Cơ Sở Lý Luận Về Hạ Chi Phí Sản Xuất Để Tăng Cạnh Tranh

Đánh giá post

Cơ Sở Lý Luận Về Hạ Chi Phí Sản Xuất Để Tăng Cạnh Tranh là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn sinh viên, học viên ngành kế toán đang làm khóa luận tốt nghiệp, đây là nội dung được chúng tôi tham khảo từ một bài luận văn bảo vệ thành công khi viết khóa luận tốt nghiệp của mình, bài viết cho biết về khái niệm về chi phí sản xuất và phân loại các chi phí. Bên cạnh việc tìm kiếm đề tài và cung cấp những nội dung có giá trị cho các bạn thì chúng tôi còn mang đến cho các bạn dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, hãy gọi ngay cho chúng tôi Zalo : 0934573149

1 Các khái niệm về chi phí sản xuất và tính cạnh tranh

1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất [1] của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao phí lao động vật chất cần thiết và lao động sống mà doanh nghiệp đã sử dụng để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời gian nhất định.

Chi phí sản xuất liên quan mật thiết tới nhiều vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công ty. Một trong những vấn đề chịu tác động bởi chi phí sản xuất là giá thành sản phẩm. Các doanh nghiệp luôn hướng đến các phương án tối ưu nhất về chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh và từ đó tối ưu hóa lợi nhuận, tăng thị phần và xây dựng uy tín trên thị trường.

1.1.2 Khái niệm tính cạnh tranh

Cạnh tranh được hiểu chung là sự tranh đấu diễn ra không ngừng giữa các công ty cùng hoạt động trên thị trường để kinh doanh những sản phẩm giống nhau hoặc tương tự nhau nhằm giành thị phần, tăng doanh số và lợi nhuận [2]. Để phát huy các yếu tố nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, các công ty cần hiểu đúng về cạnh tranh và chủ động chấp nhận nó. Mặt khác, hành vi cạnh tranh không lành mạnh không chỉ làm xói mòn lợi ích của xã hội, mà còn làm suy yếu chính nó. Các công ty có những đặc điểm nhất định phải chịu nhiều cạnh tranh hơn so với các loại hình công ty khác.

Cạnh tranh là động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp tìm mọi cách để nâng cao hiệu quả sản xuất và hoạt động. Cạnh tranh xác định vị trí của công ty trên thị trường thông qua thị phần của nó so với các đối thủ cạnh tranh.

Khả năng cạnh tranh trong kinh doanh có nghĩa là một công ty đạt được các mục tiêu đã đặt ra, tạo ra lợi thế cạnh tranh, tạo ra năng suất và chất lượng cao hơn đối thủ, giành thị phần lớn hơn và tạo ra lợi nhuận cao hơn. Khả năng duy trì, phân bổ và điều phối các nguồn lực  giúp chúng ta phát triển bền vững .

Đối thủ cạnh tranh là những công ty đã hoạt động trong ngành và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của công ty. Nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh là rất quan trọng. Nó giúp công ty tránh được bẫy, chấp nhận rủi ro, khắc phục điểm yếu và tận dụng triệt để Lợi thế của mình.

Cơ Sở Lý Luận Về Hạ Chi Phí Sản Xuất -Tăng Cạnh Tranh
Cơ Sở Lý Luận Về Hạ Chi Phí Sản Xuất -Tăng Cạnh Tranh

XEM THÊM : 90 Bài Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

2 Phân loại chi phí và Hạ Chi Phí Sản Xuất Để Tăng Cạnh Tranh

1.2.1 Phân loại theo chức năng chi phí

Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động giúp doanh nghiệp xác định rõ vai trò, chức năng của từng khoản mục chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đây là căn cứ cho công ty tính toán giá thành sản xuất và định giá sản phẩm, tập hợp chi phí theo từng hoạt động chức năng. Cơ Sở Lý Luận Về Hạ Chi Phí Sản Xuất Để Tăng Cạnh Tranh Cách phân loại này cung cấp thông tin kế toán có hệ thống để lập các báo cáo tài chính trong công ty. Theo đó, chi phí phân loại theo chức năng được phân làm 2 loại chính là: Chi phí sản xuất và Chi phí ngoài sản xuất.

Đối với chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí liên quan đến quá trình chế tạo sản phẩm, dịch vụ trong kỳ sản xuất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng công sức của người lao động và thiết bị sản xuất để chế tạo sản phẩm, chuyển hóa nguyên vật liệu thô thành thành phẩm hoàn chỉnh. Chi phí sản xuất bao gồm:

Chi phí NVL trực tiếp, gồm những nguyên liệu chính, vật liệu phụ cấu thành sản phẩm, là những khoản mục chi phí sử dụng cho mục đích sản xuất của doanh nghiệp. Chi phí này được tính trực tiếp vào giá thành sản phẩm.

Chi phí nhân công trực tiếp, là chi phí cho hoạt động sản xuất trực tiếp ra thành phẩm được chi trả cho người lao động, tính trên sức hao phí của người lao động trực tiếp cho sản phẩm được sản xuất ra, chi phí này cũng được tính trực tiếp vào giá thành sản phẩm.

Chi phí sản xuất bao gồm toàn bộ chi phí quản lý nhà máy sản xuất ra sản phẩm nhưng không bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.

Chi phí sản xuất chung bao gồm toàn bộ những chi phí phát sinh ở phân xưởng sản xuất, phát sinh trong quá trình hoạt động tạo ra thành phẩm, không kể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực  tiếp.

Đối với chi phí ngoài sản xuất là những chi phí phát sinh ngoài phạm vi sản xuất, doanh nghiệp dùng để tổ chức quản lý và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Chi phí ngoài sản xuất bao gồm:

Chi phí bán hàng là tất cả những chi phí cần thiết phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo hoàn thành đơn đặt hàng và giao thành phẩm đến tay khách hàng. Là chi phí liên quan đến tồn kho thành phẩm.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ những chi phí chi ra cho việc tổ chức và quản lý sản xuất chung trong doanh nghiệp.

1.2.2 Phân loại theo cách ứng xử chi phí

Hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi rất nhiều khoản chi phí đầu tư, một số chi phí liên quan đến mức độ hoạt động của doanh nghiệp, trong khi đó một số thay đổi về chi phí không phụ thuộc vào mức độ hoạt động như số lượng sản phẩm sản xuất, số km đoạn đường đã đi hay số giờ sử dụng máy móc,… Những đặc điểm này giúp nhà quản trị dự đoán được chi phí của các trường hợp sản xuất khác nhau, đây là cách thể hiện chi phí khi mức độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi nếu biết được cách thức thay đổi của chi phí. Phân loại theo cách ứng xử chi phí là căn cứ để thiết kế, xây dựng các mô hình chi phí trong mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận. Giúp nhà quản trị xác định được phương hướng và xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Từ quan điểm này, chi phí phân loại theo cách ứng xử gồm: Chi phí khả biến, Chi phí bất biến và Chi phí hỗn hợp.

Chi phí khả biến là các chi phí thay đổi tùy theo mức độ hoạt động của doanh nghiệp. Giá trị của các chi phí này biến đổi tăng (giảm) tương ứng với mức độ tăng (giảm) của hoạt động. Tuy nhiên, nếu tính theo mức độ hoạt động đơn vị thì biến phí vẫn giữ nguyên không đổi. Chi phí khả biến chỉ phát sinh khi có hoạt động, được chi thành hai loại:

Chi phí biến đổi đích thực: Các chi phí biến đổi này dao động tương ứng với mức độ hoạt động, chẳng hạn như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí bán hàng và chi phí đóng gói, bưu kiện…

Chi phí biến đổi thứ bậc: Là chi phí biến động không liên tục so với mức độ hoạt động, các hoạt động phải đạt đến một mức độ nhất định mới có thể gây ra biến động chi phí.

Trên thực tế, có nhiều loại chi phí biến đổi không có mối quan hệ tuyến tính với mức độ hoạt động. Trong những trường hợp này, phải xác định phạm vi mức độ hoạt động thích hợp được xem xét. Phạm vi thích hợp được quy định bởi mức sản xuất tối thiểu và mức sản xuất tối đa.

Chi phí bất biến là những chi phí mà giá trị của nó không thay đổi theo mức độ thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Gồm chi phí bất biến bắt buộc và chi phí bất biến không bắt buộc.

Những chi phí bất biến bắt buộc phải chi ra cho dù mức độ hoạt động giảm xuống hay bị gián đoạn sản xuất. Chi phí này có tính chất lâu dài, liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiều năm và không thể cắt giảm hết cho dù không thực hiện sản xuất.

Chi phí bất biến không bắt buộc là những chi phí có thể biến đổi trong từng kỳ kế hoạch của nhà quản trị doanh nghiệp, chi phí này do nhà quản trị quyết định định phí từng kỳ sản xuất kinh doanh và có thể cắt giảm hết trong những trường hợp cần thiết và bản chất là chi phí ngắn hạn.

Chi phí hỗn hợp là chi phí bao gồm cả hai yếu tố bất biến và khả biến. Ở mức độ hoạt động căn bản chi phí hỗn hợp thường thể hiện các đặc điểm của chi phí bất biến. Ở mức độ hoạt động vượt quá mức căn bản nó thể hiện đặc điểm của yếu tố khả biến.

1.2.3 Phân loại theo yếu tố chi phí

Dựa vào tính chất kinh tế của chi phí sản xuất khác nhau để sắp xếp chi phí sản xuất thành từng yếu tố. Mỗi yếu tố chỉ bao gồm những chi phí có cùng nội dung kinh tế, không phân biệt nó phát sinh ở lĩnh vực xã hội nào, ở đâu hay dùng cho bộ phận sản xuất nào. Chi phí sản xuất bao gồm:

Chi phí nguyên vật liệu là chi phí nguyên vật liệu chính, bán thành phẩm, vật liệu mua ngoài, nhiên liệu động lực mua ngoài, phụ tùng thay thế,…

Chi phí nhân công gồm tiền lương thực tế phải chi trả cho người lao động trong doanh nghiệp và các khoản trích bảo hiểm trên lương.

Khấu hao tài sản cố định, trích khấu hao cho tất cả các tài sản cố định trong nhà máy, phân xưởng.

Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài là các chi phí về điện nước, điện thoại, mạng,… mà công ty phải trả.

Các khoản chi phí bằng tiền khác gồm tất cả những chi phí như đổ rác, chi phí tiếp khách, công tác, hội nghị,…

Tác dụng của cách phân loại này là biết được những chi phí đã dùng vào quá trình sản xuất của sản phẩm và tỉ trọng của từng loại chi phí trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Điều này có tác dụng rất lớn trong việc lập báo cáo chi phí sản xuất doanh nghiệp, kiểm tra việc thực hiện dự toán chi phí sản xuất doanh nghiệp, phục vụ cho yêu cầu về thông tin kinh tế và phân tích kinh tế.

Trên đây là nội dung Cơ Sở Lý Luận Về Cơ Sở Lý Luận Về Hạ Chi Phí Sản Xuất Để Tăng Cạnh Tranh, nội dung đã được chúng tôi trình bày rõ ràng và cụ thể hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn có thêm các tài liệu tham khảo khi triển khai bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Nếu cần hỗ trợ gì thêm có thể liên lạc với dịch vụ viết khóa luận của chúng tôi hoặc luanvantot.com để được tư vấn bạn nha.

 

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ