TOP 99 đề tài báo cáo thực tập về công tác văn thư hay nhất năm 2023

5/5 - (3 bình chọn)

Báo cáo thực tập về công tác văn thư là một tài liệu được viết để trình bày kết quả và trải nghiệm trong quá trình thực tập về công tác văn thư. Báo cáo này thường được yêu cầu từ sinh viên hoặc người thực tập để đánh giá và ghi nhận công việc đã làm trong giai đoạn thực tập.

Báo cáo thực tập công tác văn thư thường bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu: Phần này giới thiệu về mục đích và lý do của việc thực tập về công tác văn thư. Nó có thể bao gồm cả thông tin về tổ chức hoặc công ty mà bạn đã thực tập tại.
 2. Mục tiêu thực tập: Trình bày những mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra cho giai đoạn thực tập. Điều này có thể bao gồm việc nắm vững các quy trình văn thư, cải thiện kỹ năng giao tiếp hoặc phát triển khả năng quản lý tài liệu.
 3. Nội dung thực tập: Trình bày các hoạt động, công việc và nhiệm vụ mà bạn đã tham gia trong quá trình thực tập. Đây là phần quan trọng để mô tả chi tiết về công việc đã làm, những kỹ năng đã học được và những thách thức đã đối mặt.
 4. Kết quả và đánh giá: Trình bày kết quả đạt được trong quá trình thực tập. Bạn có thể đề cập đến những thành tựu, những khía cạnh mà bạn đã cải thiện và những bài học học được. Nếu có, đính kèm các ví dụ cụ thể để minh họa.
 5. Đánh giá về chương trình thực tập: Đưa ra ý kiến và đánh giá về chương trình thực tập, bao gồm các khía cạnh tích cực và những khía cạnh cần cải thiện. Bạn có thể đề xuất các gợi ý hoặc ý kiến để cải thiện chương trình thực tập trong tương lai.
 6. Kết luận: Tóm tắt các điểm chính và kết luận của báo cáo. Bạn có thể chia sẻ những nhận thức cá nhân và cảm nhận cuối cùng về quá trình thực tập và những kỹ năng mà bạn đã phát triển.
 7. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu, sách, bài báo hoặc các nguồn thông tin mà bạn đã sử dụng để nghiên cứu và làm báo cáo. Đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ về tác giả, tựa đề, năm xuất bản và nguồn gốc của tài liệu.
 8. Phụ lục: Nếu có, đính kèm các tài liệu phụ trợ hoặc mẫu văn thư mà bạn đã xử lý trong quá trình thực tập. Điều này giúp minh họa và làm rõ các hoạt động cụ thể mà bạn đã thực hiện.

Lưu ý rằng cấu trúc và yêu cầu báo cáo tốt nghiệp về công tác văn thư có thể thay đổi tùy thuộc vào trường học hoặc tổ chức mà bạn đang thực tập. Do đó, hãy luôn kiểm tra và tuân thủ hướng dẫn cụ thể từ người hướng dẫn của bạn hoặc từ nhà trường để đảm bảo rằng bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.


Phương pháp làm báo cáo thực tập về công tác văn thư

Phương pháp làm đề tài tốt nghiệp công tác văn thư có thể tuân theo các bước sau:

 1. Thu thập thông tin: Hãy lưu trữ tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến quá trình thực tập về công tác văn thư của bạn. Bạn nên ghi chép và ghi lại các hoạt động, nhiệm vụ và kỹ năng bạn đã học trong suốt quá trình thực tập.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và định dạng chung cho báo cáo của bạn. Bạn có thể tuân theo cấu trúc gợi ý như đã đề cập trong câu trả lời trước, bao gồm giới thiệu, mục tiêu thực tập, nội dung thực tập, kết quả và đánh giá, đánh giá về chương trình thực tập, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục.
 3. Viết phần giới thiệu: Trình bày về mục đích và lý do của việc thực tập về công tác văn thư, cung cấp thông tin về tổ chức hoặc công ty mà bạn đã thực tập tại. Mô tả ngắn gọn về nội dung của báo cáo và cung cấp sự tổng quan về những gì đọc giả có thể mong đợi từ báo cáo.
 4. Trình bày mục tiêu thực tập: Đưa ra danh sách các mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra cho quá trình thực tập về công tác văn thư. Mô tả mỗi mục tiêu một cách rõ ràng và nêu rõ những kỹ năng, kiến thức hoặc kinh nghiệm cụ thể bạn muốn đạt được.
 5. Miêu tả nội dung thực tập: Trình bày chi tiết về các hoạt động, nhiệm vụ và kỹ năng bạn đã tham gia trong quá trình thực tập. Hãy cung cấp ví dụ cụ thể và minh họa những trải nghiệm, thành tựu và thách thức mà bạn đã gặp phải.
 6. Đánh giá kết quả: Đánh giá những kết quả mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Trình bày những thành tựu, khía cạnh mà bạn đã cải thiện và những bài học học được. Sử dụng ví dụ cụ thể và dữ liệu số liệu nếu có thể để minhhọa rõ ràng những kết quả đã đạt được. Đồng thời, đề cập đến những khía cạnh mà bạn cảm thấy có thể cần cải thiện hoặc những thách thức mà bạn đã gặp phải và cách bạn đã xử lý chúng.
 7. Đánh giá về chương trình thực tập: Cung cấp ý kiến và đánh giá về chương trình thực tập về công tác văn thư. Nhận xét về những khía cạnh tích cực của chương trình và đề xuất cải thiện, nếu có. Điều này có thể liên quan đến cung cấp đề xuất về nội dung, quy trình hoặc phương pháp đào tạo.
 8. Kết luận: Tóm tắt các điểm chính và kết luận của báo cáo. Tạo một cái nhìn tổng quan về quá trình thực tập và những gì bạn đã học được từ nó. Đồng thời, chia sẻ những nhận thức cá nhân và cảm nhận về trải nghiệm thực tập.
 9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng để nghiên cứu và viết báo cáo. Bao gồm tên tác giả, tiêu đề, năm xuất bản và nguồn gốc của tài liệu.
 10. Phụ lục: Nếu có, đính kèm các tài liệu phụ trợ như mẫu văn thư, hình ảnh hoặc các tài liệu tham khảo bổ sung. Điều này có thể giúp minh họa và làm rõ các hoạt động cụ thể mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập.

Trong quá trình viết báo cáo, hãy lưu ý tuân thủ các nguyên tắc về cấu trúc, ngữ pháp và chính tả. Sử dụng câu văn rõ ràng, logic và mô tả chi tiết những trải nghiệm và kết quả của bạn. Cuối cùng, đọc lại và chỉnh sửa báo cáo của bạn để đảm bảo tính logic, sự chính xác và sự trôi chảy của nội dung.

Xem thêm ==> Đề Tài Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Công Tác Văn Thư 


Vị trí thực tập sinh viên thực tập về công tác văn thư

Vị trí thực tập sinh viên về công tác văn thư có thể gồm các vai trò và nhiệm vụ sau:

 1. Thực hiện công việc văn thư cơ bản: Thực tập sinh có thể tham gia vào các hoạt động hàng ngày của phòng văn thư như gửi và nhận thư từ, phân loại và lưu trữ tài liệu, xử lý và chuyển tiếp thông tin trong công ty hoặc tổ chức.
 2. Quản lý và duy trì hệ thống tài liệu: Thực tập sinh có thể tham gia vào việc tạo ra và duy trì hệ thống lưu trữ tài liệu hiệu quả, bao gồm việc sắp xếp, phân loại, gắn nhãn và quản lý tài liệu điện tử và giấy tờ.
 3. Xử lý thư từ và email: Thực tập sinh có thể đảm nhận việc xử lý thư từ đến và đi, bao gồm việc lập và gửi thư, quản lý lịch trình thư, cập nhật thông tin liên lạc và xử lý email.
 4. Hỗ trợ tổ chức sự kiện và họp: Thực tập sinh có thể được yêu cầu hỗ trợ tổ chức các sự kiện và họp, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu, sắp xếp phòng họp, ghi chú và biên bản họp, và phân phối thông tin sau sự kiện.
 5. Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu: Thực tập sinh có thể tham gia vào việc cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu của công ty hoặc tổ chức, đảm bảo rằng thông tin được cập nhật và theo dõi một cách chính xác.
 6. Hỗ trợ công việc văn phòng: Ngoài các nhiệm vụ văn thư cơ bản, thực tập sinh cũng có thể được yêu cầu hỗ trợ các công việc văn phòng khác như lập lịch, điện thoại, đón tiếp khách hàng và quản lý tài liệu văn phòng.

Quan trọng là vị trí thực tập của sinh viên sẽ phụ thuộc vào yêu cầu và môi trường của công ty hoặc tổ chức mà sinh viên đang thực tập. Các nhiệm vụ và trách nhiệm có thể thay đổi tùy thuộc vào ngành nghề và quy mô tổ chức.

TOP 99 đề tài báo cáo thực tập về công tác văn thư hay nhất năm 2023
báo cáo thực tập về công tác văn thư

Quy trình viết báo cáo thực tập về công tác văn thư

Quy trình viết báo cáo tốt nghiệp công tác văn thư có thể tuân theo các bước sau:

 1. Xác định mục tiêu báo cáo: Trước khi bắt đầu viết, hãy xác định mục tiêu của báo cáo thực tập. Điều này bao gồm việc xác định thông tin cần bao gồm, mục đích của báo cáo, và đối tượng đọc giả mà bạn muốn hướng đến.
 2. Thu thập thông tin: Thu thập tất cả các thông tin liên quan đến quá trình thực tập về công tác văn thư. Bao gồm các hoạt động đã thực hiện, kỹ năng đã học, những thành tựu đã đạt được và những thách thức đã gặp phải. Hãy chắc chắn ghi chép và lưu trữ tài liệu liên quan để sử dụng trong quá trình viết.
 3. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc chung cho báo cáo của bạn. Điều này có thể bao gồm phần giới thiệu, mục tiêu thực tập, mô tả nội dung thực tập, kết quả và đánh giá, đánh giá về chương trình thực tập, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục. Đảm bảo rằng cấu trúc phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của báo cáo.
 4. Viết phần giới thiệu: Trình bày về mục đích và lý do của việc thực tập về công tác văn thư, và cung cấp thông tin về tổ chức hoặc công ty mà bạn đã thực tập tại. Mô tả ngắn gọn về nội dung của báo cáo và cung cấp sự tổng quan về những gì đọc giả có thể mong đợi từ báo cáo.
 5. Mô tả nội dung thực tập: Trình bày chi tiết về các hoạt động, nhiệm vụ và kỹ năng bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập. Hãy cung cấp ví dụ và minh họa những trải nghiệm, thành tựu và thách thức mà bạn đã gặp phải.
 6. Đánh giá kết quả: Đánh giá những kết quả mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Trình bày những thành tựu, khía cạnh mà bạn đã cải thiện và những bài h
 7. Đánh giá về chương trình thực tập: Đưa ra ý kiến và đánh giá về chương trình thực tập về công tác văn thư. Đề cập đến những khía cạnh tích cực của chương trình, như chất lượng hướng dẫn, cơ hội học hỏi, sự hỗ trợ từ người quản lý hay đồng nghiệp. Nếu có, đề xuất cải tiến hoặc đề nghị về việc cung cấp thêm các tài liệu, khóa học hoặc trải nghiệm thực tế để nâng cao giá trị thực tập.
 8. Kết luận: Tóm tắt lại những điểm chính và kết luận của báo cáo thực tập về công tác văn thư. Đưa ra nhận xét tổng quan về trải nghiệm thực tập và những kỹ năng, kiến thức mà bạn đã thu được. Đồng thời, thể hiện sự cảm kết và sự đánh giá về tầm quan trọng của công tác văn thư trong môi trường làm việc.
 9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng để nghiên cứu và viết báo cáo. Đảm bảo trích dẫn chính xác các tài liệu và tuân thủ các quy tắc trích dẫn.
 10. Phụ lục: Nếu cần, đính kèm các tài liệu phụ trợ như mẫu văn thư, hình ảnh, bảng số liệu, hoặc các tài liệu khác để hỗ trợ và minh họa những nội dung đã trình bày trong báo cáo.

Sau khi hoàn thành việc viết báo cáo, hãy đọc lại và chỉnh sửa để đảm bảo tính logic, sự rõ ràng và chính xác của thông tin. Kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu để đảm bảo báo cáo của bạn được viết một cách chuyên nghiệp và chất lượng.

Trong quá trình làm bài nếu các bạn có khó khăn hay cần tư vấn thêm về bài làm của mình thì đừng ngần ngại, team mình luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với đội ngũ nhân viên lâu năm, nhiều kinh nghiệm trong tất cả các chuyên ngành hiện nay, giúp bạn có một bài báo hay nhất, luôn chỉnh sửa theo yêu cầu, hãy gọi ngay cho Luận Văn Tốt qua zalo/tele : 0934573149 hoặc dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của luanvantot.com để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ làm bài bạn nhé.


Tiêu chí chấm bài báo cáo thực tập về công tác văn thư

Tiêu chí chấm bài báo cáo thực tập công tác văn thư có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và quy định của trường học hoặc tổ chức thực tập. Tuy nhiên, dưới đây là một số tiêu chí chung thường được sử dụng để đánh giá bài báo cáo thực tập:

 1. Nội dung: Bài báo cáo nên trình bày một cách chi tiết và logic về quá trình thực tập, nhiệm vụ đã thực hiện, thành tựu đạt được và kết quả của công tác văn thư. Nội dung nên phản ánh sự hiểu biết về công việc và khả năng áp dụng kiến thức đã học vào thực tế.
 2. Cấu trúc và tổ chức: Bài báo cáo nên có cấu trúc rõ ràng và tổ chức logic, bao gồm các phần chính như giới thiệu, mục tiêu thực tập, mô tả nhiệm vụ và hoạt động, kết quả và đánh giá, đánh giá chương trình thực tập, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục. Các phần nên được liên kết một cách hợp lý và có tính logic.
 3. Phân tích và đánh giá: Bài báo cáo nên chứa phân tích và đánh giá chi tiết về các hoạt động và kết quả của công tác văn thư. Đánh giá nên dựa trên tiêu chí như hiệu suất công việc, sự sáng tạo, khả năng quản lý tài liệu và thời gian, kỹ năng giao tiếp và sự hợp tác.
 4. Kết luận và nhận định: Bài báo cáo nên có một phần kết luận tổng quan và nhận định về quá trình thực tập và giá trị của công tác văn thư. Phần này nên chứa những nhận xét cá nhân và cảm nhận về trải nghiệm thực tập.
 5. Ngôn ngữ và bố cục: Bài báo cáo nên được viết bằng ngôn ngữ sáng tạo, chính xác và mạch lạc. Bố cục và định dạng của báo cáo cần gọn gàng và dễ đọc, với việc sử dụng các đoạn văn ngắn, tiêu đề phù hợp và phân đoạn rõ ràng.
 6. Tài liệu tham khảo: Bài báo cáo nên tham khảo và trích dẫn các nguồn tài liệu có liên quan và đáng tin cậy. Điều này cho thấy sự nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu và hỗ trợ cho những khẳng định và phân tích được trình bày trong báo cáo. Hãy chắc chắn rằng tài liệu tham khảo được liệt kê đầy đủ theo một phong cách trích dẫn chính xác, ví dụ như APA, MLA hoặc một phong cách trích dẫn khác.
 7. Sự đóng góp cá nhân: Báo cáo nên thể hiện sự đóng góp cá nhân của sinh viên trong quá trình thực tập. Điều này bao gồm khả năng tự nghĩ, đưa ra ý tưởng mới, áp dụng kiến thức đã học và khả năng giải quyết vấn đề. Sự sáng tạo, sự chính xác và khả năng tổ chức của bài báo cáo cũng được đánh giá.
 8. Ngôn ngữ và biểu đạt: Bài báo cáo nên sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, rõ ràng và truyền đạt ý một cách hiệu quả. Sự chính xác trong ngữ pháp, cú pháp và từ ngữ cũng được đánh giá. Hãy chắc chắn rằng bài báo cáo không có lỗi chính tả và sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành một cách chính xác.
 9. Tính hợp lý và kết nối: Bài báo cáo nên có tính hợp lý và kết nối giữa các phần, ý kiến và thông tin được trình bày. Hãy đảm bảo rằng các ý được diễn giải một cách logic và rõ ràng, và có liên kết với nhau để tạo nên một bài báo cáo có cấu trúc mạch lạc và dễ theo dõi.

Nhớ rằng tiêu chí chấm bài báo cáo thực tập có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của trường học hoặc tổ chức thực tập. Hãy tham khảo hướng dẫn và yêu cầu cụ thể để đảm bảo việc viết báo cáo đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu đánh giá.

TOP 99 đề tài báo cáo thực tập về công tác văn thư hay nhất năm 2023
báo cáo thực tập về công tác văn thư

99 đề tài báo cáo thực tập về công tác văn thư

Dưới đây là 99 đề tài báo cáo thực tập về công tác văn thư mà bạn có thể lựa chọn:

 1. Quy trình và quản lý hồ sơ văn thư trong một tổ chức.
 2. Tổ chức và quản lý lưu trữ tài liệu trong văn phòng.
 3. Xử lý và phân loại thư từ đến và đi.
 4. Quản lý và sắp xếp hệ thống danh mục và bộ sưu tập.
 5. Quản lý và bảo vệ thông tin nhạy cảm trong công tác văn thư.
 6. Sử dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư.
 7. Tổ chức sự kiện và hội thảo qua công tác văn thư.
 8. Tư vấn và hướng dẫn về quy trình văn bản trong công ty.
 9. Kỹ năng giao tiếp trong công tác văn thư.
 10. Tạo mẫu văn thư chuyên nghiệp và hiệu quả.
 11. Tìm kiếm và sử dụng tài liệu tham khảo trong công tác văn thư.
 12. Cải thiện hiệu suất làm việc và năng suất trong công tác văn thư.
 13. Phân tích và cải tiến quy trình làm việc trong văn phòng.
 14. Xử lý và giải quyết vấn đề trong công tác văn thư.
 15. Nâng cao kỹ năng sắp xếp và tìm kiếm thông tin.
 16. Tìm hiểu về các quy định và quy tắc pháp lý liên quan đến công tác văn thư.
 17. Đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý văn bản trong một tổ chức.
 18. Đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực công tác văn thư.
 19. Quản lý thời gian và ưu tiên công việc trong văn phòng.
 20. Quy trình và kỹ năng quản lý email trong công tác văn thư.
 21. Sử dụng công cụ và phần mềm hỗ trợ trong công tác văn thư.
 22. Phân tích và đánh giá rủi ro trong công tác văn thư.
 23. Tạo và duy trì mối quan hệ với khách hàng qua công tác văn thư.
 24. Tổ chức và quản lý cuộc họp trong một tổ chức.
 25. Nghiên cứu về các xu hướng mới trong công tác văn thư.
 26. Tạo và duy trì trang web và các kênh truyền thông x
 27. Sử dụng công nghệ quản lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư.
 28. Phân tích và cải thiện quy trình xử lý văn bản trong văn phòng.
 29. Quản lý và kiểm soát thông tin nội bộ trong công tác văn thư.
 30. Tìm hiểu về các hệ thống quản lý văn bản và quản lý hồ sơ điện tử.
 31. Xử lý và quản lý văn bản hợp đồng và tài liệu pháp lý.
 32. Tìm hiểu về quy trình xử lý văn bản nội bộ và ngoại giao.
 33. Tạo và duy trì hệ thống báo cáo và ghi chú trong công tác văn thư.
 34. Đào tạo và phát triển kỹ năng viết văn trong công tác văn thư.
 35. Quản lý và sử dụng các nguồn tài liệu trực tuyến và thư viện số.
 36. Tìm hiểu về quy trình xử lý văn bản nội bộ và ngoại giao.
 37. Sử dụng kỹ thuật trình bày và định dạng văn bản trong công tác văn thư.
 38. Quản lý và sử dụng các công cụ và phần mềm quản lý dữ liệu văn bản.
 39. Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tiết kiệm giấy và thực hiện văn phòng không giấy.
 40. Đánh giá và cải thiện khả năng quản lý thời gian trong công tác văn thư.
 41. Tạo và duy trì hệ thống lưu trữ và phân loại tài liệu trong văn phòng.
 42. Phân tích và đánh giá hiệu quả của quy trình xử lý văn bản trong văn phòng.
 43. Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong công tác văn thư.
 44. Tìm hiểu về quy trình xử lý và phân phối thư tín trong công tác văn thư.
 45. Quản lý và sử dụng hệ thống email và truyền thông điện tử trong công tác văn thư.
 46. Nghiên cứu về quy trình quản lý hồ sơ và văn bản điện tử trong tổ chức.
 47. Tạo và duy trì hệ thống ghi chú và thông báo trong công tác văn thư.
 48. Phân tích và cải thiện quy trình xử lý văn bản điện tử trong văn phòng.
 49. Sử dụng kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch trong công tác văn thư.
 50. Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu văn bản trong công tác văn thư.
 51. Phân tích và cải thiện quy trình xử lý thư từ đến và đi trong văn phòng.
 52. Quản lý và bảo mật thông tin và dữ liệu trong công tác văn thư.
 53. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tiết kiệm thời gian trong công tác văn thư.
 54. Tạo và duy trì hệ thống phân phối và giao nhận tài liệu trong tổ chức.
 55. Quản lý và sử dụng công cụ và phần mềm quản lý dữ liệu và văn bản trong công tác văn thư.
 56. Nghiên cứu và áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình chuẩn hóa văn bản trong công tác văn thư.
 57. Tạo và duy trì hệ thống quy đổi và dịch thuật văn bản trong công tác văn thư.
 58. Phân tích và đánh giá hiệu quả của quy trình xử lý văn bản nội bộ và ngoại giao.
 59. Quản lý và giám sát hoạt động văn thư và văn phòng trong tổ chức.
 60. Sử dụng kỹ năng giao tiếp và trình bày trong công tác văn thư.
 61. Tạo và quản lý hệ thống giao tiếp nội bộ và bên ngoài trong công tác văn thư.
 62. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống văn bản và thông tin trong văn phòng.
 63. Quản lý và phân phối văn bản quan trọng và báo cáo trong tổ chức.
 64. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong công tác văn thư.
 65. Tạo và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng văn bản trong công tác văn thư.
 66. Quản lý và sử dụng công cụ và phần mềm quản lý dữ liệu và thông tin trong văn phòng.
 67. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp và kỹ thuật tiết kiệm giấy trong công tác văn thư.
 68. Tạo và duy trì hệ thống quản lý kiến thức và thông tin trong công tác văn thư.
 69. Phân tích và đánh giá hiệu quả của quy trình xử lý văn bản điện tử và tự động hóa trong văn
 70. Quản lý và bảo mật dữ liệu và thông tin nhạy cảm trong công tác văn thư.
 71. Tạo và duy trì hệ thống quản lý văn bản và thông tin trực tuyến trong công tác văn thư.
 72. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp và công cụ tiết kiệm không gian lưu trữ trong văn phòng.
 73. Quản lý và sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu và tài liệu điện tử trong công tác văn thư.
 74. Tạo và duy trì hệ thống quản lý quy trình và luồng công việc trong công tác văn thư.
 75. Phân tích và đánh giá hiệu quả của quy trình xử lý và phân phối thư tín trong văn phòng.
 76. Quản lý và sử dụng công cụ và phần mềm quản lý dữ liệu và tài liệu điện tử trong văn phòng.
 77. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp và kỹ thuật tiết kiệm thời gian trong công tác văn thư.
 78. Tạo và duy trì hệ thống quản lý kiến thức và thông tin trong công tác văn thư.
 79. Phân tích và đánh giá hiệu quả của quy trình xử lý và phân phối văn bản nội bộ và ngoại giao.
 80. Quản lý và giám sát hoạt động văn thư và văn phòng trong tổ chức.
 81. Sử dụng kỹ năng giao tiếp và trình bày trong công tác văn thư.
 82. Tạo và quản lý hệ thống giao tiếp nội bộ và bên ngoài trong công tác văn thư.
 83. Phân tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống văn bản và thông tin trong văn phòng.
 84. Quản lý và phân phối văn bản quan trọng và báo cáo trong tổ chức.
 85. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới trong công tác văn thư.
 86. Tạo và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng văn bản trong công tác văn thư.
 87. Quản lý và sử dụng công cụ và phần mềm quản lý dữ liệu và thông tin trong văn phòng.
 88. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp và kỹ thuật tiết kiệm giấy trong công tác văn thư.
 89. Tạo và duy trì hệ thống quản lý kiến thức và thông tin trong công tác văn thư.
 90. Phân tích và đánh giá hiệu quả của quy trình xử lý và phân phối văn bản điện tử trong văn phòng.
 91. Quản lý và sử dụng công cụ và phần mềm quản lý dữ liệu và tài liệu điện tử trong văn phòng.
 92. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp và kỹ thuật tiết kiệm thời gian trong công tác văn thư.
 93. Tạo và duy trì hệ thống quản lý kiến thức và thông tin trong công tác văn thư.
 94. Tìm hiểu và áp dụng các nguyên tắc và quy định về bảo mật thông tin trong công tác văn thư.
 95. Quản lý và sắp xếp hệ thống tài liệu và văn bản trong công tác văn thư.
 96. Tạo và duy trì hệ thống quản lý truy cập và phân quyền vào tài liệu trong văn phòng.
 97. Nghiên cứu và áp dụng các phương pháp và công nghệ tiên tiến trong công tác văn thư.
 98. Tạo và thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực công tác văn thư.

Trên đây là một số đề tài báo cáo thực tập về công tác văn thư bạn có thể lựa chọn. Tùy thuộc vào quan tâm và mục tiêu của bạn trong công tác văn thư, bạn có thể chọn một trong số các đề tài này hoặc điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của tổ chức nơi bạn thực tập. Quan trọng nhất là tìm hiểu sâu về đề tài mình chọn và thực hiện một nghiên cứu chất lượng để đạt được kết quả tốt trong báo cáo thực tập của mình.


TẢI MIỄN PHÍ BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP VĂN THƯ MỚI HAY NHẤT ⇓⇓⇓⇓⇓

TẢI BÀI 1 : BÀI MẪU VỀ CÔNG TY SÔNG ĐÀ ==> ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CNTT SÔNG ĐÀ

Nội dung của bài trên được tác giả bài viết chia làm 3 phần:

 • Phần 1: Khái quát về Công ty cổ phần CNTT Sông Đà và tình hình công tác văn thư tại Công ty.
 • Phần 2: Triển khai ứng dụng CNTT trong công tác văn thư tại Công ty cổ phần CNTT Sông Đà.
 • Phần 3: Phần kết luận

TẢI MIỄN PHÍ NGAY

TẢI BÀI 2: LUẬN VĂN CÔNG TÁC VĂN THƯ ==> CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 

Nội dung của bài Công tác văn thư lưu trữ tại công ty tư vấn xây dựng sông đà bao gồm 4 chương: 

 • Chương 1: Khái quát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và thực trạng công tác quản trị hành chính văn phòng của công ty tư vấn xây dựng sông đà.
 • Chương 2: Công tác văn thư, lưu trữ tại công ty tư vấn xây dựng sông đà
 • Chương 3: Kết quả thực tập thực tế
 • Chương 4: Nhận xét, kiến nghị về các biện pháp khắc phục

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

TẢI BÀI 3: BÁO CÁO NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ==> MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Nội dung bài viết Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư tại tổng công ty thép việt nam chia làm 3 chương: 

 • Phần 1: Cơ sở lý luận về hoạt động công tác văn thư
 • Phần 2: Hoạt động công tác văn thư tại Tổng công ty Thép Việt Nam
 • Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY


Và đừng quên rằng ngoài ra bên mình còn có cả dịch vụ nhận viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói với nhiều dạng đề tài và đa dạng ngành nghề khác nhau, uy tín chất lượng và đã có rất nhiều bạn học viên đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ từ website của chúng tôi.Chính vì thế, nếu như các bạn có nhu cầu cần viết thuê một bài luận văn trọn gói thì ngay bây giờ đây hãy liên hệ ngay đến dịch vụ viết báo cáo thực tập của chúng tôi thông qua zalo/tele: 0934.573.149 để được tư vấn & báo giá làm bài chính xác nhá.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo