Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV

Đánh giá post

Hello, chào các bạn sinh viên, ở bài viết này mình xin gửi tới các bạn mẫu bài Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV, với mong muốn gửi đến các bạn mẫu tài liệu liên quan và bổ ích, Hotrothuctap đã dành nhiều thời gian của mình đã chọn lọc và đăng tải lên cho các bạn mẫu bài hoàn chỉnh này.

Các bạn nào đang gặp khó khăn về bài báo cáo thực tập, hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê luận văn trọn gói tại Luanvantot nhé, nhắn tin zalo để được hỗ trợ kịp thời.

LỜI MỞ ĐẦU Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước những khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu từ cuối năm 2020, với tất cả những nỗ lực nhằm vực lại nền kinh tế đất nước và thực hiện những mục tiêu-kế hoạch đã đề ra, thì một trong những yêu cầu cấp bách đối với các dự án đầu tư của nước ta, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, là phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các dự án, tránh những dự án đầu tư kém hiệu quả, thiếu tính thực tế để lại những tổn thất và làm giảm sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Đây là những vấn đề vốn đã tốn nhiều thời gian, công sức và giấy bút của rất nhiều những nhà hoạch định chính sách kinh tế nhằm giải quyết một thực tế vốn tồn tại rất lâu và bế tắc trong phương án giải quyết của nước ta: chất lượng dự án đầu tư ở nước ta?

Đứng trước những khó khăn đó, một trong những giải pháp có thể khắc phục chính là tác động ngay từ đầu vào những quyết định cho vay vốn của các ngân hàng, nếu quá trình thẩm định ra quyết định của các ngân hàng chính xác, đảm bảo yêu cầu và chất lượng ngay từ đầu thì sẽ là một sự bảo đảm cho chất lượng dự án đầu tư được thực hiện sau này. Với vai trò điều hòa cho sự phát triển của nền kinh tế, các ngân hàng cũng luôn nỗ lực trong quá trình hoạt động nhằm củng cố và hoàn thiện dần công tác thẩm định dự án đầu tư, nhưng quá trình này luôn khó khăn và muốn thực hiện được cũng cần có sự hỗ trợ và giúp sức của nhiều tổ chức và thành phần của nền kinh tế.

Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô mới đi vào hoạt động được 5 năm những đã thu được những thành tựu nhất định. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng vẫn còn những vấn đề cần phải khắc phục ngay đê nâng cao chất lượng thẩm định dự án nói chung và khía cạnh tài chính dự án nói riêng, qua dó nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh.

Chính vì lý do đó mà tôi đã quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô” để làm chuyên đề tốt nghiệp.
Kết cấu của đề tài gồm hai phần:
Chương I: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô.
Chương II: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô.
Đề tài nghiên cứu có thể còn nhiều thiếu sót, kính mong được sự xem xét và đóng góp ý kiến của các thầy cô để đề tài thêm hoàn thiện.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của cô giáo, Thạc sỹ Đinh Đào Ánh Thủy, các thầy cô trong khoa Đầu tư trường ĐH KTQD, và những cán bộ của phòng Quan hệ khách hàng 1- Ngân hàng BIDV Đông Đô và đặc biệc là chị Cao Thị Dũng cán bộ phòng Quan hệ khách hàng 1 đã giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.

Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV
Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV

ĐỀ CƯƠNG Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ
1.1. Vài nét về Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô.
1.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô.
1.1.2.Thành tựu tiêu biểu sau 5 năm đi vào hoạt động
1.1.3.Bộ máy tổ chức của chi nhánh Đông Đô
1.1.4. Kết quả hoạt động của Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô sau 5 năm đi vào hoạt động ( 7/2016 – 12/2020).
1.1.4.1. Công tác huy động vốn.
1.1.4.2. Công tác cho vay ( sử dụng vốn).
1.1.4.3. Tình hình các hoạt động liên quan khác.
1.2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại chi nhánh Đông Đô những năm qua ( 07/2016 – 12/2020).
1.2.1. Lưu đồ quy trình thẩm định dự án của BIDV chi nhánh Đông Đô.
1.2.2.Các phương pháp tiến hành thẩm định dự án đầu tư của Chi nhánh.
1.2.2.1. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu.
1.2.2.2. Phương pháp thẩm định theo trình tự.
1.2.2.3. Phương pháp phân tích độ nhạy của dự án.
1.2.2.4. Phương pháp dự báo.
1.2.2.5. Phương pháp triệt tiêu rủi ro.
1.2.3. Nội dung thẩm định dự án đầu tư của Chi nhánh Đông Đô.
1.2.3.1. Đánh giá sự cần thiết phải đầu tư
1.2.3.2.Đánh giá sơ bộ các nội dung chính của phương án sản xuất kinh doanh.
1.2.3.3. Phân tích tính khả thi của dự án về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ đầu ra của dự án.
1.2.3.4. Đánh giá khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của dự án.
1.2.3.5. Đánh giá, nhận xét các nội dung về phương diện kỹ thuật
1.2.3.6. Đánh giá về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án.
1.2.3.7. Thẩm định tổng vốn đầu tư và tính khả thi phương án nguồn vốn.
1.2.3.8. Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án.
1.2.3.9. Phân tích rủi ro của dự án đầu tư:
1.3. Nghiên cứu tình huống thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Đô.
1.3.1. Thông tin về dự án.
1.3.1.1. Giới thiệu chủ đầu tư thực hiện dự án: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Bắc miền Trung.
1.3.1.2. Lịch sử dự án
1.3.1.3. Hồ sơ dự án đầu tư:
1.3.2. Thẩm định dự án đầu tư
1.3.2.1.Sự cần thiết phải đầu tư
1.3.2.2. Đánh giá sơ bộ các nội dung chính của dự án.
1.3.2.3. Phân tích thị trường và khả năng tiêu thị sản phẩm đầu ra của dự án.
1.3.2.4. Đánh giá khả năng cung cấp nguyen vật liệu đầu vào và các yếu tố đầu vào khác.
1.3.2.5. Đánh giá, nhận xét các nội dung về phương diện kỹ thuật
1.3.2.6. Đánh giá về phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án
1.3.2.7. Thẩm định về tổng vốn đầu tư và phương án nguồn vốn.
1.3.2.8. Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính của dự án.
1.4.Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án tại Chi nhánh Đông Đô sau 5 năm đi vào hoạt động.
1.4.1.Những kết quả đạt được.
1.4.1.1. Về quy trình thẩm định:
1.4.1.2. Về nội dung thẩm định:
1.4.1.3. Về phương pháp thẩm định
1.4.1.4. Công tác quản lý, điều hành hoạt động thẩm định bước đầu có sự đổi mới và nâng cao hiệu quả.
1.4.1.5. Thẩm định dự án cũng dần được hoàn thiện:
1.4.1.6. Trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác thẩm định dự án đầu tư
1.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân.
1.4.2.1. Những hạn chế
1.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế đó.

XEM THÊM DỊCH VỤ CHỈNH SỬA ĐẠO VĂN

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ.
2.1. Định hướng, mục tiêu phát triển trong năm 2009 và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại Chi nhánh.
2.1.1. Định hướng và mục tiêu cho công tác thẩm định của Chi nhánh Đông Đô trong năm 2009.
2.1.1.1. Định hướng và mục tiêu phát triển chung của Chi nhánh.
2.1.1.2. Định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Đô.
2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại Chi nhánh Đông Đô.
2.2.1. Những giải pháp về nghiệp vụ thẩm định tài chính dự án.
2.2.1.1. Hoàn thiện quy trình thẩm định tài chính dự án.
2.2.1.2. Hoàn thiện phương pháp tiến hành thẩm định.
2.2.1.3. Hoàn thiện nội dung tiến hành thẩm định.
2.2.2.Những giải pháp gián tiếp.
2.2.2.1. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và tư cách đạo đức của cán bộ thực hiện công tác thẩm định.
2.2.2.2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình thẩm định bằng các máy tính hiện đại và các phần mềm chuyên dụng.
2.2.2.3. Tổ chức và điều hành công tác thẩm định phải hợp lý và khoa học, tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả đề ra
2.2.2.4. Nâng cao chất lượng thông tin thu thập phục vụ cho quá trình thẩm định, đảm bảo thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời.
2.3. Những kiến nghị với các cấp hữu quan nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án.
2.3.1. Đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV.
2.3.2. Đối với Nhà nước.
2.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước.
2.3.4. Kiến nghị với các Bộ ngành liên quan khác.
2.3.5. Kiến nghị với chủ đầu tư ( khách hàng xin vay vốn)
KẾT LUẬN:
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là mẫu bài Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại BIDV, có thể mẫu bài trên đây chưa đủ đáp ứng các bạn, hãy liên hệ zalo để mình gửi thêm cho các bạn các bài mẫu hay tương tự nữa nhé. Hoặc nếu bạn nào có nhu cầu Dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Tốt  hãy nhắn tin qua zalo cho Luận Văn Tốt để được hỗ trợ kịp thời nhé.

LƯU Ý: CÁC BẠN NÀO ĐÃ ĐỌC QUA ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ, VÀ CẢM THẤY PHÙ HỢP, MUỐN TẢI NGUYÊN BÀI, THÌ HÃY NHẮN TIN QUA ZALO CHO LUANVANTOT.COM GỬI FULL FILE NÀY QUA CHO CÁC BẠN NHÉ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Contact Me on Zalo