Kế toán DT, CF và xác định kết quả kinh doanh tại Khách Sạn

Đánh giá post

Sau đây là mẫu Kế toán DT, CF và xác định kết quả kinh doanh tại Khách Sạn dùng trong các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài liên quan. Hy vọng mẫu bài dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài khóa luận trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149

…………………………………………………………….

Kế toán DT, CF và xác định kết quả kinh doanh tại Khách Sạn
Kế toán DT, CF và xác định kết quả kinh doanh tại Khách Sạn

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Kế toán DT, CF và xác định kết quả kinh doanh 

1. Lý do chọn đề tài Kế toán kinh doanh tại Khách Sạn

Trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu, mức độ cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và Quốc tế ngày càng khốc liệt hơn nhất là khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều này đã đem lại nhiều cơ hội cũng như thử thách lớn cho các doanh nghiệp. Do đó, mỗi doanh nghiệp không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà phải biết phát huy tối đa tiềm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất.

Bên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp cần phải nắm bắt thông tin, số liệu cần thiết và chính xác từ bộ phận kế toán giúp cho các nhà quản trị có cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra các quyết định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, có thể công khai tài chính thu hút các nhà đầu tư.

Đặc biệt, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ cùng với sự phát triển của ngành du lịch đã tạo điều kiện cho hệ thống các nhà hàng khách sạn với chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế mọc lên ngày càng nhiều do đó tính cạnh tranh càng cao.

Vì vậy các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch, dịch vụ nói chung và Khách Sạn Hương Giang Resort & Spa Huế nói riêng đang đứng trước sự cạnh tranh hết sức gây gắt . Do đó muốn kinh doanh có hiệu quả thì khách sạn cần phải có các biện pháp, chính sách hợp lý góp phần giúp nhà hàng tăng lợi nhuận, giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Để khẳng định mình trên thị trường thì việc đẩy mạnh công tác kế toán doanh thu, chi phí cũng như xác định kết quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa thiết thực. Điều đó không những giúp cho nhà quản lý đưa ra những biện pháp thu hút khách hàng đem đến cho doanh nghiệp hiệu quả kinh tế cao, giúp cho doanh nghiệp đứng vững trên thị trường cạnh tranh.

Xuất phát từ tầm quan trọng nêu trên cùng với những kiến thức tôi thu nhận được trong quá trình thực tập tại bộ phận kế toán của khách sạn Hương Giang – Resort & Spa cho thấy hạch toán doanh thu, chi phí tại đây còn một số vấn đề làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động, kết hợp với những kiến thức học trong trường, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Hương Giang – Resort & Spa” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện đề tài và thời gian có hạn cũng như kiến thức còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi sai sót, kính mong sự thông cảm và chỉ bảo của quý thầy cô.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa, Huế nhằm đưa ra và phát huy những mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong tổ chức kế toán tại doanh nghiệp.

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định quản lý, kinh doanh kịp thời, tối ưu và có hiệu quả.

3. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu trên cơ sở đó xác định doanh thu thuần, quy trình hạch toán chi phí để xác định kết quả như giá vốn, chi phí bán hàng, dịch vụ, chi phí quản lý doanh nghiệp,. tại đơn vị để tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa.

4. Phạm vi nghiên cứu

Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của Khách sạn Hương Giang Resort & Spa Huế trong 2 năm 2014 – 2015. Tìm hiểu về quy trình kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Khách sạn trong năm 2015 Sử dụng các số liệu, sổ sách kế toán về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh của khách sạn trong quý IV năm 2015.

Một số chứng từ kế toán được sử dụng trong những tháng đầu của năm 2016, để minh họa và làm rõ về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa.

XEM THÊM ===> Tải 7+ Luận văn kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh

5. Phương pháp nghiên cứu

Xuất phát từ những nguyên lý chung, đề tài vận dụng các phương pháp như:
Phương pháp thu thập số liệu từ phòng kế toán và các tài liệu liên quan:
phương pháp này sử dụng các chứng từ, tài khoản, sổ sách để hệ thống hóa và kiểm soát những thông tin liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Phương pháp thống kê: giúp nắm được hình thức ghi chép, hiểu được phương pháp hách toán trong doanh nghiệp hoạt động chủ yếu về cung cấp dịch vụ.

Phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp để xử lý số liệu: sử dụng những số liệu đã thu thập, tổng hợp được để so sánh, đối chiếu qua các năm hoặc với các doanh nghiệp cùng ngành để có thể đưa ra những nhận xét và kết luận phù hợp.
Phương pháp phân tích số liệu: từ những số liệu có được tiến hành phân tích để làm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Phương pháp quan sát, phỏng vấn trực tiếp: quan sát các hóa đơn chứng từ, quan sát cách thức thu thập và lập hóa đơn chứng từ của nhân viên kế toán, kết hợp với việc phỏng vấn, hỏi họ về cách thức thu nhận, luân chuyển và lưu giữ hóa đơn chứng từ. Tiếp cận thực tế công tác kế toán tại Khách sạn, phân tích những biến động, trực tiếp liên hệ với nhân viên kế toán nhằm tìm hiểu về nguyên nhân.

Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu: tìm hiểu thông tin qua Báo cáo tài chính, sách báo, internet,. thông qua đó có thể hình dung được tổng quan về đề tài cũng như có cơ sở để thu thập các tài liệu cần thiết theo đúng hướng đi của đề tài.
Đồng thời tôi cũng tham khảo một số văn bản pháp luật quy định chế độ tài chính hiện hành.

6. Kết cấu đề tài nghiên cứu

Đề tài gồm có 3 phần:
Phần I: Giới thiệu đề tài
Phần II: Nội dung và kết quả nghiên cứu:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa.
Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Kháchsạn Hương Giang Resort & Spa.
Phần III: Kết luận
Tài liệu tham khảo

Dịch vụ viết thuê chuyên đề - khóa luận uy tín
Dịch vụ viết thuê chuyên đề – khóa luận uy tín

PHẦN III: KẾT LUẬN Kế toán DT, CF và xác định kết quả kinh doanh tại Khách Sạn

Tổ chức công tác kế toán là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh. Bộ phận kế toán với vai trò là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế tài chính trong doanh nghiệp. Trong đó, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó cung cấp số liệu kịp thời, đầy đủ kết quả cuối cùng của doanh nghiệp, phục vụ đắc lực cho việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy khách sạn không ngừng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán của mình, đặc biệt là công tác kế toasn doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

Sau thời gian thực tập tìm hiểu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa, tôi đã phần nào nắm bắt được thực trạng công tác tổ chức kế toán trong một doanh nghiệp và với đề tài: “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa” đã giúp tôi hiểu sâu hơn về lý luận chung, so sánh được sự giống và khác nhau giữa lý luận và thực tiễn nhằm bổ sung kiến thức đã được học trên ghế nhà trường.

Qua quá trình thực tập tại đơn vị, tôi nhận thấy công tác tổ chức bộ máy kế toán về cơ bản đảm bảo cho bộ máy hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin cần thiết. Trên cơ sở phân tích và vận dụng những kiến thức đã học, tôi đã mạnh dạn đề xuất những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa. Đề tài đã tương đối đạt được những mục tiêu nghiên cứu đã đề ra ban đầu.

Trong quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, do gặp những hạn chế về thời gian và kiến thức nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót, như là:
– Các ví dụ, chứng từ, số liệu thực tế để minh họa cho các quy trình hạch toán còn ít;
– Các giải pháp đề xuất mới chỉ mang tính suy nghĩ cá nhân, mang tính chất chung chung, chưa có tính khái quát cao, chưa thực sự bám sát thực tế hoạt động của khách sạn nên còn thiếu tính khả thi; việc giải quyết chưa hẳn đã hoàn toàn thấu đáo và không tránh khỏi những thiếu sót.

Vì vậy, tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ bảo của các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên trong công ty để đề tài này được tốt hơn nữa.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của phòng kế toán Khách sạn Hương Giang Resort & Spa và sự hướng dẫn tận tình của GVHD Nguyễn Ngọc Thủy, đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện đề tài “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Khách sạn Hương Giang Resort & Spa”.

………………………………………………………………

Trên đây là mẫu Kế toán DT, CF và xác định kết quả kinh doanh tại Khách Sạn được tham khảo từ báo báo cáo tốt nghiệp điểm cao các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói công ty Số điện thoại/zalo 0934573149.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, NHẬN BÀI 5 GIÂY.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ