Các Hoạt Động Trong Chu Trình Doanh Thu Tại Doanh Nghiệp

Đánh giá post

Các Hoạt Động Trong Chu Trình Doanh Thu Tại Doanh Nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp đó, nên nội dung bài viết dưới đây đã được Luận Văn Tốt soạn thảo từ các nguồn tư liệu uy tín và các bài làm đật điểm cao của các bạn sinh viên ưu tú của các khóa trước, bài Hoạt Động Trong Chu Trình Doanh Thu Tại Doanh Nghiệp mình muốn chia sẽ đến các bạn, để giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo  trong quá trình làm bài khóa luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp, tiểu luận… của mình 

Nếu các bạn cần thêm nhiều tài liệu tham khảo hay gặp khó khăn trong quá trình làm bài thì hãy liên hệ ngay Zalo : 0934573149 để được cung cấp dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp tron gói.

1. Đối với quá trình bán lẻ, sỉ tại cửa hàng:

Chu trình bán hàng trong quá trình bán lẻ, sỉ tại cửa hàng của công ty TNHH SXTM Hải Thiện được chia làm bốn hoạt động chính, có sự tham gia của nhiều bộ phận. Hoạt động đầu tiên là hoạt động nhận nhu cầu mua hàng của công ty (1), tiếp theo công ty sẽ thực hiện hoạt động xuất hàng theo yêu cầu (2), sau khi xuất hàng, công ty sẽ thực hiện thu tiền, ghi nhận vào sổ nghiệp vụ bán hàng này (3). Cuối ngày, nhân viên công ty thực hiện đối chiếu các ghi chép trong sổ (4).

Chi tiết từng hoạt động được mô tả cụ thể như sau:

 (1) Nhận nhu cầu mua hàng: Hoạt động này tiếp nhận yêu cầu của khách hàng khi đến mua trực tiếp tại cửa hàng. Nhân viên bán hàng sẽ ghi lại loại hàng và số lượng theo yêu cầu của khách hàng và gọi điện cho nhân viên giữ kho tại cửa hàng để xác nhận về khả năng đáp ứng yêu cầu hàng hóa. Sau khi xác nhận, nhân viên bán hàng thông báo cho khách hàng về việc cung cấp hàng hóa.

(2) Một nhân viên giữ kho tại cửa hàng sẽ lấy ra hàng theo yêu cầu của khách hàng và tạm ghi nhận vào “sổ kho cửa hàng”. Cuối ngày, nhân viên nhập dữ liệu trong “sổ kho cửa hàng” vào file excel báo cáo Nhập – Xuất – Tồn.

(3) Khách hàng thực hiện thanh toán tại quầy với nhân viên bán hàng ban đầu. Nhân viên sử dụng máy tính để tính ra tổng giá thanh toán cho chính xác, ghi nhận nghiệp vụ bán hàng vào “bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ”, nhận tiền thanh toán của khách hàng và cất tiền thu được vào két. Cuối ngày, nhân viên nhập dữ liệu trong “bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ” vào file excel bán lẻ, bán sỉ hằng ngày trong máy tính vào lúc 4h chiều.

(4) Trưởng bộ phận bán hàng thực hiện kiểm đếm tiền bán hàng thu được sau một ngày và thực hiện đối chiếu “bảng kê bán lẻ” và “sổ kho cửa hàng”.

Như vậy, bốn hoạt động xử lí thông tin trong quá trình này là: Xử lý yêu cầu hàng của khách (1), xử lý hàng hóa (2), xử lý thanh toán (3), thực hiện đối chiếu (4).

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ dòng dữ liệu khái quát chu trình bán hàng trong quá trình bán lẻ, bán sỉ tại cửa hàng

Sơ đồ dòng dữ liệu khái quát chu trình bán hàng trong quá trình bán lẻ, bán sỉ tại cửa hàng
Sơ đồ dòng dữ liệu khái quát chu trình bán hàng trong quá trình bán lẻ, bán sỉ tại cửa hàng

(Nguồn: Người viết tự tổng hợp)

2. Đối với quá trình bán sỉ, giao hàng của Chu Trình Doanh Thu Tại Doanh Nghiệp

Chu trình bán hàng trong quá trình bán sỉ, giao hàng của công ty TNHH SXTM Hải Thiện trải qua ba hoạt động chính: Hoạt động đầu tiên là hoạt động xử lí đặt hàng từ khách hàng (1), để tiến hành giao hàng cho khách hàng theo yêu cầu, doanh nghiệp thực hiện hoạt động lập hóa đơn bán hàng để đi kèm cùng hàng theo toa xe và thực hiện xuất kho hàng hóa từ kho sỉ của cửa hàng (2). Tiếp theo, doanh nghiệp thực hiện hoạt động thu tiền mặt trực tiếp hoặc ghi nhận và theo dõi công nợ (3).

Như vậy, chu trình bán hàng trong quá trình bán sỉ, giao hàng của doanh nghiệp được chia ra thành ba hoạt động xử lý: (1) Xử lý đặt hàng, (2) Lập hóa đơn và xuất kho, (3) Thu tiền & theo dõi công nợ.

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát chu trình bán hàng trong quá trình bán sỉ, giao hàng

Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát chu trình bán hàng trong quá trình bán sỉ, giao hàng
Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát chu trình bán hàng trong quá trình bán sỉ, giao hàng

(Nguồn: Người viết tự tổng hợp)

XEM THÊM : Kế Toán Doanh Thu Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

2.1.Hoạt động xử lí đặt hàng

Hoạt động này bao gồm ba hoạt động nhỏ: Đầu tiên, doanh nghiệp sẽ tiếp nhận yêu cầu về hàng của khách hàng, công ty thường nhận đặt hàng từ khách hàng mua sỉ qua điện thoại, mail, zalo. Sau đó, doanh nghiệp phải xem xét khả năng, điều kiện để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và cuối cùng sẽ thông báo kết quả xử lí yêu cầu đặt hàng cho khách hàng (cũng thông qua điện thoại, mail, zalo). Do đó, hoạt động nhận đặt hàng thực thiện hai hoạt động xử lý như sau:

 (1.1) Kiểm tra hàng hóa: Ở hoạt động này, doanh nghiệp tiến hành xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng thông qua việc truy xuất thông tin trên báo cáo tồn kho của bộ phận kho hàng bán sỉ về thông tin hàng tồn kho.

 (1.2) Phê chuẩn đơn đặt hàng: Nhân viên bán hàng sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho khách hàng về việc chấp thuận hay không chấp thuận đơn đặt hàng của khách hàng sau khi đã xem xét, đánh giá các điều kiện cần có khi bán hàng.

Cụ thể sơ đồ dòng dữ liệu xử lý đặt hàng trong quá trình bán sỉ, giao hàng như sau:

Sơ đồ 2.3. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 xử lý đặt hàng

Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 xử lý đặt hàng
Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 xử lý đặt hàng

(Nguồn: Người viết tự tổng hợp)

Lúc này, dòng thông tin mang nghiệp vụ bán hàng hợp lệ sẽ được phép thực hiện. Đây là cơ sở và tham chiếu cho các hoạt động xử lí khác trong chu trình doanh thu của doanh nghiệp. Nếu có sự khác biệt trong dòng thông tin luân chuyển giữa hoạt động xử lí đơn đặt hàng và các hoạt động ở sau, thì thông tin ở nghiệp vụ xử lí đơn đặt hàng sẽ có tính hợp lệ cao nhất.

2.2. Hoạt động lập hóa đơn và xuất kho, cung cấp hàng hóa

Sau khi thực hiện hoạt động (1) về xử lý đơn đặt hàng của khác hàng, doanh nghiệp sẽ tiến hành cung cấp hàng hóa cho khách hàng. Hoạt động này bao gồm các hoạt động nhỏ: Nhân viên kho sẽ thực hiện ghi chép việc xuất kho hàng hóa, bốc hàng lên xe. Đồng thời, nhân viên bán hàng cũng lập hóa đơn, lúc này hóa đơn được xem như giấy xuất kho. Nhân viên giao hàng sẽ trực tiếp xác nhận số hàng thực tế giao so với hóa đơn kiếm giấy xuất kho đã lập. Nhân viên giao và xác nhận nội dung thực hiện thực tế của quá trình cung cấp hàng hóa. Do đó, hoạt động lập hóa đơn, xuất kho, cung cấp hàng hóa sẽ thực hiện ba xử lý dữ liệu như sau:

(2.1) Thực hiện xuất kho: Nhân viên bán hàng thông báo cho bộ phận kho xuất hàng lên xe theo yêu cầu. Bộ phận kho ghi chép việc xuất kho hàng hóa theo thông báo từ nhân viên bán hàng trong “Chứng từ xuất kho”.

(2.2) Lập hóa đơn kiêm giấy gửi hàng: Nhân viên bán hàng lập hóa trước để đưa cùng theo toa hàng tới giao cho khách hàng. Hóa đơn này được xem như giấy gửi hàng và được nhân viên bán hàng giao cho nhân viên giao hàng.

(2.3) Thực hiện giao hàng tại kho của khách hàng: Nhân viên giao hàng nhận bàn giao hàng từ bộ phận kho ở xe, kiểm tra lại thực tế hàng giao trên xe và giấy gửi hàng và tiến hành giao hàng trong hoặc ngoài tỉnh.

            Các xử lý dữ liệu trong hoạt động này cụ thể như sau:

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 lập hóa đơn, cung cấp hàng hóa

Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 lập hóa đơn, cung cấp hàng hóa
Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 lập hóa đơn, cung cấp hàng hóa

 

(Nguồn: Người viết tự tổng hợp)

2.3. Thu tiền và theo dõi công nợ

Hoạt động này căn cứ vào hoạt động bán hàng đã thực hiện để thực hiện hoạt động thu tiền của khách hàng. Do đó, hoạt động thực hiện xử lý các dữ liệu sau:

(3.1) Thực hiện thu tiền khi giao hàng: Nhân viên giao hàng khi bàn giao xong hàng sẽ gửi hóa đơn cho khách hàng để thực hiện thanh toán. Nếu khách hàng thanh toán tiền trực tiếp thì nhân viên ghi nhận trong “phiếu giao hàng” rõ ràng, đầy đủ hàng hóa đã giao và số tiền nhận được cùng chữ kí của khách hàng và nhân viên giao hàng. Cuối mỗi ngày đối với hàng giao trong tỉnh và khi xe về lại cửa hàng chính sau khi giao hàng ngoại tỉnh, nhân viên giao hàng phải bàn giao lại tiền thu bán hàng và “phiếu giao hàng” cho trưởng bộ phận bán hàng – kế toán để đối chiếu, tổng hợp. Trường hợp khách hàng chưa thanh toán trực tiếp, nhân viên giao hàng thực hiện lập “biên bản xác nhận công nợ” ghi rõ số tiền khách hàng còn nợ kèm chữ ký của khách hàng và người lập.

(3.2) Theo dõi công nợ: Lúc này, ngoài việc ghi nhận các dự liệu thanh toán ở hoạt động xử lý trên, trưởng bộ phận bán hàng – kế toán phụ trách thực hiện nhiệm vụ theo dõi nghĩa vụ thanh toán của khách hàng, ghi nhận khi khách hàng thanh toán tiền.

Cụ thể dòng dữ liệu trong hoạt động thu tiền và theo dõi công nợ như sau:

Sơ đồ 2.5. Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 thu tiền và theo dõi công nợ

Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 thu tiền và theo dõi công nợ
Sơ đồ dòng dữ liệu cấp 1 thu tiền và theo dõi công nợ

(Nguồn: Người viết tự tổng hợp)

Trên đây là nội dung về Hoạt Động Trong Chu Trình Doanh Thu Tại Doanh Nghiệp nếu vẫn chưa đáp ứng được nhu cần trong quá trình tìm tài liệu tham khảo thì các bạn liên hệ với luanvantot.com để được tư vấn và hỗ trợ dịch vụ viết khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, báo cáo tốt nghiệp … một dịch vụ uy tín nhất, hiệu quả nhất, giá thành thấp nhất.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ