Top 3 Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh MỚI NHẤT!!!

5/5 - (2 bình chọn)

Bạn đang phải mất rất nhiều thời gian cho việc làm bài báo cáo tốt nghiệp và đang tìm kiếm Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh cho bài làm của mình đúng không? Dưới đây mình có soạn sẵn 3 đề cương chi tiết báo cáo quản trị kinh doanh, mong rằng tài liệu này sẽ giúp bạn có thêm nội dung cho bài viết. Hiện bên mình đang có nhận viết báo cáo tốt nghiệp giá rẻ trọn gói, bao chỉnh sửa trong quá trình viết, bạn chỉ cần nhắn Zalo/tele: 0934 573 149 sẽ có nhân viên trao đổi chi tiết, có xin dấu công ty, bảo mật cao cho bạn. Cùng mình tham khảo bài viết dưới đây ⇓⇓⇓⇓⇓


Mẫu 1 – Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh

Đề Tài: Mục Lục Thực Trạng Hoạt Động Quản Trị Chất Lượng Tại Công Ty Tnhh Công Nghệ An Thịnh 

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT VÀ PHIẾU CHẤM ĐIỂM BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN THỊNH

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của Công ty

1.3 Cơ cấu Công ty và tình hình nhân sự

1.4 Tình hình tài sản và cơ sở vật chất của Công ty

1.5 Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2022

1.6 Giới thiệu cụ thể về hoạt động của phòng ban sinh viên thực tập

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

2.1.1 Khái niệm về sản phẩm, chất lượng sản phẩm

2.1.2 Khái niệm về quản trị chất lượng

2.2 HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

2.2.1 Quản trị chất lượng sản phẩm trong khâu thiết kế và phát triển sản phẩm

2.2.2 Quản trị chất lượng sản phẩm trong kiểm soát các yếu tố đầu vào quá trình sản xuất

2.2.3 Quản trị chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và lưu trữ

2.2.4 Quản trị chất lượng sản phẩm trong và sau khi bán hàng

2.3 MỘT SỐ CÔNG CỤ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

2.3.1 Vòng tròn Deming

2.3.2 Bảy công cụ thống kê

2.3.3 Hoạt động 5S

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN THỊNH

3.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÁP CỦA CÔNG TY

3.2.1 Phân tích công tác quản lý chất lượng sản phẩm Cáp của Công ty

3.2.2 Qui định trong sản xuất đối với dây dẫn trần

3.2.3 Qui định trong sản xuất dây điện bọc nhựa PVC

Dây cứng một sợi

3.2.4 Tổng hợp tình hình chất lượng sản phẩm cáp của Công ty

Tổng

3.2.5 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cáp ở các khâu trong quá trình sản xuất

3.2.5.1 Nhân tố con người

3.2.5.2 Nguyên vật liệu

3.2.5.3 Máy móc thiết bị, công nghệ

3.2.5.4 Trình độ tổ chức quản lý

3.2.6 Các loại khuyết tật chính và tỷ trọng từng loại khuyết tật

3.3 NHẬN XÉT CHUNG

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP

4.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ RA GIẢI PHÁP

4.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

4.2.1 Biện pháp 1: Thành lập Phòng quản lý chất lượng nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa những sai hỏng trong quá trình sản xuất

4.2.1.1 Mục tiêu của biện pháp

4.2.1.2 Nội dung của giải pháp

4.2.1.3 Qui trình thực hiện việc thành lập phòng và sơ đồ cơ cấu tổ chức

4.2.1.4 Mua sắm trang thiết bị

4.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao trình độ tay nghề, ý thức kỷ luật của công nhân cùng với việc hoàn thiện cơ cấu lao động

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Phụ lục 1:

Phụ lục 2:

THAM KHẢO THÊM TẠI ĐÂY ⇓⇓⇓⇓⇓

==> XEM NGAY TOP 6 Lời Cảm Ơn Báo Cáo Khoa Quản Trị Kinh Doanh 

==> TOP 3 Kết Luận Báo Cáo Khoa Tài Chính Ngân Hàng HAY NHẤT!!!


Mẫu 2 – Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Đề Tài: Mục Lục Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Dự Án Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xăng Dầu Vipco

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của dự án đầu tư xây dựng

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm dự án đầu tư xây dựng

1.1.3. Vai trò của quản lý dự án đầu tư xây dựng

1.1.3. Công cụ quản lý dự án đầu tư xây dựng

1.2. Đặc điểm Quản lý dự ấn đầu tư xây dựng

1.3. Mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng

1.4. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng theo lĩnh vực

1.5. Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo chu kỳ dự án

1.6. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư

1.6.1. Đánh giá công tác chủ trương và chuẩn bị đầu tư

1.6.2. Đánh giá tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án

1.6.3. Đánh giá chất lượng thực hiện

1.6.4. Đánh giá quản lý chi phí thực hiện dự án

1.6.5. Đánh giá sự ảnh hưởng tới môi trường của dự án

1.7. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng

1.7.1. Các yếu tố khách quan

1.7.2. Yếu tố khách quan

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO GIAI ĐOẠN 2016-2021

2.1. Khái quát về công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco

2.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty

2.1.3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO giai đoạn 2016-2021

2.1.3.1. Một số hoạt động chủ yếu của công ty

2.1.3.2. Tình hình hoạt động sản xuất của công ty cổ phần vận tải xăng dầu giai đoạn 2016-2021

2.2. Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco giai đoạn 2016-2021

2.2.1. Tổng quan về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của công ty Vipco giai đoạn từ 2016-2021

2.2.2. Căn cứ pháp lý về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO giai đoạn 2016-2021

2.2.3. Mô hình quản lý dự án tại Ban quản lý dự án Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO giai đoạn 2016-2021

2.2.4. Công cụ quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco giai đoạn 2016-2021

2.2.5. Quản lý dự án theo nội dung tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO giai đoạn 2016-2021

2.2.5.1. Lập kế hoạch tổng quan

2.2.5.2. Quản lý tiến độ và khối lượng

2.2.5.3. Quản lý chi phí dự án

2.2.5.4. Quản lý chất lượng dự án

2.2.6. Quản lý dự án theo chu kỳ dự án tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO 2016-2021.

2.2.6.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư

2.2.6.2. Giai đoạn thực hiện dự án

2.2.6.3. Giai đoạn kết thúc dự án, đưa công trình vào khai thác sự dụng

2.3. Ví dụ minh hoạ về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco

2.3.1. Giới thiệu chung về dự án

2.3.2. Phân tích công tác quản lý dự án xây dựng

2.3.2.1. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

2.3.2.2. Trong giai đoạn thực hiện dự án

2.3.2.3. Trong giai đoạn kết thúc dự án đầu tư

2.4. Đánh giá chung về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO giai đoạn 2016-2021

2.4.1 Những kết quả đạt được trong công tác quản lý tại Ban quản lý dự án giai đoạn 2016-2021

2.4.2. Một số hạn chế trong công tác quản lý dự án

2.4.3. Nguyên nhân dẫn tới hạn chế

2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO NĂM 2020 – 2025

3.1. Định hướng trong công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO đến năm 2025

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco

3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực QLDA

3.2.1.1. Giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý dự án

3.2.1.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý dự án

3.2.1.3. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý dự án

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các nội dung của dự án

3.2.2.1. Lập kế hoạch tổng quan

3.2.2.2. Quản lý tiến độ dự án

3.2.2.3. Quản lý chi phí dự án

3.2.2.4. Quản lý rủi ro

3.2.2.5. Quản lý chất lượng dự án

3.2.3. Một số giải pháp khác

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh
Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh

Mẫu 3 – Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Tốt Nghiệp Khoa Quản Trị Kinh Doanh

Đề Tài: Thực Trạng Công Tác Kế Toán Công Nợ Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Nệm Mousse Liên Á

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

BẢN CAM ĐOAN

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ

PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu

2.1 Mục tiêu chung

2.2 Mục tiêu cụ thể

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  2. Phương pháp nghiên cứu
  3. Kết cấu của báo cáo

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ

1.1 Tổng quan về kế toán công nợ

1.1.1 Khái niệm về công nợ

1.1.2 Mô tả công việc chung của kế toán công nợ

1.1.2.1 Kiểm tra hợp đồng hợp tác về kinh tế và tài chính

1.1.2.2 Kiểm tra công nợ định kỳ

1.1.2.3 Theo dõi tiến trình công nợ phải thu của khách hàng

1.1.2.4 Đốc thúc và trực tiếp tham gia vào quá trình thu hồi nợ xấu

1.1.2.5 Quản lý công nợ tạm ứng

1.1.2.6 Xử lý công nợ được ủy thác

1.1.2.7 Quản lý các khoản vay trong doanh nghiệp

1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán công nợ

1.1.3.1 Vai trò của kế toán công nợ

1.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán công nợ

1.1.4 Chứng từ sử dụng

1.1.5 Nguyên tắc hạch toán kế toán công nợ

1.1.5.1 Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

1.1.5.2 Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả

1.2 Nội dung kế toán công nợ phải thu, phải trả trong doanh nghiệp

1.2.1 Kế toán nợ phải thu của khách hàng.

1.2.1.1 Nguyên tắc kế toán

1.2.1.2 Phương pháp hạch toán

1.2.2 Kế toán khoản phải trả cho người bán.

1.2.2.1 Nguyên tắc kế toán

1.2.2.2 Phương pháp hạch toán

1.2.3 Kế toán phải trả người lao động.

1.2.3.1 Nguyên tắc kế toán

1.2.3.2 Phương pháp hạch toán

XEM NGAY ==> TRỌN BỘ 100 ĐỀ TÀI Báo cáo thực tập tại doanh nghiệp NEW!

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NỆM MOUSSE LIÊN Á

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và sản xuất nệm Mousse Liên Á

2.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất nệm Mousse Liên Á

2.3 Ngành nghề kinh doanh của công ty

2.4 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất nệm Mousse Liên Á

2.4.1 Sơ đồ tổ chức

2.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

2.4.2.1 Ban giám đốc

2.4.2.2 Bộ phận kinh doanh nội địa

2.4.2.3 Bộ phận kinh doanh quốc tế

2.4.2.4 Bộ phận marketing

2.4.2.5 Bộ phận thiết kế

2.4.2.6 Bộ phận sản xuất

2.4.2.7 Bộ phận cung ứng

2.4.2.8 Bộ phận tài chính – kế toán

2.4.2.9 Bộ phận công nghệ thông tin

2.4.2.10 Bộ phận hành chính nhân sự

2.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT NỆM MOUSSE LIÊN Á

3.1 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại và sản xuất nệm Mousse Liên Á

3.1.1 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty

3.1.2 Sổ sách kế toán chủ yếu

3.1.3 Chứng từ kế toán và niêm độ kế toán của công ty.

3.2 Thực trạng công tác kế toán công nợ tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất nệm Mousse Liên Á

3.2.1 Thực trạng công tác kế toán khoản phải thu của khách hàng

3.2.1.1 Chứng từ công tác kế toán phải thu của khách hàng

3.2.1.2 Tài khoản, nguyên tắc sử dụng

3.2.1.3 Kế toán chi tiết và tổng hợp các khoản phải thu

3.2.1.4 Quy trình kế toán phải thu khách hàng

3.2.2 Thực trạng công tác kế toán khoản phải trả cho người bán

3.2.2.1 Chứng từ

3.2.2.2 Tài khoản, nguyên tắc sử dụng

3.2.2.3 Kế toán chi tiết và tổng hợp các khoản phải trả người bán

3.2.2.4 Quy trình kế toán phải trả khách hàng

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  1. Kết luận

1.1 Nhận xét chung

1.2 Ưu điểm

1.3 Nhược điểm

  1. Kiến nghị

2.1 Công tác quản lý thanh toán

2.1.1 Công tác quản lý công nợ phải trả của công ty

2.1.2 Công tác quản lý về công tác công nợ phải thu

2.2 Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi công nợ

2.2.1 Chính sách khuyến khích khách hàng trả nợ trước hạn

2.2.2 Tích cực chủ động thu hồi chấm dứt công nợ

2.3 Lập dự phòng phải thu khó đòi

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO QUẢN TRỊ KINH DOANH


TẢI MIỄN PHÍ – ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO KHOA QUẢN TRỊ – HAY!!!

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 


Bạn đã đọc hết Top 3 Đề Cương Chi Tiết Báo Cáo Quản Trị Kinh Doanh MỚI NHẤT!!! rồi đúng không? Bạn còn đang thắc mắc hay cần hỗ trợ liên hệ ngay Dịch vụ viết báo cáo tốt nghiệp giá rẻ trọn gói, hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề mình tin sẽ giúp được bạn có bài báo cáo tốt nghiệp điểm cao như mong đợi, bên mình nhận viết tất cả các chuyên ngành hiện nay, luôn cập nhật xu hướng viết mới, luôn chỉnh sửa trong quá trình viết theo ý bạn, liên hệ ngay Zalo/tele: 0934 573 149 sẽ có nhân viên tư vấn chi tiết và báo giá cho bạn, có xin dấu công ty, bảo mật 100%. Chúc bạn hoàn thành tốt bài báo cáo tốt nghiệp!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo