Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Tài Chính: Top 10 Bài Mẫu Chọn Lọc

Mục lục

5/5 - (8 bình chọn)

Sau đây là 10 mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính đặc điểm cao nhất trong thời gian qua để làm nguồn tư liệu tham khảo cho các bạn sinh viên chuyên ngành. Ngành công nghệ tài chính là một trong những ngành xu hướng ngày nay. Trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ tài chính được sử dụng như một công cụ internet, điện thoại di động, công nghệ điện toán đám mày cũng như cái phần mềm mã nguồn nhằm mục đích nâng cao hiệu quả các hoạt động ngân hàng và đầu tư. Có thể kể tên một số lĩnh vực thuộc ngành công nghệ tài chính như: công nghệ ngân hàng, thanh toán, quản lý tài chính, các loại tiền kĩ thuật số như: ví điện tử, công nghệ số phân tán trên nền tảng điện tử, thương mại trực tuyến,… Vì vậy đây là một trong những bài viết có nội dung khối lượng hết sức đa dạng và phong phú. 

Để luôn đồng hành cùng các bạn thì Luận Văn Tốt không ngừng tìm kiếm và cập nhật nhiều tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn, Nếu các bạn gặp bất kỳ khóa khăn nào trong quá trình làm bài thì hãy gọi ngay dịch vụ thuê viết chuyên đề tốt nghiệp cho Luận Văn Tốt Zalo/tele : 0934573149 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

1.Các Đề Tài Khóa Luận Công Nghệ Tài Chính Tiêu Biểu Nhất

Các Đề Tài Khóa Luận Công Nghệ Tài Chính Tiêu Biểu Nhất
Các Đề Tài Khóa Luận Công Nghệ Tài Chính Tiêu Biểu Nhất
  1. Ứng dụng stress test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân Việt Nam
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ QR Pay của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Huế
  3. Ứng dụng stress test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam
  4. Áp dụng hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
  5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Fintech trong thanh toán của các khách hàng cá nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  6. Ứng dụng mô hình Camel trong phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
  7. Ứng dụng mô hình Camel Để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
  8. Ứng dụng mô hình Z-Score Để xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Ninh
  9. Kiểm định mô hình ba nhưng tố Fama-French trên cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh xuống hàng
  10. Ứng dụng mô hình Z-Score trong sếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Huế.

Bài viết liên quan : Khóa Luận Tốt Nghiệp Tài Chính Quốc Tế

2.Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Tài Chính Đạt Điểm cao

Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Tài Chính Đạt Điểm cao
Top 10 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Tài Chính Đạt Điểm cao

Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 1: Ứng dụng stress test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân Việt Nam

Vấn đề thanh khoản hiện nay luôn là mối quan tâm hàng đầu đối với hệ thống ngân hàng thương mại. Nó đóng vai trò quan trọng đối với các ngân hàng tại Việt Nam trong các hoạt động hạn chế những rủi ro thanh khoản gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với ngân hàng thương mại. Để tìm hiểu hoạt động này dựa trên những kiến thức thực tiễn và thực tập thực tế tại ngân hàng. Tác giả đã thể hiện đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình với mục tiêu trình bày những vấn đề liên quan đến stress test ruổi do thanh khoản và áp dụng vào thực tiễn để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng thanh khoản tại ngân hàng. Có lượm được tác giả xây dựng với những nội dung nghiên cứu như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về ứng dụng của stress test trong Đo lường rủi ro thanh khoản

Chương hai: trình bày đo lường khả năng chịu đựng rủi ro thanh khoản ở ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân Việt Nam trong giai đoạn 2010 đến 2015

Chương ba: trình bày các kiểu pháp phòng ngừa ruổi do thanh khoản và nâng cao chất lượng quản trị thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân Việt Nam

Bằng cấp phương pháp định tính, định lượng. Tác giả đã trình bày khá thành công về đề tài nghiên cứu cũng như xây dựng được hệ thống các kiến thức cơ bản về stress test ruổi do thanh khoản cho ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân Việt Nam nói riêng và các ngân hàng khác nói chung. Đây sẽ là một trong những tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang tìm hiểu về hoạt động Stress test rủi ro thanh khoản.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ QR Pay của khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Huế

Với mong muốn mở rộng thị trường sử dụng dịch vụ QR Pay tiếp cận nhiều hơn đến khách hàng và dần thay cho thanh toán bằng tiền mặt. Giúp cho ngân hàng có những giải pháp thu hút khách hàng sử dụng QR Pay Tác giả đã lựa chọn đề tài này để nghiên cứu và hình thành có lượng tốt nghiệp của mình. Thông qua các phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, xử lý số liệu, phân tích số liệu. Tác giả đã hình thành nên bố cục của đề tài như sau:

Chương một: trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ý định sử dụng dịch vụ QR Pay của khách hàng ở các ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ QR Pay

Chương ba: trình bày một số hàm ý chính sách Cho Sacombank chi nhánh Huế trong việc nâng cao khả năng thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ QR Pay

Thông qua khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính, tác giả đã tiếp cận được hệ thống những lý luận và thực tiễn liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ của ngân hàng thương mại. Từ đó nêu cao các nguyên tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ QR Pay tại ngân hàng Sacombank chi nhánh Huế. Hôm qua có lộ, tác giả đưa ra các chính sách cho ban lãnh đạo ngân hàng trong việc nâng cao và thu hút khách hàng khi sử dụng dịch vụ QR Pay của ngân hàng trong thời gian tới.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 3: Ứng dụng stress test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam

Nhận thức được vai trò quan trọng trong việc thanh khoản ở các hoạt động tại ngân hàng là điều cấp thiết. Việc đo lường rủi ro thanh khoản trong quá trình thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương tại chi nhánh Huế đã giúp cho tác giả tiếp thu được nhiều nguồn kiến thức sâu rộng cũng như trình bày ý tưởng của đề tài. Khối lượng được tác giả xây dựng dựa trên những phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu, thống kê, mô tả, khảo sát, so sánh để trình bày bố cục của đề tài như:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng dụng kích thích đo lường dưỡng da thanh khoản trong hoạt động của ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày ứng dụng stress test để đo lường rủi ro thanh khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam

Chương ba: trình bày các giải pháp phòng ngừa ruổi do thanh khoản đối với ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam  

Thông qua khóa luận, tác giả đã trình bày những hệ thống vấn đề lý luận và thực tiễn về rủi ro thanh khoản và ứng dụng stress test trong thanh khoản tại ngân hàng thương mại. Từ đó dựa trên kết quả phân tích và chỉ mô hình thử nghiệm. Tác giả đã trình bày các giải pháp trong việc phòng tránh rủi ro thanh khoản xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam. Đây sẽ là một trong những bài mẫu có đủ tốt nghiệp công nghệ tài chính tìm hiểu cho các bạn sinh viên tham khảo.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 4: Áp dụng hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Ở với mục tiêu hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng cũng như các yêu cầu của hiệp ước Basel II. Cũng như đưa ra đánh giá và phân tích kiến nghị phòng tránh nâng cao khi áp dụng Basel II tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng. Đây cũng chính là mục tiêu cơ bản của bài mẫu khóa luận công nghệ tài chính này. Tác giả đã trình bày khối lượng với những mục như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý thuyết về quản trị rủi ra tín dụng và các quy định về quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại ngân hàng thương mại

Chương hai: trình bày thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng theo yêu cầu của hiệp ước Basel II

Chương ba: trình bày các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng theo yêu cầu của hiệp ước Basel II.

Thông qua các phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập số liệu, tổng hợp và phương thức. Tác giả đã tìm hiểu về hệ thống hóa cơ sở lý luận rưỡi ra tín dụng, quản trị chú ra tín dụng theo hiệp ước. Từ đó phân tích cũng như đánh giá và đề suất các kiến nghị phòng tránh đường cao việc áp dụng hiệp ước tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Đây cũng chính là mục tiêu của đề tài trong việc trình bày công tác rủi ro tín dụng.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 5: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Fintech trong thanh toán của các khách hàng cá nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Là một trong những bài mẫu khoá luận tốt nghiệp công nghệ tài chính tiêu biểu hiện nay ddối với nguồn tài liệu tham khảo về ngành công nghệ tài chính. Tác giả thực hiện trình bày chuyên sâu vào hệ thống cơ sở lý thuyết quyết định sử dụng dịch vụ Fintech nói chung và trong thanh toán nói riêng. Từ đó xác định các yếu tố và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quyết định sử dụng dịch vụ Fintech trong thanh toán của khách hàng cá nhân đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả đã thể hiện khóa luận bằng các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp số liệu, so sánh và phương thức, thu thập số liệu để trình bày bố cục của khối lượng như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Fintech trong thanh toán của khách hàng cá nhân

Chương hai: phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Fintech trong thanh toán của khách hàng cá nhân tại tưởng thử Thiên Huế

Chương ba: trình bày giải pháp nâng cao khả năng tiếp nhận dịch vụ Fintech trong thanh toán của khách hàng cá nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong bài khóa luận, tác giả đã sử dụng cái phương pháp như: tổng hợp tài liệu, phân tích, đánh giá, thực nghiệm để trình bày kết quả cơ sở cho bài luận. Từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Fintech trong thanh toán của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh, đưa ra các giải pháp hợp lý cũng như kiến nghị cho việc nâng cao khả năng tiếp nhận dịch vụ Fintech trong thanh toán của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 6: Ứng dụng mô hình Camel trong phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

Đối với bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính này, tác giả đã hình thành những mục tiêu cho việc phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng bằng phương pháp mô hình Camel Từ đó nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á. Đưa ra các biện pháp phù hợp trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng. Với hệ thống mục tiêu, tác giả trình bày bố cục của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại và đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng theo mô hình Camel

Chương hai: ứng dụng mô hình Camel trong phân tích hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

Chương ba: trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

Bằng các phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu và thông tin, phân tích số liệu và tổng hợp số liệu. Tác giả đã trình bày khá thành công về hệ thống hóa lý luận phương thức hoạt động kinh doanh và sử dụng mô hình Camel từ đó đưa ra đánh giá hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 7: Ứng dụng mô hình Camel Để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

Với mục tiêu vận dụng mô hình Camel vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam trong giai đoạn 2015 đến 2017. Tác giả đã trình bày khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính của mình để đưa ra các giải pháp và đề suất hợp lý cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng. Với bố cục trong đề tài được tác giả trình bày như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại và mô hình Camel

Chương hai: trình bày đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

Chương ba: trình bày một số kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam.

Bằng các phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập số liệu và phân tích số liệu. Tác giả đã thể hiện được cơ sở lý thuyết và đưa ra đánh giá hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng cũng như ứng dụng về mô hình Camel cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam trong giai đoạn 2015 đến 2017. Đây được đánh giá là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính mang lại nhiều nội dung tham khảo cao nhất hiện nay.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 8: Ứng dụng mô hình Z-Score Để xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Ninh

Để tìm hiểu về hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại đặc biệt là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Quảng Ninh mà tác giả nghiên cứu về cách vận dụng mô hình Z-Score trong hoạt động này. Cụ thể tác giả đã xây dựng khoá luận với bố cục như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại và mô hình Z-Score

Chương hai: vận dụng mô hình Z-Score để xuất hiện tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam thuộc chi nhánh Bắc Quảng Ninh

Chương ba: trình bày một số giải pháp vận dụng mô hình Z-Score trong sếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam.

Khóa luận đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, phân tích số liệu, so sánh số liệu để phục vụ cho quá trình cung cấp thông tin đáng tin cậy cho có lộn. Từ đó, tác giả đã trình bày các giải pháp thực tiễn trong việc vận dụng mô hình Z-Score vào xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam thuộc chi nhánh Bắc Quảng Ninh và ở các ngân hàng thương mại cổ phần khác. Đây là một trong những bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính tiêu biểu đối với các bạn sinh viên tham khảo chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ

Để các bài có thêm nhiều kỹ năng khi làm bài Luận Văn Tốt muốn chia sẻ thêm cho các bạn Cách Phân Tích Kết Quả Nghiên Cứu Trong Bài Khóa Luận để các bạn tham khảo.


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 9: Kiểm định mô hình ba nhưng tố Fama-French trên cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Với mục đích chính trong khối lượng là kiểm định sự phù hợp của mô hình ba nhân tố Fama-French với 196 cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2012 đến 2019. Từ đó, thông qua khối lượng, tác giả đã rút ra một số kiến nghị cho Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Bằng các phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu, xử lý số liệu, tổng hợp và so sánh số liệu. Tác giả đã hình thành kết cấu của đề tài như sau:

Chương một: trình bày cơ sở lý luận về mô hình ba nhân tố Fama-French

chương hai: trình bày kiểm định mô hình ba nhân tố Fama-French với 196 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Chương ba: thảo luận kết quả.

Thông qua khối lượng, tác giả hình thành hệ thống các cơ sở lý thuyết làm tài liệu tham khảo cho Sở giao dịch chứng khoán tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như làm nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên đang nghiên cứu chuyên đề.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Bài mẫu khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính số 10: Ứng dụng mô hình Z-Score trong sếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Huế.

Để tìm hiểu cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết được thực tiễn trong hoạt động xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng cổ phần đông Á chi nhánh Thừa Thiên Huế thông qua ứng dụng mô hình Z-Score. Tác giả đã trình bày khóa luận tốt nghiệp của mình Với bố cục như sau:

Chương một: trình bày tổng quan về xếp hạng tín dụng cho ngân hàng thương mại và mô hình Z-Score

Chương hai: trình bày vận dụng mô hình Z-Score trong sếp hạng tín dụng khách hàng xếp hạng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á thuộc chi nhánh Thừa Thiên Huế

Chương ba: trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á thuộc chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Thông qua khóa luận tốt nghiệp công nghệ tài chính, tác giả đã tập trung nghiên cứu về hệ thống xếp hạng tín dụng trong việc vận dụng mô hình Z-Score tại các ngân hàng thương mại. Đây sẽ là một trong những đề tài nghiên cứu thiết thực đối với sinh viên chuyên ngành.

DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Qua bài viết về các bài mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Công Nghệ Tài Chính mà Team Luận Văn chia sẻ trên đây thì mong rằng các bạn sẽ định hướng và pháp huy tính sáng tạo thông qua kiến thức đã học để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp chất lượng và thành công. Nếu cần được tư vấn miễn phí thêm về bài làm thì đừng chừng chờ nữa hãy gọi ngay Zalo/tele : 0909232620 để teamluanvan.com hỗ trợ nhé.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
Liên hệ