Cách Viết Khóa Luận Khoa Quản Trị Kinh Doanh Đạt 10 Điểm

5/5 - (16 bình chọn)

Cách Viết Khóa Luận khoa Quản Trị Kinh Doanh đạt 10 Điểm là mong muốn của các bạn sinh viên, học viên ngành quản trị kinh doanh khi làm bài khó luận tốt nghiệp, nội dung bài viết dưới đây sẽ liệt kê trình tự các bước của một bài khóa luận hoàn chỉnh. Bài viết Luận Văn Tốt soạn thảo và muốn gửi đến các bạn giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo khi làm bài. Nếu các bạn muốn có thêm nhiều bài mẫu hoặc cần hỗ trợ dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt thì gọi ngay Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn miễn phí.

1.Quy Trình Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh

Bước 1: Lựa chọn đề tài: sinh viên được tự chọn đề tài KLTN phù hợp với chuyên ngành Quản lý Công nghiệp theo danh mục tên đề tài định hướng hoặc tự đề xuất. Sinh viên được chọn làm đề tài cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 2 thành viên/1 đề tài), đề tài theo cấu trúc 4 chương (thực trạng – giải pháp) hoặc 5 chương (định lượng). Được chọn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, viết bằng Tiếng Anh sẽ được điểm khuyến khích trong phần chấm hướng dẫn và phản biện (rubric chấm KLTN của GVHD và GVPB – Phụ lục 4)

Bước 2: Đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn (GVHD) với bộ môn (BM) (trong thời gian từ 1- 2 tuần).

Bước 3: Viết đề cương chi tiết gửi cho GVHD góp ý và duyệt đề cương (đối với đề tài 1 sinh viên), viết đề cương và trình bày trước hội đồng xét duyệt đề tài để được góp ý chỉnh sửa và thông qua (đối với đề tài 2 sinh viên). Thời gian thực hiện bước này từ 1-2 tuần sau khi BM công bố GVHD.

Bước 4: Viết KLTN và quét Turnitin theo qui định của BM (thực hiện trong 12 tuần)

Bước 5: In và nộp 1 quyển KLTN (bìa thường) cho BM, nộp file mềm cho GVHD theo kế hoạch thực hiện KLTN cụ thể của từng đợt

Bước 6: Bảo vệ KLTN trước hội đồng, sinh viên được lựa chọn bảo vệ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (sinh viên viết KLTN bằng tiếng Việt cũng có thế bảo vệ bằng tiếng Anh và ngược lại). Bảo vệ bằng tiếng Anh sẽ được điểm khuyến khích (rubric chấm KLTN của hội đồng –phụ lục 4)

Bước 7: Sau khi bảo vệ, sinh viên chỉnh sửa KLTN theo góp ý của hội đồng, làm biên bản giải trình chỉnh sửa KLTN (theo mẫu ở phụ lục 3) và xin xác nhận đồng ý với nội dung chỉnh sửa của GVHD qua mail (Cc cho chủ tịch hội đồng), sau đó xin chữ ký của chủ tịch hội đồng trên biên bản giải trình chỉnh sửa (thực hiện trong 1 tuần)

Bước 8: Những SV có điểm KLTN>=8 sẽ nộp KLTN (bìa xanh mạ vàng xuống thư viện) sau đó nộp lại giấy xác nhận của thư viện cho BM kèm theo Biên bản giải trình chỉnh sửa. Gởi file KLTN đến đường link theo quy định

Những SV còn lại sẽ nộp Biên bản giải trình chỉnh sửa cho BM và gởi file KLTN đến đường link theo quy định

2. Cách làm hình thức bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh

2.1.Quy định chung

Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, giãn dòng: 1.5

Định dạng trang: khổ A4, lề trên 2,5cm,  dưới 2,5cm, trái 3cm, phải: 2cm

Số trang được tính từ phần mở đầu đến hết tài liệu tham khảo, đối với đề tài cá nhân từ 50 – 70 trang, đề tài 2 thành viên từ 60 – 80 trang.

KLTN được trình bày theo mẫu ở phụ lục 2

2.2.Quy định trình bày bảng biểu, hình ảnh và con số

Các bảng và hình phải đặt tên và đánh số. Tên bảng đặt phía trên của bảng. Biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh đều đặt tên chung là Hình. Tên hình đặt dưới hình. Đánh số thứ tự của bảng và hình theo thứ tự chương (VD: hình số 2 của chương 3 là hình 3.2).

Định dạng số thập phân dùng dấu phẩy (,); số hàng ngàn là dấu chấm (.). VD: mười hai ngàn ghi là 12.000; mười hai phảy năm phần trăm ghi là 12,5%.

Tất cả các bảng và hình đều phải ghi nguồn, kể cả tác giả tự tổng hợp.

Cách Viết Khóa Luận khoa Quản Trị Kinh Doanh Đạt 10 Điểm
Cách Viết Khóa Luận khoa Quản Trị Kinh Doanh Đạt 10 Điểm

XEM THÊM : Mẫu Khóa Luận Kế Toán Thu Chi

2.3.Cấu trúc cơ bản bài khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên có thể thực hiện KLTN theo kết cấu 4 chương hoặc 5 chương

Kết cấu 4 chương Kết cấu 5 chương
·   Phần mở đầu

·   C1: Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp

.   C2: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu

·   C3: Phân tích thực trạng của vấn đề được nghiên cứu

·   C4: Giải pháp cho vấn đề nghiên cứu

·   Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

·   C1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu (Khái quát nội dung nghiên cứu, thực trạng vấn đề nghiên cứu)

·   C2: Tổng quan tình hình nghiên cứu (Các kết quả nghiên cứu đã đạt được, mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm đã được áp dụng)

·   C3: Phương pháp nghiên cứu (thu thập số liệu, xây dựng mô hình…)

·   C4: Báo cáo kết quả; nhận xét đánh giá

·   C5: Kết luận, khuyến nghị, định hướng nghiên cứu trong tương lai

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

2.4 Quy định trích dẫn tài liệu tham khảo

Theo quy định trích dẫn tài liệu tham khảo của Khoa Kinh Tế- ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (Phụ lục 1)

2.5.Quy định về đạo văn

KLTN sẽ được GVHD quét trùng lắp bằng phần mềm chống đạo văn Turnitin, nếu trùng lắp lớn hơn 25%, SV sẽ không được nộp bài.

3. Các Đề Tài làm khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh

NHÂN SỰ
STT DẠNG ĐỀ TÀI 1 SV 2 SV
Đề tài định tính
1. –       Hoàn thiện/nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty… – Phần thực trạng sv có thể thu thập dữ liệu định tính như phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm; dữ liệu định lượng nhưng chỉ dừng ở thống kê mô tả.

– Các giải pháp cần trình bày được dưới dạng kế hoạch thực hiện và mang tính thực tế, giải quyết được các hạn chế trong thực trạng của doanh nghiệp)

2. –       Hoàn thiện/nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển tại công công ty…
3. –       Hoàn thiện hệ thống đãi ngộ tại công ty…
4. –       Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty…
5. –       Hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả thực hiện công việc tại công ty…
6. –       Hoàn thiện dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại công ty…
7. –       Đánh giá hiệu quả dịch vụ cung ứng nhân sự của công ty …
8. –   Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại công ty…
9.
Đề tài định lượng
1. –         Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại… Sinh viên cần khảo cứu các nghiên cứu có liên quan đã được thực hiện; tiến hành đề xuất mô hình nghiên cứu; khảo sát, xử lý dữ liệu để kiểm định mối quan hệ giữa các biến trong mô hình.
2. –         Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của người lao động tại…
3. –         Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động với tổ chức tại…
4. –         Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức tại…
5. –         Tác động của văn hoá doanh nghiệp đến sự hài lòng trong công việc tại…
6. –         Tác động của chính sách cân bằng cuộc sống – công việc đến sự hài lòng trong công việc tại…
Tương tự với các đề tài như trên, sinh viên có thể dựa trên nghiên cứu gốc (bài nghiên cứu đã được công bố) để đưa ra mô hình với nhiều khái niệm khác nhau liên quan đến các chính sách nhân sự của doanh nghiệp và hành vi nghề nghiệp của người lao động.
7. – Xây dựng hệ thống thang bảng lương cho công ty…

Chú ý, với đề tài này sinh viên cần xác định được phương pháp xây dựng bảng lương, tiếp cận được các dữ liệu về nhân sự của doanh nghiệp như: tổng số nhân sự ở mỗi chức danh, số lượng chức danh, tên các chức danh, hệ thống bản mô tả và bản tiêu chuẩn công việc cho tất cả các chức tại doanh nghiệp, cách thức trích lập quỹ lương hiện tại của doanh nghiệp.

Sinh viên cần thực hiện như 1 dự án, nêu bật được tính khả thi và đóng góp hữu ích cho công ty.
8. – Xây dựng bộ tiêu chí KPIs cho công ty…

Với đề tài này, tối thiểu sinh viên phải thu thập được hệ thống BMTCV và BTCCV để làm cơ sở xây dựng KPIs. Nếu trường hợp công ty không có, sinh viên phải tiến hành xây dựng hệ thống BMTCV và BTCCV trước rồi mới xây dựng KPIs.

SALE & MARKETING
STT DẠNG ĐỀ TÀI 1 SV 2 SV
Đề tài định tính
1 –       Hoàn thiện chính sách marketing nằm nâng cao năng lực cạnh tranh X
2 –       Nghiên cứu hiệu quả hoạt động marketing X
3 –       Xây dựng chiến lược marketing dịch vụ X
4 –       Xây dựng chiến lược marketing nhằm tác động vào sự lựa chọn của người tiêu dùng X
5 –       Giải pháp hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường X
6 –       Phân tích thị trường (thị trường tiêu dùng B2C, thị trường doanh nghiệp B2B, thị trường xuất nhập khẩu, thị trường quốc tế…) X
7 –       Giải pháp hoàn thiện hoạt động nghiên cứu khách hàng (nhu cầu, hành vi…) X
8 –       Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng (khách hàng tổ chức, khách hàng mục tiêu, khách hàng mua sắm trực tuyến…) hoặc nghiên cứu hành vi sau mua hàng của khách hàng X
9 –       Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin tiếp thị X
10 –       Thiết kế chiến lược tiếp thị tích hợp 4P (hoặc 7P) hướng đến khách hàng X
11 –       Phát triển chiến lược quản trị quan hệ khách hàng X
12 –       Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng X
13 –       Xây dựng thương hiệu thông qua nâng cao giá trị khách hàng X
14 –       Phát triển hình ảnh thương hiệu (hay định vị thương hiệu) X
15 –       Xây dựng chính sách xúc tiến bán hàng cho sản phẩm X
16 –       Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm X
17 –       Đề xuất giải pháp tăng thị phần X
18 –       Xây dựng chiến lược cạnh tranh X
19 –       Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty… đến năm… X
20 –       Xây dựng chiến lược khác biệt hóa X
21 –       Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường X
22 –       Xây dựng chính lược phát triển sản phẩm mới X
23 –       Xây dựng chiến lược giá X
24 –       Xây dựng chiến lược truyền thông marketing X
25 –       Thiết kế và quản lý dịch vụ… X
26 –       Hoàn thiện các hoạt động hậu mãi X
27 –       Ứng dụng tiếp thị trực tiếp trên thị trường…. X
28 –       Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo hoặc khuyến mãi, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện… X
29 –       Hoàn thiện hệ thống truyền thông đại chúng X
30 –       Xây dựng chiến lược marketing online X
31 –       Xây dựng chiến lược tiếp thị di động X
32 –       Hoàn thiện hoạt động viral marketing X
33 –       Ứng dụng marketing mối quan hệ để….. X
34 –       Ứng dụng bán hàng cá nhân vào… X
35 –       Ứng dụng tiếp thị thương mại (trade marketing) vào….nhằm…. X
36 –       Ứng dụng tiếp thị bền vững vào… X
37 –       Ứng dụng quảng cáo hiển thị vào… X
38 –       Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán lẻ hoặc bán buôn X
39 –       Nâng cao hiệu quả quản trị lực lượng bán hàng X
40 –       Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… X
41 –       Giải pháp nâng cao tài sản thương hiệu… X
42 –       Giải pháp cải thiện bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty… X
43 –       Đánh giá thực trạng bao bì của sản phẩm…. của Công ty… X
44 –       Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm… x
Đề tài định lượng
1 –       Nghiên cứu các hành vi mua sắm của người tiêu dùng X
2 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh X
3 –       Nghiên cứu thái độ, niềm tin, quy chuẩn của người tiêu dùng đến ý định mua hàng X
4 –       Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua hàng ngẫu hứng X
5 –       Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro được cảm nhận (perceived risk) đến ý định mua hàng X
6 –       Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quy trình mua hàng X
7 –       Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quá trình giải quyết vấn đề của người tiêu dùng X
8 –       Nghiên cứu hiểu biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm (đặc tính, lợi ích, giá trị sản phẩm…) X
9 –       Nghiên cứu sự ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng (customer experience) đến sự hài lòng của khách hàng (customer satisfaction) X
10 –       Nghiên cứu giải pháp nâng cao giá trị cảm nhận của khách hàng (value perception) X
11 –       Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động marketing (marketing trực tiếp, marketing trực tuyến, …) X
12 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng (customer loyalty) X
13 –       – Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng X
14 –       – Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng X
15 –       Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp X
16 –       Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu : trường hợp… X
17 –       Tính đổi mới và ý định mua sản phẩm mới : kết quả nghiên cứu nhóm sản phẩm X
18 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua… X
19 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua… X
20 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua lặp lại… X
21 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về… X
22 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… X
23 –       Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của…. X
24 –       Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ… X
25 –       Nghiên cứu các yếu tố tạo nên giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ …. X
26 –       Giải pháp gia tăng sự lựa chọn của khách hàng đối với …. X
27 –       Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm: nghiên cứu trường hợp … X
28 –       Giải pháp cải thiện định hướng marketing tại Công ty… X
29 –       Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp X
30 –       Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu…. X
31 –       Tác động của chiêu thị đến giá trị thương hiệu… X
32 –       Nghiên cứu về sự liên quan giữa marketing di động và sự hài lòng của khách hàng tại Công ty….. X
33 –       Nghiên cứu mối quan hệ truyền miệng điện tử và ý định mua hàng…. X
34 –       Ảnh hưởng của năng lực bán hàng đến kết quả bán hàng… X
35 –       Ảnh hưởng truyền thông tiếp thị trên mạng xã hội (Facebook) đến giá trị thương hiệu và phản hồi của khách hàng đối với… X
36 –       Phân tích tác động của digital marketing đến hành trình khách hàng… X
SẢN XUẤT
STT DẠNG ĐỀ TÀI 1 SV 2 SV
Đề tài định tính
1. –       Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất  

– Các giải pháp cần trình bày được dưới dạng kế hoạch thực hiện và mang tính khả thi, giải quyết được các hạn chế trong thực trạng của doanh nghiệp)

2. –       Hoàn thiện quy trình quản lý kho
3. –       Hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho
4. –       Hoàn thiện quy trình mua hàng
5. –       Hoàn thiện quy trình sản xuất
6. –        
7. –        
Đề tài định lượng
1. –       Phân tích các yếu tố tác động đến công tác dự báo Áp dụng SPSS phân tích
2. –       Áp dụng các thuật toán để tiến hành điều độ sản xuất trong doanh nghiệp Áp dụng các thuật toán (di truyền, đàn kiến, …) để xây dựng mô hình, tiến hành coding để giải quyết bài toán
3. –       Xây dựng mô hình lượng đặt hàng tối ưu Xây dựng mô hình toán và coding để xác định lượng đặt hàng tối ưu
4. –        Mô phỏng để cải tiến quy trình sản xuất Dùng phần mềm mô phỏng (Phần mềm Flexim) để cải tiến QTSX
5. –       Mô phỏng để thiết kế hoặc tái bố trí mặt bằng Dùng phần mềm mô phỏng (Phần mềm Flexim) để thiết kế hoặc tái bố trí mặt bằng
6. –       Áp dụng các công cụ sản xuất tinh gọn (Lean production) Sử dụng các công cụ của Lean để cải tiến hoạt động sản xuất
7 –       Hoàn thiện qui trình cung ứng hàng hóa Áp dụng phương pháp AHP để xác định các tiêu chí và trọng số
8 –       Hoàn thiện quy trình sản xuất -Áp dụng phương pháp cân bằng chuyền

Hoặc

– Áp dụng phương pháp tính số lượng công nhân (chọn 1 trong 2)

-Áp dụng phương pháp cân bằng chuyền

– Áp dụng phương pháp tính số lượng công nhân (áp dụng cả 2)

CHẤT LƯỢNG
STT DẠNG ĐỀ TÀI 1 SV 2 SV
Đề tài định tính
1. – Phân tích thực trạng kiểm soát chất lượng/ đảm bảo chất lượng/ cải tiến chất lượng/ quản lý chất lượng tại công ty… – Phần thực trạng sv có thể thu thập dữ liệu định tính như phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm; dữ liệu định lượng nhưng chỉ dừng ở thống kê mô tả.

– Các giải pháp cần trình bày được dưới dạng kế hoạch thực hiện và mang tính thực tế, giải quyết được các hạn chế trong thực trạng của doanh nghiệp.

– Phần thực trạng sv bắt buộc thu thập dữ liệu định tính như phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm; dữ liệu định lượng nhưng chỉ dừng ở thống kê mô tả.

– Các giải pháp cần trình bày được dưới dạng kế hoạch thực hiện và mang tính thực tế, giải quyết được các hạn chế trong thực trạng của doanh nghiệp.

– Các giải pháp cần thể hiện tính khả thi cao trong DN

2. –       Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại …
3. –       Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống ISO 9000 tại Công ty A
4. –       Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty A
5. –       Phân tích thực trạng quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại công ty…
6. –       Phân tích thực trạng áp dụng phương pháp 5S tại công ty…
7. – Phân tích thực trạng áp dụng bảy công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê (SPC) tại công ty…
8. – Phân tích thực trạng áp dụng phương pháp 6 sigma tại công ty…
9. – Phân tích thực trạng áp dụng HT QLCL  tại công ty… (một số HT QLCL như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,…)/ Một số biện pháp góp phần xây dựng & phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 900… tại Công ty A
10 – Phân tích thực trạng quản lý chất lượng tại công ty…
11 – Phân tích thực trạng quản lý chất lượng tại công ty…
12 – Phân tích thực trạng quản lý chất lượng tại công ty…
13 Nghiên cứu khả năng áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Nhà máy A
Đề tài định lượng
1. – Kiểm định mối quan hệ giữa việc áp dụng 6 sigma và kết quả hoạt động kinh doanh,… Sinh viên cần khảo cứu các nghiên cứu có liên quan đã được thực hiện; tiến hành đề xuất mô hình nghiên cứu; thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu để kiểm định mối quan hệ giữa các biến trong mô hình.
2. – Kiểm định mối quan hệ giữa việc áp dụng TQM và kết quả hoạt động kinh doanh,…
3. – Kiểm định quan hệ giữa việc áp dụng HT QLCL (ISO 9001,..) và kết quả hoạt động kinh doanh,…
4. -Kiểm định quan hệ giữa việc áp dụng 5S và kết quả hoạt động kinh doanh,…
5. -Kiểm định quan hệ giữa việc áp dụng SPC và kết quả hoạt động kinh doanh,…
6. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng HT QLCL trong công ty
7 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
8. ……
…..

 

 

Cách Viết Khóa Luận khoa Quản Trị Kinh Doanh đạt 10 Điểm

1.Quy Trình Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh

Bước 1: Lựa chọn đề tài: sinh viên được tự chọn đề tài KLTN phù hợp với chuyên ngành Quản lý Công nghiệp theo danh mục tên đề tài định hướng hoặc tự đề xuất. Sinh viên được chọn làm đề tài cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 2 thành viên/1 đề tài), đề tài theo cấu trúc 4 chương (thực trạng – giải pháp) hoặc 5 chương (định lượng). Được chọn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, viết bằng Tiếng Anh sẽ được điểm khuyến khích trong phần chấm hướng dẫn và phản biện (rubric chấm KLTN của GVHD và GVPB – Phụ lục 4)

Bước 2: Đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn (GVHD) với bộ môn (BM) (trong thời gian từ 1- 2 tuần).

Bước 3: Viết đề cương chi tiết gửi cho GVHD góp ý và duyệt đề cương (đối với đề tài 1 sinh viên), viết đề cương và trình bày trước hội đồng xét duyệt đề tài để được góp ý chỉnh sửa và thông qua (đối với đề tài 2 sinh viên). Thời gian thực hiện bước này từ 1-2 tuần sau khi BM công bố GVHD.

Bước 4: Viết KLTN và quét Turnitin theo qui định của BM (thực hiện trong 12 tuần)

Bước 5: In và nộp 1 quyển KLTN (bìa thường) cho BM, nộp file mềm cho GVHD theo kế hoạch thực hiện KLTN cụ thể của từng đợt

Bước 6: Bảo vệ KLTN trước hội đồng, sinh viên được lựa chọn bảo vệ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (sinh viên viết KLTN bằng tiếng Việt cũng có thế bảo vệ bằng tiếng Anh và ngược lại). Bảo vệ bằng tiếng Anh sẽ được điểm khuyến khích (rubric chấm KLTN của hội đồng –phụ lục 4)

Bước 7: Sau khi bảo vệ, sinh viên chỉnh sửa KLTN theo góp ý của hội đồng, làm biên bản giải trình chỉnh sửa KLTN (theo mẫu ở phụ lục 3) và xin xác nhận đồng ý với nội dung chỉnh sửa của GVHD qua mail (Cc cho chủ tịch hội đồng), sau đó xin chữ ký của chủ tịch hội đồng trên biên bản giải trình chỉnh sửa (thực hiện trong 1 tuần)

Bước 8: Những SV có điểm KLTN>=8 sẽ nộp KLTN (bìa xanh mạ vàng xuống thư viện) sau đó nộp lại giấy xác nhận của thư viện cho BM kèm theo Biên bản giải trình chỉnh sửa. Gởi file KLTN đến đường link theo quy định

Những SV còn lại sẽ nộp Biên bản giải trình chỉnh sửa cho BM và gởi file KLTN đến đường link theo quy định

 

2. Cách làm hình thức bài Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Kinh Doanh

2.1.Quy định chung

Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13, giãn dòng: 1.5

Định dạng trang: khổ A4, lề trên 2,5cm,  dưới 2,5cm, trái 3cm, phải: 2cm

Số trang được tính từ phần mở đầu đến hết tài liệu tham khảo, đối với đề tài cá nhân từ 50 – 70 trang, đề tài 2 thành viên từ 60 – 80 trang.

KLTN được trình bày theo mẫu ở phụ lục 2

2.2.Quy định trình bày bảng biểu, hình ảnh và con số

Các bảng và hình phải đặt tên và đánh số. Tên bảng đặt phía trên của bảng. Biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh đều đặt tên chung là Hình. Tên hình đặt dưới hình. Đánh số thứ tự của bảng và hình theo thứ tự chương (VD: hình số 2 của chương 3 là hình 3.2).

Định dạng số thập phân dùng dấu phẩy (,); số hàng ngàn là dấu chấm (.). VD: mười hai ngàn ghi là 12.000; mười hai phảy năm phần trăm ghi là 12,5%.

Tất cả các bảng và hình đều phải ghi nguồn, kể cả tác giả tự tổng hợp.

2.3.Cấu trúc cơ bản bài khóa luận tốt nghiệp

Sinh viên có thể thực hiện KLTN theo kết cấu 4 chương hoặc 5 chương

Kết cấu 4 chương Kết cấu 5 chương
·   Phần mở đầu

·   C1: Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp

.   C2: Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu

·   C3: Phân tích thực trạng của vấn đề được nghiên cứu

·   C4: Giải pháp cho vấn đề nghiên cứu

·   Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

·   C1: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu (Khái quát nội dung nghiên cứu, thực trạng vấn đề nghiên cứu)

·   C2: Tổng quan tình hình nghiên cứu (Các kết quả nghiên cứu đã đạt được, mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm đã được áp dụng)

·   C3: Phương pháp nghiên cứu (thu thập số liệu, xây dựng mô hình…)

·   C4: Báo cáo kết quả; nhận xét đánh giá

·   C5: Kết luận, khuyến nghị, định hướng nghiên cứu trong tương lai

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

           

2.4.Quy định trích dẫn tài liệu tham khảo

Theo quy định trích dẫn tài liệu tham khảo của Khoa Kinh Tế- ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM (Phụ lục 1)

2.5.Quy định về đạo văn

KLTN sẽ được GVHD quét trùng lắp bằng phần mềm chống đạo văn Turnitin, nếu trùng lắp lớn hơn 25%, SV sẽ không được nộp bài.

 

3. Các Đề Tài làm khóa luận tốt nghiệp quản trị kinh doanh

NHÂN SỰ
STT DẠNG ĐỀ TÀI 1 SV 2 SV
Đề tài định tính
1. –       Hoàn thiện/nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại công ty… – Phần thực trạng sv có thể thu thập dữ liệu định tính như phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm; dữ liệu định lượng nhưng chỉ dừng ở thống kê mô tả.

– Các giải pháp cần trình bày được dưới dạng kế hoạch thực hiện và mang tính thực tế, giải quyết được các hạn chế trong thực trạng của doanh nghiệp)

2. –       Hoàn thiện/nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển tại công công ty…
3. –       Hoàn thiện hệ thống đãi ngộ tại công ty…
4. –       Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty…
5. –       Hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả thực hiện công việc tại công ty…
6. –       Hoàn thiện dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại công ty…
7. –       Đánh giá hiệu quả dịch vụ cung ứng nhân sự của công ty …
8. –   Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại công ty…
9.
Đề tài định lượng
1. –         Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại… Sinh viên cần khảo cứu các nghiên cứu có liên quan đã được thực hiện; tiến hành đề xuất mô hình nghiên cứu; khảo sát, xử lý dữ liệu để kiểm định mối quan hệ giữa các biến trong mô hình.
2. –         Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của người lao động tại…
3. –         Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động với tổ chức tại…
4. –         Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi công dân tổ chức tại…
5. –         Tác động của văn hoá doanh nghiệp đến sự hài lòng trong công việc tại…
6. –         Tác động của chính sách cân bằng cuộc sống – công việc đến sự hài lòng trong công việc tại…
Tương tự với các đề tài như trên, sinh viên có thể dựa trên nghiên cứu gốc (bài nghiên cứu đã được công bố) để đưa ra mô hình với nhiều khái niệm khác nhau liên quan đến các chính sách nhân sự của doanh nghiệp và hành vi nghề nghiệp của người lao động.
7. – Xây dựng hệ thống thang bảng lương cho công ty…

Chú ý, với đề tài này sinh viên cần xác định được phương pháp xây dựng bảng lương, tiếp cận được các dữ liệu về nhân sự của doanh nghiệp như: tổng số nhân sự ở mỗi chức danh, số lượng chức danh, tên các chức danh, hệ thống bản mô tả và bản tiêu chuẩn công việc cho tất cả các chức tại doanh nghiệp, cách thức trích lập quỹ lương hiện tại của doanh nghiệp.

Sinh viên cần thực hiện như 1 dự án, nêu bật được tính khả thi và đóng góp hữu ích cho công ty.
8. – Xây dựng bộ tiêu chí KPIs cho công ty…

Với đề tài này, tối thiểu sinh viên phải thu thập được hệ thống BMTCV và BTCCV để làm cơ sở xây dựng KPIs. Nếu trường hợp công ty không có, sinh viên phải tiến hành xây dựng hệ thống BMTCV và BTCCV trước rồi mới xây dựng KPIs.

SALE & MARKETING
STT DẠNG ĐỀ TÀI 1 SV 2 SV
Đề tài định tính
1 –       Hoàn thiện chính sách marketing nằm nâng cao năng lực cạnh tranh X
2 –       Nghiên cứu hiệu quả hoạt động marketing X
3 –       Xây dựng chiến lược marketing dịch vụ X
4 –       Xây dựng chiến lược marketing nhằm tác động vào sự lựa chọn của người tiêu dùng X
5 –       Giải pháp hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường X
6 –       Phân tích thị trường (thị trường tiêu dùng B2C, thị trường doanh nghiệp B2B, thị trường xuất nhập khẩu, thị trường quốc tế…) X
7 –       Giải pháp hoàn thiện hoạt động nghiên cứu khách hàng (nhu cầu, hành vi…) X
8 –       Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách hàng (khách hàng tổ chức, khách hàng mục tiêu, khách hàng mua sắm trực tuyến…) hoặc nghiên cứu hành vi sau mua hàng của khách hàng X
9 –       Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin tiếp thị X
10 –       Thiết kế chiến lược tiếp thị tích hợp 4P (hoặc 7P) hướng đến khách hàng X
11 –       Phát triển chiến lược quản trị quan hệ khách hàng X
12 –       Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng X
13 –       Xây dựng thương hiệu thông qua nâng cao giá trị khách hàng X
14 –       Phát triển hình ảnh thương hiệu (hay định vị thương hiệu) X
15 –       Xây dựng chính sách xúc tiến bán hàng cho sản phẩm X
16 –       Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm X
17 –       Đề xuất giải pháp tăng thị phần X
18 –       Xây dựng chiến lược cạnh tranh X
19 –       Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty… đến năm… X
20 –       Xây dựng chiến lược khác biệt hóa X
21 –       Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường X
22 –       Xây dựng chính lược phát triển sản phẩm mới X
23 –       Xây dựng chiến lược giá X
24 –       Xây dựng chiến lược truyền thông marketing X
25 –       Thiết kế và quản lý dịch vụ… X
26 –       Hoàn thiện các hoạt động hậu mãi X
27 –       Ứng dụng tiếp thị trực tiếp trên thị trường…. X
28 –       Giải pháp hoàn thiện chương trình quảng cáo hoặc khuyến mãi, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện… X
29 –       Hoàn thiện hệ thống truyền thông đại chúng X
30 –       Xây dựng chiến lược marketing online X
31 –       Xây dựng chiến lược tiếp thị di động X
32 –       Hoàn thiện hoạt động viral marketing X
33 –       Ứng dụng marketing mối quan hệ để….. X
34 –       Ứng dụng bán hàng cá nhân vào… X
35 –       Ứng dụng tiếp thị thương mại (trade marketing) vào….nhằm…. X
36 –       Ứng dụng tiếp thị bền vững vào… X
37 –       Ứng dụng quảng cáo hiển thị vào… X
38 –       Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán lẻ hoặc bán buôn X
39 –       Nâng cao hiệu quả quản trị lực lượng bán hàng X
40 –       Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… X
41 –       Giải pháp nâng cao tài sản thương hiệu… X
42 –       Giải pháp cải thiện bộ nhận diện thương hiệu cho Công ty… X
43 –       Đánh giá thực trạng bao bì của sản phẩm…. của Công ty… X
44 –       Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm… x
Đề tài định lượng
1 –       Nghiên cứu các hành vi mua sắm của người tiêu dùng X
2 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh X
3 –       Nghiên cứu thái độ, niềm tin, quy chuẩn của người tiêu dùng đến ý định mua hàng X
4 –       Nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định mua hàng ngẫu hứng X
5 –       Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro được cảm nhận (perceived risk) đến ý định mua hàng X
6 –       Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quy trình mua hàng X
7 –       Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quá trình giải quyết vấn đề của người tiêu dùng X
8 –       Nghiên cứu hiểu biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm (đặc tính, lợi ích, giá trị sản phẩm…) X
9 –       Nghiên cứu sự ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng (customer experience) đến sự hài lòng của khách hàng (customer satisfaction) X
10 –       Nghiên cứu giải pháp nâng cao giá trị cảm nhận của khách hàng (value perception) X
11 –       Nghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động marketing (marketing trực tiếp, marketing trực tuyến, …) X
12 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng (customer loyalty) X
13 –       – Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng X
14 –       – Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng X
15 –       Nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp X
16 –       Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu : trường hợp… X
17 –       Tính đổi mới và ý định mua sản phẩm mới : kết quả nghiên cứu nhóm sản phẩm X
18 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua… X
19 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua… X
20 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua lặp lại… X
21 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về… X
22 –       Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp… X
23 –       Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của…. X
24 –       Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ… X
25 –       Nghiên cứu các yếu tố tạo nên giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ …. X
26 –       Giải pháp gia tăng sự lựa chọn của khách hàng đối với …. X
27 –       Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến ý định mua sắm: nghiên cứu trường hợp … X
28 –       Giải pháp cải thiện định hướng marketing tại Công ty… X
29 –       Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp X
30 –       Nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu…. X
31 –       Tác động của chiêu thị đến giá trị thương hiệu… X
32 –       Nghiên cứu về sự liên quan giữa marketing di động và sự hài lòng của khách hàng tại Công ty….. X
33 –       Nghiên cứu mối quan hệ truyền miệng điện tử và ý định mua hàng…. X
34 –       Ảnh hưởng của năng lực bán hàng đến kết quả bán hàng… X
35 –       Ảnh hưởng truyền thông tiếp thị trên mạng xã hội (Facebook) đến giá trị thương hiệu và phản hồi của khách hàng đối với… X
36 –       Phân tích tác động của digital marketing đến hành trình khách hàng… X
SẢN XUẤT
STT DẠNG ĐỀ TÀI 1 SV 2 SV
Đề tài định tính
1. –       Hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất  

– Các giải pháp cần trình bày được dưới dạng kế hoạch thực hiện và mang tính khả thi, giải quyết được các hạn chế trong thực trạng của doanh nghiệp)

2. –       Hoàn thiện quy trình quản lý kho
3. –       Hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho
4. –       Hoàn thiện quy trình mua hàng
5. –       Hoàn thiện quy trình sản xuất
6. –        
7. –        
Đề tài định lượng
1. –       Phân tích các yếu tố tác động đến công tác dự báo Áp dụng SPSS phân tích
2. –       Áp dụng các thuật toán để tiến hành điều độ sản xuất trong doanh nghiệp Áp dụng các thuật toán (di truyền, đàn kiến, …) để xây dựng mô hình, tiến hành coding để giải quyết bài toán
3. –       Xây dựng mô hình lượng đặt hàng tối ưu Xây dựng mô hình toán và coding để xác định lượng đặt hàng tối ưu
4. –        Mô phỏng để cải tiến quy trình sản xuất Dùng phần mềm mô phỏng (Phần mềm Flexim) để cải tiến QTSX
5. –       Mô phỏng để thiết kế hoặc tái bố trí mặt bằng Dùng phần mềm mô phỏng (Phần mềm Flexim) để thiết kế hoặc tái bố trí mặt bằng
6. –       Áp dụng các công cụ sản xuất tinh gọn (Lean production) Sử dụng các công cụ của Lean để cải tiến hoạt động sản xuất
7 –       Hoàn thiện qui trình cung ứng hàng hóa Áp dụng phương pháp AHP để xác định các tiêu chí và trọng số
8 –       Hoàn thiện quy trình sản xuất -Áp dụng phương pháp cân bằng chuyền

Hoặc

– Áp dụng phương pháp tính số lượng công nhân (chọn 1 trong 2)

-Áp dụng phương pháp cân bằng chuyền

– Áp dụng phương pháp tính số lượng công nhân (áp dụng cả 2)

CHẤT LƯỢNG
STT DẠNG ĐỀ TÀI 1 SV 2 SV
Đề tài định tính
1. – Phân tích thực trạng kiểm soát chất lượng/ đảm bảo chất lượng/ cải tiến chất lượng/ quản lý chất lượng tại công ty… – Phần thực trạng sv có thể thu thập dữ liệu định tính như phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm; dữ liệu định lượng nhưng chỉ dừng ở thống kê mô tả.

– Các giải pháp cần trình bày được dưới dạng kế hoạch thực hiện và mang tính thực tế, giải quyết được các hạn chế trong thực trạng của doanh nghiệp.

– Phần thực trạng sv bắt buộc thu thập dữ liệu định tính như phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm; dữ liệu định lượng nhưng chỉ dừng ở thống kê mô tả.

– Các giải pháp cần trình bày được dưới dạng kế hoạch thực hiện và mang tính thực tế, giải quyết được các hạn chế trong thực trạng của doanh nghiệp.

– Các giải pháp cần thể hiện tính khả thi cao trong DN

2. –       Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại …
3. –       Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống ISO 9000 tại Công ty A
4. –       Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty A
5. –       Phân tích thực trạng quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại công ty…
6. –       Phân tích thực trạng áp dụng phương pháp 5S tại công ty…
7. – Phân tích thực trạng áp dụng bảy công cụ kiểm soát chất lượng bằng thống kê (SPC) tại công ty…
8. – Phân tích thực trạng áp dụng phương pháp 6 sigma tại công ty…
9. – Phân tích thực trạng áp dụng HT QLCL  tại công ty… (một số HT QLCL như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000,…)/ Một số biện pháp góp phần xây dựng & phát triển hệ thống quản lý chất lượng ISO 900… tại Công ty A
10 – Phân tích thực trạng quản lý chất lượng tại công ty…
11 – Phân tích thực trạng quản lý chất lượng tại công ty…
12 – Phân tích thực trạng quản lý chất lượng tại công ty…
13 Nghiên cứu khả năng áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho Nhà máy A
Đề tài định lượng
1. – Kiểm định mối quan hệ giữa việc áp dụng 6 sigma và kết quả hoạt động kinh doanh,… Sinh viên cần khảo cứu các nghiên cứu có liên quan đã được thực hiện; tiến hành đề xuất mô hình nghiên cứu; thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu để kiểm định mối quan hệ giữa các biến trong mô hình.
2. – Kiểm định mối quan hệ giữa việc áp dụng TQM và kết quả hoạt động kinh doanh,…
3. – Kiểm định quan hệ giữa việc áp dụng HT QLCL (ISO 9001,..) và kết quả hoạt động kinh doanh,…
4. -Kiểm định quan hệ giữa việc áp dụng 5S và kết quả hoạt động kinh doanh,…
5. -Kiểm định quan hệ giữa việc áp dụng SPC và kết quả hoạt động kinh doanh,…
6. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng HT QLCL trong công ty
7 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
8. ……
…..

Nội dung Cách Viết Khóa Luận khoa Quản Trị Kinh Doanh Đạt 10 Điểm trên đây sẽ giúp các bạn phần nào giảm được áp lực khi làm bài.Tuy nhiên nếu các bạn không biết bắt đầu từ đâu?, chọn đề tài gì?, triển khai nội dung như thế nào? thì hãy đến với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của chúng tôi, với đội ngũ là các vị giáo sư, tiến sĩ giỏi có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề sẽ mang đến cho các bạn bài khóa luận tốt nghiệp hiệu quả nhất.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ