Kế toán doanh thu, kết quả kinh doanh công ty Dược Mỹ Phẩm

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu Kế toán doanh thu, kết quả kinh doanh công ty Dược Mỹ Phẩm, Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài báo cáo thực tập, khóa luận của mình.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Kế toán doanh thu, kết quả kinh doanh công ty Dược Mỹ Phẩm
Kế toán doanh thu, kết quả kinh doanh công ty Dược Mỹ Phẩm

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh công ty Dược Mỹ Phẩm

Trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa như hiện nay, khi nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển cùng với nền kinh tế trong khu vực và quốc tế. Ngày 7/11/2006 vừa qua,Việt Nam đã chính thức là một thành viên 150 của tổ chức Thương mại thế giới. Đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh cho các doanh nghiệp. Cơ hội càng nhiều đồng nghĩa với thử thách càng lớn.

Không những thế, trong những năm gần đây Việt Nam là điểm nhắm đến của các nhà đầu tư nước ngoài, song song đó cũng xuất hiện nhiều doanh nghiệp và Tập đoàn kinh tế lớn trong đó có ngành in ấn thành phẩm giấy hiện đại và nguồn vốn sẵn có đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc cạnh tranh.

Để tồn tại, phát triển và tiến xa hơn nữa đó là thách thức lớn đối với tất cả các doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế nói chung và ngành in ấn thành phẩm giấy nói riêng: Làm thế nào để doanh nghiệp mình có một chỗ đứng vững chắc và uy tín trên thị trường? Làm thế nào để nâng cao hiệu quả cạnh tranh và đạt được lợi nhuận tối đa?

Đối với các doanh nghiệp xây dựng. Phải chăng một phần của câu trả lời đó là cần phải có những chính sách hợp lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo ra nhiều lợi nhuận.

Và chính sách đó chỉ được thực hiện tốt trên cơ sở xác định doanh thu và kết quả kinh doanh một cách chính xác. Đây là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán vì nếu làm tốt khâu này sẽ giúp cho doanh nghiệp kiểm soát được những khoản chi và đánh giá được tình hình thực hiện các định mức chi phí, dự toán chi phí. Từ đó sẽ đề ra được những phương pháp để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhằm thực hiện mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Chính vì lý do trên và qua tìm hiểu thực tế tại Công Ty CP Dược Mỹ Phẩm Vinh Gia Miền Nam kết hợp với những kiến thức đã học ở trường, cùng với sự hướng dẫn của Thầy Phan Đức Dũng và các cô chú, anh chị trong phòng kế toán công ty, em đã chọn đề tài: “Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty CP Dược Mỹ Phẩm Vinh Gia Miền Nam”.

ĐỀ CƯƠNG Kế toán doanh thu, kết quả kinh doanh công ty Dược Mỹ Phẩm

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM VINH GIA MIỀN NAM
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP dược mỹ phẩm Vinh Gia Miền Nam
1.1.1.Giới thiệu về Công Ty
1.1.2.Lĩnh vực hoạt động
1.1.3.Địa bàn hoạt động
1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty CP dược mỹ phẩm Vinh Gia Miền Nam
1.2.1.Chức năng
1.2.2.Nhiệm vụ
1.2.3.Quyền hạn
1.2.4.Phương hướng phát triển
1.3.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
1.3.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy của toàn Công Ty:
1.3.2.Chức năng và nhiệm vụ :
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
1.4.1. Sơ đồ tổ chức
1.4.2.Hình thức kế toán.
1.4.3.Đặc điểm về phương thức thanh toán
1.4.4.Hệ thống chứng từ:
1.4.5.Hệ thống tài khoản.

XEM THÊM ===> Cơ cấu tổ chức phòng kế toán và chính sách kế toán công ty

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP DƯỢC MỸ PHẨM VINH GIA MIỀN NAM
2.1. Cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.1.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh
2.1.1.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu
2.1.1.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí
2.1.1.3. Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.1. Kế toán doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1.Khái niệm
2.2.1.2.Chứng từ sử dụng
2.2.1.3.Tài khoản sử dụng
2.2.1.4.Sơ đồ hạch toán
2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.2.1.Khái niệm
2.2.2.2. Sơ đồ hạch toán
2.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.3.1. Khái niệm
2.2.3.2. Chứng từ sử dụng
2.2.3.3. Tài khoản sử dụng
2.2.3.5. Sơ đồ hạch toán
2.2.4. Kế toán các khoản thu nhập khác
2.2.4.1. Khái niệm
2.2.4.2. Chứng từ sử dụng
2.2.4.3. Tài khoản sử dụng
2.2.4.4. Sơ đồ hạch toán
2.2.5. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh
2.2.5.1. Kế toán xác định giá vốn hàng bán
2.2.5.2. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.5.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.5.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.5.5. Kế toán các khoản chi phí khác
2.2.5.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.6.1. Khái niệm
2.2.6.2. Chứng từ sử dụng
2.2.6.3. Tài khoản sử dụng
2.2.6.5. Sổ sách kế toán
2.2.6.6. Sơ đồ hạch toán
2.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP dược mỹ phẩm Vinh Gia Miền Nam
2.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1.1.Chứng từ sử dụng
2.2.1.2.Sổ sách
2.2.1.3 Tài khoản sử dụng
2.2.1.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng và luân chuyển:
2.2.2.2.Phương pháp hạch toán:
2.2.2.3.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.3.Kế toán giá vốn hàng bán
2.2.3.1.Tài khoản sử dụng:
2.2.3.2.phương thức hạch toán:
2.2.3.3.một số nghiệp vụ phát sinh
2.2.4.chi phí hoạt động taì chính
2.2.4.1.tài khoản sử dụng:
2.2.4.2.phương thức hạch toán
2.2.4.3.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.5.Chi phí bán hàng
2.2.5.1.Tài khoản sử dụng
2.2.5.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển
2.2.6.Kế toán chi phí bán hàng
2.2.6.1.Tài khoản sử dụng
2.2.6.2.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.7.Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.7.1.Tài khoản sử dụng
2.2.7.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển
2.2.7.3.Phương pháp hạch toán khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:
2.2.7.4.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.8.Kế toán các khoản chi phí khác
2.2.8.1.Tài khoản sử dụng
2.2.8.2.Phương pháp hạch toán:
2.2.8.3.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.9.Kế toán chi phí thuế thu nhập hiện hành:
2.2.9.1.Tài khoản sử dụng
2.2.9.2.Chứng từ sử dụng và luân chuyển:
2.2.9.3.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2.2.10.Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.2.10.1.Tài khoản sử dụng:
2.2.10.2.phương thức hạch toán:
2.2.10.3.Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.1.1 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty:
3.1.2 Nhận xét về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty:
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Một số kiến nghị đối với tổ chức công tác kế toán tại công ty:
3.2.2 Một số kiến nghị đối với tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại công ty:
3.2.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi
Viết thuê báo cáo thực tập điểm giỏi

KẾT LUẬN Kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh 

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp thương mại muốn tồn tại và phát triển cần chú trọng chiến lược nghiên cứu thị trường để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, cạnh tranh với doanh nghiệp khác, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhằm giảm thiểu tối đa chi phí và tăng thêm lợi nhuận. Vì vậy, hạch toán kế toán trở nên cực kỳ quan trọng nó giúp cho doanh nghiệp đề ra được các giải pháp về quản lý và sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả kinh tế cao.

Kế toán doanh thu, chi phí là một trong những phần hành có vai trò rất quan trọng trong công tác hạch toán kế toán ở các doanh nghiệp thương mại. Tổ chức tốt công tác hạch toán, giảm chi phí là con đường để cho công ty tăng doanh lợi, nâng cao uy tín sản phẩm trên thị trường.

Trong quá trình thực tập tại công ty CP dược mỹ phẩm Vinh Gia Miền Nam , với những kiến thức đã học và sự giúp đỡ của mọi người trong công ty, em nhận thấy công tác kế toán mua bán hàng hóa của công ty có những điểm mạnh nhưng cũng có những điểm chưa hoàn thiện. Vì vậy em xin mạnh dạn đưa ra một số ý kiến đề xuất với công ty nhằm hoàn thiện quá trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Do hạn chế về mặt thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, thiếu sót trong đề tài là điều không tránh khỏi. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô, anh chị và các bạn.

………………………………………

Trên đây là mẫu bài Kế toán doanh thu, kết quả kinh doanh công ty Dược Mỹ Phẩm, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ