Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng

5/5 - (1 bình chọn)

Đề tài Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng là một đề tài luận văn mang tính thực tiển gần gủi với các bạn học viên ngành thạc sĩ ngân hàng nên được nhiều bạn đăng ký đề tài này cho bài luận văn tốt nghiệp của mình. Bài viết dưới đây là một bài mẫu có cấu trúc hoàn chỉnh cho một bài luận văn hy vọng sẽ giúp các bạn định hướng và phát huy tính sáng tạo của mình để hoàn thành một bài luận văn đạt chất lượng cao như bạn mong muốn

Tuy nhiên nếu các bạn vẫn còn băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu cho bài luận văn của mình thì bạn hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ trọn gói của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để có một bài luận văn được đáng giá cao bạn nhé.

1. Lý do chọn đề tài Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng

Với xu thế hội nhập quốc tế và cạnh tranh như hiện nay, hoạt động của ngành ngân hàng là vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế thị trường nói chung ở bất kỳ nền kinh tế nào. Ngoài ra, sự hoạt động ổn định của ngành ngân hàng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển ổn định của nền kinh tế; kéo theo ngành ngân hàng thương mại được đặt dưới sự quản lý và kiểm soát của nhiều cơ quản quản lý nhà nước khác nhau. Lĩnh vực ngân hàng là một bộ phận chính của nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Chính phủ Việt Nam đánh giá ngành ngân hàng là một phân ngành của ngành dịch vụ tài chính lớn hơn, cũng bao gồm các phân ngành tập trung vào quản lý tài sản, bảo hiểm, đầu tư, cho vay và cổ phần tư nhân. Các ngân hàng giúp một nền kinh tế phức tạp dễ dàng thực hiện một loạt các giao dịch kinh doanh xảy ra trên thị trường hàng hóa, lao động và vốn tài chính. Ngân hàng cho phép mọi người và doanh nghiệp lưu trữ số tiền này trong tài khoản séc hoặc tài khoản tiết kiệm, sau đó rút số tiền này khi cần thông qua việc rút tiền trực tiếp, viết séc hoặc sử dụng thẻ ghi nợ. Ngân hàng là một trung gian quan trọng trong hệ thống thanh toán, giúp nền kinh tế Việt Nam có thể dễ dàng trao đổi hàng hóa và dịch vụ lấy tiền hoặc các tài sản tài chính khác. Ngoài ra, những người có dư tiền mà họ muốn tiết kiệm có thể cất tiền của họ vào ngân hàng thay vì tìm kiếm một cá nhân sẵn sàng vay tiền của họ và sau đó trả lại cho họ vào một ngày sau đó. Những người muốn vay tiền có thể đến trực tiếp ngân hàng thay vì cố gắng tìm người cho họ vay tiền mặt. Chi phí giao dịch là chi phí liên quan đến việc tìm kiếm người cho vay hoặc người đi vay đối với khoản tiền này.

Ngân hàng là một trung gian tài chính — nghĩa là, một tổ chức hoạt động giữa người tiết kiệm gửi tiền vào ngân hàng và người đi vay nhận khoản vay từ ngân hàng đó. Các trung gian tài chính bao gồm các tổ chức khác trên thị trường tài chính như các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí, nhưng chúng sẽ không được đưa vào cuộc thảo luận này vì chúng không được coi là các tổ chức lưu ký, là các tổ chức chấp nhận tiền gửi và sau đó sử dụng chúng để cho vay . Tất cả các khoản tiền đã ký gửi được trộn trong một hồ bơi lớn, sau đó sẽ được cho vay. Hình 13.4 minh họa vị trí của các ngân hàng với tư cách là trung gian tài chính, với các khoản tiền gửi vào ngân hàng và các khoản cho vay chảy ra ngoài. Tất nhiên, khi ngân hàng cho các doanh nghiệp vay vốn, các ngân hàng sẽ cố gắng cung cấp vốn tài chính cho các doanh nghiệp lành mạnh có triển vọng trả nợ tốt, chứ không phải cho các doanh nghiệp đang thua lỗ và có khả năng không trả được. Do đó, các ngân hàng giảm chi phí giao dịch và hoạt động như các trung gian tài chính – họ mang người tiết kiệm và người đi vay lại với nhau. Cùng với việc làm cho các giao dịch trở nên an toàn và dễ dàng hơn nhiều, các ngân hàng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra tiền.

Các ngân hàng thương mại Việt Nam luôn nỗ lực để mở rộng mạng lưới chi nhánh khắp trong và ngoài nước, đạt được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực ngân hàng do các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng. Bên cạnh những thành tựu đạt được các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế và yếu kém và các rủi ro khác nhau. Do quy mô lớn của một số ngân hàng, việc chấp nhận rủi ro quá mức có thể gây ra sự cố ngân hàng và ảnh hưởng đến hàng triệu người. Bằng cách hiểu những rủi ro gây ra cho các ngân hàng, các chính phủ có thể thiết lập các quy định tốt hơn để khuyến khích việc quản lý và ra quyết định thận trọng. Khả năng quản lý rủi ro của ngân hàng cũng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Ngay cả khi một ngân hàng có thể tạo ra doanh thu lớn, việc thiếu quản lý rủi ro có thể làm giảm lợi nhuận do thua lỗ các khoản cho vay. Các nhà đầu tư giá trị có nhiều khả năng đầu tư vào một ngân hàng có khả năng cung cấp lợi nhuận và không có nguy cơ mất tiền quá mức. Việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh sẽ giúp các nhà quản trị hiểu rõ hơn về các nhân tố đó, để có thể đưa ra các chính sách thích hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” làm đề tài nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

  • Hệ thống hóa lý thuyết và các nghiên cứu ứng dụng về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại
  • Tổng hợp sự hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2019 – 2021
  • Xây dựng mô hình nghiên cứu để tìm kiếm các yếu tố hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  • Đề xuất các kiến nghị nhằm giúp các ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động.
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng

XEM THÊM : Cơ Sở Lý Luận Về Hiệu Quả Của Hoạt Động Cho Vay Tiêu Dùng

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

– Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam được niêm yết trên sàn HOSE, HNX và UPCOM

– Thời gian nghiên cứu: Dữ liệu được thu thập trong giai đoạn 2019 – 2021

4. Ý nghĩa của nghiên cứu

   Sau khi thực hiện nghiên cứu này, tác giả có thể tìm ra một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Dựa trên cơ sở những đề xuất trong nghiên cứu này, các ngân hàng thương mại có thể đưa ra một số chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.

5. Câu hỏi nghiên cứu

  • Các yếu tố nào có tác động tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
  • Giải pháp nào giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

6. Cơ sở lý thuyết có liên quan

Elouali & Oubdi (2018) đã thực hiện thực nghiệm kiểm tra tác động của các đặc điểm cụ thể của ngân hàng, quản trị ngân hàng, cấu trúc thị trường tài chính và điều kiện kinh tế vĩ mô đối với hoạt động của các ngân hàng Ma-rốc. Hiệu suất của các ngân hàng Ma-rốc được đo lường bằng lợi tức trên tài sản (ROA) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE). Với mục đích này, phương pháp dữ liệu bảng (mô hình tác động cố định) được áp dụng cho dữ liệu thu được từ mẫu báo cáo tài chính của 6 ngân hàng Maroc trong giai đoạn 2010-2016. Các phát hiện chỉ ra rằng chỉ hiệu quả quản lý hoạt động được thể hiện bằng tỷ lệ chi phí trên thu nhập (COST) là có ý nghĩa quan trọng cao và có liên quan tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, kết quả chỉ ra rằng quy mô ngân hàng (SIZE) có liên quan tích cực đến ROA và có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, tác động của các biến khác là không đáng kể về mặt thống kê.

Dembel. (2021) đã cố gắng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và hoạt động của các ngân hàng thương mại Ethiopia. Dữ liệu tài chính đã kiểm toán 9 năm (tức là năm 2010) được sử dụng để phân tích ảnh hưởng của các biến giải thích đến các biến được giải thích bằng cách sử dụng thiết kế nghiên cứu giải thích với cách tiếp cận nghiên cứu định lượng. Ngân hàng có vai trò to lớn đối với sự phát triển của các quốc gia. Họ đóng vai trò trung gian tài chính giữa bên thiếu vốn và bên thừa vốn. Để thực hiện các chức năng của mình, trước hết sức khỏe tài chính của họ cần được cải thiện. Trong nghiên cứu này, hiệu quả hoạt động của các ngân hàng được đo lường bằng ROA và hiệu quả của các ngân hàng bằng hệ số hiệu quả. Mặt khác, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng là an toàn vốn, chất lượng tài sản, năng lực quản lý, chất lượng thu nhập, vị thế thanh khoản, GDP và tuổi của ngân hàng được sử dụng theo các cơ chế đo lường khác nhau. Hiệu ứng ngẫu nhiên Kết quả hồi quy GLS chỉ ra rằng khả năng quản lý, chất lượng tài sản và chất lượng thu nhập ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng được đo lường bằng ROA. Mặt khác, chất lượng tài sản, chất lượng thu nhập, khả năng thanh khoản và tuổi đời của ngân hàng có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của ngân hàng. Mức độ an toàn vốn, GDP và tuổi của các ngân hàng không ảnh hưởng đến ROA, và mức độ an toàn vốn, năng lực quản lý và GDP không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng được đo lường bằng hệ số hiệu quả. Theo kết quả nghiên cứu, năng lực quản lý và chất lượng thu nhập có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của các ngân hàng.

Mahmoud. (2021) đã điều tra các yếu tố quyết định lợi nhuận của các ngân hàng hoạt động ở Sudan. Nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy dữ liệu bảng điều khiển trên 25 ngân hàng trong giai đoạn mẫu từ 2012 đến 2017. Biến phụ thuộc là khả năng sinh lời của các ngân hàng được đo lường bằng thu nhập ròng của các ngân hàng, các biến độc lập là các biến cụ thể của ngân hàng và các biến kinh tế vĩ mô. Các biến số cụ thể của ngân hàng là tổng tiền gửi và đầu tư, được sử dụng làm thước đo quy mô ngân hàng. Tỷ lệ lạm phát và GDP là các biến số vĩ mô. Kết quả cho thấy quy mô ngân hàng và các biến số đầu tư có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến lợi nhuận của các ngân hàng. Kết quả này ngụ ý rằng các ngân hàng lớn có lợi nhuận cao hơn các ngân hàng có quy mô nhỏ hơn và các hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của họ. Yếu tố lạm phát cũng đáng kể nhưng tiêu cực, GDP dương nhưng không đáng kể. Hàm ý của những kết quả này là các ngân hàng có thể cải thiện khả năng sinh lời của mình bằng cách kiểm soát yếu tố nội xem xét rủi ro tín dụng của họ.

Gul, Irshad & Zaman. (2011) đã thực hiện nghiên cứu bao gồm tất cả các ngân hàng ở Bosnia và Herzegovina (B&H) và thử nghiệm các biến bên trong và bên ngoài về các chỉ số sinh lời của ngân hàng. Mục tiêu chính của bài báo này là xác định, thông qua phân tích tương quan và hồi quy, sức mạnh và tầm quan trọng của các biến bên ngoài và bên trong đối với khả năng sinh lời của ngân hàng ở Bosnia và Herzegovina. Tương tự như vậy, dữ liệu được thu thập từ các báo cáo hàng quý của Cơ quan Ngân hàng thuộc Liên đoàn B&H và Cơ quan Ngân hàng của Republika Srpska cho giai đoạn 2008 Q1 đến 2019 Q4. Các biến phụ thuộc sau được sử dụng: ROA, ROE và các biến độc lập: GRNGL, GRNPL, GRGDP, tỷ lệ tập trung dư nợ của các ngân hàng lớn nhất hệ thống (CR Loans), tỷ lệ tập trung tiền gửi của các ngân hàng lớn nhất hệ thống (CR Deposits ), CAR và tỷ lệ cho vay trên tiền gửi. Nghiên cứu cho thấy rằng có một tác động thống kê đáng kể của các biến đến ROA và ROE. Ngoài ra, nghiên cứu này chỉ ra sự cần thiết của các ngân hàng trong việc lựa chọn khách nợ một cách hợp lý và kiểm soát chi phí, các khoản cho vay độc hại và các khoản dự phòng nhằm tăng lợi nhuận và giảm chi phí.

Theo như Ngweshemi, L & Isiksal, A. (2021) Chỉ một khu vực ngân hàng thành công và nhất quán mới có thể thực hiện đúng vai trò trung gian tài chính trong nền kinh tế. Là một trung gian trong nền kinh tế hiện đại, ngân hàng phải có lãi. Mục đích chung của nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại tư nhân và công ở Tanzania. Bằng cách sử dụng dữ liệu bên trong và bên ngoài theo chuỗi thời gian hàng năm cho giai đoạn 2013 đến 2019 và phương pháp tiếp cận định lượng sử dụng phân tích kỹ thuật GMM về tác động của các yếu tố quyết định đã chọn đã được thực hiện. Kết quả từ các biến nội bộ ngân hàng bao gồm bốn biến có ý nghĩa thống kê là an toàn vốn, chất lượng tài sản, cơ cấu khoản vay và hiệu quả chi phí trong khi các biến còn lại là không đáng kể. Tương tự như vậy, các yếu tố quyết định kinh tế vĩ mô (tăng trưởng sản phẩm trong nước (GDP) và tỷ lệ lạm phát) được cho là không đáng kể. Các kết quả thực nghiệm cho thấy khả năng sinh lời được giải thích nhiều hơn bởi các yếu tố quyết định cụ thể của ngân hàng do ban quản lý trực tiếp kiểm soát hơn là các biến yếu tố kinh tế vĩ mô nằm ngoài tầm kiểm soát của ban lãnh đạo.

Nghiên cứu của Nguyen, (2021) sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến dựa trên phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường (OLS) để ước tính các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến lợi nhuận của 9 ngân hàng niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2016. Một mẫu với 81 quan sát được sử dụng trong mô hình nghiên cứu, và Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời của các ngân hàng trong mô hình nghiên cứu. Kết quả cho thấy quy mô vốn và khoản vay có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến lợi nhuận của ngân hàng, quy mô tài sản, tiền gửi, rủi ro thanh khoản và nợ xấu có tác động tiêu cực và đáng kể đến lợi nhuận của ngân hàng. Những phát hiện này cho thấy rằng các ngân hàng có thể cải thiện khả năng sinh lời của mình thông qua việc tăng quy mô vốn và cho vay, quy mô tài sản còn lại, tiền gửi, rủi ro thanh khoản và nợ một cách hợp lý. Những phát hiện này cho phép tác giả đưa ra một số giải pháp hỗ trợ các ngân hàng thương mại Việt Nam tăng khả năng sinh lợi trong thời kỳ hội nhập

Budiyono. (2017) tìm kiếm ảnh hưởng của lạm phát, Tỷ lệ BI và Khoản vay không thực hiện (NPL) đối với lợi nhuận của các nghiên cứu về ngân hàng BUMN ở Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia và Bank Tabungan Negara. Khả năng sinh lời là khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty. Mục đích của việc phân tích khả năng sinh lời của một công ty là để đo lường mức độ hiệu quả kinh doanh mà công ty đó đạt được. Dân số trong nghiên cứu này là tất cả các báo cáo tài chính hàng quý của các Ngân hàng Thương mại. Trong khi mẫu được sử dụng là báo cáo tài chính của quý 1 năm 2013 cho đến quý 4 năm 2016 của Ngân hàng Rakyat, Ngân hàng Negara Indonesia và Ngân hàng Tabungan Negara. Nghiên cứu này sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính nhiều lần. Kết quả của nghiên cứu này sử dụng kiểm định F cho thấy đồng thời các biến độc lập của lạm phát, Tỷ lệ BI và NPL có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh lời. Một phần kết quả sử dụng phép thử t thu được rằng Tỷ lệ BI và Khoản vay không thực hiện (NPL) có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sinh lời trong khi lạm phát không ảnh hưởng đến lợi nhuận. Từ khóa: lạm phát, Tỷ lệ BI, NPL và Khả năng sinh lời.

Để bài luận văn của các bạn đạt kết quả tốt thì bạn không nên bỏ qua bài viết Luận Văn Chất Lượng Tín Dụng Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng

Cong & Xuan. (2022) đã điều tra các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu xem khách hàng, nguồn vốn, chiến lược lãnh đạo và khuyến mại, các quy định của Chính phủ, các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu đã điều chỉnh thiết kế nghiên cứu mô tả như một phương pháp nghiên cứu chính trong đó bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu từ một mẫu các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam. Thu thập dữ liệu vừa là dữ liệu chính vừa là dữ liệu thứ cấp. Dữ liệu chính được thu thập bằng cách sử dụng bảng câu hỏi được phân phối cho nhân viên của ngân hàng. Chúng được thiết kế để thu được nhiều câu trả lời từ những người trả lời được sử dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu. Chúng bao gồm các câu hỏi kết thúc gần đúng và dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nghiên cứu trước đây và báo cáo hàng năm của các ngân hàng. Thống kê mô tả được sử dụng để phân tích dữ liệu và gói thống kê cho khoa học xã hội (SPSS 21.0) và Excel nâng cao đã được sử dụng. Các báo cáo được lập bảng bằng cách sử dụng bảng tần suất để rõ ràng. Kết quả đã thiết lập mối quan hệ giữa hiệu quả kinh doanh với tư cách là một biến phụ thuộc và các biến độc lập bao gồm khách hàng, nguồn vốn, chiến lược khuyến mại và khả năng lãnh đạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng lớn của các quỹ và khách hàng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại, tiếp theo là các chiến lược khuyến mãi. Ban lãnh đạo được cho là có ảnh hưởng ít hơn đến hoạt động của ngân hàng. Nghiên cứu đề xuất với những người chơi trong lĩnh vực tài chính để duy trì cơ sở khách hàng đầy đủ và chấp nhận cạnh tranh lành mạnh. Các phát hiện sẽ thu hút sự chú ý của các học giả, chính phủ và khu vực tư nhân để giúp đảm bảo sự ổn định kinh tế của đất nước này vì ngân hàng là một lĩnh vực chính của nền kinh tế.

Rahman, Hamid & Khan. (2015) cố gắng điều tra sức mạnh vốn, rủi ro tín dụng, cơ cấu sở hữu, quy mô ngân hàng, thu nhập ngoài lãi, hiệu quả chi phí, hoạt động ngoại bảng, tính thanh khoản như các yếu tố quyết định cụ thể của ngân hàng cũng như tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát và tiềm năng kinh tế vĩ mô các yếu tố quyết định khả năng sinh lời của ngân hàng bằng cách lấy 25 ngân hàng thương mại từ Bangladesh trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2013. Ba thước đo khác nhau về khả năng sinh lời là lợi nhuận trên tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (NIM) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là được sử dụng trong nghiên cứu. Các phát hiện thực nghiệm cho thấy sức mạnh vốn (cả vốn điều tiết và vốn tự có) và cường độ cho vay có tác động tích cực và đáng kể đến khả năng sinh lời. Kết quả cũng cho thấy hiệu quả sử dụng chi phí và các hoạt động ngoại bảng có tác động tiêu cực và đáng kể đến lợi nhuận của ngân hàng. Tác động của các biến số khác không đồng nhất đối với các thước đo lợi nhuận khác nhau. Thu nhập ngoài lãi, rủi ro tín dụng và GGDP được coi là các yếu tố quyết định quan trọng đối với NIM. Quy mô có tác động tích cực và đáng kể đến ROA. Cuối cùng lạm phát có tác động tiêu cực và đáng kể đến ROA và ROE.

Kết thúc phần nội dung của bài viết Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng là phương pháp nghiên cứu các bạn cùng theo dõi nhé!!

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam. Cụ thể, sau khi thu thập dữ liệu từ các nguồn thông tin chính thức từ chính phủ hoặc báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tác giả sử dụng phần mềm SPSS để tìm kiếm mối quan hệ giữa các biến độc lập tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

7.2. Phương pháp thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ các trang các thông tin công bố từ chính phủ và các báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại thông qua các trang web công bố thông tin chính thức. Dữ liệu được thu thập trong giai đoạn từ năm 2019 – 2021. Các nguồn dữ liệu nghiên cứu định lượng thứ cấp được sử dụng được liệt kê dưới đây:

Dữ liệu trên internet: Với việc sử dụng rộng rãi internet và các thiết bị di động, việc thực hiện nghiên cứu định lượng trên internet trở nên đơn giản hơn. Hầu hết các chủ đề nghiên cứu đều có thông tin trực tuyến, giúp cải thiện tính hợp lệ của dữ liệu định lượng sơ cấp và chứng minh mức độ phù hợp của dữ liệu thu được trước đó.

Nguồn chính phủ và phi chính phủ: Các nguồn chính phủ và phi chính phủ xử lý các báo cáo nghiên cứu thị trường cũng có thể được sử dụng để thực hiện nghiên cứu định lượng thứ cấp. Dữ liệu này cực kỳ đáng tin cậy và toàn diện, do đó có thể được sử dụng để cải thiện tính hợp lệ của các thiết kế nghiên cứu định lượng.

7.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Thông qua các nghiên cứu trước đây, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu sau đây:

hình 1

Chi tiết các biến được xác định như sau:

Yếu tố nghiên cứu Biến Dấu hiệu kỳ vọng Nguồn
Biến phụ thuộc
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân ROE   Elouali & Oubdi (2018)
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân ROA   Elouali & Oubdi (2018)
Biến độc lập
Tỷ lệ vốn huy động/vốn chủ sở hữu CAEQ + Rahman & Hamid & Khan. (2015)
Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ NPL Nguyen, (2021)
Tổng tài sản BASZ + Dawood, U. (2014)
Tốc độ tăng trưởng GDP GDP + Mahmoud. (2021)
Tỷ lệ lạm phát INF + Mahmoud. (2021)

 Qua nội dung Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng mong rằng các bạn sẽ tìm ra được cách làm bài cho bài luận văn của mình rồi đúng không? Nếu cần Luận Văn Tốt hỗ trợ thêm về bài làm của mình thì đừng ngần ngại hãy gọi ngay Zalo/tele : 0934573149 bạn nhé. Ngay bây giờ hãy tải miễn phí phần tài liệu này để tham khảo bạn nhé!!

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo