Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính: Top 8 Bài Mẫu Chọn Lọc

Mục lục

5/5 - (6 bình chọn)

 Bài viết sau đây Luận Văn Tốt trình bày đến bạn đọc các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính đạt điểm cao trong thời gian vừa qua, để thuận tiện cho các bạn sinh viên chuyên ngành tìm hiểu về luật hành chính luật hiến pháp. Do Luật hành chính là một trong những ngành luật điều chỉnh về mối quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Vì hoạt động hành chính nhà nước không thể tách rời với mối quan hệ xã hội chính vì vậy để hướng tới sự ổn định cho các đối tượng cần điều chỉnh bằng pháp luật hành chính thông qua công tác quản lý nhà nước. 

Luận Văn Tốt sẽ luôn đồng hành cùng các bạn cho nên ngoài việc luôn cung cấp những tài liệu tham khảo có giá trị thì chúng tôi còn hỗ trợ các bạn dịch vụ làm thuê viết khóa luận tốt nghiệp nếu trong quá trình làm bài các bạn gặp khó khăn hãy gọi Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn miễn phí.

1.Các Đề Tài Khóa Luận Khóa Luận Tốt Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính Tiêu Biểu Nhất

Các Đề Tài Khóa Luận Khóa Luận Tốt Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính
Các Đề Tài Khóa Luận Khóa Luận Tốt Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính
  1. Quy định về sao thoại người lao động trái pháp luật và thực trạng áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
  2. Bảo đảm quyền tự do lập hội theo hiến pháp năm 2013
  3. Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử trí tuệ ở Việt Nam hiện nay
  4. Cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
  5. Thừa kế theo pháp luật một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  6. Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay
  7. Lịch sử và xu hướng phát triển của hiến pháp các quốc gia hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á
  8. Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính.

Tài liệu tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Án Lệ Trong Hệ Thống Pháp Luật Việt Nam

2. Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 1: Quy định về sao thoại người lao động trái pháp luật và thực trạng áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp về luật hiến pháp và luật hành chính làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc sa thải người lao động. Chỉ ra nhiều bất cập cũng như thiếu sót trong quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề hành chính từ đó tác giả đưa ra một số đề suất bổ sung kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm hạn chế tình trạng sa thải người lao động trái pháp luật. Nội dung chính trong khối lượng được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật sa thải người lao động

Chương hai: trình bày thực tiễn thi hành pháp luật sa thải người lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Chương ba: hoàn thiện pháp luật về sao thải người lao động

Thông qua các phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, đánh giá để làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến khóa luận. Khóa luận cũng khai thác thông tin tư liệu từ các bản án, bài báo, các công trình nghiên cứu khoa học và được công bố phải làm sáng tỏ luận điểm của mình. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu quý giá đối với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về luật hành chính.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính Đạt Điểm Cao
Top 8 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính Đạt Điểm Cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 2: Bảo đảm quyền tự do lập hội theo hiến pháp năm 2013

Là một trong những bài mẫu khóa luận về luật hiến pháp và luật hành chính hiếm hoi trong việc làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đảm bảo quyền tự do lập hội theo hiến pháp vào năm 2013. Dựa trên những cơ sở đó, tác giả trình bày những đề suất quan điểm và giải pháp thích hợp hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về quyền tự do lập hội ở nước ta trong thời gian tới. Thông qua các phương pháp nghiên cứu để làm rõ các vấn đề như tổng hợp, phân tích, so sánh và đối chiếu kết hợp với nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Tác giả thể hiện bố cục cũng khó luận như sau:

Chương một: trình bày quyền tự do lập hội trong pháp luật quốc tế

Chương hai: trình bày quyền tự do lập hội trong pháp luật một số quốc gia

Chương ba: trình bày quyền tự do lập hội trong hiến pháp vào năm 2013 và các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành

Chương bốn: trình bày một số kiến nghị và hoàn thiện pháp luật để bảo đảm quyền tự do lập hội theo hiến pháp vào năm 2013.

Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu quý giá đối với các bạn sinh viên đang tìm hiểu về luật hiến pháp và những năm 2013.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 3: Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử trí tuệ ở Việt Nam hiện nay

Với mục đích của nghiên cứu đề tài là đi sâu vào tìm hiểu về lý luận cơ bản nhất góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ đến hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam hiện hành về cấp vốn bằng xã hữu trí tuệ. Thông qua khối lượng, tác giả phân tích, đánh giá để trình bày những nguyên nhân gây ra sự kém hiệu quả cho việc áp dụng Việt Nam hiện hành vào hoạt động góp vốn bằng quyền sử trí tuệ. Bằng các phương pháp nghiên cứu thông thường như tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê. Tác giả trình bày kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về góp vốn và góp vốn và quyền sở hữu trí tuệ

Chương hai: trình bày pháp luật Việt Nam về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

Chương ba: trình bày thực trạng và những giải pháp trong việc hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

Thông qua khối lượng, tác giả đã đề ra những biện pháp thích hợp trong việc khắc phục và nâng cao hiệu quả để đạt được mục đích quá trình nghiên cứu toàn diện nhất.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 4: Cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Đây được xem là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính được nghiên cứu nhiều nhất trong những năm gần đây khi tác giả thực hiện trình bày tìm hiểu về thực trạng hiệu quả hoạt động cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Khóa luận đã thông qua các phương pháp nghiên cứu cơ bản như phân tích, tổng hợp, so sánh, khảo sát để trình bày kết cấu của đề tài:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Chương hai: trình bày thực trạng và kiến nghị giải pháp về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Tác giả đã có rất nhiều sự đóng góp cho việc thực hiện nghiên cứu cải cách hành chính cũng như thủ tục hành chính trong thời đại công nghiệp mới. Đây sẽ là một trong những nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 5: Thừa kế theo pháp luật một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài khóa luận luật hiến pháp và luật hành chính tìm hiểu về vấn đề thừa kế. Thì đây là một trong những bài mẫu quá luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính tìm hiểu về những vấn đề thực tiễn cũng như lý luận về thừa kế theo pháp luật. Là một trong những đề tài có ý nghĩa hết sức quan trọng trên cả phương diện lý thuyết cũng như thực tiễn. Tác giả trình bày kết cấu của khóa luận như sau:

Chương một: trình bày khái quát chung về thừa kế theo pháp luật

Chương hai: trình bày nội dung pháp lý cơ bản về thừa kế theo pháp luật

Chương ba: trình bày thực tiễn áp dụng và hướng hoàn thiện các quy định về thừa kế theo pháp luật

Thông qua khối lượng có thể thấy đây là một trong những đề tài hết sức tiêu biểu về trình bày luật hành chính.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 6: Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay

Để tìm hiểu những cơ sở thực tiễn có tính hệ thống, góp phần bổ sung và phát triển những cơ sở lý luận và doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam theo pháp luật. Có một bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hình chính trình bày về vấn đề này với nội dung như sau:

Chương một: trình bày khái quát chung về doanh nghiệp xã hội và pháp luật về doanh nghiệp xã hội xuống hàng chương hai: trình bày thực trạng hoạt động của doanh nghiệp xã hội và pháp luật chuyên nghiệp xã hội tại Việt Nam hiện nay

Chương ba: trình bày một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam

Bằng các phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn như: thống kê, mô tả, phân tích, so sánh. Tác giả đã đưa ra những hướng thực tiễn về đề tài nghiên cứu trong thực trạng hoạt động của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Quá trình làm bài khóa luận tốt nghiệp khiến các bạn sinh viên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là yêu cầu của giáo viên hướng dẫn ngày càng phức tạp và khó tính. Hiện nay Luận Văn Tốt có dịch vụ nhận chỉnh sửa bài khóa tốt nghiệp có thể giúp cho các bạn hoàn thiện bài làm một cách hiệu quả nhất bạn nhé!!


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 7:  Lịch sử và xu hướng phát triển của hiến pháp các quốc gia hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á

Với mục tiêu nghiên cứu đưa ra những vấn đề trong việc nhận diện xu hướng phát triển hiến pháp ở cái quốc gia hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á. Dựa trên những cơ sở đó, tác giả phương thức cùng bối cảnh của các quốc gia hồi giáo trên thế giới đánh giá được xu thế vận động chung. Đây là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính được khuyến khích tham khảo cao trong chuyên ngành. Tác giả đã trình bày khóa luận với những ý tưởng như sau:

Chương một: trình bày hồi giáo và pháp luật ở Đông Nam Á lịch sự phát triển và những vấn đề lý luận cơ bản

Chương hai: trình bày lịch sử và sự phát triển hiến pháp của các quốc gia hồi giáo trong khu vực Đông Nam Á

Chương ba: trình bày xu hướng phát triển và những gợi mở về vấn đề đặt ra

Thông qua khóa luận, tác giả đã đưa ra một bài học trong việc giải quyết các mối quan hệ hồ giáo theo pháp luật trên các quốc gia hồi giáo nói chung. Khóa luận không chỉ liên quan đến cải cách hiến pháp tại Việt Nam, về quyền tự do tôn giáo mà còn liên quan đến những vấn đề giải quyết giữa pháp luật và các yếu tố khác chi phối trong xã hội để đem lại một xã hội thượng tôn pháp luật.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính số 8: Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính.

Là một trong những bài đề tài tốt nghiệp luật hiến pháp và luật hành chính nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động tố tụng hành chính như thẩm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm. Từ đó đưa ra các phương hướng đảm bảo thực hiện vai trò đúng của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính. Tác giả đã có quá trình nghiên cứu với những nội dung như sau:

Chương một: trình bày khái quát chung về viện kiểm sát nhân dân

Chương hai: trình bày vai trò của việc kiểm sát nhân dân trong tố tụng hành chính theo pháp luật Việt Nam

Chương ba: trình bày kiến nghị hoàn thiện pháp luật về viện kiểm sát nhân dân

Đề tài đã thông qua các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp, so sánh, phân tích, khảo sát. Để trình bày những cơ sở thực tiễn cũng như lý thuyết vào khó luận. Đồng thời thông qua khối lượng, tác giả đề suất với cơ quan nhà nước thẩm quyền trong việc liên tục chỉnh lý, sửa đổi và bổ sung hoàn thiện bộ luật tố tụng hành chính đảm bảo pháp luật tố tụng hành chính được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất trong toàn quốc.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Mong rằng qua các bài mẫu về Khóa Luận Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính được Luận Văn Tốt chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có thêm những sáng kiến hay và kinh nghiệm để triển khai bài làm của mình. Nếu các bạn cần thêm tài liệu hay thông tin về bài làm hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói của luanvantot.com bạn nhé

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ