Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trường mầm non

5/5 - (1 bình chọn)

Tham khảo ngay mẫu bài Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trường mầm non, chúng mình dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên ngành kế toán đang tìm kiếm nội dung tương tự. Bài viết rất phù hợp cho các bạn sinh viên đang thực tập tại trường mầm non, chọn kế toán công.

Trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trọn gói để đượchỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149

LỜI MỞ ĐẦU Kế toán tiền lương tại trường mầm non 

1.1. Lý do chọn đề tài Kế toán tiền lương tại trường mầm non

Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự phát triển kinh tế của nước ta và trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới đã tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng mang lại nhiều khó khăn cho các trường học. Con người là một nguồn lực không thể thiếu và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển ấy. Vì vậy, quản lý nguồn nhân lực là một hoạt động quan trọng trong tổ chức hiệu quả hoạt động của bất kỳ trường học nào.

Lao động chính là hoạt động tay chân và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Nhưng về lâu dài tiền lương vẫn là nguồn cổ vũ lớn lao, giúp cho nhân viên thoải mái, hãnh diện, thăng tiến, hăng say, tâm huyết và nhiệt tình với công việc. Bởi với người lao đông, tiền lương là yếu tố số một để họ có dốc hết sức và gắn bó lâu dài với nhà trường hay không. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà nhà trường phải trả cho cán bộ giáo viên tương ứng với thời gian chất lượng và trình độ giảng dạy mà họ đã cống hiến.  Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trường mầm non

Trong trường học, giảng dạy là yếu tố cơ bản quyết định quá trình giảng dạy của trường được diễn ra liên tục, thường xuyên thì chúng ta phải giảng dạy hay ta phải trả thù lao cho người giảng dạy trong thời gian họ tham gia vào quá trình giảng dạy. Chính vì thế mà việc xác định tiền lương là rất quan trọng trong vấn đề quản lý nhân sự hiện nay. Người lao động đi làm chỉ quan tâm tới vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương có đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống của họ.

Do vậy, việc nâng cao thu nhập của người lao động là mục tiêu hàng đầu để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người trong toàn doanh nghiệp. Việc than toán lương, thưởng và cá khoản trích theo lương theo đúng thù lao của người lao động sẽ kích thích họ quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động, nâng cao trình độ lao động, có lợi cho nhà trường. Vì vậy, công tác kế toán tiền lương, thưởng và các khoản trích theo lương có vai trò quan trọng.

Vì công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong chi phí sản xuất kinh doanh là vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường mầm non Thiên lý” là đề tài báo cáo của mình.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường mầm non tư thục Chú Gấu Đỏ, đưa ra một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường.

1.3. Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu chính là về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của trường mầm non Thiên lý.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

1.4.1. Phạm vi không gian
– Đề tài nghiên cứu tại trường mầm non Thiên lý.
– Địa chỉ: Số 58, Vĩnh Hội, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 4, Hồ Chí Minh

1.4.2. Phạm vi thời gian
– Phạm vi số liệu sử dụng trong đề tài tập trung năm 2019.
– Phạm vi thực tập từ Tháng 04/2019.

1.5. Bố cục báo cáo

• Chương 1: Tổng quan về trường mầm non Thiên lý
• Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường mầm non Thiên lý
• Chương 3: Đánh giá về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường mầm non Thiên lý

Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trường mầm non
Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trường mầm non

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP Kế toán tiền lương tại trường mầm non

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Phạm vi không gian
1.4.2. Phạm vi thời gian
1.5. Bố cục báo cáo

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG MẦM NON THIÊN LÝ
1.1. Giới thiệu về trường mầm non Thiên lý
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của trường mầm non Thiên lý
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của nhà trường
1.2. Khái quát hoạt động sản xuất – kinh doanh của trường mầm non Thiên lý
1.2.1. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.2. Khái quát tình hình sản xuất – kinh doanh
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của nhà trường
1.4. Tổ chức công tác kế toán tại nhà trường
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
1.4.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
1.4.3. Chế dộ và các chính sách kế toán áp dụng tại nhà trường

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC CHÚ GẤU ĐỎ
2.1. Kế toán tiền lương 
2.1.1. Lao động và phân loại lao động
2.1.2. Hình thức trả lương và chế độ lương tại trường mầm non Thiên lý
2.1.3. Kế toán chi tiết tiền lương
2.1.4. Kế toán tổng hợp tiền lương
2.2. Kế toán các khoản trích theo lương
2.2.1. Nội dung các khoản trích theo lương
2.2.2. Kế toán chi tiết các khoản trích theo lương
2.2.3. Kế toán tổng hợp tiền lương

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON THIÊN LÝ
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại trường
3.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường mầm non Thiên lý
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2. Nhược điểm
3.2.3. Nguyên nhân
3.3. Giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường mầm non
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

KẾT LUẬN BÁO CÁO THỰC TẬP Kế toán tiền lương tại trường mầm non

Với các Trường học nói chung nói chung và trường mầm non Thiên lý nói riêng thì nguồn nhân lực có vai trò khá quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ đó tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực hoạt động. Do vậy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có vai trò hết sức quan trọng cùng với sự tồn tại và phát triển của nhà trường.

Nghiên cứu công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trường mầm non Thiên lý cho thấy: Nhà trường đã có sự tổ chức công tác kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tương đối hoàn chỉnh từ việc quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các nhân viên kế toán nhưng vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, các chứng từ sổ sách có liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương được lưu trữ hợp lý nên thuận tiện và dễ dàng kiểm tra hơn.

Trong thời gian tới, để hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà trường cần áp dụng đồng bộ các giải pháp sau: tuyển thêm nhân viên kế toán để tránh chồng chéo công việc, một người làm quá nhiều việc, gây sai sót tổn hại đến uy tín của nhà trường, để ngày càng hoàn thiện hơn nữa hệ thống kế toán nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho ban giám hiệu nhà trường đưa ra những quyết định đúng đắn.

………………………………………………………………………………………

Trên đây là mẫu Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại trường mầm non được tham khảo từ báo cáo tốt nghiệp điểm cao các bạn có thể dùng tham khảo khi thực tập viết bài tốt nghiệp kế toán tiền lương của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói công ty Số điện thoại/zalo 0934573149

LƯU Ý, BẠN NÀO MUỐN TẢI VỀ NGUYÊN BÀI, NHẮN TIN ZALO ĐỂ ĐƯỢC GỬI MIỄN PHÍ NHÉ.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ