Tiểu Luận Đội quân tóc dài trong kháng chiến chống Mĩ ở miền Nam

Đánh giá post

Dưới đây là Tiểu Luận Đội quân tóc dài trong kháng chiến chống Mĩ, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận, tiểu luận của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Tiểu Luận Đội quân tóc dài trong kháng chiến chống Mĩ
Tiểu Luận Đội quân tóc dài trong kháng chiến chống Mĩ

MỞ ĐẦU Bài Đội quân tóc dài trong kháng chiến chống Mĩ ở miền Nam 

1. Tính cấp thiết của đề tài

“Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống những kẻ thù xâm lược lớn mạnh hơn gấp nhiều lần và giành được những thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi đó do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó có thành công của sự đồng lòng của tất cả các nguồn lực và lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.

Thắng lợi của 21 năm kháng chiến chống Mỹ có nhiều nguyên nhân như: do sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với đường lối kháng chiến độc lập tự chủ, sáng tạo; do quyết tâm chiến đấu hy sinh, tinh thần dũng cảm của quân và dân hai miền Nam – Bắc, trong đó quân và dân miền Nam đã trực tiếp đương đầu với đế quốc Mỹ – một kẻ thù lớn mạnh nhất lúc đó; do có sự ủng hộ quốc tế, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới;… Tuy nhiên, về nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến, cũng còn những khía cạnh, ngoài những nguồn lực về quân đội không thể bỏ qua lực lượng những người phũ nữ đóng góp làm tiền tuyến hậu phương vững chắc, ủng hộ cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi”.

“Trong suốt quá trình kháng chiến chống mx cứu nước ở miền Nam nước ta, sự đóng góp của phần lực lượng là phụ nữ hay còn gọi tên như “đội quân tóc dài” (1954-1975) với phương châm giặc đến nhà đàn bà cũng đánh hay độ ngũ chị em phụ nữ xung phong tham gia đội ngũ lên tiền phương để đánh trận, tinh thần bất khuất không kém phần phái mạnh.

Đội quân tóc dài có những tư duy nhạy bén trong việc nhận thức thời cơ, tạo thời cơ, tranh thủ chỉ đạo thời cơ, về so sánh lực lượng cách mạng giữa ta và địch, nắm vững quy luật vận động của chiến tranh, chịu sự chỉ huy Đảng đã chỉ đạo tranh thủ thời cơ kịp thời, tạo ra những bước ngoặt có ý nghĩa quyết định, sớm nhận thức quy luật vận động của chiến tranh, dự báo thời cơ cách mạng, chuẩn bị và tranh thủ thời cơ để thúc đẩy tiến trình cách mạng phát triển, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử giai đoạn năm (1954-1975)”. Xuất phát từ những lý do trên, em quyết định lựa chọn đề tài: “Tìm hiểu về Đội quân tóc dài trong cuộc kháng chiến chống Mĩ ở miền Nam Việt Nam.”

2. Mục đích nghiên cứu

Làm rõ qúa trình hình thành và các đóng góp, vai trò của “đội quân tóc dài” trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần làm sáng tỏ những thành tựu, các hạn chế và đúc rút những kinh nghiệm về vai trò của đội quân tóc dài có ý nghĩa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, chủ đề tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu

– Trình bày khái quát tổng quan có liên quan đến chủ đề

– Trình bày khái quát hoàn cảnh lịch sử và các hoạt động có liên quan đến đề tài “Đội quân tóc dài” trong cuộc kháng chiến chống Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

– Đánh giá chung những thành tựu và hạn chế về việc Đội quân tóc dài” trong cuộc kháng chiến chống Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng các phương pháp chủ yếu như phương pháp lịch sử, phương pháp logic, ngoài ra còn vận dụng các phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp từ sách, báo, trang web, giáo trình có liên quan đến đề tài, …để làm rõ nội dung nghiên cứu.

5. Phạm vi nghiên cứu

– Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu làm rõ các quá trình hình thành, hoàn cảnh lịch sử, những đóng góp của Đội quân tóc dài cuộc kháng chiến chống Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

– Về không gian: Trên địa bàn miền Nam Việt Nam, địa bàn miền Bắc trên phạm vi cả nước Việt Nam

– Về thời gian: Trong cuộc háng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) và diểm lại một cách khái quát thời kỳ có liên quan đến đề tài.

6. Kết cấu của đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận chủ đề còn gồm có 3 chương:

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘI QUÂN TÓC DÀI

CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUÂN TÓC DÀI TRONG THỜI KÌ CHỐNG MỸ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG ĐỘI QUÂN TÓC DÀI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT
DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN CỦA LUẬN VĂN TỐT

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘI QUÂN TÓC DÀI

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân dân ta, tại cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam nước ta luôn xuất hiện hình ảnh của một đội quân đặc biệt, đó là “Đội quân tóc dài”. “Đội quân này tập hợp những người phụ nữ giản dị trong đời thường nhưng can trường, dũng cảm trong chiến đấu và chính họ đã góp phần làm nên lịch sử, góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc”[1].

1.1. Ra đời từ phong trào Đồng khởi

 “Đội quân tóc dài ra đời từ chiếc nôi của phong trào Đồng Khởi trên xứ dừa Bến Tre ngày 17/1/1960, là tên gọi của lực lượng đấu tranh chính trị trực diện của phụ nữ tham gia trong thời kỳ Đồng Khởi. Đội quan tóc dài sau khi xuất hiện đã đưa phong trào đấu tranh của phụ nữ Việt Nam lên một tầm cao mới.

Nghị quyết 15 của Trung ương ra đời và đến với tỉnh Bến Tre như nắng hạn gặp mưa rào. Theo đó, Đảng chủ trương sử dụng vũ trang để hỗ trợ đấu tranh chính trị, điều này cũng đáp ứng được nhu cầu tình thế và sự mong ước của Đảng bộ và nhân dân xứ dừa. Vì vậy, cuộc Đồng Khởi ngày 17/1/1960 của nhân dân Bến Tre đã được diễn ra tại 3 xã điểm là: Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp của huyện Mỏ Cày, sau đó phong trào đã nhanh chóng lan rộng ra toàn tỉnh Bến Tre. Lồng lộn trước sự thất thủ bất ngờ, ngày 26/1/1960, địch huy động nhiều đơn vị vũ trang gồm cả quân chủ lực và bảo an với hơn một vạn tên càn quét, hòng chiếm lại 3 xã là cái nôi Đồng Khởi đã được giải phóng.”[2]

“Để đối phó lại âm mưu của địch, Tỉnh ủy Bến Tre đã đi đến thống nhất xây dựng kế hoạch phát động nhân dân đấu tranh chính trị trực diện trên toàn tỉnh. Ngày 15/3/1960, hơn 5.000 phụ nữ gồm đủ các thành phần, đủ mọi lứa tuổi, đã được tổ chức tập hợp thành một đoàn quân tóc dài với hơn 200 ghe xuồng kéo vào huyện Mỏ Cày giúp chạy chữa những người bị thương, cung cấp thuốc men, thực phẩm, gạo thóc cho đồng bào khi địch đã rút quân để bà con có thể trở về yên ổn làm ăn…

Đội quân tóc dài lúc ra đời do đồng chí Nguyễn Thị Định (cô Ba Định) lãnh đạo đã vận dụng nhuần nhuyễn phương châm 3 mũi giáp công: Chính trị, binh vận và vũ trang để tấn công quân Mỹ – ngụy. Danh xưng Đội quân tóc dài cũng bắt nguồn từ chính sự khiếp sợ của viên Đại tá, chỉ huy trưởng cuộc hành quân Nguyễn Văn Y trong phong trào Đồng Khởi tại Bến Tre. Đến nỗi viên đại tá này phải thốt lên: Thôi đành phải chịu thua đội quân đầu tóc.

Các má, các cô, các chị trong Đội quân tóc dài ngày ấy tuy là những người phụ nữ chân quê, lam lũ với ruộng đồng, nhưng lại là những con người trung kiên, ưu tú, dũng cảm và mưu trí. Mặc cho quân địch nhiều lần dùng thủ đoạn thâm độc với các má, các cô, các chị như: Lấy kéo cắt tóc của các cô, bắt bớ, giam cầm, tra tấn dã man với đòn nham hiểu là ngâm nước, phơi nắng, hãm hiếp, truy bức… nhưng các cô, các chị vẫn nhất quyết không khai ra các cơ sở cách mạng, không khai đồng đội của mình”[3].

Những lời dẫn chứng sống kể lại

 “Nhớ lại những năm tháng đấu tranh ấy, bà Nguyễn Thị Đời (bà Năm Đời) ở xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm cho biết, hai lần bị giặc bắt khi tham gia đấu tranh chính trị trực diện nhưng bà vẫn làm kẻ địch phải kiếp sợ trước sự kiên trung của mình.”

………………………………………

Trên đây là Tiểu Luận Đội quân tóc dài trong kháng chiến chống Mĩ, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê tiểu luận trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ