Chuyên Đề Tốt Nghiệp Thái Bình Dương Học: Top 6 Bài Mẫu Tiêu Biểu

5/5 - (6 bình chọn)

Bài viết sau đây là một trong những nguồn tài liệu tham khảo tuyệt đối trong việc đưa ra các bài mẫu Chuyên Đề tốt nghiệp Thái Bình Dương học đạt điểm cao trong thời gian vừa qua, để giúp bạn đọc và các bạn sinh viên chuyên ngành tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình tim kiếm tài liệu cho bài làm của mình. Châu Á Thái Bình Dương là bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Đây cũng chính là một trong những ngành học cung cấp các kiến thức toàn diện và chuyên sâu liên quan trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn về khu vực châu Á Thái Bình Dương. Từ đó, người học sẽ có cái nhìn tổng quát trong việc thực hiện các công việc liên quan đến các vấn đề châu Á Thái Bình Dương. Nếu bạn đang là một sinh viên chuyên ngành và sắp chuẩn bị thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp Thái Bình Dương học. Thì bài viết sau đây sẽ dành cho bạn.

Ngoài ra nếu các bạn đang viết bài khóa luận tốt nghiệp hay bất cứ đề tài nào mà gặp khó khăn gì cứ liên hệ dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của Luận Văn Tốt qua zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ cũng như hoàn thiện bài làm trọn gói cho các bạn nhé.

1.Những Đề Tài Tốt Nghiệp Thái Binh Dương Học Ấn Tượng Nhất

Những Đề Tài Tốt Nghiệp Thái Binh Dương Học Ấn Tượng Nhất
Những Đề Tài Tốt Nghiệp Thái Binh Dương Học Ấn Tượng Nhất
  1. ASEAN trong chính sách châu Á Thái Bình Dương của Mỹ năm 1991 đến năm 2012
  2. Nhật Bản trong chiến lược châu Á Thái Bình Dương của Mỹ năm 2001 đến 2012
  3. Việt Nam với nghĩa vụ pháp lý thành viên nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền
  4. Chất lượng thể chế, chìa khóa cho sự phát triển kinh tế của các quốc gia châu Á Thái Bình Dương
  5. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào chất lượng thể chế bằng chứng thực nghiệm tại các nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương
  6. Tác động của quy mô chính phụ đến tham Dũng nghiên cứu các quốc gia thuộc châu Á Thái Bình Dương

Tài Liệu Tham Khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Đông Phương Học

2. Top 6 Bài Mẫu Chuyên Đề Tốt Nghiệp Thái Bình Dương Học Tiêu Biểu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp châu Á Thái Bình Dương số 1: ASEAN trong chính sách châu Á Thái Bình Dương của Mỹ vào năm 1991 đến 2012

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp chồng Á Thái Bình Dương học có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ các nội dung chính sách của Mỹ đối với khu vực ASEAN và vai trò của ASEAN trong việc đưa ra tổng thể chính sách của Mỹ đối với khu vực này và rút ra một số nhận xét, đánh giá. Đồng thời, khóa luận còn đưa ra những nhận xét đánh giá về chính sách của Mỹ đối với ASEAN. Khối lượng được thực hiện dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp lịch sử, phương pháp logic, kết hợp vào tổng hợp, phương pháp nghiên cứu địa lý, phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế. Từ đó đóng góp trong việc cung cấp các hệ thống thông tin tư liệu tương đối đầy đủ từng nội dung một cách khoa học. Ngoài ra khóa luận còn được trình bày với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở xác lập vai trò của ASEAN trong chính sách châu Á Thái Bình Dương của Mỹ

Chương hai: trình bày vai trò của ASEAN trong chính sách Châu Á Thái Bình Dương của Mỹ xuống hàng chương ba: trình bày một số nhận xét về vai trò của ASEAN trong chính sách châu Á và Thái Bình Dương của Mỹ

Nghiên cứu này sẽ giúp cho tác giả nâng cao được sự hiểu biết về chính sách của Mỹ đối với khu vực ASEAN và làm rõ vai trò của ASEAN trong chính sách này. Ngoài ra khóa luận còn góp phần cung cấp cái nhìn tổng quát về khoa học, trong công tác đánh giá tác động vai trò của ASEAN trong chính sách châu Á Thái Bình Dương của Mỹ đối với những đầu thập niên thế kỷ 21.

Top 6 Bài Mẫu Chuyên Đề Tốt Nghiệp Thái Bình Dương Học Tiêu Biểu
Top 6 Bài Mẫu Chuyên Đề Tốt Nghiệp Thái Bình Dương Học Tiêu Biểu

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp thái bình dương học số 2: nhật Bản trong chiến lược châu Á Thái Bình Dương của Mỹ

Nếu ở bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Thái Bình Dương học số một trình bày về chiến lược châu Á Thái Bình Dương của Mỹ trong việc phân tích các chính sách. Thì đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp Thái Bình Dương học tìm hiểu sâu hơn về hoạt động phân tích vị thế vai trò của Nhật Bản trong chiến lược châu Á Thái Bình Dương của Mỹ từ giai đoạn 2001 đến 2012. Thông qua khóa luận, tác giả rút ra những đặc điểm và thử thách về vai trò của Nhật Bản trong chiến lược của Mỹ ở khu vực hơn một 10 niên và chiều hướng phát triển về vấn đề này. Dựa vào các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như lịch sử, logic đồng thời vận dụng linh hoạt các phương pháp nghiên cứu chuyên ngành như sưu tầm, chọn lọc, tổng hợp, đối chiếu, so sánh. Tác giả đã khái quát được toàn diện vấn đề trong quá trình nghiên cứu. Ngoài ra kết cấu của đề tài được tác giả trình bày và thể hiện như sau:

Chương một: trình bày chiến lược châu Á Thái Bình Dương Mỹ

Chương hai: trình bày vai trò của Nhật Bản trong chiến lược châu Á Thái Bình Dương của Mỹ xuống hai chương ba: trình bày một số nhận xét và vai trò của nhật Bản trong chiến lược châu Á Thái Bình Dương của Mỹ

Khóa luận đóng góp không chỉ lý thuyết mà còn là thực tiễn trong việc khẳng định vai trò của Nhật Bản trong chiến lược châu Á Thái Bình Dương của Mỹ. Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các viện nghiên cứu và giảng dạy về quan hệ quốc tế Mỹ Nhật, quan hệ quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương và những ai quan tâm đến nghiên cứu đề tài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài  mẫu khóa luận tốt nghiệp Thái Bình Dương học số 3: Việt Nam với nghĩa vụ pháp lý thành viên nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền

Là một trong những công trình nghiên cứu khoa học và được thực hiện hoàn thiện thành một bài mẫu Chuyên Đề tốt nghiệp Thái Bình Dương học với các yếu tố pháp luật. Tác giả thực hiện mục tiêu nghiên cứu của đề tài là để gắn kết các hệ thống lý luận cơ bản về công tác phòng chống, rửa tiền cơ chế phòng chống rửa tiền trên thế giới cũng như tại Việt Nam và các Thành viên nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền. Dựa trên các cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ thống pháp luật của Việt Nam về chống rửa tiền trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và trong bối cảnh an ninh toàn cầu với xu hướng mới. Tác giả đã đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam thực hiện đầy đủ cam kết của Việt Nam khi gia nhập nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền. Khối lượng được xây dựng dựa trên các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: tổng hợp tài liệu, so sánh, phân tích, đánh giá. Từ đó trình bày cơ cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về hoạt động phòng chống rửa tiền

Chương hai: trình bày nhóm châu Á Thái Bình Dương về chống rửa tiền

Chương ba: trình bày Việt Nam và thành viên châu Á Thái Bình Dương thực trạng, xu hướng và giải pháp hoàn thiện về pháp luật chống rửa tiền

Đây được xem là một trong những quá trình nghiên cứu mà kết quả nghiên cứu phục vụ cho nghĩa vụ pháp lý của Việt Nam đối với nhóm châu Á Thái Bình Dương. Từ đó phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về vấn đề này cũng như đưa ra các giải pháp tối ưu cho việc hoàn thiện khung pháp lý về chống rửa tiền tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Thái bình dương học số 4: chất lượng thể chế, chìa khóa cho sự phát triển kinh tế của các quốc gia châu Á Thái Bình Dương

Mục tiêu nghiên cứu của bài khóa luận ngành Thái Bình Dương học này, là để trả lời cho những câu hỏi trong việc tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia châu Á Thái Bình Dương dưới tác động của chất lượng thể chế như thế nào, ngoài ra tác giả còn trình bày các yêu tố của thế trẻ nên được quan tâm nhiều hơn trong việc thúc đẩy kinh tế châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng tốt hơn. Có lượng được thực hiện và xây dựng cũng như kiểm tra các tác động của chất lượng thể chế thông qua các khung lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu cụ thể như tổng hợp tài liệu, so sánh, đánh giá, đối chiếu, logic. Từ đó thể hiện kết cấu của Đề tài khóa luận như sau:

Chương một: giới thiệu đề tài nghiên cứu

Chương hai: trình bày khung lý thuyết và khảo lượt về nghiên cứu cùng chủ đề

Chương ba: trình bày các kiểu liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận và hàm Ý chính sách

Khoá luận góp phần cung cấp các bằng chứng thực nghiệm và các tác động chất lượng thể chế đến sự tăng trưởng kinh tế cho các nền kinh tế ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Từ đó so sánh các nền kinh tế trong khu vực còn lại trên thế giới. Dựa vào kết quả nghiên cứu tìm ra công tác quản trị toàn cầu giúp cho các chính phủ của các quốc gia đưa được các chính sách phù hợp định hướng mục tiêu tăng trưởng kinh tế lâu dài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Hiện nay các trường Đại học đã sử dụng phần mềm để kiểm tra đạo văn, vì vậy các bạn nên cân nhắc trong việc sử dụng tài liệu cho bài làm của mình, nếu cần hỗ trợ các bạn hãy liên hệ với DỊCH VỤ KIỂM TRA ĐẠO VĂN của Luận Văn Tốt bạn nhé!!!!


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Thái Bình Dương học số 5: Đầu tư trực tiếp nước ngoài và chất lượng thể chế bằng chứng thực nghiệm tại các nước thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương

Nhận thấy tầm quan trọng của việc đầu tư trong việc tăng trưởng kinh tế và vai trò của thể chế trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tác giả thực hiện trình bày và nghiên của bài khóa luận tốt nghiệp của mình để đánh giá sự tác động của môi trường thể chế đối với giá trị và sự biến động của nguồn đầu tư nước ngoài tại các khu vực châu Á Thái Bình Dương. Sử dụng các phương pháp nghiên cứu về hồi quy dữ liệu, mô hình, so sánh, tổng hợp tài liệu. Tác giả đã thể hiện thành công ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của đề tài. Ngoài ra, khóa luận còn được trình bày dưới bố cục như sau:

Chương một: giới thiệu đề tài

Chương hai: trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan các quá trình nghiên cứu trước đây xuống hàng chương ba: trình bày dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận         

Thông qua bài khóa luận tốt nghiệp Thái Bình Dương học, tác giả đã tổng hợp lý thuyết về các nghiên cứu thực nghiệm trước đây đối với mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài và môi trường thể chế. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo quan trọng giúp cho các nhà phát triển và đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả các chính sách khuyến khích tăng trưởng kinh tế khả năng thu hút nguồn vốn trực tiếp từ nước ngoài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Thái Bình Dương số 6: tác động của vi mô chính phụ đến tham nhũng và nghiên cứu các quốc gia thuộc châu Á Thái Bình Dương

Là một trong những bài khóa luận Thái Bình Dương học phân tích tác động vào quy mô của chính phủ lên tham nhũng đồng thời tìm hiểu các tác động ảnh hưởng khác của tỷ  lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát và dân chủ giáo dục góp phần kiểm soát hoạt động tham nhũng của các quốc gia trên diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương. Thông qua quá trình xem xét tác động mô hình chính phủ đến mức độ tham nhũng đối với các nền kinh tế thuộc khu quốc gia châu Á Thái Bình Dương trong giai đoạn 2000 đến 2017. Tác giả đã phân tích các tác động và các yếu tố khác nhau trong việc ảnh hưởng đến độ tham nhũng của nền kinh tế thuộc các khối quốc gia châu Á Thái Bình Dương trong giai đoạn này. Khối lượng được thực hiện dựa trên kết cấu của đề tài như sau: Chương một: trình bày cơ bản về vấn đề cần nghiên cứu

Chương hai: trình bày nội dung lược khảo lý thuyết xuống hàng chương ba: trình bày phương pháp nghiên cứu

Chương bốn: trình bày kết quả nghiên cứu

Chương năm: trình bày kết luận

Hôm qua khóa luận, tác giả nhận xét về tình hình tham nhũng tại Việt Nam và một số quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Từ đó tiến hành đưa ra các giải pháp để phòng chống tham nhũng dưới quy mô quản lý của nhà nước trong những năm sắp tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trên đây là các bài mẫu Chuyên Đề Tốt Nghiệp Thái Bình Dương Học tiêu biểu được chúng tôi thu thập để hỗ trợ các bạn, có thể dùng tham khảo khi viết bài khóa luận tốt nghiệp của mình, nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình làm bài, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ viết bài điểm cao, hoặc tham khảo dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp của luanvantot.com bạn nhé

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo