Báo cáo thực tập về Hoạt động môi giới chứng khoán

Đánh giá post

Sau đây là mẫu bài Báo cáo thực tập về Hoạt động môi giới chứng khoán, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập của mình.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

………………………………………………

Báo cáo thực tập về Hoạt động môi giới chứng khoán
Báo cáo thực tập về Hoạt động môi giới chứng khoán

LỜI MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập về Hoạt động môi giới chứng khoán

1. Lý do chọn đề tài:

Thị trường chứng khoán là một bộ phận của thị trường vốn dài hạn, thực hiện cơ chế chuyển vốn trực tiếp từ nhà đầu tư sang nhà phát hành, qua đó thực hiện chức năng của thị trường tài chính là cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đã có những bước phát triển vượt bậc và trở thành một trong những thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Đây được coi là một kênh đầu tư hấp dẫn, mang lại nhiều lựa chọn mới và lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, các công ty chứng khoán đóng vai trò trung gian, là đầu mối hình thành và phát triển thị trường, thực hiện các nghiệp vụ trung gian trên thị trường chứng khoán, trong đó, môi giới là nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng nhất đối với các công ty chứng khoán nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung. Môi giới chứng khoán là hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong đó công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại sở giao dịch hoặc thị trường OTC.

Môi giới không chỉ mang lại lợi nhuận cho khách hàng, cho nhà đầu tư và các công ty chứng khoán mà còn giúp hình thành, ổn định và phát triển thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, trong thời gian qua, khủng hoảng kinh tế thế giới đã kéo theo nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, hàng loạt các công ty rơi vào tình trạng trì trệ.

Chính điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường chứng khoán cũng như đến kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán, trong đó có doanh thu đến từ hoạt động môi giới. Vì vậy, với mục đích làm rõ hơn tình hình của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và thực trạng hoạt động môi giới nói riêng, sau khi thực tập tại Công ty cổ phần chứng khoán MB, em quyết định chọn đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔ GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.

2. Mục tiêu chọn đề tài môi giới chứng khoán

Mục tiêu chính của đề tài là trình bày và đánh giá chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán MB, từ đó có cái nhìn khách quan về khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

– Không gian nghiên cứu:
Trong quá trình thực hiện báo cáo này, em được thực tập tại Phòng môi giới trong nước Công ty cổ phần chứng khoán MB.
– Thời gian: Số liệu của đề tài được tham khảo từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Công ty cổ phần chứng khoán MB trong 3 năm 2016-2018.
Và thời gian thực tập đề tài này là 2 tháng.
– Đối tượng nghiên cứu:
Trong quá trình thực tập, chú trọng tìm hiểu và phân tích điểm mạnh, điểm yếu về hoạt động môi giới tại công ty, từ đó rút ra những nhận xét và kết luận về tình hình môi giới chứng khoán của công ty.

4. Phương pháp nghiên cứu:

– Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành khóa luận này, em đã sử dụng tập hợp các biện pháp nghiên cứu như: tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích…kết hợp với việc tham khảo các sách và tài liệu có liên quan.

5. Giới thiệu kết cấu đề tài:

Đề tài được chia làm 3 phần chính như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về môi giới chứng khoán:
Chương 2: Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán MB
Chương 3: Nhận xét và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán MB

XEM THÊM ===> 5+ Bài Báo Cáo Thực Tập Ngân Hàng Quân Đội MBBANK

ĐỀ CƯƠNG Báo cáo thực tập về Hoạt động môi giới chứng khoán

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

1.1. Công ty chứng khoán
1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán
1.1.2. Chức năng và vai trò của công ty chứng khoán
1.1.2.1. Chức năng của công ty chứng khoán
1.1.2.2. Vai trò của công ty chứng khoán
1.1.3. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán
1.1.3.1. Môi giới chứng khoán
1.1.3.2. Tự doanh chứng khoán
1.1.3.3. Tư vấn đầu tư chứng khoán
1.1.3.4. Bảo lãnh phát hành chứng khoán
1.1.3.5. Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán
1.1.3.6. Nghiệp vụ tư vấn tài chính
1.1.3.7. Các nghiệp vụ hỗ trợ
1.1.4. Quy định về vốn đối với công ty chứng khoán tại Việt Nam
1.2. Tổng quan về nghiệp vụ môi giới chứng khoán
1.2.1. Khái niệm môi giới chứng khoán
1.2.2. Phân loại môi giới chứng khoán
1.2.3. Vai trò của nghiệp vụ môi giới chứng khoán
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán
1.3.1. Thị phần môi giới
1.3.2. Số lượng tài khoản
1.3.3. Doanh thu môi giới
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán
1.4.1. Yếu tố khách quan
1.4.1.1. Tình hình kinh tế – chính trị – xã hội
1.4.1.2. Sự phát triển của thị trường chứng khoán
1.4.1.3. Hệ thống pháp luật và chính sách
1.4.1.4. Sự cạnh tranh của các công ty cùng ngành
1.4.2. Yếu tố chủ quan
1.4.2.1. Yếu tố con người
1.4.2.2. Biểu phí
1.4.2.3. Vốn
1.4.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật
1.4.2.5. Quy mô, uy tín của công ty trên thị trường
1.4.2.6. Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới

Báo cáo thực tập về Hoạt động môi giới chứng khoán
Báo cáo thực tập về Hoạt động môi giới chứng khoán

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
2.1. Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần chứng khoán MB
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2016-2018
2.1.5. Định hướng phát triển của công ty giai đoạn 2019-2024
2.2. Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán MB năm 2016-2018
2.2.1. Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán năm 2016-2018
2.2.1.1. Thực trạng về số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ 2.2.1.2. Thực trạng về sự phát triển mạng lưới hoạt động của công ty
2.2.1.3. Thực trạng về thị phần môi giới chứng khoán
2.2.1.4. Thực trạng về phát triển quy mô giao dịch
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán MB năm 2016-2018
2.3.1. Yếu tố khách quan
2.3.1.1. Tình hình kinh tế – chính trị – xã hội
2.3.1.2. Sự phát triển của thị trường chứng khoán
2.3.1.3. Hệ thống pháp luật và chính sách
2.3.1.4. Sự cạnh tranh của các công ty chứng khoán
2.3.2. Yếu tố chủ quan
2.3.2.1. Con người
2.3.2.2. Biểu phí
2.3.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật
2.3.2.4. Vốn, quy mô, uy tín của công ty trên thị trường
2.3.4.5. Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
3.1. Nhận xét
3.1.1. Các mặt đã làm được
3.1.2. Các mặt còn hạn chế
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán MB
3.2.1. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý
3.2.2. Điều chỉnh chỉ tiêu dành cho nhân viên môi giới chứng khoán
3.2.3. Mở rộng phạm vi hoạt động
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Báo cáo thực tập về Hoạt động môi giới chứng khoán, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê khóa luận trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo