Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản Chọn Lọc

5/5 - (10 bình chọn)

Bất động sản là một trong những lĩnh vực có liên quan mật thiết đến tài chính, vốn. Nó một cách rõ hơn bất động sản hay còn gọi là địa óc hay đất đai. Hiện nay một số hoạt động liên quan đến nội dung bất động sản ngày càng nhiều đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, vay vốn. Chính vì vậy mà các bài khóa luận tốt nghiệp về bất động sản ngày càng phong phú và đa dạng. Bài viết sau đây của chúng tôi là một trong những nguồn tài liệu tham khảo bổ ích đối với các bạn sinh viên đang nghiên cứu về các khóa luận tốt nghiệp bất động sản hiện nay. Đặc biệt trong bài viết này, chúng tôi trình bày đến bạn đọc các bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản đạt điểm cao nhất trong thời gian vừa qua.

Sau khi đã xem xong các bài mẫu dưới đây mà các bạn vẫn chưa tìm ra được phương hướng cho bài làm của mình thì hãy liên hệ ngay với dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Tốt qua Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn và hỗ trợ bài khóa luận bất động sản hoàn chỉnh, đạt hiệu quả cao.

1.Các Đề Tài Khóa Luận Bất Động Sản Hay Nhất Hiện Nay

  1. Pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam
  2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu
  3. Phân tích quy trình bán hàng của công ty bất động sản Vnreal
  4. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư bất động sản Đất nền của khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV chị ốc Minh Trần
  5. Phát triển thị trường kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn FLC
  6. Phát triển kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần xây dựng sông Hồng
  7. Phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Luxury home
  8. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân tại dự án An Cựu City
  9. Phân tích quy trình cho vay mua bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải
Các Đề Tài Khóa Luận Bất Động Sản Hay Nhất Hiện Nay
Các Đề Tài Khóa Luận Bất Động Sản Hay Nhất Hiện Nay

Tài Liệu Tham Khảo : Cách Viết Khóa Luận Khoa Quản Trị Kinh Doanh

2. Những Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản Chọn Lọc

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 1: pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản được nhiều bạn sinh viên tìm kiếm cũng như tham khảo về nội dung nghiên cứu. Tác giả để làm sáng tỏ những vấn đề về tính lý luận cũng như thực tiễn đối với việc bồ giới bất động sản với góc nhìn của pháp luật cũng như vai trò của nó trong sự phát triển thị trường bất động sản hiện nay. Qua đó góp phần hoàn thiện pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam. Với bố cục đề tài tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận chung về môi giới bất động sản và pháp luật về mua giới bất động sản ở Việt Nam

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật điều chỉnh mô giới bất động sản và thực tiễn thi hành môi giới bất động sản ở Việt Nam

Chương ba: hoàn thiện pháp luật về môi giới bất động sản ở Việt Nam hiện nay.

Dựa trên những nguyên lý và phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê cũng như vận dụng các quan điểm của đảng và nhà nước về kinh doanh bất động sản để hình thành nên kết cấu của đề tài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 2: giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.

Với mục tiêu nghiên cứu nội dung liên quan đến hoạt động định giá tài sản thế chấp cũng như thu thập các thông tin về số tài sản thế chấp là bất động sản tại ngân hàng. Tác giả đã hình thành kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về thẩm định bất động sản thế chấp

Chương hai: trình bày thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện thẩm định bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Á châu.

Thông qua việc sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng để giải quyết các vấn đề về phân tích, thống kê, so sánh ngoài ra tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu hiệu quả hơn cho việc thu thập số liệu và xử lý số liệu để hình thành nên kết quả của đề tài. Từ đó cho thấy tác giả trình bày cơ sở lý luận cùng thực tiễn dựa trên những cơ sở đó để trình bày giải pháp hoàn thiện thẩm định giá bất động sản tại ngân hàng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 3: phân tích quy trình bán hàng của công ty bất động sản Vnreal.

Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động bất động sản tác giả đã trình bày công tác nghiên cứu về phương thức quy trình bán hàng tại công ty bất động sản. Sau khóa luận, tác giả đã thể hiện một số các yếu tố thông qua các phương pháp nghiên cứu khoa học như: phân tích, so sánh, tổng hợp dữ liệu để trình bày nên kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận với hoạt động bán hàng và quy trình bán hàng tại công ty bất động sản

Chương hai: phân tích thực trạng quy trình môi giới bất động sản ở công ty Vnreal

Chương ba: định hướng của công ty và đề suất giải pháp hoàn thiện quy trình bán hàng cho công ty bất động sản Vnreal.

Qua đề tài nghiên cứu tác giả đã thể hiện được mục đích của quá trình nghiên cứu trong việc hoàn thành hệ thống cơ sở lý luận cơ bản về quy trình bán hàng. Nắm vững những quy trình bán hàng và tìm hiểu về hoạt động đánh giá quy trình bán hàng bất động sản tại công ty. Từ đó đưa ra các đề suất cũng như kiến nghị góp phần hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty bất động sản.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 4: các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư bất động sản Đất nền của khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn MTV đi ốc Minh Trần.

Đây là bài khóa luận tốt nghiệp bất động sản được nghiên cứu dựa trên những vấn đề thực tiễn sau khi tác giả thực tập tại công ty. Thông qua bài khóa luận, tác giả tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư bất động sản Đất nền của khách hàng tại công ty. Từ đó đưa ra các đề suất giải pháp đối với công ty trong việc thu hút khách hàng, đáp ứng khách hàng một cách tốt nhất. Tác giả đã sử dụng cái phương pháp nghiên cứu như thu thập số liệu, xác định số liệu, xử lý số liệu cũng như phân tích số liệu đã trình bày kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn

Chương hai: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư bất động sản Đất nền của khách hàng tại công ty địa óc Minh Trần

Chương ba: trình bày các giải pháp nâng cao ý định đầu tư bất động sản Đất nền của khách hàng tại công ty.

Là một trong những bài khóa luận tốt nghiệp bất động sản không chỉ thể hiện ở mặt lý thuyết mà còn thể hiện ở mặt thực tiễn về phương thức hành vi ý định mua bất động sản của khách hàng tại công ty. Từ đó là nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành trong công tác giải quyết các vấn đề đối với doanh nghiệp bất động sản.

Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản Chọn Lọc
Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản Chọn Lọc

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 5: Phát triển thị trường kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn FLC.

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí quan trọng và có vai trò trong nền kinh tế của mỗi quốc gia chính vì vậy phát triển thị trường bất động sản đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nhận định được vấn đề đó qua quá trình thực tập tại công ty tác giả đã trình bày khóa luận tốt nghiệp này với những thực trạng của chiến lược kinh doanh của công ty bất động sản để đưa ra những định hướng phát triển lâu dài cho công ty. Với kết cấu của đề tài được tác giả trình bày tóm tắt như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về phát triển thị trường bất động sản

Chương hai: trình bày sự phát triển thị trường bất động sản của công ty cổ phần tập đoàn FLC

Chương ba: trình bày các đề suất giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển thị trường kinh doanh bất động sản của công ty.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu như: thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và thống kê dữ liệu tác giả trình bày khá đầy đủ về mục đích nghiên cứu đề tài cũng như mục tiêu thể hiện khóa luận.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 6: phát triển kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần xây dựng sông Hồng.

Đây là một trong những bài mẫu khóa luận bất động sản nghiên cứu về tầm quan trọng của sự phát triển kinh doanh sản phẩm của công ty nói chung và công ty cổ phần xây dựng sông Hồng nói riêng. Với kết cấu của đề tài được tác giả xây dựng như sau: chương 1: một số lý thuyết cơ bản về phát triển kinh doanh bất động sản

Chương hai: trình bày thực trạng phát triển kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần xây dựng sông Hồng

Chương ba: trình bày các đề suất và kiến nghị phát triển kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần xây dựng sông Hồng.

Bằng các phương pháp phân tích dữ liệu, tổng hợp và so sánh dữ liệu. Tác giả đã cho ra kết quả thành công trong việc thực hiện nghiên cứu về thị trường kinh doanh bất động sản trong công ty. Từ đó đưa ra những mục tiêu, định hướng phát triển cho công ty lâu dài cùng các giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc phát triển kinh doanh bất động sản.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 7: phát triển hoạt động môi giới bất động sản tại công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Luxury home.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản phù hợp cho các bạn sinh viên khi nghiên cứu về hoạt động môi giới. Đây sẽ là một trong những bài mẫu phân tích và đánh giá hoạt động môi giới sản phẩm Đề suất các giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động cũng như góp phần nâng cao hiệu quả mua giới nói riêng và hoạt động kinh doanh bất động sản nói chung. Với kết cấu của đề tài tác giả đã thể hiện như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận về môi giới bất động sản

Chương hai: trình bày thực tiễn về hoạt động môi giới bất động sản tại công ty dịch vụ bất động sản Luxury home

Chương ba: trình bày những giải pháp nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động môi giới bất động sản.

Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản trình bày khá thành công trong những năm thực hiện.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Việc hoàn thiện một bài khóa luận hoàn chỉnh chất lượng và được đánh giá cao không phải việc dễ dàng. Các bạn sẽ gắp không ít khó khăn và sai sót. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng vì hiện tại Luận Văn Tốt có cung cấp Dịch Vụ Nhận Sửa Luận Văn, Khóa Luận, Báo Cáo Thực Tập

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 8: nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân tại dự án An Cựu City

Dự án An Cựu City là một trong những dự án góp phần làm thay đổi bộ mặt của thị trường bất động sản Huế. Chính vì vậy, tác giả đã thực hiện nghiên cứu và tìm hiểu về những yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân đối với dự án này để làm đề tài nghiên cứu khóa luận của mình. Với kết cấu của đề tài được tác giả thể hiện như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận chung

Chương hai: phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư bất động sản của khách hàng cá nhân tại dự án an cựu city

Thông qua khóa luận có thể thấy được tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trong bài để thực hiện trình bày kết quả có cơ sở Hình thành nên khóa luận.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp bất động sản số 9: Phân tích quy trình cho vay mua bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam, chi nhánh Huế.

Đối với các ngân hàng, hoạt động cho vay mua bất động sản là một trong những hoạt động chiếm tỷ lệ cao và giúp cho ngân hàng thu được lợi nhuận lớn. Chính vì vậy mà tác giả lựa chọn đề tài này để tìm hiểu về quy trình cho vay mua bất động sản của khách hàng cá nhân đối với ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam thuộc chi nhánh Huế để tìm hiểu những vấn đề rõ nét hơn. Với khóa luận này tác giả đã trình bày bố cục như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về tín dụng mua bất động sản của ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày phân tích quy trình cho vay mua bất động sản của ngân hàng MSB chi nhánh Huế

Chương ba: trình bày các chị pháp kể thì quy trình và nâng cao hoạt động cho vay mua bất động sản tại ngân hàng MSB chi nhánh Huế

Đây là kết quả của công trình nghiên cứu mật thiết với các hệ thống cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng cho vay mua bất động sản trong khối ngân hàng. Qua khóa luận, có thể thấy được thực trạng hoạt động tín dụng nói chung và quy trình mua bất động sản nói riêng của ngân hàng. Giúp cho ngân hàng đưa ra các giải pháp trong việc vận hành các quy trình quản lý cho vay mua bất động sản trên thị trường tốt hơn.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Hy vọng thông qua bài viết về Top 11 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bất Động Sản Chọn Lọc được chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn sinh viên chuyên ngành dễ dàng nghiên cứu về các bài mẫu tốt nghiệp bất động sản cũng như trình bày tốt hơn trong phần thực hiện của mình. Nếu có thắc mắc về bài làm hãy liên hệ ngay với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ