Khóa luận quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh

Đánh giá post

Dưới đây là mẫu Khóa luận quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh dùng trong các bài khóa luận tốt nghiệp phù hợp cho các bạn sinh viên đang làm đề tài Khóa luận quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh. Hy vọng mẫu cơ sở lý thuyết dưới đây giúp cho các bạn sinh viên có thêm được tài liệu bổ ích khi làm bài.

Trong quá trình viết khóa luận tốt nghiệp nếu các bạn không có thời gian hoàn thành, không có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết bài khóa luận trọn gói để được hỗ trợ Số điện thoại/zalo/0934573149

PHẦN MỞ ĐẦU KHÓA LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ NHÀ NƯỚC

  1. Tính cấp thiết của đề tài khóa luận 

Khai sinh là hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc xác định nhân than của một cá nhân, làm phát sinh quan hệ xã hội giữa cá nhân với nhà nước, tổ chức trong xã hội tố. Khai sinh là việc khai báo và được CQNN có thẩm quyền xác nhận một cá nhân được sinh ra.. Mọi cá nhân khi sinh ra đều có quyền được khai sinh. Theo quy định tại Điều 13 Luật Trẻ em: Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật.” Nếu không vì một lý một lý do nào đó bất khả kháng dẫn tới việc không thể khai sinh thì mọi trẻ em ngay sau khi sinh ra phải được khai sinh theo quy định của pháp luật. Khai sinh là quyền cơ bản của trẻ em không chỉ được ghi nhận trong hệ thống pháp luật Việt Nam mà còn được ghi nhận trong các Công ước quốc tế về quyền trẻ em và được đa số quốc gia trên thế giới ghi nhận quyền này. Chính vì thế chế định khai sinh, đăng ký khai sinh có ý nghĩa rất quan trọng góp phần bảo về quyền, lợi ích của cá nhân, công dân.

Trong sự nghiệp đổi mới và dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội, việc đăng ký khai sinh đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội cũng như trong hoạt động QLHCNN về hộ tịch. Hoạt động khai sinh không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của cá nhân được khai sinh mà còn ảnh hưởng đến cả hoạt động của các cá nhân, cơ quan khác trong xã hội, góp phần thúc đẩy sự dân chủ, tiến bộ của xã hội, hoàn thiện và bảo vệ nền pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các quy định về việc khai sinh đã được quy định và ngày một hoàn thiện. Các quy định trong Luật Hộ tịch 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch đã đảm bảo quyền được khai sinh, quyền có quốc tịch của trẻ em, của công dân theo đúng tinh thần của Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên.

Tuy nhiên, việc đăng ký khai sinh cho trẻ em vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, thiếu những văn bản giải thích, hướng dẫn thi hành. Điều này dẫn đến thực tiễn giải quyết các trường hợp khai sinh cho trẻ hiện nay  hực tiến giải quyết các vụ án hành chính hiện naymcủa mình.gười đại diện theo vẫn còn nhiều bất cập như về trình tự, thủ tục, các trường hợp không thể đăng ký khai sinh cho trẻ vẫn còn,… Mặt khác, các công trình nghiên cứu về hoạt động đăng ký khai sinh tại UNBD cấp xã còn hạn chế, cần thiết phải nghiên cứu một cách đầy đủ hơn về chế định đăng ký khai sinh cho trẻ. Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Công tác quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh- Thực tiễn tại Uỷ ban nhân dân phường 11, quận Phú Nhuận” để nghiên cứu.

  1. Tình hình nghiên cứu

Theo sự tìm hiểu của tác giả, các công trình nghiên cứu về công tác quản lý hộ tịch, khai sinh không nhiều, có thể kể đến như:

Bài “Đánh giá thực trạng pháp luật về hộ tịch và giải pháp hoàn thiện”, tác giả Lương Thị Lanh, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (số chuyên đề pháp luật về hộ tịch năm 2013); Tác giả đã nêu lên những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong công tác hộ tịch, từ đó tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Bài viết “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký khai sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,  Trang  thông  tin   điện   tử  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, 05/11/2015.

Hiện nay, số lượng công trình khoa học nghiên cứu trực tiếp, toàn diện về lĩnh vực quản lý, đăng ký khai sinh ở cấp phường không nhiều. Và đây là một trong những lý do để tác giả tiến hành thực hiện nghiên cứu đề tài này.

  1. Mục tiêu của đề tài khóa luận quản lý nhà nước 

Nghiên cứu đề tài Công tác quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh- Thực tiễn tại Uỷ ban nhân dân phường 11, quận Phú Nhuận nhằm hướng đến những mục tiêu chủ yếu sau:

– Phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận của việc đăng ký khai sinh trong công tác QLHCNN về hộ tịch trên địa bàn cả nước nói chung và Phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM nói riêng.

– Phân tích, đánh giá những ưu điểm cũng như chỉ ra những mặt hạn chế của của pháp luật hộ tịch và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.

Khóa luận quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh
Khóa luận quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh
  1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

– Các vấn đề lý luận thực tiễn của quản lý nhà nước về lĩnh vực khai sinh.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

4.2.1. Thời gian

Tác giả chỉ nghiên cứu đề tài dựa trên các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành và các tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo đối với các văn bản pháp luật đó như Hiến pháp 2013, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, Luật Hộ tịch 2014, Bộ Luật dân sự 2015, Nghị định 123/2015/NĐ-CP,…

 4.2.2. Không gian

Tác giả tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về việc đăng ký khai sinh trong công tác QLNN về hộ tịch, đồng thời tìm hiểu và phân tích việc áp dụng pháp luật trên thực tiễn, cụ thể tại UBND phường 11, quận Phú Nhuận, TP,HCM.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả đã sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng và kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khoa học sau:

– Phương pháp phân tích – tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức: nghiên cứu, phân tích các vấn đề lý luận và pháp luật quan trọng về việc đăng ký khai sinh trong công tác QLNN về hộ tịch; nghiên cứu các tài liệu.

– Phương pháp thống kê số liệu: tìm hiểu những số liệu trên thực tế để nâng cao tính thiết thực của đề tài.

  1. Bố cục khóa luận quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh

Nội dung của Luận văn gồm 02 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về quản lý nhà nước về lĩnh vực khai sinh.

Chương 2: Thực tiễn thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về lĩnh vực đăng ký khai sinh tại UBND phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM và giải pháp hoàn thiện.

PHẦN MỞ ĐẦU KHÓA LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ KHAI SINH

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ 

1.1.      Quản lý nhà nước về hộ tịch

1.1.1.   Khái niệm quản lý nhà nước về hộ tịch

1.1.2.   Mục đích của quản lý nhà nước về hộ tịch

1.1.3.   Vai trò của quản lý nhà nước về hộ tịch

1.1.4.   Nội dung Quản lý nhà nước về Hộ tịch

1.2.      Quản lý nhà nước về khai sinh

1.2.1.   Khái niệm quản lý nhà nước về khai sinh

1.2.2.   Đặc điểm quản lý nhà nước về khai sinh

1.2.3.   Cơ sở pháp lý của quản lý nhà nước về khai sinh

1.2.4.   Chủ thể quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh

1.2.5.   Thẩm quyền quản lý, đăng ký khai sinh

1.2.6.   Nội dung về đăng ký khai sinh

1.2.7.   Trách nhiệm đăng ký khai sinh

1.2.8.   Thủ tục đăng ký khai sinh

Dịch vụ viết thuê chuyên đề - khóa luận uy tín
Dịch vụ viết thuê chuyên đề – khóa luận uy tín

CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KHAI SINH TẠI UBND PHƯỜNG 11, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HCM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN.

2.1.      Tổng quan về Phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM

2.1.1. Lịch sử hình thành Phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM

2.1.2. Vị trí địa lý và tình hình dân cư Phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh tại UBND phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM

2.2.      Thực tiễn thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM

2.2.1.   Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký khai sinh

2.2.2.  Công tác đăng ký khai sinh

2.2.3.  Công tác liên thông hộ tịch, hộ khẩu và bảo hiểm y tế

2.3.      Đánh giá về việc thực hiện đăng ký khai sinh tại UBND phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM

2.4.      Các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh

KẾT LUẬN

Trên đây là mẫu Khóa luận quản lý nhà nước về đăng ký khai sinh được tham khảo từ khóa luận tốt nghiệp điểm cao các bạn có thể dùng tham khảo khi viết bài tốt nghiệp của mình nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình thực tập và làm bài, các bạn có thể liên hệ với mình để được hỗ trợ viết bài điểm cao trọn gói công ty Số điện thoại/zalo 0934573149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ