Khóa Luận Tốt Nghiệp Châu Á Học: Top 7 Bài Mẫu Đạt Điểm Cao

5/5 - (10 bình chọn)

Bài viết dưới đây Luận Văn Tốt muốn chia sẻ cho các bạn về những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học đã đạt điểm cao trong thời gian vừa qua giúp bạn đọc và các bạn sinh viên chuyên ngành có thêm nhiều tài liệu hữu ích trước khi tiến hành làm khóa luận tốt nghiệp. Châu Á học là một trong ngành nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm của các quốc gia. Với bối cách nhu cầu hợp tác với các quốc gia trên thế giới tang cao như hiện nay. Tuy nhiên, đây chỉ là ngành mới du nhập vào chương trình đào tạo Việt Nam hiện nay. Chính vì điều đó mà không ít các bạn sinh viên lao đao trong việc tìm kiếm tài liệu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học để tham khảo, nên bài viết dưới đây sẽ dành cho bạn.

Nếu các bạn vẫn còn khó khăn, chưa biết cách để làm thế nào có một bài bài khóa luận đạt điểm cao như các bạn mong muốn, thì hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp trọn gói của Luận Văn Tốt bạn nhé Zalo/tele : 0934573149.

1.Các Đề Tài Khóa Luận Châu Á Học Chọn Lọc

Các Đề Tài Khóa Luận Châu Á Học Chọn Lọc
Các Đề Tài Khóa Luận Châu Á Học Chọn Lọc
  1. Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với kiến trức và điêu khắc phật giáo Trung Quốc
  2. Các giải pháp tang thu nhập cho nông dân ở Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay
  3. Cải cách kinh tế – xã hội Nhật Bản sau chiến tranh thế gới thứ hai và vai trò của Mỹ
  4. Chính sách của các nước lớn ( Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc) đối với bán đảo triều tiên từ kết thúc chiến tranh lạnh đến nay
  5. Những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Australia từ năm 2000 đến nay
  6. Chiến lược biến động của Trung Quốc dưới thời tập cận bình
  7. Vai trò của Phật Giáo trong văn hóa Huế.

Bài viết tham khảo : Khóa Luận Tốt Nghiệp Việt Nam Học

2. Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Châu Á Học Tiêu Biểu

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học số 1: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với kiến trức và điêu khắc phật giáo Trung Quốc

Một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp châu Á học nghiên cứu về những nét văn hóa Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc. Từ đó trình bày những ảnh hưởng chủ yếu của Phật giáo trong đời sống văn hóa, xã hội của người Trung Quốc cổ đại. Có lượng mong muốn đem lại một cái nhìn toàn diện cũng như sức ảnh hưởng sáng tạo của Phật giáo Trung Quốc trong lĩnh vực kiến trúc, điều khác Phật giáo. Để hình thành nên khóa luận, tác giả đã dựa vào những phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn cùng các phương pháp thu thập tài liệu, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh và phân tích cũng như đối chiếu. Từ đó trình bày nên kết cấu của đề tài:

Chương một: trình bày Phật giáo Ấn Độ với Trung Quốc

Chương hai: trình bày dấu ứng của Phật giáo cho thoa văn hóa Ấn Độ với Trung Quốc trong kiến trúc Phật giáo Trung Quốc

Chương ba: trình bày những dấu ấn của Phật giáo Ấn Độ trong điêu khắc trang trí chùa Trung Quốc

Khóa luận tốt nghiệp đã khai thác tối đa các nguồn sử dụng dữ liệu cũng như trình bày kết quả các công trình kiến trúc được ghi chép cả trong lẫn ngoài nước. Từ đó làm nguồn tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho các bạn sinh viên chuyên ngành. Ngoài ra, khóa luận con bổ sung làm đầy đặn hơn hệ thống tư liệu về sự ảnh hưởng của kiến trúc và điều khác Phật giáo Ấn Độ vào Trung Quốc. Tiếp cận nghiên cứu Phật giáo cho những đề tài nghiên cứu sau này.

Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Châu Á Học Tiêu Biểu
Top 7 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Châu Á Học Tiêu Biểu

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học số 2: Các giải pháp tang thu nhập cho nông dân ở Trung Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay

Xuất phát từ thực trạng trong việc nghiên cứu các vấn đề tăng thu nhập cho nông dân, có luận đưa ra cách tiếp cận riêng cho việc đặt ra các vấn đề thu nhập của người nông dân Trung Quốc đối với tổng thể các chính sách giải quyết vấn đề Tam Nông của đảng và chính phủ Trung Quốc. Đây là một trong những nội dung được hình thành và triển khai trong các bài khóa luận tốt nghiệp ngành châu Á học hiện nay. Khóa luận sẽ đi sâu vào phân tích và đánh giá các hệ thống cùng các giải pháp tăng thu nhập cho người nông dân Trung Quốc tuân theo các tiến trình của thời gian khi Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa vào năm 1978 cho đến nay. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, quy nạp, diễn giải, phân tích và tổng hợp tài liệu. Tác giả đã hình thành nên bố cục trình bày như sau:

Chương một: trình bày đặc thù và sự cần thiết của vấn đề tăng thu nhập cho nông dân ở Trung Quốc

Chương hai: trình bày một số giải pháp cơ bản thúc đẩy tăng thu nhập cho nông dân ở Trung Quốc

Chương ba: trình bày nhận xét và các giải pháp tăng thu nhập cho nông dân ở Trung Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam

Đây là một trong những tài liệu nghiên cứu từ thực tiễn. Từ đó bổ sung vào nguồn tư liệu trong việc sử dụng tìm hiểu các văn kiện của đảng và nhà nước Trung Quốc. Từ đó khóa luận kế thừa những tài liệu từ sách, báo chí làm nguồn tài liệu tham khảo cho Việt Nam trong việc cải cách và nâng cao thu nhập cho nông dân.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học số 3: Cải cách kinh tế – xã hội Nhật Bản sau chiến tranh thế gới thứ hai và vai trò của Mỹ

Dựa trên các cơ sở khái quát về thực trạng kinh tế xã hội Nhật Bản ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai. Là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp châu Á học tìm hiểu tin tức yếu buộc Nhật Bản phải cải cách kinh tế xã hội, nội dung và tiến trình cùng kết quả cải cách. Từ đó trình bày vai trò của Mỹ trong việc Tiến tới cải cách này, khóa luận đưa ra một số đánh giá và bài học cơ bản từ tiến trình cải cách này. Cụ thể kết cấu trong bài khóa luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày thực trạng kinh tế xã hội Nhật Bản ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai và sự cần thiết phải cải cách

Chương hai: trình bày một số cải cách kinh tế xã hội căn bản của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương ba: trình bày vai trò của Mỹ và một số đánh giá, bài học rút ra được trong việc thực hiện cải cách kinh tế xã hội của Nhật Bản sau chiến tranh

Thông qua các phương pháp thu thập tài liệu, xử lý, so sánh, đánh giá. Từ đó khóa luận cố gắng xác định và trình bày một cách rõ ràng và các vấn đề mà chủ đề nghiên cứu đòi hỏi phải giải quyết. Đề tài đã đạt được mục tiêu nghiên cứu cũng như trình bày được buổi cảnh trong và ngoài nước của Nhật Bản ngay sau chiến tranh thế giới Thứ hai. Đây là một trong những bài khóa luận ngành châu Á học dựa trên những cơ sở thực tiễn từ lịch sử đã hình thành nên kết cấu và sự phân tích của bài.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học số 4: Chính sách của các nước lớn ( Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc) đối với bán đảo triều tiên từ kết thúc chiến tranh lạnh đến nay

Nghiên cứu về tình hình chính trị, quan hệ quốc tế tại khu vực Đông Bắc Á nói chung và tại bán đảo Hàn Quốc nói riêng, là một trong những hoạt động được nhiều nhà chính trị, nhà khoa học cũng như ngoại giao nghiên cứu. Chính vì vậy mà tác giả cũng lựa chọn một đề tài tương tự để hình thành và phát triển trong quá trình thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp châu Á học của mình. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu chủ yếu như: tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá, xử lý. Tác giả đã hình thành nên bố cục của tài liệu như sau:

Chương một: trình bày vài nét về bán đảo Triều Tiên từ năm 1945 đến 1991

Chương hai: trình bày chính sách của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga đối với bán đảo Triều Tiên từ năm 1991 đến nay

Chương ba: trình bày những ảnh hưởng của chính sách Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga đối với bán đảo Triều Tiên từ năm 1991 đến nay

Dựa trên các cơ sở kế thừa cừng quá trình nghiên cứu, tác giả đã xác định được hướng nghiên cứu của đề tài từ góc độ khu vực học. Từ đó đánh giá một số các chính sách của các nước lớn trên vùng đảo Triều Tiên và phân tích mặt tích cực cũng như hạn chế của những chính sách này đối với quần đảo này trong tương lai. Đây sẽ là một trong những bài tham khảo có giá trị đối với các bạn sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học số 5: Những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Australia từ năm 2000 đến nay

Là một trong số các bài khóa luận tốt nghiệp châu Á học tìm hiểu về mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Autralia trong giai đoạn từ năm 2000. Sau các nghiên cứu về lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế và an ninh quốc phòng cùng văn hóa giáo dục. khóa luận đã trình bày những vấn đề dựa trên các bối cảnh lịch sử, các yếu tố tác động khu vực và quốc tế cùng các chính sách của hai nước. Từ đó trình bày những khó khăn và thuận lợi trong từng lĩnh vực cũng như các thành tụ trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Autralia. Có lượng được trình bày dựa trên cái phương pháp nghiên cứu về tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá. Từ đó thể hiện kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày mối quan hệ Việt Nam và Autralia trước năm 2000

Chương hai: trình bày những thành tựu nổi bật của quan hệ Việt Nam và Autralia từ năm 2000 đến 2010

Chương ba: trình bày những thành tựu và triển vọng mối quan hệ Việt Nam và Autralia à tụi năm 2010 đến nay

Sau quá trình nghiên cứu, tác giả cho ta cái nhìn tổng quát về mối quan hệ giữa Việt Nam và Autralia  trong các chiến lược được hình thành và phát triển qua bao nhiêu năm thăng trầm lịch sử. Để từ đó, tác giả tiếp tục đưa ra các quan điểm để thực hiện mối quan hệ giữa Việt Nam và Autralia tiến tới bước phát triển lâu dài và bền vững.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Trong quá trình làm bài Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn nội dung Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngôn Ngữ Học cúng rất hữu ích cho bài làm của các bạn!!!!


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học số 6: Chiến lược biến động của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu chiến lược biển Đông của Trung Quốc dưới thời tập cận Bình từ năm 2012 đến 2019. Qua quá trình nghiên cứu, tác giả đã tiếp cận về bối cảnh hiện nay khi Trung Quốc đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động khẳng định chủ quyền biển Đông, trực tiếp và gián tiếp tạo sức ép rất lớn đối với Việt Nam cùng với các nước có liên quan. Chính vì vậy đây là một trong những cơ sở đánh giá đối sách của Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc. Bằng cách sử dụng các phương pháp định tính, định lượng, phương pháp lịch sử, phương pháp tổng hợp tài liệu, đối chiếu và so sánh cũng như phương pháp logic áp dụng để nhìn ra bản chất cốt lõi của vấn đề. Khóa luận được tác giả xây dựng với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày cơ sở hoạch định và triển khai chiến lược biển Đông của Trung Quốc dưới thời tập cận Bình từ cuối năm 2012-2019

Chương hai: trình bày nội dung, cách thức và triển khai chiến lược biển Đông của Trung Quốc dưới thời Tập cận Bình

Chương ba: trình bày công tác đánh giá tác động, xu thế phát triển của chiến lược biển Đông Trung Quốc

Đây là một trong những bài Đề Tài tốt nghiệp châu Á học có ý nghĩa thực tiễn trong việc bảo vệ biển Đông và lãnh thổ của nước Việt Nam cũng như đánh giá sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các tác động đối với các nước trong khu vực. Đưa ra dự báo về chiến lược biển Đông của Trung Quốc dưới thời Tập cận Bình.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học số 7: Vai trò của Phật Giáo trong văn hóa Huế

Kết quả của quá trình nghiên cứu này sẽ là một trong những tài liệu đóng góp làm sáng tỏ giá trị của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam. Là một trong những bài mẫu Chuyên đề tốt nghiệp châu Á học tiếp cận để tìm hiểu xây dựng các cơ sở đánh giá vai trò của Phật giáo trong văn hóa xứ Huế. Ngoài ra khóa luận còn là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cho bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về Phật giáo và vai trò của Phật giáo đối với con người xứ Huế. Có luận được nghiên cứu dựa trên các phương pháp thu thập tài liệu, tổng hợp, phân tích, logic và lịch sử. Từ đó tiếp cận với kết quả của đề tài. Ngoài ra, khóa luận còn được xây dựng với kết cấu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về sự du nhập Phật giáo của Việt Nam và truyền bá Phật giáo vào Huế

Chương hai: trình bày vai trò của Phật giáo trong văn hóa vật chất sự Huế

Chương ba: trình bày vai trò của Phật giáo trong văn hóa tinh thần của người dân xứ Huế

Bài khóa luận góp phần thực hiện tìm hiểu sự du nhập và thăm sâu của Phật giáo trong đời sống cư dân Huế. Từ đó thể hiện vai trò của Phật giáo trong việc tạo thành văn hóa xứ Huế một trong những nội dung quan trọng trong việc tìm hiểu về văn hóa và tinh thần con người Huế.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Với các thông tin về bài mẫu khóa luận tốt nghiệp Châu Á học được Luận văn Tốt chia sẻ trên đây mong rằng sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức hữu dụng để áp dụng vào bài khóa luận tốt nghiệp và đạt điểm cao. Nếu các bạn vẫn còn loay hoay với bài làm của mình thì đừng ngần ngại hãy gọi ngay Zalo/tele : 0934573149 hoặc tham khảo dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp trọn gói của luanvantot.com để được tư vấn miễn phí. Chúc các bạn thành công.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Liên hệ