Cách làm báo cáo thực tập Marketing điểm cao

5/5 - (6 bình chọn)

Dưới đây là mẫu Cách làm báo cáo thực tập Marketing điểm cao dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài hoàn thiện cho công tác marketing online tại công ty ABC. Hy vọng mẫu cơ sở lý thuyết dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149


Cách chọn đề tài báo cáo thực tập marketing phù hợp

Chọn được đề tài đúng có nghĩa là các bạn sinh viên đã đi được 50% quãng đường đề tài quyết định khaongr thời gian thực hiện bài làm khó hay dễ, phức tập hay đơn giản, suông sẽ hay khó khăn. Vậy làm thế nào để có được đề tài giúp cho các bạn dễ dàng về sau

 • Đề tài phải phù hợp với ngành học: vd như phân phối, chiến lược giá, chiến lược sản phẩm, chiến lượt quảng cáo, chiến lược truyền thông,…
 • Lựa chọn công ty có sản phẩm dịch vụ: vd như công ty bánh kẹo, công ty nội thất, công ty xây dựng, công ty phân bón, văn hóa phẩm,…
 • Công ty đang có thực hiện các chương trình marketing trong quá khứ, như vậy thì các bạn mới xin được số liệu cũ có hình ảnh minh họa
 • Đề tài phải nằm trong danh sách được nhà trường cho sinh viên làm, các bạn sinh viên cần phải theo dõi đọc kĩ các hướng dẫn của môn học
 • Về hình thức trình bài cần phải làm đúng theo cấu trúc bài, độ dài, font chữ
 • Sinh viên cần nộp bài theo đúng thời gian giáo viên yêu cầu

Một số đề tài báo cáo thực tập marketing nên làm

Sinh viên chọn chuyên đề phải phù hợp với chuyên ngành đang học và phải được Giáo viên hướng dẫn thông qua. Sinh viên có thể chọn một trong các nội dung thuộc công tác quản trị kinh doanh Tổng hợp tại doanh nghiệp để nghiên cứu và viết báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Tùy thuộc vào nội dung mà sinh viên lựa chọn mà có kết cấu phù hợp. Một số vấn đề sinh viên có thể nghiên cứu:

 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến hoạch định chiến lược Marketing: hoạch định chiến lược marketing tổng thể, chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược quảng cáo, PR…
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến các công cụ marketing – mix như: Hoàn thiện chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách xúc tiến.
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến năng lực cạnh tranh bằng các giải pháp Marketing.
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến công tác nghiên cứu thị trường.
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu.
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến việc thâm nhập, mở rộng thị trường cho sản phẩm, công ty.
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến việc phân tích, nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng.
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng của công ty.
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến công tác phát triển sản phẩm mới trong doanh nghiệp.
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến hoạt động marketing nội bộ, marketing đối ngoại của doanh nghiệp.
 • Một trong nhiều nội dung liên quan đến công tác quản trị quan hệ khách hàng.
 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của ngừi tiêu dùng đối với một ngành hàng, một sản phẩm, môt dịch vụ…
 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với một ngành hàng, một sản phẩm, một dịch vụ…

– Có thể phân tích các nội dung marketing cho một ý tưởng kinh doanh (phân tích môi trường marketing, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường, thiết kế các chính sách marketing – mix.

Lưu ý: Đối với các dạng đề tài mới, định lượng thì tùy vào từng trường hợp mà giáo viên hướng dẫn sẽ yêu cầu sinh viên thực hiện theo kết cấu phù hợp với tính chất đề tài.

Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi
Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi

Phần chính của Chuyên đề thực tập tốt nghiệp(Cách làm báo cáo thực tập Marketing điểm cao )

1. Lời mở đầu:

Đặt vấn đề, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục của đề án chuyên ngành.

Mẫu:

MỞ ĐẦU

(Chữ in hoa, cỡ chữ 14, đặt giữa dòng)

 1. Sự cần thiết của đề án chuyên ngành
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Bố cục của chuyên đề thực tập tốt nghiệp

2. Phần nội dung

Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp, các phần chính được trình bày tối thiểu  trang 55 trang A4. Có thể chọn một trong các nội dung đã trình bày ở phần 2.2. Nếu viết theo đề tài truyền thống thì kết cấu gồm 2 chương:(Cách làm báo cáo thực tập Marketing điểm cao )

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Khái quát về vấn đề nghiên cứu

1.2. Nội dung cơ bản của vấn đề nghiên cứu

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu (nều có)

1.4. Các phương pháp phân tích

1.5. Các định hướng hoàn thiện vấn đề nghiên cứu

XEM THÊM Cơ sở lý luận về thị trường và chiến lược marketing

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TẠI CÔNG TY ….

2.1. Giới thiệu chung về công ty (đơn vị)

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

2.1.4. Đặc điểm một số nguồn lực chủ yếu của Công ty

2.1.5. Kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty

2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu tại công ty …

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng (nếu có)

2.4. Đánh giá chung

2.4.1. Những thành tựu đạt được

2.4.2. Những tồn tại, hạn chế

2.4.3. Phân tích những nguyên nhân của những hạn chế

2.5. Những định hướng giải pháp nhằm hoàn thiện

Phần kết luận: Trình bày ngắn gọn những nội dung đã thực hiện.(Cách làm báo cáo thực tập Marketing điểm cao )

Lưu ý: Nếu sinh viên đi thực tập thuộc thuộc trường hợp Trường/Khoa có gửi và lấy điểm bên Cơ sở thực tập hướng dẫn thì sinh viên có thể không thực hiện Chương Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu.

3. Tài liệu tham khảo

Liệt kê tất cả những tài liệu đã được trích dẫn trong bài viết, cần phải viết chính xác tên và họ để người đọc có thể truy tìm tài liệu khi cần. Áp dụng tiêu chuẩn của Harvard.

Lưu ý: Tất cả các tài liệu được tác giả trích dẫn trong bài viết phải ghi ở phần tài liệu tham khảo và ngược lại tất cả các tài tiệu tham khảo thì phải được trích dẫn trong bài viết, tránh liệt kê thiếu hay dư tài liệu tham khảo.

Báo cáo thực tập mảng marketing của Luận Văn Tốt
Báo cáo thực tập mảng marketing của Luận Văn Tốt

4. Phụ lục

Đặt ngay sau phần tài liệu tham khảo. Phụ lục là phần số liệu thô, các bảng xử lý thống kê, hình vẽ, hình chụp, các bảng số liệu ít quan trọng không đưa vào bài viết, bảng câu hỏi,.… Có thể nhóm chúng thành phụ lục lớn theo chủ đề.(Cách làm báo cáo thực tập Marketing điểm cao )

5. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Phần này dùng để giáo viên ghi những nhận xét về việc sinh viên có hoàn thành những nội dung mà GVHD yêu cầu hay không, nội dung, hình thức xem mẫu ở Phụ lục 3.

VỀ HÌNH THỨC

1. Ngôn ngữ

Trong báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp chỉ dùng tiếng Việt, không sử dụng tiếng nước ngoài kể cả đồ thị, biểu đồ, hình vẽ,… (trừ tên riêng của các đơn vị, tổ chức); trường hợp cần chú giải bằng thuật ngữ và danh pháp khoa học (tiếng La tinh) thì phải được đặt trong dấu ngoặc đơn và in nghiêng.

Thuật ngữ: Đối với tiếng Việt thì căn cứ vào những quy định trong tự điển bách khoa làm căn cứ, tuy nhiên nếu có trường hợp từ có hai cách viết thì nên chọn một và thống nhất trong cả bài viết.

Trình bày: Đối với tên khoa học thì in nghiêng, không gạch dưới; không viết hoa sau dấu hai chấm nếu chỉ làm rõ nghĩa, nếu là một câu thì viết hoa chữ đầu. Các danh từ riêng là từ kép thì phải viết hoa cả hai từ (ví dụ: Bình Định, Phú Yên,..) và từ chỉ vùng hay vị trí địa lý thì cũng viết hoa (ví dụ: phía Bắc, phía Đông, Duyên hải Nam Trung bộ,…). (Cách làm báo cáo thực tập Marketing điểm cao )

2. Kiểu chữ và cỡ chữ

Báo cáo chuyên đề thực tập tốt nghiệp phải thống nhất toàn bộ kiểu và cỡ chữ. Kiểu chữ quy định là Times New Roman và cỡ chữ 13.

3. Khổ trang, lề trang và cách khoảng (Tab)

Định dạng khổ giấy A4 (21 x 29,7 cm), giấy trắng chất lượng tốt. Lề trái 3,5cm; lề phải 2 cm; lề trên và lề dưới: 2,5cm. Số trang được đánh giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Đánh số trang bằng số Á-rập (1, 2, 3,…) từ phần mở đầu đến phần kết luận. Không ghi tên đề tài, tên học viên, cán bộ hướng dẫn ở đầu trang và cuối trang.


Trên đây là mẫu Cách làm báo cáo thực tập Marketing điểm cao được tham khảo từ báo báo cáo tốt nghiệp điểm cao các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói công ty Số điện thoại/zalo 0934573149

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ