Báo cáo thực tập tại Trung tâm công tác xã hội => 10đ

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập tại Trung tâm công tác xã hội, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Báo cáo thực tập tại Trung tâm công tác xã hội
Báo cáo thực tập tại Trung tâm công tác xã hội

1. Giới thiệu Báo cáo thực tập tại Trung tâm công tác xã hội

1.1 Vị trí địa lý

Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần thơ hiện đóng tại trụ sở tại số 251/1, đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ là đơn vị chủ quản, địa chỉ cơ quan chủ : Số 288, đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ với 60 nhân sự (trong đó có 50 biên chế sự nghiệp và 10 biên chế theo nghị định 68) đang giữ nhiều vị trí việc làm khác nhau.
Hiện Trung tâm đang chăm sóc nuôi dưỡng 82 đối tượng (số liệu báo cáo tháng 10/2018) gồm: Trẻ tâm thần, bại não, khuyết tật, trẻ lang thang…

1.2. Mục đích thành lập của cơ sở:

– Trung tâm có chức năng thực hiện cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng xã hội và đối tượng khác có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội theo quy định của pháp luật.
– Nhằm giảm những đối tượng tâm thần sống lang thang, cơ nhỡ, những người già, người không có nơi nương tựa, cho họ một mái ấm tình thương, một nơi ăn ở để họ có một cuộc sống tốt hơn. Giảm tối thiểu những vấn đề xã hội xảy ra với những đối tượng này.

– Bảo đảm an toàn an ninh xã hội, tạo điều kiện để những đối tượng yếu thế nhận được những nguồn giúp đỡ từ xã hội.
– Chăm sóc, bảo vệ, phục hồi chức năng cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Đặc biệt là trẻ em lang thang không nơi nương tựa, trẻ bại não, trẻ khuyết tật, trẻ tâm thần…

1.3. Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Công tác xã hội (TTCTXH) thành phố Cần Thơ được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Nuôi trẻ mồ côi và nhiễm chất độc Dioxin và Trung tâm cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Trẻ em trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cấp pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khỏan riêng; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trung tâm là mô hình được Cục Bảo trợ xã hội (BTXH) thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đầu tư theo Quyết định 32/QĐ-TTg về phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 và Quyết định số 1215/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 – 2020.

Ngày 11 tháng 10 năm 2013, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ ký Quyết định 3189/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Công tác xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ.

 Chức năng và nhiệm vụ
– Cung cấp các dịch vụ bảo vệ khẩn cấp dành cho các đối tượng: Trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động (nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo và hỗ trợ y tế ban đầu). Thời gian lưu trú tạm thời không quá 30 ngày.
– Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.
– Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.
– Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.
– Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng.

XEM THÊM ===> [TẢI FREE] TOP 5+ Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội 10đ

– Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
 Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực.
 Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên;
 Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
 Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu;

– Phát triển cộng đồng.
 Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng;
 Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền;
 Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội;
 Tổ chức huy động nguồn lực để trợ giúp đối tượng.
– Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

1.5. Đối tượng chính cơ sở phục vụ:

Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động, người khuyết tật.

1.6. Cơ cấu lãnh đạo và sơ đồ tổ chức

* Cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị gồm: 4 phòng chuyên môn

Cơ cấu tổ chức trung tâm bảo trợ trẻ em
Cơ cấu tổ chức trung tâm bảo trợ trẻ em

Hình Sơ đồ bộ máy cơ cấu tổ chức TTCTXH Cần Thơ
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm:
– Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
– Các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm gồm:
+ Phòng Hành chính – Tổng hợp (bao gồm cả kế toán);
+ Phòng Tư vấn và trợ giúp đối tượng;
+ Phòng Chăm sóc;
+ Phòng y tế.
Các phòng chuyên môn có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng và các nhân viên. Số lượng nhân viên của mỗi phòng được xác định theo vị trí công tác và khối lượng công việc thực tế phải đảm nhiệm.

 Ban điều hành
Trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm:
Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Giám đốc Trung tâm quyết định các biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm theo Quy chế này và các quy định của pháp luật. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, Giám đốc có văn bản ủy quyền cho 01 Phó Giám đốc điều hành các hoạt động của Trung tâm.

Trách nhiệm của các phó giám đốc:
– Phó giám đốc trung tâm là người trợ giúp cho giám đốc, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc và pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
– Trực tiếp phụ trách công tác quản lý, tổ chức chỉ đạo thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình công tác, tổ chức trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ viêc chức thuộc lĩnh vực, mảng mình phụ trách, kể cả việc mình thi hành nhiệp vụ công vụ cho cán bộ viên chức thuộc quyền.
– Các phó giám đốc có trách nhiệm báo cáo với giám đốc kết quả thực hiện những công việc được giám đốc ủy quyền, được phân công phụ trách.
Trách nhiệm của trưởng phòng (hoặc tương đương):

– Chịu trách nhiệm trước giám đốc trung tâm về kết quả thực hiện thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, nội dung và thời gian.
– Nắm tình hình tổng hợp những vấn đề cụ thể thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng, nghiên cứu đề xuất lãnh đạo biện pháp giải quyết.
– Dự kiến kế hoạch tháng, quý, năm của phòng trình giám đốc duyệt và phân công cụ thể cho từng cán bộ viên chức thực hiện.
– Soạn thảo văn bản, chịu trách nhiệm về nội dung và thể thức văn bản.
– Quản lý công chức, viên chức, nhân viên thuộc phòng, duy trì kỉ luật lao động, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan. nhiệm vụ của chuyên viên, cán sự, nhân viên.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập lâu đời

 Các bộ phận trong tổ chức
Phòng Hành chính – Tổng hợp:
– Công tác Kế toán, Tài vụ

+ Thực hiện kinh phí chế độ ăn hàng tháng cho đối tượng theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 23 tháng 07 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ, Trung tâm hiện có 82 đối tượng (3 nhóm) hưởng mức trợ cấp như sau:
Nhóm 1: Đối tướng dưới 4 tuổi, uống sữa hoặc ăn cơm, hệ số 5, mức trợ cấp 1.350.000đ/tháng.
Nhóm 2: Đối tượng từ 4 tuổi đến 16 tuổi, hệ số 4, mức trợ cấp 1.080.000đồng/tháng.
Nhóm 3: Đối tượng người khuyết tật, hệ số 3, mức trợ cấp 810.000 đồng/tháng.
+ Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho đối tượng;

+ Theo dõi, quản lý tiếp nhận nguồn trợ giúp, báo cáo định kỳ cho lãnh đạo Sở và Trung tâm; ghi chép rõ mục đích hỗ trợ, phân công kế toán kho phối hợp phòng chăm sóc có kế hoạch sử dụng đúng mục đích nguồn trợ giúp cho các đối tượng.
+ Kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Pháp luật và phân cấp quản lý.

+ Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí, thực hiện các chế độ về tài chính theo đúng quy định của Nhà nước, thực hiện các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội cho viên chức và người lao động. Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh phí, dự toán các nguồn kinh phí hàng năm của Trung tâm.
+ Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí, thực hiện các chế độ về tài chính theo đúng quy định của Nhà nước, thực hiện các chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội cho viên chức và người lao động. Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh phí, dự toán các nguồn kinh phí hàng năm của Trung tâm.

………………………………………

Trên đây là mẫu Báo cáo thực tập tại Trung tâm công tác xã hội, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo