Cơ Sở Lý Thuyết Về Xây Dựng Chiến Lược Làm Luận Văn

5/5 - (2 bình chọn)

Dưới đây là Cơ Sở Lý Thuyết Về Xây Dựng Chiến Lược được thảo từ các nguồn thông tin uy tín và các bài luận văn thạc sĩ được bảo vệ rất thành công, để gửi đến các bạn học viên khi các bạn bất đầu làm bài luận văn thạc sĩ về đề tài Xây Dựng Chiến Lược. Hy vọng bài viết sẽ là tài liệu tham khảo hữu dụng và giúp các bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm, tập trung thời gian vào bài luận văn tốt nghiệp để đạt kết quả tốt.

Ngoài ra nếu các bạn có khó khăn trong quá trình làm bài hay cần thêm tài liệu tham khảo hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được hỗ trợ kịp thời. Hoặc các bạn cần một bài luận văn thạc sĩ hoàn chỉnh ( với mọi đề tài ) đạt hiệu quả cao thì các bạn tham khảo dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của luanvantot.com bạn nhé.

1. Khái niệm chiến lược

Thông thường, chiến lược là khoa học và nghệ thuật chỉ huy quân sự được ứng dụng để lập kế hoạch tổng thể và tiến hành những chiến dịch có quy mô lớn. Theo nghĩa đó, trong kinh doanh, chiến lược kinh doanh là một bản phác thảo tương lai bao gồm các mục tiêu mà doanh nghiệp phải đạt được cũng như các phương tiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó.

Có ý kiến cho rằng chiến lược kinh doanh là tập hợp các quyết định và hành động quản trị tác động đến sự thành công dài hạn của doanh nghiệp. Theo quan niệm truyền thống, chiến lược phác thảo các mục tiêu và giải pháp dài hạn đồng thời xây dựng chương trình phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu. Khi nói đến chiến lược, người ta hay liên hệ đến sứ mệnh, tầm nhìn của doanh nghiệp. Thực ra, sứ mệnh và tầm nhìn của doanh nghiệp mặc dù luôn được đưa vào như một phần của chiến lược nhưng nó không đưa ra một định hướng rõ ràng cho hoạt động của doanh nghiệp.

Từ chiến lược bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là quân sự tài trí và một chỉ huy quân sự giỏi, chiến lược mang lại cho nói cách khác, hướng chung của một người khởi xướng là một cách mô tả cách chúng tôi sẽ làm mọi việc và làm thế nào để đạt được điều đó (Mintzberg H., 1987). Quản lý chiến lược bao gồm việc xây dựng và đạt được các mục tiêu và sáng kiến ​​chính được thực hiện bởi cấp cao nhất của tổ chức quản lý thay mặt chủ sở hữu, dựa trên việc xem xét các nguồn lực và đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài, trong đó tổ chức hoạt động. Quản lý chiến lược cung cấp tổng thể định hướng của doanh nghiệp, bao gồm các mục tiêu của tổ chức, phát triển các chính sách và kế hoạch để đạt được những tiêu và việc phân bổ các nguồn lực cho kế hoạch thực hiện (Hoogma R., 2005).

–  Theo Alfred Chandler (2008): “Chiến lược kinh doanh bao hàm việc ấn định các mục tiêu cơ bản dài hạn của đơn vị kinh doanh, đồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hành động và phân bổ các nguồn lực thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó”.

– Theo Michael E. Porter (2009): “Chiến lược là nghệ thuật xây dựng lợi thế cạnh tranh vững chắc để phòng thủ”.

– Theo Fred R. David (2015): “Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn, chiến lược kinh doanh có thể gồm có sự phát triển về địa lý, đa dạng hóa hoạt động, sở hữu hóa, phát triển sản phẩm, thâm nhập thị trường, cắt giảm chi phí, thanh lý và liên doanh”.

2. Khái niệm quản trị chiến lược

Cơ Sở Lý Thuyết Về Xây Dựng Chiến Lược là một hoạt động năng động, có kế hoạch hoặc một số loại vòng xoáy tích cực thúc đẩy quản lý cấp cao và những người ra quyết định chiến lược trong tổ chức để có được năng lực và kỹ năng của tư duy chiến lược và tầm nhìn về tương lai bằng cách nhận thức thực tế và dự đoán các biến số thị trường, phản hồi nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và dự đoán hành vi trong tương lai để đạt được một lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức này (Burgelman RA,1991). Một chiến lược kinh doanh tốt sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và thuận lợi. Hơn nữa, để mô tả tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh và các lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực tiếp thị.

Quản lý chiến lược là cấp cao nhất của hoạt động quản lý được lập kế hoạch, phát triển hoặc chỉ đạo bởi các giám đốc của tổ chức và sau đó được thực hiện dưới sự giám sát của cấp cao của tổ chức đội ngũ quản lý hoặc quản lý cấp cao (Bryson JM., 2018). Quản lý chiến lược đưa ra định hướng chung cho công ty và có liên quan chặt chẽ đến lĩnh vực nghiên cứu tổ chức. Trong lĩnh vực quản lý kinh doanh, rất hữu ích khi nói về tính nhất quán chiến lược giữa tổ chức và sự liên kết về môi trường hoặc chiến lược của công ty (Ansoff HI., 2018). Tài liệu chiến lược đề xuất một số loại hình kinh doanh hoặc định hướng chiến lược cạnh tranh để mô tả cách thức một tổ chức phát triển lợi thế cạnh tranh trong một ngành liên quan đến đối thủ cạnh tranh. Xu hướng chung của tất cả các loại hình kinh doanh này chiến lược là tập trung vào tầm quan trọng tương đối của hiệu quả và hiệu quả thị trường. Trong môi trường kinh tế thay đổi nhanh chóng nhờ có nhiều đổi mới và phát triển công nghệ, các công ty phải có khả năng thích ứng và nhanh chóng dự đoán những phát triển thông qua việc tạo ra các đổi mới bền vững được điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường.

Cơ Sở Lý Thuyết Về Xây Dựng Chiến Lược Làm Luận Văn
Cơ Sở Lý Thuyết Về Xây Dựng Chiến Lược Làm Luận Văn

XEM THÊM : Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Chiến Lược Kinh Doanh

Quản lý chiến lược là sự lựa chọn những gì tổ chức sẽ làm và sẽ không làm để đạt được các mục tiêu và mục tiêu cụ thể, trong đó các mục tiêu và mục tiêu đó dẫn đến việc thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn đã nêu. Chiến lược là một phần trung tâm của chức năng lập kế hoạch trong P-O-L-C. Chiến lược cũng là đưa ra các lựa chọn cung cấp cho tổ chức một số thước đo về lợi thế cạnh tranh bền vững. Vị trí trung tâm của chiến lược được tóm tắt trong Hình 1.1.

Kế hoạch (Planning) Tổ chức (Organizing) Lãnh đạo (Leading) Kiểm soát (Controlling)
Lập chiến lược Văn hóa Ra quyết định Con người chiến lược
Mục đích và mục tiêu Mạng xã hội Truyền thông Tài nguyên
    Nhóm / Đội  
    Động lực  

Hình 1.1 Khung Planning, Organizing,Leading, Controlling (P-O-L-C)

Có thể thấy trong Hình 1.1, khung P-O-L-C bắt đầu bằng “lập kế hoạch”. Lập kế hoạch có liên quan, nhưng không đồng nghĩa với, quản lý chiến lược. Khái niệm quản lý chiến lược phản ánh những gì một công ty đang làm để đạt được sứ mệnh và tầm nhìn của mình khi đạt được các mục tiêu và mục tiêu cụ thể. Một định nghĩa chính thức hơn cho chúng ta biết rằng quản lý chiến lược “là quá trình mà một công ty quản lý việc xây dựng và thực hiện chiến lược của mình.” Carpenter và cộng sự., (2009).

Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mọi tổ chức có thể đạt được mục tiêu của nó trong dài hạn. Theo các định nghĩa này, quản trị chiến lược chú trọng vào việc phối kết hợp các mặt quản trị, marketing, tài chính/kế toán, sản phẩm tác nghiệp, nghiên cứu và phát triển hệ thống thông tin để đạt tới sự thành công cho doanh nghiệp.

Quá trình quản trị chiến lược dựa vào quan điểm là các công ty theo dõi một cách liên tục các sự kiện xảy ra cả trong và ngoài công ty cũng như các xu hướng để có thể đề ra các thay đổi kịp thời. Cả số lượng và mức độ của những thay đổi tác động mạnh đến các công ty tăng lên nhanh chóng trong thời gian vừa qua.

3. Khái niệm chiến lược kinh doanh

Theo quan niệm hiện đại có cả chiến lược dài hạn và chiến lược ngắn hạn.Cơ Sở Lý Thuyết Về Xây Dựng Chiến Lược là định hướng và quy mô của một tổ chức trong dài hạn. Nó sẽ mang lại lợi ích cho tổ chức bằng cách tối ưu hóa sắp xếp các nguồn lực trong một môi trường cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu thị trường và sự mong đợi của các thành viên góp vốn. Nói cách khác, chiến lược là (Tien & Anh, 2017): Nơi doanh nghiệp cố gắng vươn tới trong dài hạn (phương hướng). Doanh nghiệp phải cạnh tranh với những thị trường nào và loại hoạt động nào công ty thực hiện trên thị trường đó (thị trường, quy mô)?. Làm thế nào doanh nghiệp của bạn sẽ hoạt động tốt hơn đối thủ cạnh tranh trên các thị trường đó (lợi thế)?. Nguồn lực nào (kỹ năng, tài sản, tài chính, các mối quan hệ,khả năng kỹ thuật, thiết bị) được yêu cầu để có thể cạnh tranh (tài nguyên)?. Những yếu tố nào từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (môi trường)?. Những giá trị và kỳ vọng làm cho những người trong và ngoài nhu cầu kinh doanh (thành viên góp vốn)? (Tien và Ngọc, 2019).

Chiến lược kinh doanh được xác định là phương tiện xác định phương hướng và lĩnh vực lâu dài của công ty và xác định cách thức công ty sẽ có được các nguồn lực cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường và các bên liên quan (Bailey C., 2018). Các chiến lược quan trọng nhất phải hiện diện trong các công ty với tư cách là chiến lược kinh doanh nhằm mục đích thành công trong các thị trường riêng lẻ và phải được liên kết với chiến lược của công ty các mục tiêu. Bước đầu tiên là phát triển một chiến lược tại doanh nghiệp cấp bộ phận trong phân tích thị trường cạnh tranh bằng cách thu thập thông tin cần thiết về các đối thủ cạnh tranh trên thị trường và con người phải có năng lực cao để đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo cách tốt nhất có thể. Ngoài ra, các phương án khai thác và phát triển cơ hội trên thị trường cần được khám phá. Bộ phận kinh doanh chiến lược có thể hiển thị rõ ràng nhất trong mọi lĩnh vực kinh doanh, và mọi người trong mỗi bộ phận phải có khả năng liên kết họ làm việc trực tiếp cho chiến lược của bộ phận của họ. Họ cũng nên nhận thức được những cách thích hợp để áp dụng chiến lược này một cách tốt nhất có nghĩa. Có một định nghĩa rõ ràng về bộ phận kinh doanh và nhiệm vụ, tầm nhìn và giá trị của nó. Chiến lược nhóm trong tổ chức cần một nhóm các nhóm làm việc đối lập để thực hiện công ty và doanh nghiệp chiến lược chiến lược thành công. Mỗi đội phải có chiến lược riêng để thực hiện nhiệm vụ được giao (Auzair SM., (2005). Tất cả các chiến lược nên hỗ trợ từng khác để đảm bảo thành công cho tổ chức. Nói chung. Một trong những các yếu tố quan trọng nhất của sự thành công và hiệu quả trong công việc nhóm phải áp dụng các phương pháp quản lý tốt nhất để giúp nhóm để đạt được thành công, ngoài việc quản lý các nguồn lực, hãy tập trung vào chất lượng trong công việc và sự xuất sắc trong việc thực hiện công việc kinh doanh (Peng MW. và cộng sự, (2008).

4. Vai trò của chiến lược kinh doanh

Trong nền kinh tế thị trường có cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn thành công phải có chiến lược. Điều đó có nghĩa là nhà quản trị doanh nghiệp phải nắm được xu thế đang thay đổi trên thị trường, tìm ra được những nhân tố then chốt cho thành công, biết khai thác những ưu thế của doanh nghiệp, nhận thức được những điểm yếu của doanh nghiệp, hiểu được đối thủ cạnh tranh, mong muốn của khách hàng, biết cách tiếp cận với thị trường, từ đó đưa ra những quyết định đầy sáng tạo để triển khai thêm hoặc cắt giảm bớt họat động ở những thời điểm và địa bàn nhất định. Trong bất kỳ lĩnh vực nào của quản lý, chiến lược vẫn khẳng định ưu thế trên các mặt:

Việc phân loại chiến lược kinh doanh của một công ty thành các thể loại mô tả. Sự phân bố mẫu giữa các danh mục xuất hiện trong ngoặc đơn, chiến lược kinh doanh của Công ty khác biệt hóa là để phân biệt việc cung cấp sản phẩm của mình bằng cách tạo ra một sản phẩm toàn ngành được công nhận là duy nhất và có thể chỉ huy một giá cao cấp do tính độc nhất của thuộc tính của nó. Công ty các nhà quản lý dành nhiều sự quan tâm đến sự khác biệt của sản phẩm, mặc dù việc giảm chi phí không bị bỏ qua. Cách tiếp cận hoặc các cách tiếp cận công ty đó sử dụng để phân biệt các sản phẩm của mình với các sản phẩm khác có thể bao gồm một hoặc nhiều yếu tố sau: chất lượng, hình ảnh thương hiệu, hiệu suất sản phẩm vượt trội, công nghệ sản phẩm sáng tạo, độ tin cậy của sản phẩm, một số lượng lớn các tính năng hoặc tùy chọn của sản phẩm, dịch vụ khách hàng tuyệt vời, khả năng tiếp cận sản phẩm vượt trội, tốc độ giao hàng (Snow CC. 1980).  

Cơ Sở Lý Thuyết Về Xây Dựng Chiến Lược của công ty là tạo sự khác biệt sản phẩm từ ác sản phẩm cạnh tranh, tương tự dựa trên một hoặc nhiều các thuộc tính, ví dụ, chất lượng, dịch vụ cũng để cung cấp cung cấp sản phẩm. Do đó, mặc dù chiến lược chính của công ty nhấn mạnh vào sự khác biệt của sản phẩm, công ty cũng quan tâm đến giảm thiểu chi phí và quan tâm nhiều đến hoạt động hiệu quả. Trọng tâm chiến lược chính của công ty là cung cấp thấp nhất hoặc một trong những dịch vụ sản phẩm có giá thấp nhất có sẵn trong ngành công nghiệp. Công ty tích cực theo đuổi việc cắt giảm chi phí từ kinh nghiệm và chú trọng nhiều vào hiệu quả hoạt động và kiểm soát chi phí cố định và chi phí chung. Một điểm nhấn chiến lược thứ yếu đang phân biệt các sản phẩm của công ty với các sản phẩm cạnh tranh dựa trên một hoặc hai dịch vụ sản phẩm thực tế hoặc khách hàng cảm nhận được thuộc tính (Vickery SK.,1993). Chiến lược kinh doanh của công ty là đạt được chi phí tổng thể lãnh đạo trong ngành của nó. Các thành phần quan trọng của chiến lược này bao gồm việc tích cực xây dựng các cơ sở quy mô hiệu quả, theo đuổi mạnh mẽ việc giảm chi phí từ kinh nghiệm, nhấn mạnh vào hiệu quả hoạt động, chi phí chặt chẽ và kiểm soát chi phí, tránh tài khoản khách hàng cận biên và giảm thiểu chi phí trong các lĩnh vực như R & D, dịch vụ, lực lượng bán hàng, quảng cáo, v.v. Người quản lý công ty dành nhiều sự quan tâm đến việc giảm chi phí mặc dù chất lượng, dịch vụ và các lĩnh vực khác không bị bỏ qua (Craig  CS., 1982). Trước đây, người ta thường phân hệ thống chiến lược trong một công ty thành ba cấp:

   – Chiến lược cấp công ty (Corporate strategy)

   – Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh (Strategic Business Unit – SBU)

   – Chiến lược cấp chức năng (Functional strategy)

   Hiện nay, với xu thế toàn cầu hóa, nhiều công ty nhanh chóng đưa họat động của mình vượt ra khỏi biên giới quốc gia và người ta nói tới một cấp chiến lược thứ tư:

   – Chiến lược toàn cầu (Global strategy).

   Chiến lược cấp công ty (chiến lược tổng thể): hướng tới các mục tiêu cơ bản dài hạn trong phạm vi của cả công ty. Ở cấp này, chiến lược phải trả lời được các câu hỏi: Các họat động nào có thể giúp công ty đạt được khả năng sinh lời cực đại, giúp công ty tồn tại và phát triển?. Vì vậy có vô số chiến lược ở cấp tập đòan của công ty với những tên gọi khác nhau, mỗi tác giá có thể phân loại, gọi tên theo cách riêng của mình.

   Theo Fred R.David (2010), chiến lược cấp tập đòan có thể phân thành 14 loại cơ bản: Kết hợp về phía trước, kết hợp về phía sau, kết hợp theo chiều ngang, thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, đa dạng hóa họat động đồng tâm, đa dạng hóa họat động kết nối, đa dạng hóa họat động theo chiều ngang, liên doanh, thu hẹp họat động, cát bỏ họat động, thanh lý, tổng hợp. Trong đó, mỗi loại chiến lược vừa nêu lại bao gồm nhiều họat động cụ thể.

Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh: (gọi tắt là chiến lược kinh doanh) liên quan đến cách thức cạnh tranh thành công trên các thị trường cụ thể. Cơ Sở Lý Thuyết Về Xây Dựng Chiến Lược bao gồm cách thức cạnh tranh mà tổ chức lựa chọn, cách thức tổ chức định vị trên thị trường để đạt được lợi thế cạnh tranh và các chiến lược định khác nhau có thể sử dụng trong bối cảnh cụ thể của mỗi ngành. The Michael Porter có ba chiến lược cạnh tranh tổng quát: Chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm và chiến lược tập trung vào một phân khúc thị trường nhất định.

Chiến lược cấp bộ phận chức năng: còn gọi là chiến lược họat động, là chiến lược của các bộ phận chức năng (sản xuất, marketing, tài chính, nghiên cứu và phát triển…). Các chiến lược này giúp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả họat động trong phạm vi công ty, do đó giúp các chiến lược kinh doanh, chiến lược cấp tập đòan thực hiện một cách hữu hiệu. Để không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả họat động của công ty đáp ứng yêu cầu của khách hàng, của thị trường, cần xây dựng hệ thống các chiến lược hoàn thiện họat động của công ty ở các bộ phận chức năng.

   Chiến lược toàn cầu: trong điều kiện toàn cầu hóa, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đường biên giữa các quốc gia đang dần bị xóa bỏ, để đối phó với hai sức ép cạnh tranh: sức ép giảm chi phí và sức ép đáp ứng nhu cầu theo từng địa phương.

Trên đây là Cơ Sở Lý Thuyết Về Xây Dựng Chiến Lược Làm Luận Văn, khi có tài liệu tham khảo và kết hợp với kiến thức mà các bạn có được, mong rằng các bạn sẽ tạo nên một bài luận văn thạc sĩ Về Xây Dựng Chiến Lược như các bạn mong muốn. Nhưng đừng quên khi gặp khó khăn về bài làm hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Tốt  bạn nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

 

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ