Các Mô Hình Nghiên Cứu Nước Ngoài Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng

5/5 - (1 bình chọn)

Các Mô Hình Nghiên Cứu Nước Ngoài Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng là nội dung được tìm kiếm nhiều trên internet vì đây đề tài khóa luận thực tiển được nhiều bạn sinh viên chọn để làm bài khóa luận tốt nghiệp cho mình. Sự trung thành của khách hàng là thước đo khả năng khách hàng có thể kinh doanh lặp lại với một công ty hoặc thương hiệu. Đó là kết quả của sự hài lòng của khách hàng, trải nghiệm tích cực của khách hàng và giá trị tổng thể của hàng hóa hoặc dịch vụ mà khách hàng nhận được từ một doanh nghiệp. Để cụ thể hơn về nội dung nghiên cứu này của nước ngoài mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Tuy nhiên nếu bài viết dưới đây vẫn chưa đáp ứng được nội dung các bạn cần tìm thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được cung cấp thêm tài liệu tham khảo miễn phí bạn nhé.

1.Nghiên cứu của (Punniyamoorthy & Raj, 2007) Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng

Các Mô Hình Nghiên Cứu Nước Ngoài Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng  (Punniyamoorthy & Raj, 2007) đã tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu sản phẩm báo in tại Ấn Độ và tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu sản phẩm báo in tại Ấn Độ bao gồm: Mức độ quan tâm, Giá trị chức năng, Giá trị cảm xúc, Sự phù hợp của giá cả, Giá trị xã hội, Niềm tin vào thương hiệu, Sự hài lòng, Cam kết với thương hiệu, Hành vi mua lập lại. Dữ liệu được thu thập từ mẫu gồm 265 khách hàng bằng phương pháp chọn mẫu hệ thống. Mô hình phương trình cấu trúc được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết trong nghiên cứu. Nghiên cứu đã chứng minh các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của thương hiệu bao gồm: Giá trị, niềm tin vào thương hiệu và hành vi mua lặp lại.

Ưu điểm: Các yếu tố được đề xuất và phương pháp thực hiện đề tài đều được kế thừa và tiếp tục phát huy từ những nghiên cứu có liên quan trước đó.

Hạn chế: Tuy nhiên nghiên cứu có hạn chế về thời gian hạn chế và cỡ mẫu không quy mô nhỏ không thể đại diện cho toàn bộ người tiêu dùng tại Ấn Độ.

Thông qua nghiên cứu của (Punniyamoorthy & Raj, 2007) tác giả kế thừa các yếu tố “niềm tin thương hiệu” áp dụng vào mô hình nghiên cứu lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi. Nguyên nhân là do niềm tin là một trong những điều kiện cần thiết để khách hàng có thể tin tưởng và sử dụng lâu dài chỉ khách hàng sử dụng lâu dài thì mới hình thành nên sự trung thành.

hình

Hình 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu sản phẩm báo in tại Ấn Độ

Nguồn: (Punniyamoorthy & Raj, 2007)

 

2.Nghiên cứu của (Yee & Mansori, 2016)

Một nghiên cứu của (Yee & Mansori, 2016) được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhãn hiệu mỹ phẩm của người tiêu dùng. Mục tiêu của nghiên cứu này là nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của các sản phẩm mỹ phẩm tại Malaysia; để xác định các yếu tố ảnh hưởng nhất liên quan đến lòng trung thành thương hiệu của các sản phẩm mỹ phẩm ở Malaysia; để đánh giá mối quan hệ giữa sự hài lòng của người tiêu dùng và sự trung thành với nhãn hiệu của sản phẩm mỹ phẩm ở Malaysia. Nghiên cứu này đã được thông qua một thiết kế nghiên cứu khảo sát mô tả trong đó các bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu. Những người được hỏi được chọn mẫu bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng bảng câu hỏi có cấu trúc và dữ liệu định lượng được phân tích bằng SPSS. Thông qua kết quả xử lý dữ liệu và phân tích, tác giả cho rằng có 4 yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người tiêu dùng đối với các nhãn hiệu mỹ phẩm bao gồm: Hình ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận, giá cả và khuyến mãi. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng cảm nhận đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng người tiêu dùng trở thành khách hàng trung thành của thương hiệu.

Ưu điểm: Nghiên cứu này hoàn toàn kế thừa các yếu tố ảnh hưởng từ các nghiên cứu trước đó vì vậy tính khoa học của nghiên cứu được khẳng định.

Hạn chế: Một trong những hạn chế chính của nghiên cứu này là trọng tâm địa lý chỉ giới hạn ở một thành phố Malaysia và nó không thể mang tính đại diện cho tất cả người tiêu dùng Malaysia. Đồng thời, do hạn chế về thời gian và chi phí nên cỡ mẫu của nghiên cứu chỉ là 265 người trả lời và điều này sẽ hạn chế việc nghiên cứu phân tích lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng nói chung tại Malaysia.

Thông qua nghiên cứu của (Yee & Mansori, 2016) tác giả kế thừa các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu bao gồm: Hình ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận, giá cả và đưa những yếu tố này vào mô hình đo lường lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi. Các Mô Hình Nghiên Cứu Nước Ngoài Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng tác giả kế thừa các yếu tố Hình ảnh thương hiệu, chất lượng cảm nhận, giá cả để nghiên cứu về lòng trung thành của khách hàng vì khi xem xét trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống thì các yếu tố thuộc về giá cả, chất lượng và hình ảnh là thành phần quan trọng.

Hình 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhãn hiệu mỹ phẩm của người tiêu dùng
Hình 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhãn hiệu mỹ phẩm của người tiêu dùng

Nguồn: (Yee & Mansori, 2016)

XEM THÊM : Phương Pháp Nghiên Cứu Về Đánh Giá Sự Hài Lòng Của Khách Hàng

3.Nghiên cứu của (Tabish, Hussain, & Afshan, 2017) Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng

Nghiên cứu của các tác giả (Tabish, Hussain, & Afshan, 2017) được thực hiện nhằm xác định yếu tố chính và sự đóng góp của chúng đối với việc tạo nên lòng trung thành với thương hiệu. Nghiên cứu định lượng này được thực hiện với các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành với thương hiệu: Một nghiên cứu về ngành điện thoại di động của Pakistan cỡ mẫu của 406 người dùng điện thoại di động cụ thể và bảng câu hỏi là công cụ thu thập dữ liệu được phân phối giữa những người sử dụng điện thoại di động trên khắp Pakistan và phân tích thông qua SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu bao gồm: Hình ảnh thương hiệu, sự hài lòng của khách hàng, khuyến mãi, niềm tin thương hiệu. Đồng thời nghiên cứu vẫn tồn tại hạn chế về số người trả lời chỉ có giới hạn 406 người và nghiên cứu này chỉ được thực hiện trên bốn biến.

Ưu điểm: Nghiên cứu được tiến hành khảo sát đối với một ngành hàng cụ thể là điện thoại di đồng từ đó có thể thu được các ý kiến đánh giá gần gũi và bám sát và thực tế hơn.

Hạn chế: Do thiếu nguồn lực và thời gian, nghiên cứu này có hạn, đặc biệt vị trí địa lý tức là Pakistan.Đối với nghiên cứu của (Tabish, Hussain, & Afshan, 2017), tác giả kế thừa hai yếu tố để đo lường lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi bao gồm: Hình ảnh thương hiệu và niềm tin thương hiệu. Nguyên nhân tác giả kế thừa Hình ảnh thương hiệu và niềm tin thương hiệu vì hai yếu tố này phổ biến trong đo lường lòng trung thành và phù hợp với lĩnh vực dịch vụ ăn uống mà nghiên cứu này đang xem xét.

Hình 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành với thương hiệu
Hình 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành với thương hiệu

Nguồn: (Tabish, Hussain, & Afshan, 2017)

4.Nghiên cứu của (Alkhawaldeh & Eneizan, 2018)

Theo nghiên cứu của (Alkhawaldeh & Eneizan, 2018) được thực hiện nhằm mục đích xác định tác động của nhận thức thương hiệu, hình ảnh và chất lượng cảm nhận trong việc xây dựng lòng trung thành đối với thương hiệu hàng hóa ở Jordan. Tác giả đã tiến hành khảo sát và thu được 200 mẫu hợp lệ để thống kê và kiểm định các giả thuyết của mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố: Mức độ nhận biết thương hiệu, hình ảnh và chất lượng cảm nhận có tác động tích cực đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng ở Jordan.

Ưu điểm: Các yếu tố sử dụng trong mô hình nghiên cứu hoàn toàn được kế thừa từ các nghiên cứu có liên quan trước đây, vì vậy mô hình nghiên cứu có đủ cơ sở khoa học.

Hạn chế: Tuy nhiên nghiên cứu có hạn chế về cỡ mẫu chưa mang tính đại diện cho toàn bộ người tiêu dùng, đồng thời nghiên cứu chung về lòng trung thành của người tiêu dùng đối với các thương hiệu hàng hóa tiêu dùng chưa tập trung nghiên cứu đối với một thương hiệu cụ thể để có được đánh giá chính xác về lòng trung thành của người tiêu dùng.

Thông qua nghiên cứu này này, tác giả kế thừa yếu tố “Nhận biết thương hiệu” có tác động đến lòng trung thành thương hiệu để áp dụng vào mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến    lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi. Nhận biết thương hiệu là một dấu hiệu cho biết khách hàng có ấn tượng đối với thương hiệu từ đó học có thể nhận biết được thương hiệu vì vậy khi nghiên cứu về lòng trung thành thì yếu tố khách hàng có thể nhận biết được thương hiệu đóng vai trò quan trọng và cần thiết.

Hình 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng ở Jordan
Hình 4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu của người tiêu dùng ở Jordan

Nguồn: (Alkhawaldeh & Eneizan, 2018)

5.Nghiên cứu của (Romdonny & Rosmadi, 2019)

Theo nghiên cứu của (Romdonny & Rosmadi, 2019) đã thưc hiện đề tài nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người tiêu dùng đối với sản phẩm do một công ty sản xuất.Các Mô Hình Nghiên Cứu Nước Ngoài Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng được sử dụng là phương pháp định tính với cách tiếp cận phân phân tích mô tả, cơ mẫu được sử dụng để khảo sát và phân tích dữ liệu là 192 mẫu. Thông qua kết quả kiểm định và phân tích dữ liệu cho thây các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng của khách hàng đối với sản phẩm bao gồm hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh và dịch vụ đáp ứng.

Ưu điểm: Mô hình nghiên cứu của nghiên cứu này hoàn toàn dựa trên nghiên cứu trước đó có liên quan đến đề xuất để đề xuất mô hình.

Hạn chế: Nghiên cứu có giới hạn về thời gian và chi phí nên cỡ mẫu chưa mang tính đại diện cao.

Thông qua nghiên cứu của (Romdonny & Rosmadi, 2019) tác giả tiếp tục kế thừa yếu tố hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh để vận dụng vào mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với chuỗi nhà hàng Kichi Kichi. Nguyên nhân tác giả kế thừa 3 yếu tố: Hình ảnh thương hiệu, chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh do do các yếu tố này có thể nghiên cứu và khảo sát trong trượng hợp khách hàng là người tiêu dùng tại nhà hàng Kichi Kichi.

Hình 5 Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm
Hình 5 Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với sản phẩm

Nguồn: (Romdonny & Rosmadi, 2019)

Qua Các Mô Hình Nghiên Cứu Nước Ngoài Về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng trên đây hy vọng các bạn có thêm kiến thức hữu ích để áp dụng vào bài khóa luận tốt nghiệp về Lòng Trung Thành Của Khách Hàng. Nếu các bạn gặp khó khăn về bài làm cần tư vấn và hỗ trợ thêm thì hày gọi ngay zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn miễn phí bạn nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ