Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính tại UBND Huyện

Đánh giá post

Tham khảo ngay mẫu Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính tại UBND Huyện của website Luận Văn Tốt gửi đến các bạn sinh viên đã và đang thực tập tại UBND Huyện, với mong muốn hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong việc tìm kiếm bài mẫu để tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình, hy vọng mẫu bài báo cáo thực tập dưới đây sẽ là một mẫu tài liệu có ích được gửi đến các bạn sinh viên đang có nhu cầu.

Ngoài ra, các bạn nào đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu, cũng như khó khăn trong quá trình viết bài, thì tại Luận Văn Tốt cũng có dịch vụ hỗ trợ viết bài báo cáo thực tập, trọn gói, bao mộc công ty, dành cho bạn nào không có thời gian làm bài, với chi phí vô cùng phù hợp.

PHẦN I: GIỚI THIỆU BCTT Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính tại UBND Huyện

Việt Nam ra nhập WTO mở ra nhiều cơ hội cho đất nước song cũng không ít thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Việt Nam đang vươn mình đứng dậy để sánh vai cùng các cường Quốc năm Châu. Đổi mới toàn diện luôn là chủ trương của Đảng. Nổi bật đó là việc ban hành pháp luật và các văn bản phù hợp với tình hình hiện nay, trong đó có lĩnh vực công chứng, chứng thực.

Hoạt động công chứng đã xuất hiện trên thế giới từ khi nền sản xuất hàng hoá Tư bản chủ nghĩa bắt hình thành (Thế kỷ X-XI hoặc XIV- XV). Ngày nay xã hội càng phát triển thì hoạt động công chứng càng cho thấy vai trò của nó trong đời sống xã hội.

Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Từ khi Nghị định 45/HĐBT năm 1991, Nghị định 31/CP năm 1996, Nghị định 75/2000/CP về công chứng, chứng thực và bây giờ là luật công chứng năm 2006 ra đời là văn bản bước ngoặt trong quá trình hoàn thiện hệ thống công chứng ở Việt Nam. Gần đây nghị định 79/2007/NĐ – CP ra đời là điểm nhấn trong công chứng chứng thực dã có tác động mạnh mẽ đến đời sống nhân dân.

Thành phố Hải Phòng khoảng 1,7 triệu dân, nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn, 4 khu công nghiệp, và đặc biệt là hệ thống cảng biển, là một trong những trung tâm kinh tế lớn của miền bắc. Bởi vậy nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch là rất lớn.Trong quá trình cải cách hành chính, hoàn thiện quy chế “một cửa”, hoạt động công chứng, chứng thực ở Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung đang phát triển theo xu hướng xã hội hoá. Với mong muốn phản ánh được thực tế quá trình xã hội hoá hoạt động công chứng, chứng thực đang diễn ra từng ngày tại địa phương cùng với những thành quả đã đạt được cũng như những tồn tại cần khắc phục, chuyên đề này xin được đề cập tới vấn đề: Thực trạng hoạt động công chứng – chứng thực các giấy tờ hành chính liên quan tới công tác hộ tịch trong quá trình hoàn thiện cơ chế “một cửa”.

Do điều kiện tại khách quan của nơi thực tập nên chưa thể đi sâu vào phần công tác hộ tịch. Vì vậy,mục đích của chuyên đề là nghiên cứu tác động của hoạt động công chứng, chứng thực đến đời sống nhân dân Hải Phòng. Tìm ra tác động tích cực và những ảnh hưởng tiêu cực, nguyên nhân vì sao? Để tìm ra biện pháp khắc phục trên cơ sở nghiên cứu thực trạng nhằm nâng cao hoạt động công chứng trong những năm tới.

XEM THÊM Báo cáo thực tập Công tác tuyển dụng công chức tại UBND

Chuyên đề có kết cấu gồm 5 phần:
– Phần I : Giới thiệu chuyên đề.
– Phần II : Quá trình thu thập thông tin.
– Phần III : Kết quả xử lý thông tin.
– Phần IV : Nhận xét, giải pháp và kiến nghị.
– Phần V : Kết luận.
– Phần : Danh mục tài liệu tham khảo.
Trong khuôn khổ một chuyên đề thực tập với hiểu biết còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót. Mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến.

Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ phòng Tư pháp quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng cùng các thầy, cô đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này !

ĐỀ CƯƠNG BCTT Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính

PHẦN I: GIỚI THIỆU 
PHẦN II : QUÁ TRÌNH THU THẬP THÔNG TIN
1. Thời gian thu thập thông tin
2. Phương pháp thu thập thông tin
3. Nguồn thu thập thông tin:
4. Các thông tin thu thập được.
PHẦN III: KẾT QUẢ XỬ LÝ THÔNG TIN
1. Tình hình chung về công chứng ,chứng thực trên cả nước.
2. Thực trạng công tác công chứng thực ở Hải Phòng.
3. Tác động của hoạt động công chứng, chứng thực đến đời sống nhân dân.
4. Nguyên nhân.
PHẦN IV: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ .
1. Nhận xét
2. Một số giải pháp
3. Kiến nghị .
PHẦN V : KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính tại UBND Huyện
Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính tại UBND Huyện

PHẦN IV: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính

1. Nhận xét Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính

Được sự quan tâm của Đảng uỷ Hội đồng nhân dân thành phố, UBND thành phố công tác công chứng chứng thực trong những năm qua đã đạt được thành tựu to lớn ( thực trạng ). Thành tựu này đã tác động to lớn tới đời sống nhân dân. Hoạt động công chứng, chứng thực ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Để phát huy hơn nữa vai trò của hoạt động công chứng, chứng thực trước hết phải tăng cường hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật.

Bên cạnh những tác động tích cực hoạt động công chứng, chứng thực còn nhiều bất cập, hạn chế gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân. Để khắc phục những tồn tại của nó chúng ta cùng xem xét một số giải pháp và kiến nghị sau.

2. Một số giải pháp

Trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc cải cách hoạt động công chứng chứng thực bản sao cho thuận tiện nhanh chóng phát huy được vai trò và phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân phù hợp với điều kiện của đất nước là điều cấp thiết.

Do vậy một giải pháp toàn diện đặt ra là phải xã hội hoá hoạt động công chứng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và phù hợp điều kiện của từng địa phương. Chính phủ đã ban hành chương trình tổng thể cải cách Nhà nước giai đoạn 2001-2010 trong đó xác định mục tiêu chung cho giai đoạn là :

“ Xây dựng một nền hành chính dân chủ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, có hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chứng có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ”.

Để phát triển hoạt động công chứng, chứng thực xứng tầm với vai trò và tác động của nó với đời sống nhân dân em xin đưa ra một số giải pháp:
Xã hội hoá hoạt động công chứng chứng thực .
• Xoá bỏ thẩm quyền địa hạt trong hoạt động công chứng
• Thành lập, tăng cường hoạt động lưu trữ tập trung hồ sơ công chứng và thiết lập chế độ thông tin tra cứu .
• Luân chuyển cán bộ, công chứng viên, thực hành tác nghiệp nghiệp vụ và hồ sơ công chứng.
• Phát triển các văn phòng công chứng ( Theo luật công chứng năm 2006 ) để đáp ứng nhu cầu công chứng.

Nâng cao mô hình, quy trình một cửa thực hiện công tác hành chính tư pháp trong thời điểm hiện tại là phù hợp với xu thế phát triển, hoàn thiện hệ thống dịch vụ công, góp phần thực hiện công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp mang lại lợi nhuận cho nhân dân.
Thực hiện ba công khai “ Thủ tục, thời gian và lệ phí ”.

Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi, đều khắp trong nhân dân về pháp luật công chứng và các văn bản liên quan.
Nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ về chất lượng, gia tăng về số lượng bằng cách : Tuyển dụng và mở những lớp bồi dưỡng.
Hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về công chứng chứng thực để phát huy được vai trò của chúng .
Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ tăng cường hợp tác, khách quan, vô tư, công bằng để giúp cho hoạt động công chứng phát triển và tăng cường xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm liên quan công chứng, chứng thực.

Với những giải pháp trên em hy vọng và trông chờ vào một tương lai huy hoàng của hoạt động công chứng, chứng thực vì sự tồn tại của hoạt động công chứng, chứng thực là một tất yếu khách quan, quan trọng trong quá trình phát triển của xã hội và ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh kinh tế phát triển như hiện nay

3. Kiến nghị 

3.1. Có sự đầu tư kinh phí hơn nữa cho trụ sở công chứng, chứng thực để phục vụ tốt hơn nữa cho hoạt động công chứng, chứng thực của nhân dân. Bên cạnh nguồn vốn của Nhà nước cần huy động thêm kinh phí từ nhân dân.
3.2. Tiếp tục đầu tư xây dựng đội ngũ công chứng viên, chuyên viên có năng lực đủ mạnh để đảm nhiệm công việc tốt nhất, hiệu quả nhất.
3.3. Phối hợp công tác với các cơ quan liên quan có sự chỉ đạo của cấp trên để kiểm tra hướng dẫn đối với công tác chứng thực cấp xã. Kiện toàn về tổ chức, đổi mới công tác hoạt động.
3.4. Các cấp uỷ Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo kịp thời tạo mọi điều kiện thuận lợi như: Động viên tinh thần, định hướng chỉ đạo bằng cách ban hành các văn bản hướng dẫn.
3.5. Phải gắn hoạt động công chứng, chứng thực với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải đáp thắc mắc của nhân dân.
3.6. Phát triển hoạt động công chứng lưu động có nghĩa là theo thời gian đã được thông báo công khai từ trước, công chứng viên sẽ đến tận cơ sở ( có thể là UBND xã, phường, thị trấn ) để tiến hành hướng dẫn, giải đáp, thu nhận hồ sơ, chứng nhận công chứng. Đi theo công chứng viên có một ê-kíp cùng hoạt động để thu lệ phí, vào sổ, lưu hồ sơ. Trên đây là những kiến nghị để giải quyết tình trạng ùn tắc ở các phòng công chứng và thuận tiện cho người dân trong quá trình công chứng, chứng thực.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

PHẦN V : KẾT LUẬN BCTT Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính

Sự ra đời của hoạt động công chứng, chứng thực là một tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của xã hội và ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong bối cảnh kinh tế phát triển như hiện nay. Vai trò và tác động của nó tới đời sống nhân dân ngày càng được thừa nhận rộng rãi và không thể thiếu. Để phát huy tác động đó thì việc đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại và việc hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật liên quan đến công chứng, chứng thực là điều tất yếu. Muốn vậy Việt Nam ngoài việc nghiên cứu hệ thống pháp luật các quốc gia tiên tiến thì phải nghiên cứu điều kiện cụ thể của Việt Nam để khắc phục tồn tại, dự kiến được tương lai trong các quy định của mình.

Qua hơn ba tháng thực tập cùng với sự giúp đỡ chỉ đạo của các cán bộ phòng Tư pháp, em đã thu được một lượng kiến thức quý báu và thiết thực về nhiều lĩnh vực trong đó có chuyên đề mà em đã đề cập. Mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Em xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô cùng các cán bộ phòng công chứng đã tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề này.

Trên đây là mẫu Công tác chứng thực các giấy tờ hành chính tại UBND Huyện dành cho các bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm kiếm các mẫu tài liệu liên quan, nếu mẫu trên vẫn chưa đáp ứng được các bạn, hãy nhắn tin zalo để mình có thể gửi thêm nhiều bài nhé.

LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN NÀO MUỐN TẢI FULL BÀI NÀY VỀ, HÃY NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI FILE QUA NHÉ, CÁC BẠN THÔNG CẢM DO DUNG LƯỢNG WEB CÓ HẠN NÊN KHÔNG THỂ ĐĂNG TẢI NGUYÊN BÀI ĐƯỢC.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ