Khóa luận Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng SHB

4/5 - (1 bình chọn)

Sau đây là mẫu bài Khóa luận Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB), Luận Văn Tốt dành nhiều thời gian, công sức tìm kiếm để gửi đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm nội dung tương tự. Hy vọng mẫu bài dưới đây sẽ giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu để làm bài khóa luận của mình.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết thuê khóa luận trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149.

……………………………..

Khóa luận Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng SHB
Khóa luận Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng SHB

M ĐẦU Khóa luận Huy động vốn tại Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội

Tên đề tài: Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Chi nhánh TP.HCM

Lý do chọn đề tài Khóa luận Hoạt động huy động vốn 

Ngân hàng thương mại là một tổ chức tài chính trung gian kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nhiệm vụ thường xuyên và chủ yếu là huy động vốn, cho vay và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Vốn là yếu tố quyết định mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Thực tế trong cơ cấu vốn của các ngân hàng thương mại, vốn tự có chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ còn lại là vốn huy động, vốn đi vay và vốn khác. Trong đó vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất. Do đó có thể khẳng định vốn huy động hay hoạt động huy động vốn có vai trò quyết định đến khả năng hoạt động và phát triển của mỗi ngân hàng thương mại.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập ngày 13/11/1993. Trải qua 23 năm xây dựng và phát triển, SHB là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ, hiện nằm trong Top 5 các Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam không do Nhà nước chi phối vốn. Chi nhánh TP.HCM là một trong những chi nhánh mới thành lập tại ngân hàng SHB. Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động huy động vốn tại SHB chi nhánh TP.HCM trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: Lãi suất huy động thấp, các sản phẩm huy động chưa đa dạng và hấp dẫn; Thái độ phục vụ của nhân viên chưa tận tình, chuyên nghiệp; Nhận diện thương hiệu của SHB tại chi nhánh chưa thực sự nổi bật so với các ngân hàng khác.

Xuất phát từ lý luận và những tồn tại nêu trên, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Chi nhánh TP.HCM” với mong muốn đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn tại SHB nói riêng và hệ thống NHTM nói chung nhằm phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Mục tiêu nghiên cứu

– Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn tại các ngân hàng thương mại.

– Phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Chi nhánh TP.HCM qua đó đưa ra những đánh giá về các kết quả đạt được và những tồn tại cần phải khắc phục.

– Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Chi nhánh TP.HCM trong thời gian tới.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh TP.HCM

Phạm vi nghiên cứu:

– Về không gian: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Chi nhánh TP.HCM.

– Về thời gian: Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016.

Kết cấu luận văn

Luận văn gồm có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tại SHB chi nhánh TP.HCM

Chương 3: Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn tại SHB chi nhánh TP.HCM

NỘI DUNG Khóa luận Huy động vốn tại Ngân hàng 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Giới thiệu chương 1: Chương 1 tác giả trình bày các vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và hoạt động huy động vốn trong ngân hàng thương mại. Đánh giá kết quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại. Kinh nghiệm và bài học rút ra từ một số ngân hàng thương mại trong nước.

1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại

1.1. 1. Khái niệm về ngân hàng thương mại

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại

1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại

1.2. Hoạt động huy động vốn trong ngân hàng thương mại

1.2.1. Khái niệm về vốn của ngân hàng thương mại

1.2.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng

1.2.3. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả huy động vốn

1.3. Đánh giá kết quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại

1.3.1. Mục đích và ý nghĩa của việc đánh giá

1.3.2. Nội dung và trình tự để đánh giá

1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả huy động vốn

1.4. Kinh nghiệm huy động vốn của các ngân hàng thương mại

1.4.1. Kinh nghiệm huy động vốn của ngân hàng Vietinbank

1.4.2. Kinh nghiệm huy động vốn của ngân hàng Vietcombank

1.4.3. Bài học kinh nghiệm cho SHB chi nhánh TP.HCM

Kết luận Chương 1:

Chương 1 của luận văn đã hệ thống hoá một số vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại; đưa ra nội dung, trình tự và các chỉ tiêu đánh giá công tác huy động vốn là cơ sở để phân tích thực trang ở Chương 2.

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI SHB CHI NHÁNH TP.HCM

Giới thiệu chương 2:

Chương 2 giới thiệu chung về lịch sử phát triển của SHB chi nhánh TP.HCM, cơ cấu tổ chức và các thành tích huy động vốn, hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016. Các hình thức huy động vốn hiện được áp dụng tại SHB chi nhánh TP.HCM và kết quả đạt được. Chương 2 sẽ đi sâu vào đánh giá kết quả đạt được của hoạt động huy động vốn tại SHB chi nhánh TP.HCM, từ đó đưa ra những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân.

2.1. Giới thiệu chung về SHB Chi nhánh TP.HCM

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của SHB Chi nhánh TP.HCM

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của SHB Chi nhánh TP.HCM

2.1.3. Nhân lực của SHB Chi nhánh TP.HCM

2.1.4. Một số kết quả hoạt động chủ yếu giai đoạn 2014 -2016

2.2. Thực trạng huy động vốn tại SHB Chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2014- 2016

2.2.1. Hình thức huy động vốn tại SHB Chi nhánh TP.HCM

2.2.2. Đánh giá chất lượng huy động vốn tại SHB Chi nhánh TP.HCM

2.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tại SHB Chi nhánh TP.HCM

2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn tại SHB Chi nhánh TP.HCM

2.3.1. Ưu điểm

2.3.2. Tồn tại và nguyên nhân

Kết luận Chương 2:

Chương 2 đã khái quát về lịch sử hình thành cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của SHB chi nhánh TP.HCM từ khi thành lập đến năm 2016. Chương 2 tập trung vào phân tích thực trạng huy động vốn tại SHB chi nhánh TP.HCM, các ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động huy động vốn. Những nghiên cứu ở chương 2 sẽ là cơ sở để đưa ra những kiến nghị, định hướng giải pháp cụ thể ở Chương 3 góp phần đẩy mạnh hoạt động huy động vốn của Chi nhánh TP.HCM trong giai đoạn tiếp theo.

Dịch vụ viết thuê chuyên đề - khóa luận uy tín
Dịch vụ viết thuê chuyên đề – khóa luận uy tín

Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI SHB CHI NHÁNH TP.HCM

Giới thiệu Chương 3:

Chương 3 đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả huy động vốn tại SHB chi nhánh TP.HCM trong thời gian tới.

3.1. Định hướng phát triển của SHB Chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2017-2020

3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại SHB Chi nhánh TP.HCM

3.2.1. Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng các hình thức huy động vốn hiện có tại điểm giao dịch

3.2.2. Giải pháp 2: Hoàn thiện chính sách khách hàng và công tác marketing

3.2.3. Giải pháp 3: Tăng cường cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới và nhận diện thương hiệu SHB tại điểm giao dịch

3.2.4. Giải pháp 4: Tăng cường đào tạo nhân sự và trình độ cán bộ nhân viên

3.3. Một số kiến nghị

Kết luận Chương 3:

Chương 3 của đề tài dựa trên cơ sở lý thuyết Chương 1 và phân tích cụ thể thực trang tại chương 2, đã đưa ra các giải pháp chính đồng thời có một số kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm nâng cao tính hiệu quả của giải pháp.

XEM THÊM ====> 5 MẪU => Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng Sài Gòn SGB

 KẾT LUẬN Khóa luận Huy động vốn tại Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội

Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng, quyết định quy mô và chất lượng hoạt động của ngân hàng. Nguồn vốn quyết định quy mô, cơ cấu tài sản sinh lời của ngân hàng, nó ảnh hưởng tới chất lượng tài sản, sự phát triển và an toàn của ngân hàng.

Đứng trước thực trạng cạnh tranh gay gắt trong công tác huy động vốn, SHB Chi nhánh TP.HCM không chỉ phải cạnh tranh với các ngân hàng TMCP với các chính sách linh hoạt và năng động, ngân hàng còn phải cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh. Trong khi người dân có nhiều kênh đầu tư hấp dẫn như chứng khoán, bất động sản, vàng, ngoại tệ… Như vậy, làm thế nào để đẩy mạnh hoạt động huy động vốn và nâng cao hiệu quả huy động vốn là vấn đề cấp thiết đặt ra cần được nghiên cứu để có phương án cụ thể, hiệu quả. Do đó, đề tài nghiên cứu hoạt động huy động vốn tại SHB Chi nhánh TP.HCM nhằm giúp nâng cao hoạt động huy động vốn tại chi nhánh có ý nghĩa thực sự to lớn.

Đề tài “Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) – Chi nhánh TP.HCM mong muốn làm rõ các vấn đề sau:

Thứ nhất: Hệ thống hóa lý luận về nguồn vốn, công tác huy động vốn tại các NHTM và những nhân tố ảnh hưởng.

Thứ hai: Phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn cũng như hiệu quả huy động vốn của ngân hàng SHB Chi nhánh TP.HCM, qua đó đánh giá những kết quả đạt được và những mặt hạn chế cần khắc phục cũng như nguyên nhân của những hạn chế này.

Thứ ba: Đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh, đề xuất một số kiến nghị với SHB Hội sở và với NHNN nhằm hỗ trợ tốt hơn cho tính hiệu quả của các giải pháp.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo tiếng Việt

 1. TS Vũ Văn Hoá, PGS.TS Đinh Xuân Hạng (2008), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ, Nhà xuất bản Tài Chính, Hà Nội.
 2. TS Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Tài Chính, Hà Nội.
 3. Nguyễn Tấn Phước (1999), Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh, NXB Đồng Nai.
 4. Nghiêm Sĩ Thương, Giáo trình Kinh doanh Ngân hàng thương mại, Quản lý tài chính.
 5. Lê Văn Tư (1997), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
 6. Nguyễn Ngọc Thuỷ Tiên, Chương 1. Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Trường Đai học Công nghệ và Kinh doanh Hà Nội.
 7. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1998), Luật các tổ chức tín dụng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
 8. Quốc hội (2010), Luật các Tổ chức tín dụng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 9. Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng nhà nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 10. Quốc hội (2014), Luật doanh nghiệp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
 11. Peter S. Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế Quốc dân và Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội
 12. Sử Đình Thành (2001) – “Hoàn thiện các công cụ tài chính để huy động vốn cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam đến năm 2020” – Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, TP.Hồ Chí Minh.
 13. Nguyễn Thị Thu Hằng (2015) – “Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên” – Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Thái Nguyên.
 14. Đỗ Băng Thanh (2014) – “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân Hàng TMCP VPbank chi nhánh Hà Nội” – Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Hà Nội.
 15. Lê Thị Diễm Thuý (2014) – “Huy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Đà Nẵng” – Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng.

………………………………………

Trên đây là mẫu Khóa luận Huy động vốn tại Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, các bạn chắc cũng đã đọc qua mẫu đề cương sơ bộ phía trên rồi, nếu muốn tham khảo sâu hơn hãy liên hệ với zalo Luận Văn Tốt để được gửi full bài và các nội dung phù hợp nhé. Ngoài ra, nếu các bạn muốn tìm một dịch vụ viết thuê khóa luận trọn gói, cũng hãy liên hệ với zalo của Luận Văn Tốt luôn nhé.

LƯU Ý: BẠN NÀO MUỐN TẢI NỘI DUNG FULL BÀI VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA ZALO NHÉ, HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
NONG THI Y NHI
NONG THI Y NHI
7 tháng trước

gửi giúp mình tài liệu qua email ynhinhi1610@gmail.com

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ