài báo cáo thực tập về chi phí mà bạn có thể tham khảo. Hãy lựa chọn một đề tài phù hợp với lĩnh vực và quan tâm của bạn, và tạo ra một báo cáo thực tập chất lượng và có giá trị.


DOWNLOAD FREE – MỘT SỐ BÀI MẪU LUẬN VĂN VỀ CHI PHÍ – ĐIỂM CAO!

 

TẢI BÀI 1: BÀI MẪU KIỂM TOÁN CHI PHÍ ==> KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

Nội dung bài báo cáo Kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần kiểm toán và định giá việt nam thực hiện được chia làm 3 phần:

 • Chương I  :Những vấn đề lý luận chung về kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính 
 • Chương II: Thực tế kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện
 • Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện. 

 

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 

TẢI BÀI 2: BÀI BÁO CÁO KHOẢN MỤC CHI PHÍ ==> KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

Bài viết của sinh viên giỏi, đề tài kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần kiểm toán và định giá việt nam thực hiện được tác giả chia làm 3 phần: 

 • Chương I: Lý luận chung về kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
 • Chương II: Thực tế kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất trong kiểm toán BCTC do Công ty VAE thực hiện.
 • Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục CPSX trong kiểm toán BCTC tại Công ty VAE.

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 

TẢI BÀI 3: BÀI MẪU KIỂM TOÁN CHI PHÍ ==> QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

Nội dung của bài viết Quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện chia làm 3 phần: 

 • Phần 1. Cơ sở lý luận về chi phí hoạt động và kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán tài chính.
 • Phần 2. Thực trạng kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện.
 • Phần 3. Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện.

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 


Không biết bạn có đang gặp khó khăn trong quá trình viết bài luận văn không? Hiện tại bên mình đã có dịch vụ làm thuê luận văn thạc sĩ trọn gói với đa dạng các đề tài và hầu như các ngành nghề phổ biến nhất, những dạng đề tài có chế độ từ khó đến dễ,… Bạn đang quá bận rộn chưa có thời gian để làm hoàn thành bài luận văn? Đừng lo lắng, tất cả những vấn đề của bạn sẽ được giải quyết trong phút chốc chỉ cần bạn liên hệ ngay đến dịch vụ nhận viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi thông qua  zalo/tele : 0934.573.149 để được tư vấn & báo giá làm bài trọn gói nhanh nhất có thể nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo