97 Đề Tài Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Anh Biên Phiên Dịch Hay Nhất

5/5 - (2 bình chọn)

Dưới đây là 97 Đề Tài Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Anh Biên Phiên Dịch mà Luận Văn Tốt muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên đang trong quá trình làm báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, nhầm giúp các bạn có tài liệu hữu ích để tham khảo. Bài viết được Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian để soạn thảo từ các nguồn thông tin uy tín và những bài tốt nghiệp đạt điển cao nhiều bạn sinh viên ưu tú ở những khóa trước. Mong rằng bài viết sẽ mang lại cho các bạn nhiều ý tưởng làm bài tốt cho bài tốt nghiệp của mình.

Trong quá trình làm bài nếu các bạn cần thêm tài liệu hay tư vấn thêm về bài làm thì đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với Luận Văn Tốt để được tư vấn viết bài trọn gói qua Zalo/tele : 0934573149

1. Các ĐỀ TÀI Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Anh Biên Phiên Dịch

1.1. Ngành Biên phiên dịch

Suggested Topics in Translation and Interpretation

Sinh viên có thể chọn một trong các lĩnh vực sau:

 1. Translation and/ or interpretation in particular texts with different stylistics (e.g., scientific articles, administrative documents, newspapers, magazines, advertisements, TV news, literature works,…)
 2. Translation and/ or interpretation in particular texts with different fields (e.g., natural science & technology, social science, administration, laws, diplomacy, business, tourism, education,…) and strategies to deal with terminologies
 3. Translation and/ or interpretation in multi-modals (films, music, comic books, poetry, novels,…)
 4. Common errors in translation and/ or interpretation
 5. How to deal with idioms and fixed expressions in translation and/ or interpretation
 6. Common difficulties in translation and/ or interpretation
 7. How to enhance interpreting skills (listening comprehension skills, memorizing skills, note-taking skills, public speaking skills, …)
 8. How cultural factors affect translating and/ or interpreting versions
 9. Contextual factors (semantics & pragmatics) in translation and/ or interpretation
 10. Strategies for translating and/ or interpreting (paraphrase, reformulation, simplification, …)

1.2. Ngành Tiếng Anh Du lịch:

Suggested topics in Touris

Sinh viên có thể chọn một trong các lĩnh vực sau:

 1. Role of strategic human resource management in developing hotels.
 2. The role of housekeeping department towards guest satisfaction in hotels.
 3. Receptionist-guest interaction and perceptions of politeness at hotels.
 4. Employee empowerment and customer satisfaction on hotel industry.
 5. Factors influencing visitor’s choices to visit a particular destination during the winter/summer holiday.
 6. Challenges in the Restaurant Business.
 7. Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction.
 8. Climate change and its effects on tourism activities.
 9. How pandemics affect tourism.
 10. The impacts of travel bloggers and vloggers on the tourism industry.

1.3. Ngành Giảng dạy tiếng Anh:

Suggested topics in ELT

 1. ELT learners’ Perspective toward leaning writing/ listening/ speaking skill.
 2. The importance of motivation in ELT
 3. Informal assessment as a tool in promoting learner autonomy
 4. Students’ Speaking Motivation and their perspectives on a Task-based language classroom.
 5. Factors affecting the English proficiency of language-majored students.
 6. Communicative reading activities
 7. Effective ways todeal with mixed-ability classes
 8. Students’ and Teachers’ Perspectives on Correction in Speaking Activities
 9. Using videotaped Assignment in speaking classes: A case study at the NTU.
 10. Common errors in wrting among language-majored students at the NTU.

Bài viết 97 Đề Tài Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Anh Biên Phiên Dịch sẽ không dừng lại ở đây mời các bạn xem tiếp phần còn lại cũng không kém phần quan trọng 

2. Cách Làm Chuyên Đề Tốt Nghiệp Biên Phiên Dịch Điểm Cao

2.1. Nội dung

Chuyên đề tốt nghiệp là một báo cáo mang tính tổng hợp sau khi kết thúc chương trình đào tạo. Thể hiện khả năng của sinh viên trong việc vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. Chuyên đề được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Yêu cầu Kết quả học tập (KQHT):

 1. Xây dựng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện được đề cương.
 2. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến vấn đề nghiên cứu và thu thập số liệu.
 3. Phân tích số liệu và viết báo cáo.
97 Đề Tài Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Anh Biên Phiên Dịch
97 Đề Tài Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Anh Biên Phiên Dịch

XEM THÊM : Báo Cáo Thực Tập Tiếng Anh Về Dịch Thuật

2.2. Cấu trúc

Cấu trúc của Chuyên đề TN được sắp xếp theo thứ tự:

 • Trang bìa
 • Trang bìa lót
 • Mục lục
 • Danh mục bảng biểu, hình vẽ, các từ viết tắt
 • Mở đầu (Tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài, cấu trúc của đề tài);
 • Chương 1. Cơ sở lý thuyết (Trình bày các khái niệm, cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài, hệ thống các chỉ tiêu và phương pháp phân tích);
 • Chương 2. Phân tích thực trạng (Giới thiệu tổng quan, phân tích/đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu/qui trình công việc);
 • Chương 3. Các giải pháp/ kiến nghị (Trình bày các giải pháp/kiến nghị đề xuất dựa trên kết quả phân tích/đánh giá thực trạng);
 • Kết luận (Trình bày các kết luận chính rút ra từ kết quả nghiên cứu).
 • Danh mục tài liệu tham khảo
 • Phụ lục (nếu có).

Khối lượng chuyên đề/báo cáo TN khoảng 30-50 trang A4. Hình thức trình bày chuyên đề TN theo quy định chung của trường.

2.3. Kiểu trích dẫn tài liệu

Sử dụng một cách trích dẫn thống nhất theo hệ thống Harvard, dạng “Tên tác giả – Năm xuất bản” (Tham khảo Quy định về Đạo đức và Liêm chính học thuật của Nhà Trường)

3.Cách thức đánh giá (theo rubric)

3.1.Đánh giá chung

TT Cán bộ Nội dung và tỷ lệ (%)
1 Cán bộ hướng dẫn (CBHD) Xây dựng đề cương 20 Xây dựng đề cương 70  
Hoàn thành đúng hạn 30  
2 Chuyên cần 30 Sự hiện diện tại đơn vị thực tập 50  
Thực hiện, theo dõi, ghi chép … 50  
3 Hoàn thiện 50 Tổng hợp và xử lý số liệu 30  
Khả năng viết và trình bày 30  
Đánh giá kết quả nghiên cứu 30  
Hoàn thành đúng hạn 10  
4 Cán bộ chấm Chấm điểm 100 Hình thức 40  
Nội dung 60  
5 Đánh giá chung Điểm của Chuyên đề TN = Trung bình của (Điểm của CB chấm 1, Điểm của CB chấm 2).

3.2.Đánh giá chi tiết

 1. Xây dựng đề cương
Tiêu chí KQHT Tỷ lệ (%) Mức chất lượng Điểm
Giỏi Khá Trung bình Không đạt
10 – 8,5 8,4 – 7,0 6,9 – 5,0 < 5
Xây dựng đề cương 1 70 Có đầy đủ: Tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và kế hoạch thực hiện. Chỉ có: nội dung, phương pháp nghiên cứu và kế hoạch thực hiện. Chỉ có: nội dung và phương pháp nghiên cứu. Thiếu phương pháp nghiên cứu.  
Hoàn thành đúng hạn 1 30 ≤ 1 tuần sau khi phân công. ≤ 2 tuần sau khi phân công. ≤ 3 tuần sau khi phân công. > 3 tuần sau khi phân công.  
Tổng cộng  
 1. Chuyên cần
Tiêu chí KQHT Tỷ lệ (%) Mức chất lượng Điểm
Giỏi Khá Trung bình Không đạt
10 – 8,5 8,4 – 7,0 6,9 – 5,0  < 5
Liên hệ với GVHD 2 50 Liên hệ > 90% thời gian kế hoạch. Liên hệ > 80% thời gian kế hoạch. Liên hệ > 70% thời gian kế hoạch. Liên hệ < 70% thời gian kế hoạch.  
Thực hiện, theo dõi, ghi chép dữ liệu 2 50 Thực hiện đầy đủ, theo dõi sát, ghi chép rõ ràng, chính xác. Thực hiện đầy đủ, theo dõi sát, ghi chép đầy đủ. Thực hiện đầy đủ, theo dõi và  ghi chép chưa đầy đủ. Không thực hiện đầy đủ, theo dõi và ghi chép chưa đạt.  
Tổng cộng  
 1. Hoàn thiện chuyên đề TN
Tiêu chí KQHT Tỷ lệ (%) Mức chất lượng Điểm
Giỏi Khá Trung bình Không đạt
10 – 8,5 8,4 – 7,0 6,9 – 5,0 < 5
Tổng hợp và xử lý số liệu 3 30 Biết tổng hợp và biết cách xử lý số liệu, biết sử dụng các phương pháp thống kê, hiểu kết quả thống kê. Biết tổng hợp và   biết cách xử lý số liệu nhưng không hiểu rõ kết quả thống kê. Biết tổng hợp nhưng không biết cách xử lý số liệu, không hiểu kết quả thống kê. Số liệu không rõ ràng, không đầy đủ.  
Khả năng viết và trình bày 3 20 Viết và trình bày rõ ràng, logic. Chỉnh sửa ≤ 2 lần. Viết và trình bày rõ ràng, chưa logic. Chỉnh sửa ≤ 3 lần. Viết và trình bày chưa rõ ràng, không logic. Chỉnh sửa ≤ 4 lần. Không có khả năng viết và trình bày. kết quả Chỉnh sửa >5 lần.  
Đánh giá kết quả 3 40 Có kiến thức tốt khi đánh giá kết quả; thảo luận có cơ sở; đưa ra nhận xét và đề nghị hợp lý. Có kiến thức tốt khi đánh giá kết quả; ít thảo luận; nhận xét và đề nghị chưa hợp lý. Có kiến thức khi đánh giá kết quả; không thảo luận; nhận xét và đề nghị chưa hợp lý. Kiến thức sai và nhận xét kết quả không đúng.  
Hoàn thành đúng hạn 3 10 Nộp đúng hạn. Nộp trước thời gian gia hạn 3 ngày. Nộp đúng thời gian gia hạn. Nộp sau gia hạn.  
Tổng cộng  
 1. Chấm phản biện
Tiêu chí KQHT Tỷ lệ (%) Mức chất lượng Điểm
Giỏi Khá Trung bình Không đạt
10 – 8,5 8,4 – 7,0 6,9 – 5,0 < 5
Hình thức 3 40 Trình bày đúng format  qui định; cân đối giữa các phần, không có lỗi chính tả, có hình ảnh minh họa rõ ràng, chính xác. Trình bày đúng format qui định; chưa cân đối giữa các phần hoặc có khá nhiều lỗi chính tả, hình ảnh minh họa không rõ ràng. Trình bày không hoàn toàn đúng với format; nhiều lỗi chính tả, không có hình minh họa. Trình bày sai nhiều so với format; không đủ các phần; quá nhiều lỗi chính tả, không hình ảnh minh họa.  
Nội dung 1,2,3 60 Đạt yêu cầu của một Khóa luận TN (tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, tổng quan, phương pháp nghiên cứu, kết quả, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo);  chính xác về mặt khoa học, lập luận lô-gich. Đạt yêu cầu của một Khóa luận TN; chính xác về mặt khoa học; nhưng lập luận có độ chặt chẽ không cao. Đạt yêu cầu của một Khóa luận TN; chính xác về mặt khoa học; nhưng lập luận hưa chặt chẽ. Không đạt yêu cầu của một Khóa luận TN; không chính xác về mặt khoa học và lập luận không chặt chẽ.  
Tổng cộng  
                 

Để các bạn không phải lo lắng về bài làm do không tìm được ý tưởng thì chúng tôi mời các bạn xem qua Dịch Vụ Viết Thuê Chuyên Đề Tốt Nghiệp, khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt nhé.

 1. Điểm của Chuyên đề TN
 • Đối với Chuyên đề TN:

Điểm của Chuyên đề TN = (Điểm của CBHD x 1 + Điểm của CB chấm1 x 2 + Điểm của CB chấm2 x 2)/5.

Trên đây là 97 Đề Tài Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Anh Biên Phiên Dịch Hay Nhất hy vọng các bạn sẽ thích và tìm ra được đề tài thích hợp cho mình, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với Luận Văn Tốt để được thêm tài liệu và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo/tele : 0934573149 bạn nhé.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ