Báo cáo thực tập về dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng

Đánh giá post

Tham khảo ngay mẫu Báo cáo thực tập về dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng của website Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên đã và đang thực tập tại ngân hàng, với mong muốn hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm bài mẫu để tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình, hy vọng mẫu bài báo cáo thực tập dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu.

Ngoài ra, các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu, cũng như khó khăn trong quá trình viết bài, thì tại Luận Văn Tốt cũng có dịch vụ hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập, trọn gói, bao mộc công ty, dành cho bạn nào không có thời gian làm bài, với chi phí vô cùng phù hợp.

LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập về dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng 

1. Lý do chọn nghiệp vụ thực tập về dịch vụ thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế phát triển trên cơ sở hoạt động thương mại, là khâu cuối cùng của quá trình mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các chủ thể thuộc các quốc gia khác nhau, trong đó ngân hàng đóngvai trò là trung gian thanh toán. Trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới như hiện nay, vai trò của thanh toán quốc tế ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian gần đây đã không ngừng hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời thu lợi nhuận và tăng lợi thế của ngân hàng mình. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được thì dịch vụ thanh toán quốc tế của các ngân hàng còn rất nhiều vấn đề cần được các ngân hàng thương mại quan tâm.

Xuất phát từ thực tế đó, sau một thời gian tiếp xúc, nghiên cứu và làm việc trực tiếp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch, tác giả quyết định chọn nội dung “Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch” làm đề tài nghiên cứu trong chuyên đề tốt nghiệp.

Báo cáo thực tập về dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng
Báo cáo thực tập về dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng

2. Giơí thiệu về nghiệp vụ thực tập về dịch vụ thanh toán quốc tế 

Chuyên đề dựa trên cơ sở nghiên cứu trước đây về hoạt động thanh toán quốc tế, chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế, trên cơ sở đó vận dụng những lý luận làm căn cứ phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch. Từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động này tại chi nhánh, nhằm mang lại lợi nhuận cao đồng thời nâng cao vị thế cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch nói riêng.

Đề tài nhằm giải quyết một số vấn đề sau:
1. Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế và thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch
2. Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch

Để tiếp cận giải quyết câu hỏi nghiên cứu đặt ra, chuyên đề áp dụng các phương pháp sau:
Một mặt, tác giả sử dụng các phương pháp như thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích trên cơ sở các tài liệu và số liệu sẵn có để đánh giá tình hình thực tế. Mặc khác, tác giả thực hiện khảo sát điều tra khách hàng, quan sát hành vi của khách hàng kết hợp với mô tả và khái quát đối tượng nghiên cứu, từ đó rút ra kết luận. Đồng thời, tác giả cũng vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, thu nhập dữ liệu tình hình hoạt động của ngân hàng để đạt được mục tiêu nghiên cứu.

Nguồn dữ liệu:
+ Đối với nguồn dữ liệu thứ cấp: chuyên đề sử dụng các tài liệu, thông tin nội bộ: các báo cáo tổng kết của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch qua các năm, tài liệu bên ngoài: báo cáo tổng kết của Ngân hàng nhà nước, website của một số ngân hàng khác trên địa bàn,… các dữ liệu trích dẫn sẽ được ghi chú chi tiết trong tài liệu tham khảo.

3. Kết cấu của chuyên đề về dịch vụ thanh toán quốc tế 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục ký tự viết tắt, danh mục bảng biểu, chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở giao dịch
Chương 2: Chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở giao dịch
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Sở Giao Dịch

XEM THÊM Các phương pháp tiến hành thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng

ĐỀ CƯƠNG về dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng 

LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn nghiệp vụ thực tập
2. Giơí thiệu về nghiệp vụ thực tập
3. Kết cấu của chuyên đề
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
1.1. Qúa trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Chi nhánh Sở Giao Dịch
1.2. Tổng quan Chi nhánh Sở Giao Dịch
1.2.1. Sơ đồ tổ chức
1.2.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng
1.3. Kết quả kinh doanh Vietcombank, Chi nhánh Sở Giao Dịch
1.4. Vị trí thức tập
Tóm tăt chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VIETCOMBANK – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH
2.1. Quy trình thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ:
2.1.1. Nghiệp vụ thanh toán Nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ:
2.1.2.Thanh toán tín dụng chứng từ nhập khẩu:
2.2. Thực trạng thanh toán quốc tế tại Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch
2.2.1. Thực trạng chất lượng thanh toán quốc tế của Vietcombank Chi nhánh Sở Giao Dịch
2.3. Đánh giá chất lượng thanh toán quốc tế của Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch
2.3.1. Các kết quả đạt được trong hoạt động thanh toán quốc tế của Vietcombank Chi nhánh Sở Giao Dịch
2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động thanh toán Quốc tế của Vietcombank Chi nhánh Sở Giao Dịch
Tóm tắt chương 2:
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VIETCOMBANK CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH.
3.1. Định hướng phát triển thanh toán quốc tế của Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế đối với Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch
3.2.1. Ứng dụng Marketing vào hoạt động của chi nhánh
3.2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức đào tạo cán bộ
3.2.3. Hoàn thiện việc ứng dụng khoa học công nghệ trong thanh toán Quốc tế tại ngân hàng
3.2.4. Hoàn thịên cơ chế quản lý rủi ro
3.2.5. Quản lý dự trữ, kinh doanh ngoại tệ để đảm bảo nguồn ngoại tệ cho nhu cầu thanh toán Quốc tế
3.2.6. Phối hợp chặt chẽ với các nghiệp vụ liên quan
3.3. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế đối với Vietcombank chi nhánh Sở Giao Dịch
3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3. Kiến nghị đối với Vietcombank Việt Nam
3.3.4. Kiến nghị đối với các khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

…………………………………………………….

Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập về dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE QUA NHÉ, CÁC BẠN THÔNG CẢM DO DUNG LƯỢNG WEB CÓ HẠN NÊN KHÔNG THỂ ĐĂNG TẢI NGUYÊN BÀI ĐƯỢC.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ