Lời Mở Đầu Hoàn Thiện Công Tác Giám Sát Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Tại Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng

5/5 - (3 bình chọn)

Lời Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Cục Hải Quan bài viết được trích ra từ bài luận văn 9 điểm, mở đầu giới thiệu sơ lược về tính cấp thiết, tổng quan, mục tiêu nghiên cứu, đổi tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa của việc nghiên cứu. Hãy theo dõi Nhận viết luận văn chuyên nghiệp giá rẻ, viết tất cả các chuyên ngành hiện nay, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề đã giúp hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi trên cả nước, nhận viết luận văn yêu cầu luôn bám sát đề tài, bao chỉnh sửa trong quá trình viết, liên hệ ngay Zalo/tele: 0934 573 149 để được nhân viên trao đổi và báo giá chi tiết nha, có xin dấu mộc công ty, bảo mật cao. 


1.Tính cấp thiết của đề tài – Lời Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Cục Hải Quan

Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Hải Phòng được đánh giá là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp như: sản xuất, chế tạo, chế biến…. Xu hướng này đã tác động rất lớn hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) nói chung và giám sát Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nói riêng.

Giám sát hải quan là biện pháp nghiệp vụ do cơ quan hải quan áp dụng để bảo đảm sự nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải đang thuộc đối tượng quản lý hải quan. Thực hiện tốt công tác giám sát hải quan không chỉ đảm bảo sự cân bằng giữa việc tạo thuận lợi thương mại với kiểm soát chặt chẽ quá trình tuân thủ pháp luật mà còn giảm thiểu các thủ tục hành chính, giảm bớt vai trò can thiệp của cán bộ hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan. Giám sát Hải quan tạo điều kiện cho hàng hóa thông quan nhanh đồng thời thực thi được chức năng kiểm soát hiệu quả của Nhà nước. – Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa XNK Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu

Trong giai đoạn 2013 – 2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng đã đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan; đặc biệt ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào quy trình nghiệp vụ giám sát hải quan do đó thủ tục hải quan được đơn giản hóa, minh bạch hóa, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên trong lĩnh vực giám sát quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ vẫn chưa thực sự hiệu quả:

(1)sự kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan với các doanh nghiệp kinh doanh cảng vẫn còn nhiều hạn chế;

(2)Công tác thực hiện qui trình quản lý hàng hóa ra, vào cảng chưa được đầy đủ và thống nhất;

(3)Công tác theo dõi, quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các vấn đề về hàng hóa tồn đọng, từ chối nhận hàng;

(4)thời gian lưu giữ hàng hóa của doanh nghiệp xuất nhập khẩu lâu, chi phí lưu kho bãi của hàng hóa lớn.

Để công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục đạt được hiệu quả cao, cần nghiên cứu một cách toàn diện và chuyên sâu về lĩnh vực này. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “Hoàn thiện công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng” được chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp.

Giám Sát Hàng Hóa XNK Chi Cục Hải Quan
Lời Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Chi Cục Hải Quan

2. Tổng quan các nghiên cứu liên quan – Lời Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Có khá nhiều đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Có khá nhiều đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Hải quan.

Cục Hải quan Hải Phòng (2016) với đề án “Quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không”[9] đã xây dựng quy trình giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trung để trao đổi, cập nhật thông tin với DN, góp phần đơn giản hóa, hài hòa thủ tục hải quan với thủ tục của DN, từ đó rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Vũ Ngọc Anh (2010) với đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nghiệp vụ Hải quan”, tác giả đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trong lĩnh vực Hải quan, nêu bật được những kết quả đạt được và những tồn tại của hệ thống giám sát trong lĩnh vực Hải quan đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nghiệp vụ Hải quan .

Phạm Đức Hải (2014) đã hệ thống những vấn đề lý luận về quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp chế xuất, nêu ra kinh nghiệm trên thế giới để rút ra bài học trong giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu cho Hải quan Việt Nam trong đề tài “Một số biện pháp tăng cường quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu đối với các doanh nghiệp chế xuất tại Chi cục Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng”. Đề tài đã phân tích thực trạng giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Chi cục Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng, nêu bật được những kết quả đạt được và những tồn tại của hệ thống giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng. Từ đó, đưa ra hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống giám sát hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng. 

Các nghiên cứu trên đã đánh giá tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trong hoạt động Hải quan. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật cùng với quá trình toàn cầu hóa thì phương pháp quản lý rủi ro hiện đại cần phải có những thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Các đề tài trên đã có những lỗi thời về mặt số liệu và lý luận, do đó hy vọng đề tài nghiên cứu này sẽ đóng góp phần nào đó để hoàn thiện hệ thống giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trong tình hình mới

THAM KHẢO TẠI ĐÂY ⇓⇓⇓⇓⇓

==> KHO ĐỀ CƯƠNG  Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Logistics FREE 50 ĐỀ TÀI + BÀI MẪU HAY NHẤT

==> Phương pháp phân tích hồi quy nhị phân Binary Logistic


3. Mục tiêu nghiên cứu – Luận Văn Giám Sát Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Cục Hải Quan

Mục tiêu chung: Luận văn tập trung nghiên cứu, làm rõ một số nội dung lý luận về giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan; đánh giá thực trạng công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mục tiêu cụ thể:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Hải quan;
 • Đánh giá thực trạng công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng trong giai đoạn 2013-2017;
 • Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1.Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của Luận văn là Công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng từ năm 2013 đến 2017 Đề xuất mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2019 – 2025.
 • Phạm vi không gian: Tại các đơn vị kinh doanh cảng, kho, bãi thuộc phạm vi địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng trong giai đoạn 2013-2017, cụ thể:
 • Cảng Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ;
 • Cảng Công ty Cổ phần Tân Cảng 189;
 • Kho CFS: SITC, Minh Thành, Vinalines….
 • Phạm vi nội dung nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính của Luận văn là công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại các đơn vị kinh doanh cảng, kho, bãi thuộc phạm vi địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.
Giám Sát Hàng Hóa XNK Chi Cục Hải Quan
Lời Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Chi Cục Hải Quan

5. Phương pháp nghiên cứu – Lời Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Cục Hải Quan

5.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu a) Thu thập thông tin, số liệu thứ cấp

Hệ thống thông tin, số liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn sau:

 • Thông tin từ những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.
 • Thông tin, số liệu về bộ máy, nhân lực của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong giai đoạn 2014 -2017.
 • Thông tin, số liệu về kết quả hoạt động của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ trong giai đoạn 2014 -2017. – Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa XNK Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu
 • Các báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ liên quan đến công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục trong giai đoạn 2014-2017.
 • Số liệu từ các bài viết, luận văn, luận án đã công bố, từ Internet… cũng được luận văn lựa chọn, đánh giá và tận dụng trong quá trình nghiên cứu.
 1. b) Thu thập thông tin, số liệu sơ cấp

Để có được các số liệu sơ cấp phục vụ cho phân tích, đánh giá trong luận văn, học viên sử dụng phương pháp điều tra xã hội học bằng cách phát bảng hỏi cho 02 nhóm đối tượng:

 • Nhóm 21 cán bộ, công chức hải quan làm việc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. Số phiếu phát ra là 21, số phiếu thu về là 18, trong đó có 18 phiếu trả lời hợp lệ.
 • Nhóm 72 đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu thường xuyên qua Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ. Số phiếu phát ra là 72, số phiếu thu về là 68, trong đó 68 phiếu trả lời hợp lệ, 04 phiếu còn lại trả lời thiếu nhiều thông tin nên không được sử dụng cho nghiên cứu.

Bảng hỏi được phát trực tiếp hoặc sử dụng email. Các câu hỏi được thiết kế dưới dạng câu hỏi đóng.

Khảo sát được thực hiện trong vòng 02 tháng: 06, 07 năm 2023 .

5.2. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu

 • Số liệu thứ cấp thu thập được sẽ được chọn lọc, so sánh, đối chiếu, tính tỷ lệ phần trăm để phục vụ cho nghiên cứu.
 • Số liệu sơ cấp sẽ được xử lý bằng phần mềm Excel.
 • Luận văn sử dụng các chủ yếu phương pháp nghiên cứu cơ bản như: thống kê, logic; phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để giải quyết vấn đề nghiên cứu.

 


6. Ý nghĩa khoa học và đóng góp mới của Luận văn

 • Góp phần làm rõ thêm một số nội dung lý luận về công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại hải quan;
 • Khái quát một số kinh nghiệm trong công tác giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu Hải quan;
 • Phân tích và đánh giá thực trạng công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng.

Làm rõ phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng.

Tải Free !!! Tải Ngay !!!

==> TOP 10 BÀI MẪU HAY Bài mẫu chuyên đề tốt nghiệp logistics và quản lý chuỗi cung ứng 

==> TẢI FREE Cơ Sở Lý Luận Về Chuyển Đổi Số Lĩnh Vực Logistics

 


7. Kết cấu của luận văn – Lời Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Cục Hải Quan

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chương 2: Thực trạng công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác giám sát hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ-Hải Phòng.

 


TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY  LỜI MỞ ĐẦU GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỤC HẢI QUAN

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 


Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết Lời Mở Đầu Giám Sát Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu Cục Hải Quan , hy vọng bài viết tham khảo này có thể giúp bạn có thêm nhiều nội dung để bạn bổ sung vào bài luận văn của mình, Nhận viết luận văn giá rẻ chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn, nhắn ngay Zalo/tele: 0934 573 149 sẽ có nhân viên trao đổi trực tiếp với bạn, bên mình nhận viết tất cả chuyên ngành hot hiện nay, bao chỉnh sửa trong quá trình viết, sẽ luôn cập nhật xu hướng viết bài để giúp bạn có điểm cao nhất, có xin dấu mộc công ty, bảo mật 100%. Chúc Bạn Thành Công!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo